HSP, særligt sensitive personer

af GoMentor

Sidst opdateret 10-9-2020

Reviewer Unknown User

Følelsesladet pige sidder for sig selv og er meget påvirket af de ting som sker i hendes omverden, fordi hun tager problemerne tæt til sig Tidligere mente man, at særligt sensitive personer havde en fejl, der kunne volde dem problemer igennem livet. Selvom dette måske vil være tilfældet i enkelte situationer, er der også mange fordele ved HSP. Der har været meget forskning inden for området, lige fra Car Jung, der, som den første, observerede, at nogle var mere sensitive end andre, til Elaine Aron, der skrev bogen "Den særligt sensitive person". En person med HSP – særligt sensitiv person (engelsk: "highly sensitive person") – har en meget empatisk måde at anskue og håndtere omverdenen på. Tidligere anså man HSP som noget negativt, hvor man i dag ved meget mere om diagnosen og ved, hvordan man kan hjælpe de diagnoserede til at opnå mere ved at vende de negative effekter til positive. I dag har personer med HSP nemlig masser af muligheder for at lære, hvordan man lever et fyldestgørende liv, på trods af at man har HSP. Med den rette vejledning og støtte, kan man opnå glæde og lykke, frem for depression og andre mentale problemer.

Carl Jungs begreb om sensitivitet

De psykologiske typer, som blev opstillet af Carl Jung, omfattede begrebet om overdreven sensitivitet hos visse mennesker. I hans forfatterskab og forskning blev ekstrem sensitivitet anset som en årsag til udviklingen af mentale lidelser senere i livet, fordi særligt sensitive børn ikke kunne håndtere negative oplevelser i barndommen. Dette førte til alvorlige problemer senere i livet, fordi man, på daværende tidspunkt, stadig ikke kunne bearbejde traumatiske eller stressende episoder på en positiv måde. Jung var den første, der isolerede og undersøgte sensitivitet, men han behandlede blot overfladen af det. I løbet af årene har hans forskning dannet grundlag for yderligere udforskning af sensitivitet og HSP.

 

 

Hvad er HSP?

Jungs tidlige arbejde, med denne psykologiske persontype, relaterede sig til mangler hos personer på dette mentale stadie. Med tiden, og i takt med at man har fundet ud af mere og mere om, hvordan hjernen fungerer, er det blevet alment anerkendt, at man, som HSP, sagtens kan være en tilfreds, produktiv del af samfundet, med den rette coaching og terapi til at hjælpe med at håndtere ens syn på omverden og sætte det i et større perspektiv. De hyppige symptomer ved denne diagnose er:

  • At lære at reagere i sociale situationer
  • At nedbryde forudindtagede ideer om, at særligt sensitive personer er svage eller ude af stand til at opnå noget
  • At nedbryde tidligere tiders fordomme om HSP
  • At blive i stand til at arbejde effektivt med de redskaber, man har

Er du særligt sensitiv?

Test: Hvis man svarer ærligt på disse spørgsmål, kan det hjælpe en til at finde ud af, om man muligvis er en særligt sensitiv person:

  • Er du særligt følsom i forhold til smerte?
  • Har du en livlig fantasi?
  • Bliver du let rørt af musik?
  • Er du dårlig til at håndtere udfordringer i hverdagen?
  • Bliver du opkørt, når der sker flere ting på en gang?

Selvom du kan svare ja til disse spørgsmål, er det ikke ensbetydende med, at man er særlig sensitiv. Testen er blot nogle symptomere, som findes hos mange HSP'er. De er blot med til at give et billede af, hvilke tegn en HSP'er har. Er man i tvivl, bør man få en ordentlig undersøgelse, hvis man ønsker at kende svaret med sikkerhed. Professionelle inden for den mentale sundhed kan, med større sikkerhed, fortælle en, om man er en særligt sensitiv person eller ej.

Sådan lever du med HSP

Får man bekræftet, at man er HSP, skal man ikke lade sig skræmme, da det nødvendigvis ikke er et problem. Tidligere kunne det have medført problemer, men i dag kan man, som HSP, gennem terapi og rådgivning, lære at leve livet fuldt ud, ligesom alle andre. Er man HSP, vil psykoterapi og coaching på mange niveauer kunne hjælpe en til et lettere og mere fyldestgørende liv. Ofte vil særligt sensitive personer, som ikke forstår, hvorfor de reagerer, som de gør, kunne forfalde til depression eller andre alvorlige mentale problemer. Denne risiko er særligt stor, hvis ikke man får hjælp udefra, og man ikke applicerer nogle selvlærte metoder til at beskytte ens sensitive sind fra omverden. Derfor står GoMentors professionelle mentorer klar til at hjælpe, når du har brug for det.

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.