Vagn Kirkeskov - Coach, Gestaltterapeut, Kropspsykoterapeut, Parterapeut, Psykoterapeut, Stressterapeut

Vagn Kirkeskov

Coach, Gestaltterapeut, Kropspsykoterapeut, Parterapeut, Psykoterapeut, Stressterapeut

København , Videosamtale

7 klientudtalelser

Personligt fremmøde

Psykoterapi - Individuel 850 kr. Aftal tid

Individuel terapi  - hvor samtaleformen er tilpasset din personlighed og dit behov.

Sted: Foregår i mit kliniklokale på Amagertorv 14B, medmindre andet aftales.

Vi vil arbejde varsomt og i takt med din parathed og dine ubevidste forbindelser mellem dine tanker, følelser, beslutninger og handlinger - og hvilken betydning de har for dig og din situation, både her og nu og på lang sigt.

Det kan være problemer, der blokerer eller muligheder der mangler - eller måske det at du kan få lov til at være dig, som du er - i det liv som du er en del af både i din familien og på jobbet.

Afhængig af din situation kan vi arbejde med afslapning og meditation og dine håb og drømme om fremtiden eller gå tilbage i dine tanker og følelser om det liv, der har været, som du måske stadig sidder fast i eller savner i din dagligdag.

Livets mening - eller mangel på samme - er grundlæggende for os alle at forholde os til på forskellige tidspunkter i livet.

Hvis du står med akutte problemer, fokuserer vi på hvad du kan gøre, hvilke prioriteter du har, og hvordan du kan kan gennemføre de livsændringer, du har behov for. 

Vær opmærksom på at vi arbejder i 90 minutter, med en kort pause undervejs. 

Walk the Talk - den forløsende samtale 750 kr. Aftal tid

Har du brug for en snak om livet facetter, eller det svære valg, parforholdet, ensomheden, angsten, tvivlen eller få sagt det højt som du ikke kan sige til nogen du kender, så mødes vi og går en tur i en park, Botanisk Have, Dyrehaven eller hvad der nu er praktisk muligt.

Psykoterapi - Individuel - forløb med 5 møder á 90 min. 3.500 kr. Aftal tid

For dig som er afklaret med at starte på et personligt samtaleforløb, kan jeg tilbyde dig rabat på normalprisen. 

Vores samtaler over en periode vil få en ganske særlig ro over sig. Måske starter vi med nogle af de problemer, der lige nu blokerer for at du oplever en god balance og ro i dagligdagen. Måske skal vi tilbage til din fortid og de minder og følelser, der vækker oplevelser til live, som du nu bedre kan forholde dig til, nu hvor du er voksen med livserfaring. Undervejs kommer vi måske også til de store spørgsmål i livet som glæde, lykke, mening og død, og hvordan du ser livet fremover udfolde sig. 


Vi aftaler fra starten - eller fra gang til gang - hvilke dage og tidspunkter vi mødes, og hvilke forventninger du har til vores samtaler.  

Psykoterapi - Parterapi 950 kr. Aftal tid

Parterapi er for dig og din partner, som f.eks. ønsker at forebygge problemer inden de bliver for alvorlige, at løse alvorlige problemer inden det er for sent eller at få hjælp til at gå hver til sit på en god og ordentlig måde.  

Når vi mødes første gang, vil vi disponere tiden med 30 - 45 min. til en personlig samtale med hver af jer, så jeg har begge jeres versioner af virkeligheden - og hvad der har størst betydning for jer begge - samt hvordan I ser på en evt. fælles fremtid.

Derefter sætter vi os sammen og begynder arbejdet med at finde frem til, hvordan I kan skabe en løsning på jeres situation.

Hvis I vælger at fortsætte parterapien, aftaler vi individuelle/fælles møder efter behov.

Parterapi foregår i kliniklokalet Amagertorv 14B med mindre andet aftales.Coaching - ledelse, konflikter, motivering, teams m.m. 850 kr. Aftal tid

For ledere, teamledere, projektledere og andre med ansvar for medarbejdere og grupper/teams. 

Menneskers forskellighed med deres forventninger, antagelser, vaner og kompetencer har altid været en udfordring at få til at fungere optimalt sammen på en arbejdsplads. 

Uanset om medarbejderne er en uorganiseret flok, en struktureret gruppe eller et kompetence stærkt team kan det være nødvendigt at træde i karakter som leder. 

Når du har lært hvordan du coacher, sparrer eller instruerer i forhold til den enkelte medarbejders personlige og faglige kompetencer, kan du kan træde i karakter, både i en-til-en situationer og i en gruppe på den mest optimale måde. 

Vores arbejde vil blive baseret på din personprofil, og din forskellighed i forhold til andre personprofiler, samt de områder hvor du har brug for at blive stærkere. 

Undervejs i processen vil vi gøre brug af de relevante teorier/modeller (ledelse/samarbejde m.m.) til at klarlægge de trusler/muligheder du skal navigere i for at lykkes i jobbet.


Videosamtaler

Psykoterapi - videosamtale (GoMentor videosession) 350 kr. Aftal tid

Vær opmærksom på, at en videosamtale IKKE kan erstatte det personlige møde, hvor vi arbejder sammen i 90 min. Videosamtalen er primært til brug for akut situationer, og som introduktion inden valg af psykoterapi/coaching eller som opfølgning på psykoterapi eller coaching samtaler. 

Undtagelser: I relation til Corona/Covid-19 eller hvis du ikke har mulighed for at mødes med mig, kan vi aftale et forløb med længere videosamtaler eller flere korte samtaler med få dage imellem. 

Coaching - videosamtale (GoMentor videosession) 550 kr. Aftal tid

Vær opmærksom på at en videosamtale er specielt velegnet til brug for akutsituationer, konkret problemløsning eller opfølgning. 

Coaching via video kan være den rigtige løsning for dig, hvis du personligt eller karrieremæssigt har brug for udfordringer, støtte eller sparring gennem en struktureret proces, hvor du lærer at anvende teorier, metoder og konkrete værktøjer i din dagligdag.

Eks.: Hvis vi har fokus på dig og din jobsituation, anvender vi jobrelaterede persontypevurderinger og relevante teorier/modeller (ledelse/samarbejde m.m.) til at klarlægge de trusler/muligheder du skal navigere i for at lykkes i jobbet og kunne håndtere de konsekvenser, du kan møde undervejs. 


 

Hos GoMentor foregår alle online-samtaler via en sikker og stabil videoløsning, som er udviklet specifikt til brug for bl.a. psykologer, psykoterapeuter og coaches.

Fordelene er bl.a. ingen fysiske begrænsninger, og at der ofte er billigere og kortere ventetider. GoMentors platform til online-samtaler er stabil og sikker (krypteret), hvilket betyder, at sikkerheden og fortroligheden er i top. Løsningen er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Udover vores online videoløsning har du også mulighed for at tilmelde dig vores GoMentor 24/7-service, hvor du kan skrive med din personlige mentor gennem 4 forskellige abonnementer. Denne online platform er også krypteret for at sikre, at samtalerne mellem dig og din mentor er fortrolige.

Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

GoMentor 24/7 er en online platform, der tilbyder online terapi og rådgivning. GoMentor 24/7 fungerer på samme måde som traditionel terapi og rådgivning. Den eneste forskel er, at sessionerne på GoMentor 24/7 afholdes online, hvor du både har mulighed for at skrive og tale om din situation og dine problemer gennem videoopkald eller beskeder og livechats, afhængigt af hvilket abonnement du vælger.

Med GoMentor 24/7 sparer du tid og penge. Du behøver ikke at møde fysisk op, hvilket giver dig mere fleksibilitet i din kalender. Sidst men ikke mindst er det en billigere løsning end traditionel terapi med fremmøde.

Fordele ved online-rådgivning:

  • Du har direkte adgang til kvalificeret hjælp fra både psykologer, psykoterapeuter og coaches
  • Du kan forvente en nem måde at kommunikere med din mentor på - chat og / eller videoopkald via sikker og krypteret platform.
  • Du kan tale med din personlige mentor, uanset hvor du er.
  • Du kan planlægge sessioner, når som helst det passer dig.
  • Du kan forvente svar hurtigt – inden for 24 timer
  • Traditionel rådgivning er generelt dyrere end online terapi.
  • Du sparer tid ved ikke at skulle afsted til et fysisk fremmøde.
  • Du modtager svar inden for højst 24 timer. Du behøver ikke vente dage eller uger med at tale med en psykolog, hvilket ofte er tilfældet ved konsultationer med fremmøde.

Psykoterapeut, Coach/Stresscoach/Sparringspartner Udd.:Psykoterapeut (Krop/Eksistentiel/Kognitiv) Enneagram trainer, SoulBodyFusion practitioner Vagn Kirkeskov - Coach, Gestaltterapeut, Kropspsykoterapeut, Parterapeut, Psykoterapeut, Stressterapeut

Beskrivelse

Særlig erfaring med: PERSONLIGE kriser/Livsændringer/Ensomhed/Stress/Angst/Negative tanker LIVSGLÆDE/Selvværd/Selvtillid, PARTERAPI/Forebygge/Reparere/Adskille,

PERSONLIG udvikling/Livsformål/Familie/Job, JOB/Motivation/Selvledelse/Karriere


Her på min profil kan du læse om:

• Min baggrund og erfaring for at kunne hjælpe dig

• Hvad forskning har vist er det mest afgørende for, at du kan få udbytte af psykoterapi

• Hvorfor psykoterapi eller coaching også kan hjælpe dig

• Vores samarbejde og samtaleformer der tilpasses dit behov

• Parterapi for dig, din partner og jeres fælles eller individuelle fremtid

• Coaching/sparring når du har problemer i jobbet eller vil skabe en ny karriere

• Hvordan du kan komme i kontakt med mig (nederst i teksten)

Du har mulighed for at vælge personligt møde, walk-the-talk i den friske luft – eller videomøde/tlf. samtale uanset hvor du bor.


Min baggrund og erfaring for at kunne hjælpe dig

I min bagage har jeg mere end 20 års erfaring som psykoterapeut og coach, baseret på forståelsen af sammenhængen mellem krop/sind/ånd. Mit fokus er at hjælpe dig, så du opnår personlig indsigt og accept af dig selv - som den du er - så du bedre kan forstå din forskellighed i forhold til din kæreste, kone, mand, børn, forældre, kolleger eller chef.

Når du gennem dit personlige arbejde opnår indsigt i, hvordan dine tanker sammen med kroppens sanser og følelser er afgørende for dine beslutninger og handlinger, vil du bedre kunne forstå, hvordan du - som den du er - kan bidrage til gode og balancerede relationer med andre mennesker.

Det er vores individuelle forskelligheder - sammen med de bagved liggende årsager til konkrete problemer – der ofte fører til konflikter mellem mennesker såvel privat som på jobbet.


Du kan få et indblik i, hvem jeg er, og hvordan jeg arbejder, i min bog "Livets labyrint" med fortællinger om kvinder, mænd og par og hvordan de fik arbejdet sig igennem modgang og krise frem til medgang og lykke. Bogen kan findes/købes via Google. (Se også livetslabyrint.dk)


Hvad forskning har vist er det mest afgørende for, at du kan få udbytte af psykoterapi

”Forskning har vist, at det mest afgørende for at få udbytte af psykoterapi er interessant nok ikke terapeutens uddannelse og retning (terapeutisk metode), men derimod menneskelige egenskaber som empati, varme og rummelighed”. (Kilde: Psykoterapiens ABC, red. Bo Møhl og Morten Kjølbye, Psykiatrifondens forlag, 2016.


Hvorfor psykoterapi eller coaching også kan hjælpe dig

En psykoterapeutisk proces skabes gennem både dit og mit nærvær i samtalen med rummelighed til fordybelse i følelser og tanker og ikke mindst afklarende refleksion om både dit liv i fortiden, nutiden og fremtiden.

Det er en personlig proces, der kan hjælpe dig til at gøre dine både bevidste og ubevidste ønsker, drømme, tanker, følelser og overbevisninger konkrete i forhold til de problemer du står midt i - eller du måske frygter vil opstå på et senere tidspunkt. Denne afklaring kan betyde at din usikkerhed, tvivl eller frygt om fremtiden bliver mindre, og du bliver bedre i stand til at træffe de nødvendige og velovervejede beslutninger.

Den nye frihed du kommer til at føle, skaber rum og plads til, at du kan blive bevidst om dine grundlæggende behov, ønsker og længsler, og naturligt udvikle din evne til selv-refleksion og bedre selvkontrol.

Med andre ord – du opnår øget selvrespekt baseret på større selvværd og selvtillid til at møde andre mennesker, så du kan skabe det liv, du ønsker at leve.


Et klassisk citat om livet:

Den danske filosof, teolog og forfatter Søren Kierkegaard, udtrykte det på denne enkle måde:

"Livet Forstås Baglæns - men må leves forlæns".


Vores samarbejde og samtaleformer der tilpasses dit behov

Sammen finder vi den samtaleform - der er passer til dine behov og din personlighed, dvs. hvis du f.eks. er introvert (indadvendt) eller føler dig meget sensitiv, emotionel eller sårbar, arbejder vi stille og roligt med en mindful tilgang (afslapning/meditation), mens du indkredser og sætter ord på det, du føler for og som har værdi og betydning for dig.

Hvis du har det bedre med at udtrykke dine tanker og følelser, når du er i bevægelse, så kan vi vælge at gå en tur i naturen (skov/park/strand) afhængig af vejret.

Er du ekstrovert (udadvendt) og ikke bare kan sidde stille i en stol og lade dine tanker tale, så bruger vi væggen til gule/røde/grønne post-it sedler eller arbejder på en konkret handlingsplan, og hvordan du kan føre den ud i livet.


Parterapi for dig, din partner og jeres fælles eller individuelle fremtid

Samtaler for par – hvor vi arbejder med jeres grundlæggende lyst, motivation, håb, drømme eller kærlighed til at blive sammen - eller gå hver til sit. I begge situationer har I måske "noget" på hinanden som skal siges højt - eller meget højt - før luften er renset, og det evt. kan tilgives.

Måske skal I indgå konkrete aftaler om, hvordan jeres forhold kan "genstartes" på ligeværdige vilkår så tvivl og usikkerhed minimeres, eller en aftale om hvordan I kan skilles på en mere hensigtsmæssig måde uden trusler og uvenskab.

Det kan jo også være, at I ønsker hjælp til at forebygge bump på vejen i parforholdet, så I begge bedre kan tackle jeres forskellige opfattelser af egne og fælles forventninger, håb, ønsker og drømme.

Parterapi foregår på den måde, at jeg først taler alene med hver af jer en times tid, så jeg har begge jeres versioner af virkeligheden - og hvad der har størst betydning for jer begge - samt hvordan I ser på en evt. fælles fremtid. Derefter mødes vi alle tre og begynder arbejdet med at finde frem til en løsning på jeres situation.


Coaching/sparring når du har problemer i jobbet eller vil skabe en ny karriere

Individuelle samtaler baseret på udvikling af dine personlige kompetencer i relation til din personlighed, og de udfordringer eller problemstillinger du står overfor. Stress, samarbejde, kommunikation, selvledelse, selvværd og selvtillid er blot nogle af de temaer der kan indgå, for at analysere din jobsituation og fremtidsperspektiver. Vi anvender jobrelaterede persontypevurderinger og relevante teorier/modeller (ledelse/samarbejde m.m.) til at klarlægge de trusler/muligheder du skal forstå for at lykkes i jobbet.

Coaching/sparring kan efter aftale afholdes i mødelokale på dit job.


Jobrelaterede samtaler for ledere og medarbejdere hvor jeg assisterer med at bidrage til afdækning af muligheder og usikkerheder ved f.eks. konflikter/ansættelser/afskedigelser eller udvikling af et positivt motiverende psykisk arbejdsmiljø.


Gennem årene har jeg fået uvurderlig erfaring fra undervisning og træning af mange ledere og medarbejdere i både store og små danske og udenlandske virksomheder. Men også som sparringspartner for afdelinger og teams i deres arbejde med at skabe og vedligeholde personlig og fælles motivation til gavn for deres fælles motiverende psykiske arbejdsmiljø.


KONTAKT: Hvis du ønsker at bestille en tid for en samtale hos mig, kan du klikke på KONTAKT MIG og derefter på BOOK med forslag til et par forskellige dage og tidspunkt. Hvis jeg kan får du hurtigt en bekræftelse, hvis jeg IKKE KAN vender jeg tilbage med et par alternative forslag.


Du er også velkommen til at kontakte mig ganske uforpligtende for en indledende snak. 

Afbud: Vær opmærksom på, at afbud skal ske senest 24 timer før vores aftale pr. mail, telefon eller sms. Ved manglende afbud opkræves det fulde beløb for den aftalte session. Ved afbud samme dag opkræves det halve beløb for den aftalte session.

Klientudtalelser

Kvinde 41 år - "Tak mange gange! Vagn du blev min redningskrans! Nu, endelig efter snart 40 år, har jeg med din hjælp fundet frem til, hvem jeg virkelig er, og hvilke ressourcer jeg har, og hvordan jeg kan bruge dem til at gøre mit liv meningsfyldt. Jeg kan roligt sige, at alle mine tårer var det hele værd. Tak – ”Dorte”"  Læs mere  Læs mindre

Kvinde 56 år - "Det har været en oplevelse. At blive ”omvendt” fra en negativ midaldrende dame hvor livet bare er gået i stå, til efter tre måneder at kunne se lyset, håbet, fremtiden og mulighederne. Jeg har fået kontrollen over mit liv tilbage og er begyndt at leve et nyt liv som en livsinteresseret moden kvinde. Det har været det hele værd. I dag kender og værdsætter jeg værdien af den dybe samtale om eksistens, tanker og følelser og hvad den kan føre til. De bedste hilsener ”Marie”"  Læs mere  Læs mindre

Mand 33 år. - "Det har været rigtigt godt. Du gjorde det helt rigtige – du udfordrede mig! Det var det jeg havde brug for, og ikke en snakken efter munden. Fantastisk for mig at kunne trække på dine erfaringer som inspiration til selv at tænke videre i hvad jeg ønsker at opnå. Det du har hjulpet mig med, vil jeg få glæde af resten af livet. Da vi startede, vidste jeg ikke hvad selvværd og selvtillid var, men nu er jeg afklaret og kan se et nyt liv foran mig med min nye kæreste og snart nye job. Super! Og tak. ”Mads”"  Læs mere  Læs mindre

Kvinde 31 år - "Jeg var meget skeptisk, da vi første gang sad og kiggede på hinanden, for hvad kunne du dog lære mig? Her bagefter må jeg sande, at jeg som det nok vigtigste lærte at reflektere – at forholde mig til mig selv, mine tanker, mine følelser og hvad min krop kunne fortælle mig. Jeg lærte at værdsætte mig selv, og tage vare på den værdi jeg har som menneske, kæreste, søster og ikke mindst mor. Hilsen fra ”Rikke”"  Læs mere  Læs mindre

Mand 44 år - "At sidde sammen med dig er beroligende og afslappende. Det har betydet meget for at jeg kunne åbne for den barndom og opvækst, som jeg altid har opfattet som begrænsende. Men underligt nok, ser jeg ikke længere begrænsningerne, de begyndte at forsvinde efter de første meditationer, hvor du hjalp mig tilbage til dengang, hvor jeg var familiens lille sjove spilopmager. I dag kan jeg grine af mig selv, for jeg ser muligheder i alt! Det har været berigende at møde dig. ”Jesper”"  Læs mere  Læs mindre

Kvinde 27 år - "Som du ved, troede jeg ikke rigtigt på at psykoterapi kunne hjælpe mig, da vi talte i telefonen første gang. Så det var godt, at du fortalte om din bog, med de forskellige fortællinger om andre der også havde det svært, og hvad de havde fået ud af psykoterapi samtaler med dig. For mig er det jo gået rigtigt godt, selvom jeg syntes det har været svært. For første gang følte jeg, at der var nogen der forstod mig som den jeg i virkeligheden er, og ikke bare den som andre skal synes om. STORT tak for din tålmodighed og evne til at indleve dig i mine problemer, ønsker og drømme. ”Anne”"  Læs mere  Læs mindre

Par 37 og 40 - "Du har været en kæmpe støtte for os begge, det skal du vide. Uden dig, var vi havnet i hver sin grøft, og havde smidt mudder i hovedet på hinanden hver eneste dag. Vores skilsmisse er ikke en lykkelig skilsmisse, den er trist fordi vi ikke lykkedes med at fuldføre vores fælles drøm. Men du hjalp os til at indse, at vores forskellighed og den udvikling vi begge har været igennem de seneste snart 10 år, ikke kunne give os et tilfredsstillende liv sammen fremover. For et år siden kæmpede og sloges vi om at have ret. Undervejs lærte du os at kunne tilgive, forstå og støtte hinanden. I dag hjælper vi hinanden med at lykkes med vores individuelle liv. ”Lene og Claus”"  Læs mere  Læs mindre

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.