Teamudvikling

af GoMentor

Sidst opdateret 28-9-2020

Reviewer GoMentor

Afdeling i stor virksomhed har netop gennemført en succesfuld teambuilding-kursus og arbejder nu bedre sammen end nogensinde førSuccesfulde teams er afgørende for en virksomheds personaletrivsel og bundlinje. Derfor kan vi alle stille os selv spørgsmålet, om vi virkelig skaber det samarbejdsmiljø og de resultater, som vi ønsker, eller om der måske nok er plads til forbedring?

Hvad er teamudvikling?

Et teams resultater afhænger af de enkelte teammedlemmers holdninger og handlinger. At sætte 6 fagligt dygtige og kompetente mennesker sammen er ikke nok - teamets succes er afhængig af medlemmernes samlede indsats og den interaktion, der er imellem dem. En faktor, der ofte ikke bliver medtaget, når vi rekrutterer nye medarbejdere eller sætter nuværende medarbejdere sammen i teams. Derfor kan vi med fordel begynde at operere med samstemte teams.

En erfaren GoMentor partner med speciale i teamudvikler kan bl.a. formidle viden om forskellige teamroller, sætte fokus på styrkerne ved forskellighederne i et team og på den måde udvikle både ledere, medarbejdere og virksomheder til succes, uanset om målet for succes er at skabe bedre resultater på bundlinjen eller at opnå et bedre samarbejde, trivsel og ansvar.

Fordele ved teamudvikling

  • Stærkere og mere effektive teams
  • Større kendskab til egne og andres teamroller
  • Klarhed omkring behov for bidrag til teamet
  • Mulighed for at udvikle og træne teamet og løse de rigtige opgaver på den rigtige måde.
  • Konstruktiv dialog om den konkrete opgavefordeling eller de arbejdsprocesser, som skal prioriteres 

Personaleudvikling

De mest almindelige mentale helbredsproblemer hos erhvervsaktive er depression og angst, og der er gode muligheder for at forebygge disse problemer. En ting er, at man ved tidlig opsporing af depression og angst har gode muligheder for succesrig behandling og dermed reduktion af sygefravær og fastholdelse på arbejdspladsen. Men anden nok så vigtig ting er, at mentale helbredsproblemer kan undgås, hvis virksomheden arbejder målrettet med medarbejdertrivsel. Man arbejder normalt med medarbejdertrivsel ved at skabe en arbejdspladskultur præget af åbenhed og rummelighed.

Det vurderes, at helt op til 45% af det samlede sygefravær i Danmark skyldes mentale helbredsproblemer. Sygefravær pga. mentale helbredsproblemer har store omkostninger, både for den enkelte medarbejder, den enkelte arbejdsplads og for samfundet som helhed. Med et godt psykiske arbejdsmiljø vil virksomheden være i stand til reducere de mentale helbredsproblemer i organisationen.

Fordele ved personaleudvikling 

  • Mindre stress
  • Bedre dialog mellem medarbejdere og ledere
  • Færre sygedage
  • Bedre resultater
  • Bedre vilkår for samarbejde

Få hjælp til teamudvikling

Michelle Poulsen Katja Rose Pernille Mikkeline Brandt Glennie Grønne
Få hjælp online fra 596 kr./md.

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.