Dorte Odde ph.d - Psykoanalytiker, Supervisor, Coach, Psykoterapeut MPF, Parterapeut

Dorte Odde ph.d

Psykoanalytiker, Supervisor, Coach, Psykoterapeut MPF, Parterapeut

Aarhus V , Valby , Videosamtale , GoMentor 24/7

6 klientudtalelser

Personligt fremmøde

Parterapi forløb 6 sessioner à 1,5 timer 10.400 kr. Aftal tid

Gælder for to personer.
6 sessioner af 90 minutter.

Jeg benytter den effektive parterapeutiske metode: IMAGO, når jeg hjælper jer som parterapeut. IMAGO metoden er designet til, at man igen får kontakt med forbundetheden med den anden og på den måde får I større og dybere indsigt i, hvem I er hver for sig og sammen. Ofte handler det om igen at turde kunne være sårbare og følsomme sammen i kontakten med hinanden. Jeg hjælper jer til igen at kunne se kærligheden.

Parforhold/ægteskaber og familier (og familielignende relationer: bonusbørn og -forældre) kan være vanskelige at håndtere og få til at fungere godt. Der er mange forventninger, længsler, ønsker, behov og værdier på spil i de intime relationer i det moderne samfund i dag - netop fordi den type relationer er så vigtige for os og har fået stadig stigende betydning.

Samtidig er der et stort pres i forhold til arbejdslivet og ens egen udvikling. Og har man børn og skal få en hverdag til at fungere, kan det være svært at fastholde intimiteten og evt. også tiltrækningen til sin partner.

Parterapi kan være jeres sted, hvor I sammen kan undersøge jeres forhold: Hvad er det I ønsker for jeres forhold? Hvor er det kommunikationen går galt? Hvad er jeres forventninger til hinanden? Hvornår er det, I er mest glade for hinanden? Det kan være et sted, hvor I kan få talt sammen om det, I ellers aldrig får talt om.

Parterapi kan også være et sted, hvor I opdager hinanden på en helt ny og måske spændende måde. I parterapi får I nye forståelser for, hvad det vil sige at være par og værktøjer og nye perspektiver på jeres relation. Det er så op til jer at sætte tid af til og gøre det stykke arbejde det er, at skabe det forhold, I ønsker.

Men parterapi er ikke magi. Ikke alle problemer kan løses, og nogle gange kommer man så sent i terapi, at man ikke længere kan få forholdet til at fungere. I de tilfælde kan jeg hjælpe jer med at skilles på en ordentlig måde - og hvis I har børn sammen, at hjælpe jer til at tage vare på dem.

phd-coaching forløb 5 sessioner 5.400 kr. Aftal tid

Det kan være en voldsom oplevelse både psykisk og følelsesmæssigt at gå igennem et phd-forløb. Mange phd-studerende er udfordret på deres mentale helbred, ja indimellem ender det med angst og depression. Det skyldes bla. at der ofte ikke er klare nok forventninger og relationer til det pågældende institut eller vejleder.

Det er også for mange en udfordring at få skrevet selve phd’en og få struktureret ens tid på en hensigtsmæssig måde. Ligesom det kan være nødvendigt med hjælp til at foretage nogle vanskelige prioriteringer vedr. ens phd arbejde. Med min baggrund både som analytiker, terapeut og eksistentiel/filosofisk coach og som tidligere forsker kan jeg både hjælpe dig med psykiske udfordringer og med andre mere institutionelle og strukturelle forhold og udfordringer i dit forløb.

Phd-studerende er både meget selvstændigt arbejde og meget lærenemme. Derfor kan det være hensigtsmæssigt selv at være med til at tilrettelægge coachingen, så den fungerer optimalt for netop dig.

Det er muligt at fordele klippene over tid på den måde, der kan være hensigtsmæssig for netop dit forløb.

Individuel terapi med rabat 750 kr. Aftal tid

Studerende og andre på overførselsindkomst inkl. pensionister, der kun har folkepension

Psykoanalyse 900 kr. Aftal tid

Psykoanalysen er Jungiansk og er velegnet til længere forløb, da det er en dybdegående terapi - hvor der også inddrages drømmearbejde, hvis klienten ønsker det.

Jungiansk analyse

Jungiansk analyse er en anderledes type psykoanalytisk form for terapi, som baserer sig på analytisk psykologi. Fokus er på din eksistens og dialogen med det ubevidste som et kreativt potentiale for udvikling af dig som et mere helt menneske -- også i relation til andre mennesker.

Analyse er et længerevarende forløb, der kræver tid og prioritering fra din side. Dette er et tilbud til dig, der ønsker en dybere og mere vedvarende forandring. I løbet af en analyse, oplever man ofte, at man endelig bliver den, det hele tiden var meningen, man skulle være. 

Der er i mindre grad fokus på problemløsning og i stedet er der fokus på en dybere udvikling af dig som menneske: en bedre forståelse af dig selv, din egen kreativitet og et mere meningsfuldt og sammenhængende liv. 

Analyse gør dig også stærkere i dit arbejdsliv -- især hvis du arbejder med andre mennesker enten som leder, lærer, læge, psykolog eller noget helt tredje -- og generelt i forhold til dine relationer; du vil sandsynligvis få større empati og blive mere rummelig og robust. 

Metoden og analytisk psykologi er udviklet af den schweiziske psykiater, professor og psykoterapeut Carl Gustav Jung (1875-1961).  

Jungiansk analyse er en meget udbredt type terapi i verden.


Analyse foregår typisk ved en session om ugen eller en dobbeltsession, hver anden uge.

Individuel terapi 900 kr. Aftal tid

Psykoterapi handler om dig og din person, og måden du er sammen med andre og fungerer i verden på. Du kan se det som en gave til dig selv, et sted og et rum med mig (terapeuten), hvor du frit kan tale om det, der ligger dig på sinde; et sted hvor der eksklusivt bliver draget omsorg for netop dig, og hvor du kan lære at drage omsorg for dig selv. 

   

Mange forbinder psykoterapi med barndommens tildragelser og eventuelle traumer. Det er psykoterapi også, men psykoterapi er også så meget andet. Den psykoterapi jeg tilbyder handler i høj grad om relationer til andre mennesker og dit selvbillede, men også hvad dine dybeste længsler er. Sammen kan vi undersøge, hvad der kunne fungere bedre for dig, og hvordan det kan komme til at ske. 


Jeg har erfaringer med mange forskellige slags problemer og udfordringer; både stress, depressioner og angst samt dårligt selvværd, skam/skyld, barndomstraumer, meningsløshed og søvnproblemer. Se også oversigten over mine erfaringsområder her på siden.  


Psykoterapi vil som regel være en session om ugen, måske oftere. Men kan også være hver fjortende dag to sessioner. Som regel er det mere intensivt i starten og mindre hyppigt senere.


Individuel terapi – offentlige institutioner og forsikringsordninger o.lign. 1.150 kr. Aftal tid

+ moms

Eksistens samtaler 900 kr. Aftal tid

Eksistenssamtaler

Fokus for denne type samtaler er din eksistens -- din væren i verden og din samværen med andre mennesker og den verden, du er omgivet af. Eksistenssamtaler er dybe samtaler om liv og død og hvad det er, der betyder noget for dig i dit liv. 

Det kan også være samtaler om religion eller spiritualitet, håb og tro -- at man måske har mistet håbet eller troen og gerne vil finde den igen; eller at man altid har følt sig religiøs, men aldrig har givet sig selv lov til at være religiøs. Det kan også fx være en række samtaler om, hvordan man igen får etableret et forhold til naturen eller til dyr -- et forhold, som man måske havde som barn.    

Samtalerne kan også centrere om et dilemma i dit liv eller udfordringen at finde den rette balance mellem arbejde og privatliv. Du kan også være i en overgangssituation i dit liv, enten arbejdsmæssigt eller privat. Det kan fx dreje sig om skilsmisse eller du har måske lige fået dit første barn; det kan også være du lige er gået på pension eller børnene er flyttet hjemmefra; måske er du (eller en af dine nærmeste) blevet alvorligt syg eller du er blevet sagt op på dit arbejde eller en helt tredje anledning.

Du er i gang med at tage dit liv op til revision og skal finde ud af hvilken kurs, du nu skal sætte, hvilke valg du skal træffe og hvorfor det måske kan være svært at tage netop de valg. Måske er der nogle relationer, du må give slip på eller nogle forestillinger om dig selv, du må ændre for at kunne sige ja til en ny fase i dit liv. 

Ved denne type samtaler køber man en hel pakke på 5 eller 10 sessioner. 

Vi taler typisk sammen hver 14. dag, men det kan også være en gang om ugen.

Drømmearbejde 900 kr. Aftal tid

Drømmearbejde

Udgangspunktet er dine egne drømme (gerne skrevet ned og sendt til mig inden vi har vores sessioner) -- alle drømme kan bruges: små som store, lange som korte og uanset indhold. Det er ikke vigtigt, at du har mange drømme -- blot at du har drømme. Det er muligt at inddrage gamle drømme også (nogle mennesker har fx en gentagende drøm, som de havde som barn), men primært tager vi udgangspunkt i de drømme, du drømmer, imens vi har forløbet. Sammen tolker vi drømmene og undersøger, hvad det er, de vil fortælle os. 

Indenfor den psykoterapeutiske retning, som jeg er trænet indenfor (jungianske analyse ved C.G. Jung 1875-1961) står arbejdet med drømme centralt. Drømme udtrykker sig i symboler og er som et særligt, helt anderledes sprog, som man kan lære at forstå. Drømme er et vindue ind til det ubevidste -- både det personligt ubevidste og især det kollektivt ubevidste, noget der også kaldes det arketypiske. Via drømmene er det derfor muligt at komme i dialog med det ubevidste, som det viser sig i dit liv. Den dialog kan åbne op for en anden dybde, mening og følelse af sammenhæng i dit liv. Den kan også give dig en ny retning i dit konkret levede liv.

Det er en god idé, at du har lidt ekstra overskud i den periode, hvor vi arbejder med dine drømme -- så er det ofte sådan at drømmene kommer lettere til én og i hvert fald er der større chance for, at man kan huske dem, og får dem skrevet ned.

Du kan købe et klippekort og ved fem klip skal det bruges inden for 3 mdr; ved ti klip skal det bruges inden for et halvt år. Det optimale er at mødes hver uge, alternativt hver fjortende dag en dobbeltsession, så der er kontinuitet i processen. Tørrer alle dine drømme ud i netop forløbets periode er det naturligvis muligt at forlænge processen.

Coaching 1.200 kr. Aftal tid

Prisen er inkl. moms

Coaching kan både være rettet imod dig som privatperson og i forhold til dit arbejdsliv og de roller og funktioner, du har henholdsvis det ene og det andet sted. Det kan fx handle om stress eller spørgsmål om prioriteringer og valg i ens (arbejds)liv. Men det kan også vedrøre mere personlige spørgsmål knyttet til dit liv og evt. utilfredshed med fx at være single eller ikke at kunne få det arbejde, du drømmer om.


Jeg coacher med udgangspunkt i den person du er, og de behov du har, men samtidig vil jeg altid også have et perspektiv på vores samtaler og på dig som person, der rækker ud over det umiddelbart givne. Jeg søger altid at vende det enkelte menneske imod sig selv og det, der er vigtigst i dit (arbejds)liv. 

Ofte er det sådan, at vi ikke ved, hvad det er, der er værdifuldt for os -- eller måske ved vi det godt, men vi ved ikke hvordan, vi skal tage det alvorligt eller handle på det, således at vores liv får den retning og den kvalitet, som vi så inderligt ønsker og længes efter.


Jeg coacher dig via -- ind imellem udfordrende -- samtaler til at tage dig selv alvorligt og handle på dine grundlæggende værdier. Værdier er ikke meninger, men grundlæggende måder at være i verden på, som også involverer vores omgang med andre mennesker.

Én samtale kan gøre en forskel, men som regel vil man som minimum have brug for fem samtaler. Og ønsker man en mere grundlæggende ændring af sit liv og/eller af sin person må man forvente et forløb over længere tid, gerne med et par coaching sessioner pr måned.

Parterapi og konflikthåndtering/facilitering af samtaler: 1. samtale 2.200 kr. Aftal tid

Gælder for to personer.
Denne ydelse er for jer, der søger parterapi hos mig for første gang. Det kræver et par timer. De følgende sessioner vil være på halvanden time.

Jeg benytter den effektive parterapeutiske metode: IMAGO, når jeg hjælper jer som parterapeut. IMAGO metoden er designet til, at man igen får kontakt med forbundetheden med den anden og på den måde får I større og dybere indsigt i, hvem I er hver for sig og sammen. Ofte handler det om igen at turde kunne være sårbare og følsomme sammen i kontakten med hinanden.
Jeg hjælper jer til igen at se kærligheden.

Parforhold/ægteskaber og familier (og familielignende relationer: bonusbørn og -forældre) kan være vanskelige at håndtere og få til at fungere godt. Der er mange forventninger, længsler, ønsker, behov og værdier på spil i de intime relationer i det moderne samfund i dag - netop fordi den type relationer er så vigtige for os og har fået stadig stigende betydning. 


Samtidig er der et stort pres i forhold til arbejdslivet og ens egen udvikling. Og har man børn og skal få en hverdag til at fungere, kan det være svært at fastholde intimiteten og evt. også tiltrækningen til sin partner.  


Parterapi kan være jeres sted, hvor I sammen kan undersøge jeres forhold: Hvad er det I ønsker for jeres forhold? Hvor er det kommunikationen går galt? Hvad er jeres forventninger til hinanden? Hvornår er det, I er mest glade for hinanden? Det kan være et sted, hvor I kan få talt sammen om det, I ellers aldrig får talt om. Parterapi kan også være et sted, hvor I opdager hinanden på en helt ny og måske spændende måde. 


I parterapi får I nye forståelser for, hvad det vil sige at være par og værktøjer og nye perspektiver på jeres relation. Det er så op til jer at sætte tid af til og gøre det stykke arbejde det er, at skabe det forhold, I ønsker.   


Men parterapi er ikke magi. Ikke alle problemer kan løses, og nogle gange kommer man så sent i terapi, at man ikke længere kan få forholdet til at fungere. I de tilfælde kan jeg hjælpe jer med at skilles på en ordentlig måde - og hvis I har børn sammen, at hjælpe jer til at tage vare på dem.

Samtale forløb 5 sessioner 4.250 kr. Aftal tid

Særligt velegnet til Individuel terapi, drømmearbejde eller eksistenssamtaler

Samtale forløb med 10 sessioner 8.000 kr. Aftal tid

Dette forløb er særligt velegnet til psykoanalyse, eksistenssamtaler og drømmearbejde

Sårbare unge kvinder, forløb 11 sessioner 7.500 kr. Aftal tid

11 individuelle sessioner.

Er du ung kvinde (fra 16-17 til 21-22 år) med diagnoserne angst, depression og stress eller har du en angst- eller depressionslignende tilstand eller føler dig ude af balance, trist og stresset, så kan dette tilbud være noget for dig. Det aktuelle moderne liv for unge kvinder føles ofte som et evindeligt pres i forhold til at leve op til krav både i skolen og privat. Nogle mister helt fornemmelsen for sig selv - og så bliver det først svært at navigere under pres.

Men unge mænd kan også have det svært i den alder, så tilbuddet gælder også unge mænd for hvem livet kan være en svær udfordring.


Min tilgang er meget nænsom og søger at følge dig og finde ind til det, som er dig og som du måske har følt dig presset til at gemme helt væk. Sammen finder vi ud af, hvordan du kan finde en plads i verden og i forhold til andre, hvor du kan vokse og lære. Det en god idé at arbejde med forskellige symbolske udtryk, så som drømme, tegning/maling og sandplay (hvor man laver billeder i sand med små figurer) i terapien – hvis du har mod på det.Skrive coaching 1.200 kr. Aftal tid

Skrive coaching handler om at coache dig enten i din skriveproces, eller hvis du er gået i stå i den, er blokeret eller på anden måde ikke kan finde vej længere, at hjælpe dig videre eller ind på en ny skrivevej. Det kan handle om, at du har behov for at fylde din brønd op, som Julia Cameron ville formulere det. Men det kan også handle om, at du personligt, har noget du skal arbejde med. Endelig kan det også være, at din kreative proces tager nye drejninger eller retninger, som du har brug for hjælp til at kunne se og finde frem til i dig selv.

Jeg tilbyder også læsning af manuskripter og feedback.

Min baggrund som skrive coach er at jeg selv har skrevet en roman og er ved at skrive en digtsamling, og har været skrivende, on and off i de sidste 20 år. Jeg har desuden gået på Gladiators forfatteruddannelse.

Som Jungiansk analytiker er jeg desuden trænet i at arbejde med kreativitet og se de nye kreative muligheder både for dig som person og i dit materiale. Jungs hovedværk, Den Røde Bog er i sig selv et kunstværk, men er også et værk, som viser hvordan man arbejder med sin kreativitet og sin psyke som to sider af samme sag. Det er i høj grad den vinkling jeg har på arbejdet som skrive coach.

Jeg har desuden beskæftiget mig med kreative processer i mange år, til dels også forskningsmæssigt og arbejder pt på et bog projekt med en kollega om kunst og individuation.

Parterapi og konflikthåndtering/facilitering af samtaler 1.900 kr. Aftal tid

Gælder for to personer.

Dette er den ydelse, du skal vælge, hvis du har været til første samtale - alternativt kan du vælge et forløb over 6 sessioner af 1,5 time (se under ydelser).


Jeg benytter den effektive parterapeutiske metode: IMAGO, når jeg hjælper jer som parterapeut. IMAGO metoden er designet til, at man igen får kontakt med forbundetheden med den anden og på den måde får I større og dybere indsigt i, hvem I er hver for sig og sammen. Ofte handler det om igen at turde kunne være sårbare og følsomme sammen i kontakten med hinanden.

Jeg hjælper jer til igen at se kærligheden. Parforhold/ægteskaber og familier (og familielignende relationer: bonusbørn og -forældre) kan være vanskelige at håndtere og få til at fungere godt. Der er mange forventninger, længsler, ønsker, behov og værdier på spil i de intime relationer i det moderne samfund i dag - netop fordi intime relationer er så vigtige for os og har fået stadig stigende betydning.

Samtidig er der et stort pres i forhold til arbejdslivet og ens egen udvikling. Og har man børn og skal få en hverdag til at fungere, kan det være svært at fastholde intimiteten og evt. også tiltrækningen til sin partner. Parterapi kan være jeres sted, hvor I sammen kan undersøge jeres forhold: Hvad er det I ønsker for jeres forhold? Hvor er det kommunikationen går galt? Hvad er jeres forventninger til hinanden? Hvornår er det, I er mest glade for hinanden?

Parterapi kan være et sted, hvor I kan få talt sammen om det, I ellers aldrig får talt om. Det kan også være et sted, hvor I opdager hinanden på en helt ny og måske spændende måde. I parterapi får I nye forståelser for, hvad det vil sige at være par og værktøjer og nye perspektiver på jeres relation. Det er så op til jer at sætte tid af til og gøre det stykke arbejde det er, at skabe det forhold, I ønsker.

Men parterapi er ikke magi. Ikke alle problemer kan løses, og nogle gange kommer man så sent i terapi, at man ikke længere kan få forholdet til at fungere. I de tilfælde kan jeg hjælpe jer med at skilles på en ordentlig måde - og hvis I har børn sammen, at hjælpe jer til at tage vare på dem.

Online terapi og coaching via GoMentor 24/7

GoMentor 24/7 Light 596 kr. /md. Tilmeld

Skriv ubegrænset med mig 2 dage om ugen, når du har tid og lyst.

GoMentor 24/7 Basic 796 kr. /md. Tilmeld

Skriv ubegrænset med mig, når du har tid og lyst og få svar alle hverdage (man.-fre.)

GoMentor 24/7 Live 1.396 kr. /md. Tilmeld

Skriv ubegrænset med mig, når du har tid og lyst og få svar alle hverdage (man.-fre.). Inkluderer 2 x 30 min. videosamtale eller live-chat pr. måned.

GoMentor 24/7 Video 1.196 kr. /md. Tilmeld

Afhold videosamtale med mig, når du har tid og lyst, alle hverdage (man.-fre.). Inkluderer 4 x 30 min. videosamtale pr. måned.

Videosamtaler

Online samtale (GoMentor videosession) 900 kr. Aftal tid

Online samtale med rabat (GoMentor videosession) 750 kr. Aftal tid

Studerende og andre på overførselsindkomst inkl. pensionister, der kun har folkepension

Online samtale forløb 5 sessioner (GoMentor videosession) 4.250 kr. Aftal tid

Parterapi og konflikthåndtering/facilitering af samtaler (GoMentor videosession) 1.900 kr. Aftal tid

Gælder for to personer.

Dette er den ydelse, du skal vælge, hvis du har været til første samtale - alternativt kan du vælge et forløb over 6 sessioner af 1,5 time (se under ydelser).

Jeg benytter den effektive parterapeutiske metode: IMAGO, når jeg hjælper jer som parterapeut. IMAGO metoden er designet til, at man igen får kontakt med forbundetheden med den anden og på den måde får I større og dybere indsigt i, hvem I er hver for sig og sammen. Ofte handler det om igen at turde kunne være sårbare og følsomme sammen i kontakten med hinanden. Jeg hjælper jer til igen at se kærligheden.

Parforhold/ægteskaber og familier (og familielignende relationer: bonusbørn og -forældre) kan være vanskelige at håndtere og få til at fungere godt. Der er mange forventninger, længsler, ønsker, behov og værdier på spil i de intime relationer i det moderne samfund i dag - netop fordi den type relationer er så vigtige for os og har fået stadig stigende betydning.

Samtidig er der et stort pres i forhold til arbejdslivet og ens egen udvikling. Og har man børn og skal få en hverdag til at fungere, kan det være svært at fastholde intimiteten og evt. også tiltrækningen til sin partner. Parterapi kan være jeres sted, hvor I sammen kan undersøge jeres forhold: Hvad er det I ønsker for jeres forhold? Hvor er det kommunikationen går galt? Hvad er jeres forventninger til hinanden? Hvornår er det, I er mest glade for hinanden? Det kan være et sted, hvor I kan få talt sammen om det, I ellers aldrig får talt om.

Parterapi kan også være et sted, hvor I opdager hinanden på en helt ny og måske spændende måde. I parterapi får I nye forståelser for, hvad det vil sige at være par og værktøjer og nye perspektiver på jeres relation. Det er så op til jer at sætte tid af til og gøre det stykke arbejde det er, at skabe det forhold, I ønsker.

Men parterapi er ikke magi. Ikke alle problemer kan løses, og nogle gange kommer man så sent i terapi, at man ikke længere kan få forholdet til at fungere. I de tilfælde kan jeg hjælpe jer med at skilles på en ordentlig måde - og hvis I har børn sammen, at hjælpe jer til at tage vare på dem.

Parterapi og konflikthåndtering/facilitering af samtaler: 1. samtale (GoMentor videosession) 2.200 kr. Aftal tid

Gælder for to personer.
Denne ydelse er for jer, der søger parterapi hos mig for første gang. Det kræver et par timer. De følgende sessioner vil være på halvanden time.

Jeg benytter den effektive parterapeutiske metode: IMAGO, når jeg hjælper jer som parterapeut.

IMAGO metoden er designet til, at man igen får kontakt med forbundetheden med den anden og på den måde får I større og dybere indsigt i, hvem I er hver for sig og sammen.

Ofte handler det om igen at turde kunne være sårbare og følsomme sammen i kontakten med hinanden. Jeg hjælper jer til igen at se kærligheden. Parforhold/ægteskaber og familier (og familielignende relationer: bonusbørn og -forældre) kan være vanskelige at håndtere og få til at fungere godt.


Der er mange forventninger, længsler, ønsker, behov og værdier på spil i de intime relationer i det moderne samfund i dag - netop fordi den type relationer er så vigtige for os og har fået stadig stigende betydning.

Samtidig er der et stort pres i forhold til arbejdslivet og ens egen udvikling. Og har man børn og skal få en hverdag til at fungere, kan det være svært at fastholde intimiteten og evt. også tiltrækningen til sin partner.


Parterapi kan være jeres sted, hvor I sammen kan undersøge jeres forhold: Hvad er det I ønsker for jeres forhold? Hvor er det kommunikationen går galt? Hvad er jeres forventninger til hinanden? Hvornår er det, I er mest glade for hinanden? Det kan være et sted, hvor I kan få talt sammen om det, I ellers aldrig får talt om.


Parterapi kan også være et sted, hvor I opdager hinanden på en helt ny og måske spændende måde. I parterapi får I nye forståelser for, hvad det vil sige at være par og værktøjer og nye perspektiver på jeres relation. Det er så op til jer at sætte tid af til og gøre det stykke arbejde det er, at skabe det forhold, I ønsker.


Men parterapi er ikke magi. Ikke alle problemer kan løses, og nogle gange kommer man så sent i terapi, at man ikke længere kan få forholdet til at fungere. I de tilfælde kan jeg hjælpe jer med at skilles på en ordentlig måde - og hvis I har børn sammen, at hjælpe jer til at tage vare på dem.

Parterapi forløb 6 sessioner à 1,5 time (GoMentor videosession) 10.400 kr. Aftal tid

Gælder for to personer.

Jeg benytter den effektive parterapeutiske metode: IMAGO, når jeg hjælper jer som parterapeut. IMAGO metoden er designet til, at man igen får kontakt med forbundetheden med den anden og på den måde får I større og dybere indsigt i, hvem I er hver for sig og sammen. Ofte handler det om igen at turde kunne være sårbare og følsomme sammen i kontakten med hinanden.

Jeg hjælper jer til igen at kunne se kærligheden. Parforhold/ægteskaber og familier (og familielignende relationer: bonusbørn og -forældre) kan være vanskelige at håndtere og få til at fungere godt. Der er mange forventninger, længsler, ønsker, behov og værdier på spil i de intime relationer i det moderne samfund i dag - netop fordi den type relationer er så vigtige for os og har fået stadig stigende betydning. Samtidig er der et stort pres i forhold til arbejdslivet og ens egen udvikling. Og har man børn og skal få en hverdag til at fungere, kan det være svært at fastholde intimiteten og evt. også tiltrækningen til sin partner.


Parterapi kan være jeres sted, hvor I sammen kan undersøge jeres forhold: Hvad er det I ønsker for jeres forhold? Hvor er det kommunikationen går galt? Hvad er jeres forventninger til hinanden? Hvornår er det, I er mest glade for hinanden? Det kan være et sted, hvor I kan få talt sammen om det, I ellers aldrig får talt om.


Parterapi kan også være et sted, hvor I opdager hinanden på en helt ny og måske spændende måde. I parterapi får I nye forståelser for, hvad det vil sige at være par og værktøjer og nye perspektiver på jeres relation. Det er så op til jer at sætte tid af til og gøre det stykke arbejde det er, at skabe det forhold, I ønsker. Men parterapi er ikke magi. Ikke alle problemer kan løses, og nogle gange kommer man så sent i terapi, at man ikke længere kan få forholdet til at fungere. I de tilfælde kan jeg hjælpe jer med at skilles på en ordentlig måde - og hvis I har børn sammen, at hjælpe jer til at tage vare på dem.

Samtaleforløb med10 sessioner (GoMentor videosession) 8.000 kr. Aftal tid

Dette forløb er særligt velegnet til psykoanalyse, eksistenssamtaler og drømmearbejde

Hos GoMentor foregår alle online-samtaler via en sikker og stabil videoløsning, som er udviklet specifikt til brug for bl.a. psykologer, psykoterapeuter og coaches.

Fordelene er bl.a. ingen fysiske begrænsninger, og at der ofte er billigere og kortere ventetider. GoMentors platform til online-samtaler er stabil og sikker (krypteret), hvilket betyder, at sikkerheden og fortroligheden er i top. Løsningen er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Udover vores online videoløsning har du også mulighed for at tilmelde dig vores GoMentor 24/7-service, hvor du kan skrive med din personlige mentor gennem 4 forskellige abonnementer. Denne online platform er også krypteret for at sikre, at samtalerne mellem dig og din mentor er fortrolige.

Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

GoMentor 24/7 er en online platform, der tilbyder online terapi og rådgivning. GoMentor 24/7 fungerer på samme måde som traditionel terapi og rådgivning. Den eneste forskel er, at sessionerne på GoMentor 24/7 afholdes online, hvor du både har mulighed for at skrive og tale om din situation og dine problemer gennem videoopkald eller beskeder og livechats, afhængigt af hvilket abonnement du vælger.

Med GoMentor 24/7 sparer du tid og penge. Du behøver ikke at møde fysisk op, hvilket giver dig mere fleksibilitet i din kalender. Sidst men ikke mindst er det en billigere løsning end traditionel terapi med fremmøde.

Fordele ved online-rådgivning:

 • Du har direkte adgang til kvalificeret hjælp fra både psykologer, psykoterapeuter og coaches
 • Du kan forvente en nem måde at kommunikere med din mentor på - chat og / eller videoopkald via sikker og krypteret platform.
 • Du kan tale med din personlige mentor, uanset hvor du er.
 • Du kan planlægge sessioner, når som helst det passer dig.
 • Du kan forvente svar hurtigt – inden for 24 timer
 • Traditionel rådgivning er generelt dyrere end online terapi.
 • Du sparer tid ved ikke at skulle afsted til et fysisk fremmøde.
 • Du modtager svar inden for højst 24 timer. Du behøver ikke vente dage eller uger med at tale med en psykolog, hvilket ofte er tilfældet ved konsultationer med fremmøde.

Dorte Odde ph.d - Psykoanalytiker, Supervisor, Coach, Psykoterapeut MPF, Parterapeut

Beskrivelse

Ønsker du at skabe forandring, mening og gode relationer?

For tiden har jeg et tilbud til par: et forløb over 6 sessioner af halvanden time, hvor jeg foruden min generelle psykodynamiske tilgang benytter den særlige IMAGO-parterapi samtaleform, som er effektiv til at genfinde kærligheden og igen mærke forbundetheden med hinanden. IMAGO parterapi er hjælp til selvhjælp. Fokus i terapien er på relationen imellem jer, og at lære jer at kommunikere og forstå hinanden på en ny og dybere måde. Metoden er også meget velegnet til at afslutte forhold på en god måde, hvis det er det, I er kommet frem til. Ligeledes til konflikthåndtering familiemedlemmer eller venner imellem. (Se mere under ydelser: parterapi og konflikthåndterling).

Jeg har specialiseret mig i psykoterapeutisk arbejde med traumer - både udviklingstraumer og chokerende hændelser mm. Jeg guider dig nænsomt ind og ud af rørte vande og lærer dig at rumme vanskelige følelsestilstande.

Desuden har jeg specialiseret mig i psykoterapeutisk arbejde omkring seksualitet; i forhold til traumer eller andre lignende problematikker, men i høj grad også som et felt for personlig udvikling. Alle seksuelle præferencer er velkomne (LGDP+)

Med min baggrund som kultursociolog har jeg et trænet blik og forståelse for kulturelle forskelle og problematikker; savn, sorg og identitetsproblematikker relateret til følelsen af være udenfor eller savne det kendte; både som udlænding i Danmark, men også hvis terapien foregår online, som dansker i udlandet/og virksomheds- og organisationsrelateret.

Jeg har erfaring med stress, angst og depression og andre psykiske diagnoser - også blandt unge. Ligesom jeg tilbyder sandplay terapi til børn (og voksne).

Jeg er den intelligente, videnstunge psykoterapeut, som både kan arbejde i bredden og i dybden. Jeg har 10-15 års erfaring med samtalepraksis: både psykoterapi, filosofisk vejledning, jungiansk analyse, mentoring, supervision og coaching. Jeg opfylder de højeste uddannelseskrav i Danmark og Europa (verden). Jeg arbejder også som 'independent researcher' og har en baggrund som forsker, ph.d. har bla. undervist ved Roskilde Universitet og Københavns Universitet. Pt. er jeg underviser på Jung Instituttet, København. Jeg arbejder også som konsulent og executive coach (Se også min virksomhedsprofil her på Gomentor sitet - Tryk her.) 

Jeg modtager løbende supervision (min kvalitetssikring), ligesom jeg hele tiden holder mig ajour med kurser og efteruddannelser m.m.

Jeg tilbyder
 • Lange, dybe forløb, med mere varig effekt, hvor du vil opleve en grundlæggende ændring af dig selv - eller måske snarere en egentlig opdagelse af dig selv, sådan som du altid har været; det kan være i form af filosofisk coaching eller som jungiansk analyse (se mere under ydelsen).
 • Akutte tider, for mennesker i alvorlig krise eller som på anden måde har brug for akut hjælp
 • Almindelig psykoterapi eller coaching, vedr. fx selvværdsproblemer eller work/life balance eller traumer og/eller livskrise;
 • Terapi eller coaching for mennesker med psykiske diagnoser, så som personlighedsforstyrrelser, herunder borderline, bipolar, angst m.m. Fokus er på forståelse af sygdommen ifht ens identitet/personlighed: hvem er jeg? Og den sorg og forvirring, der kan følge med at være diagnostiseret og ikke kunne få sit liv til at udvikle sig i den ønskede retning.
 • Parterapi ifølge IMAGO metoden og konflikthåndtering/facilitering af samtaler mellem familiemedlemmer og/eller venner (se mere under ydelsen).
 • Eksistenssamtaler (se mere under ydelsen).
 • Coaching relateret til arbejdsliv/karriere/arbejdslivsrelaterede problematikker så som mobning, forventningspres, konflikter, workaholic m.m. 

 

Min tilgang

Jeg er optaget af at forstå dig, som det menneske, du er og den måde du lever i dine relationer på - og at hjælpe dig med at forstå dig selv bedre, så du kan være den, du er. Jeg er meget åben og ikke-dømmende, uanset hvem du er og hvad du måtte have af drømme om dit liv eller udfordringer; også udfordringer du selv synes er pinlige, umulige eller skamfulde. Jeg elsker at se mennesker vokse og forstå sig selv på nye (måske overraskende) måder.


Vi har ofte helt andre selvbilleder og kropsbilleder end det, der er virkeligheden. Jeg kan hjælpe dig med at justere dine indre billeder af dig selv, så de passer til den virkelighed, der er din. På den måde opnår du større handlefrihed og -kraft - og bedre relationer til andre.

 

Jeg arbejder især med fokus på relationen, kroppen og sansninger (Somatic Experience) og inddrager også den kontekst, vi lever i, og du konkret udfolder dig indenfor. De forandringer, som sker i terapien skal både kunne mærkes på din krop og også gøre sig gældende, når du går ud i verden. Jeg tager udgangspunkt i nuet og herfra kan det være relevant at se på fortiden (herunder barndommen), men i lige så høj grad ser vi sammen på, hvordan du kan være i verden i fremadrettet.
Som Jungiansk analytiker og sandplay terapeut arbejder jeg gerne med symbolske udtryk, som drømme og i det hele taget din forestillingsevne. Hvis du fx er kunstner eller arbejder kunstnerisk kan vi også inddrage dine værker eller kunstneriske udtryk.
Sammen med dig undersøger jeg din væren-i-verden; den sociale dimension, den personlige dimension, den fysiske dimension samt den eksistentielle og spirituelle dimension. Jeg arbejder holistisk ud fra en forestilling om det hele menneske; både krop, sind, sjæl og det mentale er med i en samlet betragtning.

 

Jeg søger at sætte den bedste ramme for at psykens egne, dvs. dine selvhelbredende kræfter kan komme i spil. 

 

Alle mennesker er unikke og det er meget individuelt hvad der fungerer for hvem. Jeg benytter mig af forskellige teknikker, værktøjer og metoder, som gør at jeg vil kunne finde den tilgang, der hjælper netop dig og dine udfordringer, ønsker og behov. Et forløb hos mig starter altid med , at vi sammen finder ud af hvad, der vil være godt for dig med udgangspunkt i dine ønsker og behov.

 

Er du i tvivl om noget eller ønsker du bare at få en uforpligtende samtale med mig, for at danne dig et indtryk af om det, jeg tilbyder, er noget for dig, så er du meget velkommen til at ringe.

Se også: ontheedge.dk


Praktisk

Som psykoterapeut har jeg naturligvis tavshedspligt

Der betales ved indgåelse af aftale/mødetidspunkt.

Jeg følger afbestillingspolitikken her på Gomentor-sitet, som er 24 timer (48 timer ved parterapi) - ellers er der fuld betaling.

Jeg glæder mig til at møde dig/jer!

Bedste hilsner

Dorte Odde

 

__

Foto af: Karoline Lieberkind

Biografi

Klientudtalelser

Ingunn Hagen, professor i psykologi ved Universitetet i Trondheim, Norge - "Jeg har samarbeidet med Dorte Odde knyttet til tre kursserier (om Mindfulness, Coaching og eksistenspsykologiske perspektiv på samtale i liv og arbeidsliv) de siste årene. Kursene var videreutdanningskurs for voksne arbeidstakere, som hadde minst et BA nivå i utdanning og arbeidserfaring. Dorte er fantastisk å samarbeide med og som kursholder. Hun er alltid godt forberedt. Dorte er noe så sjeldent som en sterk teoretiker som også ser de praktiske implikasjonene av teoretiske begrep, samtidig som hun har mye praktisk erfaring. Dorte Odde har en sterk intellektuell nysgjerrighet, og hun går dypt inn i teorier hun er interessert i. Dette får kursdeltakere glede av ved at kunnskapen hun formidler er både fordøyd og internalisert. Det er stor bredde i Dortes kunnskap; alt fra kultursosiologi og statsvitenskap til religions-historie, filosofisk coaching, eksistensiell terapi og jungiansk psykologi. Derfor er det som tilhører og kursdeltaker svært inspirerende å være tilstede når Dorte foreleser. Dessuten er det særdeles givende å delta i øvelser og praksisgrupper som Dorte fasiliteter. Opplegget er gjennomtenkt og fungerer utmerket. Dorte er også humoristisk, varm og tilstede med hele seg (kropp og sjel), også i profesjonelle sammenhenger som kurs og coaching. Det hører med til historien at vi fikk svært gode tilbakemelding på kursene vi arrangerte. Selv har jeg ikke opplevd tilsvarende superlativer fra kursdeltakere på noe annen undervisning jeg har gjennomført. Mange kursdeltakere påpekte at vi fasiliterte personlig vekst og utvikling for dem gjennom sterk akademisk faglighet og menneskelig varme, tilstedeværelse og klokskap. Flere av kursdeltakerne ønsket også sterkt en oppfølging."  Læs mere  Læs mindre

Lederkursusevaluering, mandlig leder, 52 år  - "Meget godt og balanceret kursusindhold. Særdeles god litteratur i pensum og den foreslåede tillægslitteratur (det var vanskeligt at stoppe og lægge bøgerne væk, når jeg havde åbnet dem!). Gode balancerede forelæsninger med meget høj relevans for mit vedkommende. Gode, udfordrende og lærende øvelser, pladseret på ’rigtige’ steder i forelæsningerne/dagsprogrammet. God sammensætning af typer forelæsning, øvelser og refleksioner. Særdeles dygtig i temaet; samlende, lærende, støttende og tænkende – imponerende! Meget dygtige formidlere med relation til hverdag og virkelighed i forelæsningen. Akademisk stærkt, menneskeligt varmt og solid tilførsel af kundskab og forståelse. Det var meget bedre end forventet! Mit udbytte var stort!"  Læs mere  Læs mindre

Kvinde 52 år: - " Jeg har benyttet Dorte Odde som min executive coach i snart et år. Det har været spændende at have faste coach samtaler. Det har i udgangspunktet været coaching i forhold til mit job som leder. Dette har givet mig et nyt syn på organisationen som helhed, men også mig i lederrollen. Dorte Odde som coach har været nødvendig for at udvikle mig som leder og det har resultatmæssigt hjulpet mig at omorganisere virksomheden og min hverdag. Jeg har dermed fået fjernet meget af stressfaktoren i hverdagen for hele organisationen. Dette gør at jeg har mere overskud både som privatperson og som leder. Da jeg bor i Norge, har vi haft mange coaching timer på skype. Dette har fungeret godt. Sprogmæssigt er der heller ingen problemer da Dorte Odde er godt kendt med norsk og taler let forståeligt dansk."  Læs mere  Læs mindre

Kvinde 58 år - "Jeg begyndte hos Dorte Odde efter fire års sygemelding på kontanthjælp. Jeg var på det tidspunkt alvorligt præget og invalideret af PTSD og retraumatiseret efter behandling i det psykiatriske system. Med sin faglige, menneskelige og respektfulde tilgang mødte Dorte mig på en måde, som så ud over min sygdom og symptomer og ind til mig som menneske. Gennem et forløb på to år fandt vi i et respektfuldt og empatisk samarbejde ind til mine personlige værdier og ressourcer på tværs af mine psykiske begrænsninger – hele tiden med det formål for øje at gøre det muligt for mig at fungere og trives i min hverdag. Dorte har guidet mig gennem arbejdsmarkedsrettede og personlige aktiviteter og frem til en accept af mig selv som et menneske med begrænsninger men ikke uden ressourcer. Herved har jeg erhvervet en modus vivendi, som nu gør det muligt for mig at leve et godt og velfungerende liv, hvor min sygdom ikke er mig, og jeg ikke er min sygdom."  Læs mere  Læs mindre

Mand, 32 år - "Før jeg kom i analyse hos Dorte bar jeg rundt på en masse uforløste barndomstraumer, som jeg ubevidst havde lært mig selv at holde inde, hvilket var en stor både social og akademisk hæmsko. Dorte hjalp mig med at bringe disse traumer op til overfladen, hvor jeg kunne først erkende dem og senere bearbejde dem både personligt og i forhold til mine forældre og min kone. Hun er meget dygtig til at sætte trygge og konstruktive rammer for at tage fat i disse problemer, som ellers har været for smertefulde til at håndtere og/eller personlige/pinlige til at åbne op for. Udover de personlige samtaler har Dorte også været en fremragende facilitator og mægler mellem mig og mine nærmeste familiemedlemmer i flere enormt gavnlige parsamtaler. Med Dortes hjælp er jeg vokset personligt, socialt og akademisk, og mit liv er blevet både nemmere, lykkeligere og større. "  Læs mere  Læs mindre

Kvinde 47 år - "Dorte er rigtig god til at tage udgangspunkt i, hvor jeg er lige nu, og spørge ind til, hvilke behov jeg har for samtalen. Det handler om mig, mine værdier og behov, ikke andres. Jeg er i centrum for hendes hjælpende omsorg og støtte, som er meget fordomsfri og positiv, og samtalen bygger på hendes erfarne analytiske og holistiske tilgang til mennesket i verden. Jeg har fået mange meget kærlige spark til egenomsorg af Dorte, som gør, at jeg oftere og nemmere nu formår at sætte mine egne behov først. Hun har skubbet lidt til mit tankemønster med konkrete tanker og handlinger til at passe godt på mig selv. Dorte har betydet ro og tryghed for mig i en lang og svær sygdomsperiode, og hun har været en særdeles vigtig og en empatisk, stærk og stabil støtte i et stort behandlersystem og kommunalt regi."  Læs mere  Læs mindre

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.