Psykoanalytiker

af GoMentor

Sidst opdateret 15-1-2020

Reviewer GoMentor

PsykoanalytikerHvad er en psykoanalytiker?

Alle mennesker oplever at reagere på bestemte måder i situationer, som ofte medfører konflikter eller forstyrrelser, uden helt at være klar over hvorfor. Ved at se på ens tidligere relationer og erfaringer i livet, er det muligt at undersøge disse reaktionsmønstre og arbejde med dem. Når først man har skabt en forståelse for og erkendelse af, hvorfor man agerer, som man gør, er man allerede kommet langt. Det er netop det, en psykoanalytiker kan hjælpe dig med. Hos GoMentor har vi en række tilknyttede psykoanalytikere, som kan hjælpe dig med psykiske, eksistentielle og relationelle problemer, der bremser dig og din personlige udvikling.

Hvad er en psykoanalytiker?

En psykoanalytiker er en uddannet psykoterapeut, der udfører psykoanalyse som behandlingsmetode. Psykoanalytikeren har ofte flere års erfaring i at arbejde med mennesker og er dermed trænet i at observere, lytte, undersøge og forstå dem og deres reaktionsmønstre. På den måde er en psykoanalytiker godt rustet til at kunne danne hypoteser om disse mønstre, der går igen, og kunne sætte sig ind i den enkelte persons relation til andre mennesker. Psykoanalytikeren er således særligt opmærksom og forstående i sin terapi og kan formå at skabe en dybere selvforståelse hos klienten.

Hvordan foregår psykoanalyse?

Psykoanalyse finder sted i form af en terapeutisk samtale mellem psykoanalytikeren og klienten, hvor al fokus er på den enkelte klient. I denne behandlingsmetode søger terapeuten at forstå, hvordan klienten psykisk er opbygget. Her er formålet at undersøge det ubevidste for at kunne klargøre og erkende ens reaktionsmønstre, og hvad der ligger til grund for dem. Det er ofte tidligere relationer til f.eks. forældre, herunder erfaringer med kærlighed, sorg og tab, død eller seksualitet, som er mønstre, der har formet sig og lagt sig fast i hjernen i ens ubevidste hukommelse. Disse mønstre påvirker dermed den måde, man indgår i relationer til andre. Psykoanalytikeren skaber en ramme, hvor klientens reaktionsmønstre - samt de konflikter og forstyrrelser mønstrene har medført - klarlægges, erkendes og undersøges. På den måde opnår klienten at skabe en selvforståelse på et dybere niveau, som fremover vil gøre det lettere for personen at forstå sig selv og sine reaktioner - og reagere på dem. Det kan hjælpe til et mere frigjort liv med mere glæde og selvkontrol i hverdagen.

Sådan kan psykoanalyse hjælpe dig

Hos GoMentor har vi en række psykoterapeuter tilknyttet, som udbyder psykoanalyse. Via GoMentor kan du få online terapi med psykoanalyse, som gør det lettere for dig at få den rette hjælp, uanset tid og sted. Ved et forløb med en psykoanalytiker kan du få hjælp til at forstå og erkende dine reaktionsmønstre, som sætter en stopper for, at du kan udvikle dig. Det kan hjælpe dig til at lære, hvordan du håndterer dem og fremover kan reagere på andre måder, som du selv har kontrol over.

Få hjælp af en psykoanalytiker

Frederik Engels Michelle Poulsen Finn Toftlund Dorte Odde ph.d
Brug søgning via postnummer

Se udvalgte mentorer nedenfor

 

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.