Medarbejderomsorg

af GoMentor

Sidst opdateret 28-9-2020

Reviewer GoMentor

Leder ligger beroligende armende på skuldrene af sin medarbejder og giver moralsk opbagning og omsorgSom leder er det ikke nok at skabe en god bundelinje og resultater, der giver vækst og økonomisk overskud. Medarbejderne er den primære drivkraft i en virksomhed og dem, der er med til at skabe væksten i første omgang. Derfor er det væsentligt at sørge for, den enkelte medarbejder trives i sit arbejde, og at medarbejderne, indbyrdes i afdelingerne, har et godt samarbejde. Det kan især være udfordrende i store virksomheder, hvor afdelingerne er store og indebærer mange forskellige mennesker og holdninger. Her kan en GoMentor partner hjælpe din virksomhed med rådgivning og sparring til, hvordan du kan sikrer, at dine medarbejdere har det godt og trives i deres arbejde.

Vigtige fokusområder for at sikre medarbejderomsorg:

  • Fysisk arbejdsmiljø - Når man arbejder med mennesker, er det vigtigt at tage hensyn til deres fysiske behov. Det indebærer primært et ordentligt indeklima for at sikre de sundhedsmæssige rammer samt de fysiske rammer, såsom borde og stole. Det er med til at skabe et arbejdsmiljø, der gør arbejdspladsen behagelig og tilfredsstillende at være en del af
  • Psykisk arbejdsmijø - På en arbejdsplads er det desuden vigtigt at have en god atmosfære, herunder en positiv stemning, så medarbejderne trives bedst muligt. Det indebærer selvfølgelig, at der ikke er nogen form for mobning eller chikane, men derimod plads til forskelligheder. Her skal en god leder især træde ind, når der opstår konflikter eller uoverensstemmelser indbyrdes imellem medarbejderne
  • Relation mellem leder og medarbejder - En god kommunikation skal både foregå indbyrdes imellem ledere og medarbejdere, men også imellem lederen og medarbejderen. Her skal en god leder huske at lytte til den enkelte gennem løbende samtaler og MUS-samtalen. Evaluering af medarbejderen i form af positiv og konstruktiv feedback er en væsentlig faktor i denne kommunikation. På den måde sikres en gensidig tillid. Det gælder også ved afskedigelse - her skal der foregå en fornuftig og samtidig personlig dialog, så man, som medarbejder, kommer godt videre
  • Stresshåndtering - Arbejdsrelateret stress er ofte forårsaget af udfordringer eller problemer på arbejdspladsen. Denne stresstype er især vigtig at håndtere hensigtsmæssigt, som leder, for at undgå, medarbejderen opsiger eller sygemelder sig i en længere periode. Derfor skal man tage ekstra hånd om denne medarbejder og forsøge at hjælpe ham eller hende med at komme på rette fod igen. Læs mere om stress og stresshåndtering her
  • Sygdom - Hvis en medarbejder har været sygemeldt over en længere periode og kommer tilbage i arbejdet, er denne medarbejder mere skrøbelig end normalt. Derfor skal lederen være ekstra omsorgsfuld ved at have en løbende dialog med medarbejderen og evaluere fremskridt og eventuelle udfordringer. Desuden skal en god leder sikre en åben dialog med sine medarbejdere i forhold til sygdom, graviditet og personlige livsforhold generelt

GoMentor partnerne kan hjælpe din virksomhed med at udvikle ledere til at blive bedre til at sikre gode arbejdsforhold for sine medarbejdere, så de trives i dagligdagen. På den måde kan du sørge for, at virksomheden skaber vækst og succes med nogle medarbejdere, der er glade for at komme på arbejde - jo bedre trivsel, jo bedre ydeevne og effektivitet.

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.