On The Edge - , Psykoterapeut, Coach

On The Edge

, Psykoterapeut, Coach

5 klientudtalelser

DENNE PROFIL ER IKKE LÆNGERE AKTIV

Executive coaching, organisationsudvikling, projektudvikling/ledelse, supervision m.m. On The Edge - , Psykoterapeut, Coach

Beskrivelse

Virksomheden med speciale i menneskelig udvikling og kreativitet


Dorte Odde, ph.d. (CBS) og Jungiansk Analytiker, IAAP/DSAP


I dag går udviklingen inden for ledelse i retning af, at lederrollen bliver mere og mere global; at ledelse bliver mere og mere systematisk; og at ledelse kobles tættere til forretningsprocesserne. Executive coaching i on the edge vil altid - samtidig med den individuelle udviklingsproces for lederen - forholde sig til både de økonomiske og de strukturelle vilkår, der gør sig gældende aktuelt.


Inter/national business erfaring:

 • stress/udbrændthed/overbelastning: både som leder og medarbejder; 
 • virtuelle, kulturelt blandede teams i komplekse matrix strukturer
 • konflikthåndtering: alle niveauer af organisationen;
 • hjælp til at gennemføre den svære samtale, fx i forbindelse med fyring;
 • håndtering af svære følelser i arbejdsliv/organisation;
 • medarbejder resiliens;
 • motivation af medarbejdere;
 • coaching baseret ledelse;
 • arbejdsmiljø og -trivsel;
 • kvinder: arbejdsliv, ledelse og organisationer;
 • medarbejder individuation/executive individuation: coaching samtaler, som baserer sig på C.G. Jungs tænkning og adresserer lederens ubevidste adfærdsmønstre.


Et forløb med executive coaching i on the edge betyder

 • større rentabilitet og øget effektivitet i din organisation: du lærer at være en nærværende leder med dyb relationel forståelse og sparer på den måde organisationen for en masse forkerte valg;
 • større bevidsthed om hvad du som leder ønsker at opnå og hvordan du omsætter det til en ledelsesmæssig praksis;
 • at du bliver ført op til et nyt og meget højere niveau hvad angår dit personlige lederskab;
 • en helt grundlæggende ændring af hele din tilgang til både dig selv som leder, dine medarbejdere og organisationen;
 • at du bliver mere og mere dig selv som den leder, du ønsker at være og i overensstemmelse med dine værdier; 
 • at du bliver en mere autentisk leder -- og menneske;
 • at du lærer at håndtere stor kompleksitet og uforudsigelighed;  
 • at du lærer at finde og bruge den kreativitet, som skal til for at få en organisation igennem kriser og vanskelige tider;
 • at håndtere dilemmaer og paradokser i ledelsesrollen, hvor der på forhånd ikke er noget rigtig svar.


Min tilgang

Jeg arbejder ud fra et protreptisk (kunsten at vende lederen mod sig selv) perspektiv med fokus på undersøgelsen af synergi imellem virksomhed og menneske: at finde det punkt hvor mennesket og organisationen mødes i den rolle som lederen eller medarbejderen har. Ud fra et kierkegaardsk perspektiv arbejder jeg med dit ansvar som menneske og ud fra en eksistentiel tankegang arbejder jeg med din væren i verden: tilstedeværelse og empati samt din kontakt med dine følelser. Og ud fra en jungiansk tankegang sætter jeg ubevidste handlemønstre, skyggen og (kulturelle)komplekser centralt i min tilgang. Som kultursociolog ser jeg altid også på den sociale og relationelle kontekst i forhold til organisationen.


Praktisk

Jeg har kontor i Aarhus, og på udvalgte datoer også i København/Valby. Jeg kan lave processer i hele landet -- og i udlandet. Det er også muligt at have et forløb, som består af en blanding af online sessioner eller webinarer samt møder face-to-face.


Jeg kommer gerne ud til virksomheder, også når det gælder executive coaching og supervision m.m. (også i udlandet). Oveni prisen kommer transportudgifter samt et tillæg pr. time (størrelsen afhænger af ydelsen).


Jeg arbejder også på engelsk og de skandinaviske sprog.


Om mig og min baggrund

Jeg har selv erfaring som leder, da jeg har drevet min egen virksomhed siden år 2000 og været med til at udvikle mange projekter og organisationer (bla. projekter i regi af Skoletjenesten, projekter i byggesektoren og udvikling af nyt koncept til trivsel/arbejdsmiljø i kommunalt regi).


Jeg har arbejdet med samtalepraksis siden 2003, både coaching, supervision, filosofisk vejledning/rådgivning, mentoring, psykoterapi og jungiansk analyse.


Jeg har desuden mange års erfaring med undervisning, foredrag og worshop og tilrettelæggelse af kurser i mange forskellige sammenhænge og organisationer.


Jeg underviser på universitetet i Trondheim, Norge (NTNU) på Efter og videreuddannelsesafdelingen hvor jeg står for et ledelseskursus, der sætter fokus på en coachbaseret ledelsesform. Desuden underviser jeg på Præstehøjskolen i Løgumkloster.


Jeg har en ph.d. fra Copenhagen Business School og er desuden uddannet som filosofisk rådgiver, protreptiker og coach (Århus Universitet/Rådgivnings- og støttecenteret) samt master i Søren Kierkegaard og coaching (Kbh's Universitet, Teoloiske Fakultet); grunduddannelse i eksistensfænomenologisk vejledning og psykoterapi fra London. Desuden er jeg uddannet som Jungiansk analytiker og psykoterapeut, IAAP/DSAP ved Jung Instituttet, København (en international uddannelse). 

Oprindeligt er jeg uddannet som magister i kultursociologi ved Københavns Universitet.


Klientudtalelser

Kvinde, 58 år - "Jeg begyndte hos Dorte Odde efter fire års sygemelding på kontanthjælp. Jeg var på det tidspunkt alvorligt præget og invalideret af PTSD og retraumatiseret efter behandling i det psykiatriske system. Med sin faglige, menneskelige og respektfulde tilgang mødte Dorte mig på en måde, som så ud over min sygdom og symptomer og ind til mig som menneske. Gennem et forløb på to år fandt vi i et respektfuldt og empatisk samarbejde ind til mine personlige værdier og ressourcer på tværs af mine psykiske begrænsninger – hele tiden med det formål for øje at gøre det muligt for mig at fungere og trives i min hverdag. Dorte har guidet mig gennem arbejdsmarkedsrettede og personlige aktiviteter og frem til en accept af mig selv som et menneske med begrænsninger men ikke uden ressourcer. Herved har jeg erhvervet en modus vivendi, som nu gør det muligt for mig at leve et godt og velfungerende liv, hvor min sygdom ikke er mig, og jeg ikke er min sygdom. "  Læs mere  Læs mindre

Kvinde 47 år - "Dorte er rigtig god til at tage udgangspunkt i, hvor jeg er lige nu, og spørge ind til, hvilke behov jeg har for samtalen. Det handler om mig, mine værdier og behov, ikke andres. Jeg er i centrum for hendes hjælpende omsorg og støtte, som er meget fordomsfri og positiv, og samtalen bygger på hendes erfarne analytiske og holistiske tilgang til mennesket i verden. Jeg har fået mange meget kærlige spark til egenomsorg af Dorte, som gør, at jeg oftere og nemmere nu formår at sætte mine egne behov først. Hun har skubbet lidt til mit tankemønster med konkrete tanker og handlinger til at passe godt på mig selv. Dorte har betydet ro og tryghed for mig i en lang og svær sygdomsperiode, og hun har været en særdeles vigtig og en empatisk, stærk og stabil støtte i et stort behandlersystem og kommunalt regi."  Læs mere  Læs mindre

Mand, 32 år - "Før jeg kom i analyse hos Dorte bar jeg rundt på en masse uforløste barndomstraumer, som jeg ubevidst havde lært mig selv at holde inde, hvilket var en stor både social og akademisk hæmsko. Dorte hjalp mig med at bringe disse traumer op til overfladen, hvor jeg kunne først erkende dem og senere bearbejde dem både personligt og i forhold til mine forældre og min kone. Hun er meget dygtig til at sætte trygge og konstruktive rammer for at tage fat i disse problemer, som ellers har været for smertefulde til at håndtere og/eller personlige/pinlige til at åbne op for. Udover de personlige samtaler har Dorte også været en fremragende facilitator og mægler mellem mig og mine nærmeste familiemedlemmer i flere enormt gavnlige parsamtaler. Med Dortes hjælp er jeg vokset personligt, socialt og akademisk, og mit liv er blevet både nemmere, lykkeligere og større. "  Læs mere  Læs mindre

Kvinde 52 (?) år - "Jeg har benyttet Dorte Odde som min executive coach i snart et år. Det har været spændende at have faste coach samtaler. Det har i udgangspunktet været coaching i forhold til mit job som leder. Dette har givet mig et nyt syn på organisationen som helhed, men også mig i lederrollen. Dorte Odde som coach har været nødvendig for at udvikle mig som leder og det har resultatmæssigt hjulpet mig at omorganisere virksomheden og min hverdag. Jeg har dermed fået fjernet meget af stressfaktoren i hverdagen for hele organisationen. Dette gør at jeg har mere overskud både som privatperson og som leder. Da jeg bor i Norge, har vi haft mange coaching timer på skype. Dette har fungeret godt. Sprogmæssigt er der heller ingen problemer da Dorte Odde er godt kendt med norsk og taler let forståeligt dansk."  Læs mere  Læs mindre

Lederkursusevaluering, mandlig leder, 52 år - "Meget godt og balanceret kursusindhold. Særdeles god litteratur i pensum og den foreslåede tillægslitteratur (det var vanskeligt at stoppe og lægge bøgerne væk, når jeg havde åbnet dem!). Gode balancerede forelæsninger med meget høj relevans for mit vedkommende. Gode, udfordrende og lærende øvelser, pladseret på ’rigtige’ steder i forelæsningerne/dagsprogrammet. God sammensætning af typer forelæsning, øvelser og refleksioner. Særdeles dygtig i temaet; samlende, lærende, støttende og tænkende – imponerende! Meget dygtige formidlere med relation til hverdag og virkelighed i forelæsningen. Akademisk stærkt, menneskeligt varmt og solid tilførsel af kundskab og forståelse. Det var meget bedre end forventet! Mit udbytte var stort!"  Læs mere  Læs mindre

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.