On The Edge - Virksomhed - GoMentor
On The Edge - Virksomhed

On The Edge

Virksomhed

Aarhus V, Valby

5 klientudtalelser

Personligt fremmøde

- Lige nu: Få 50 kr. i GoMentor-rabat på første samtale, når du booker og betaler online.

Executive coaching 1.950 kr. Aftal tid

Prisen er oplyst eksl. moms

Ved køb af et ti-klips kort er der 10% rabat.

Typiske executive coaching forløb vil være af to timers varighed en til to gange om måneden. Det fulde udbytte får man ved et helt års forløb.

Men det er naturligvis også muligt, både at vælge mere og mindre.

Iværksætter coaching 1.500 kr. Aftal tid

Prisen er oplyst eskl. moms

Som iværksætter hænger selve virksomhedens idé og udførelse ofte snævert sammen med hvilken person man er, hvad man værdsætter, og hvad man længes efter. Netop den sammenhæng er ofte drivkraften bag ens arbejde som iværksætter -- men desværre også den drivkraft, som nogle gange driver iværksætteren ud i stress og udbrændthed.

   

Når du kender din dybeste motivation, og hvordan den manifesterer sig i din virksomhed, kan du mere præcist formulere, hvad du ønsker med din virksomhed -- og derved sparrer du tid og kræfter; du kan gå mere direkte i den retning, du vil og dermed mere direkte opnå de resultater, du ønsker. Det er imidlertid ikke let selv at gøre og derfor kan coaching være en god idé. 


Når jeg coacher iværksættere benytter jeg mig af min brede baggrund som både: iværksætter selv, min faglige viden fra CBS og som kultursociolog, min viden som coach og filosofisk rådgiver/vejleder og som jungiansk analytiker. Men jeg benytter også helt konkrete værktøjer, som er meget handlingsorienterede. 


10 klips kort, 10 % rabat


Coaching og supervision af medarbejdere 1.500 kr. Aftal tid

Prisen er oplyst eksl. moms

Ved køb af et ti-klipskort er der 10% rabat. Organisationsudvikling og/eller projektudvikling 1.000 kr. Aftal tid

Prisen er oplyst eksl. moms

Prisen afhænger af opgaven, minimum 1000 kr i timen. 

Supervision af grupper/team 1.750 kr. Aftal tid

Prisen er oplyst eksl.moms

(minimum 3 timer); ved køb af et ti-klips kort er der 10% rabat

Undervisning/kurser, vejledende pris 2.000 kr. Aftal tid

Prisen er vejledende eksl. moms og eventuelle transportudgifter.
Minimum to timer.

Undervisning/kurser, vejlende pris pr. dag 15.000 kr. Aftal tid

Prisen er vejledende eksl. moms og eventuelle transportudgifter

Foredrag, 2 timer (inkl. diskussion), vejledende pris 9.500 kr. Aftal tid

Prisen er vejledende eksl. moms og eventuelle transportudgifter

Er du i tvivl? Så ring mig op på tlf. 89 87 41 24

89 87 41 24

Hos GoMentor foregår alle online-samtaler via en sikker og stabil videoløsning, som er udviklet specifikt til brug for bl.a. psykologer, psykoterapeuter og coaches.

Fordelene er bl.a. ingen fysiske begrænsninger, og at der ofte er billigere og kortere ventetider. GoMentors platform til online-samtaler er stabil og sikker (krypteret), hvilket betyder, at sikkerheden og fortroligheden er i top. Løsningen er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Udover vores online videoløsning har du også mulighed for at tilmelde dig vores GoMentor 24/7-service, hvor du kan skrive ubegrænset med din personlige mentor gennem et månedligt eller ugentligt abonnement. Denne online platform er også krypteret for at sikre, at samtalerne mellem dig og din mentor er fortrolige.

Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

Executive coaching, organisationsudvikling, projektudvikling/ledelse, supervision m.m. On The Edge - Virksomhed

Beskrivelse

Dorte Odde, ph.d. (CBS)
Executive coaching, ledercoaching, organisationsudvikling, projektudvikling/ledelse, iværksætteri m.m.

Organisationsudvikling med både et sociologisk, filosofisk og psykologisk perspektiv rettet imod private og offentlige organisationer samt iværksættere.

Helt overordnet arbejder jeg ud fra devicen, at det handler om at vide, hvem man selv er som leder (og som menneske) og herudfra sætte kursen for organisationen. Man kan ikke med sikkerhed vide, hvor en organisation er på vej hen - den ændrer sig hele tiden, og konteksten ændrer sig hele tiden. Men man kan vide hvor man selv er og hvad man selv værdsætter og man kan være nærværende med sin organisation. Ligesom man kan have eller få indsigt i hvordan man omgås sine medarbejdere og kollegaer. Og man kan have eller få indsigt i den sociologiske kontekst, som ens organisation er en del af.


Samtaler med mig kan meget vel også få en dybere eksistentiel karakter og samtidig have stor betydning for organisationen. Med andre ord: jeg sætter fokus på lederen som menneske, vedkommendes værdier og grundlæggende indstilling til andre mennesker. Men samtidig er mit blik også altid rettet imod den særlige kompleksitet, som en organisation er -- og hensynet til effektivitet og i sidste ende rentabiliteten. 


Min tilgang

Både i min tilgang til organisationsudvikling og coaching arbejder jeg ud fra et protreptisk (kunsten at vende lederen mod sig selv) perspektiv med fokus på etablering af synergi imellem virksomhed og menneske. Det betyder ikke at jeg ikke anerkender evt. interessekonflikter, men arbejdet tager altid udgangspunkt i og følger udviklingslinjerne for den værdsætning, der er på spil i en organisation og for det enkelte menneske, i den rolle vedkommende varetager -- om det er leder eller medarbejder. Ud fra et kierkegaardsk perspektiv arbejder jeg med dit ansvar som menneske. Og ud fra en jungiansk tankegang sætter jeg skyggen, komplekser og en helhedstænkning centralt i min tilgang.


Jeg kan hyres til en række forskellige ydelser, som man kan se ovenfor. Alle ydelser er rettet mod organisationen og dens udvikling, bundlinje og effektivitet. Nogle af ydelserne har udgangspunkt i den enkelte leder/en specifik proces/en medarbejder, mens andre ydelser tager direkte udgangspunkt i selve organisationen.


Jeg har særlige erfaringer med

  • Iværksættere
  • Virksomheder, som går fra iværksætter niveauet og til en mere 'stabil' organisation;  
  • Stress/udbrændthed/overbelastning som leder.


Et forløb med executive coaching hos mig betyder

  • Forandring, ja sågar transformation -- en helt grundlæggende ændring af hele din tilgang til både dig selv som leder og som menneske, dine medarbejdere og organisationen. 
  • Samtidig vil du formentlig opleve, at du egentlig blot bliver mere og mere dig selv; eller i hvert fald at du mere og mere bliver den, det er meningen du skal være som leder -- og som menneske. 
  • Du får mere overskud, mere glæde og mere tilfredshed ind i dit arbejdsliv og det betyder, at du lettere vil kunne prioritere arbejdsopgaver, at du bliver mere fokuseret, at du tør være kreativ og søsætte nyt. Alt sammen noget, der har betydning for effektivitet og i sidste ende for rentabiliteten af virksomheden. 
  • Måske vil du opleve at du vil gå til tingene mere intuitivt, eller måske vil du opleve at du får gjort ting, du har sat i gang færdigt, eller måske vil du blive bedre til at turde se organisationens udvikling: turde stå ved hvor du ønsker at sætte kurset og holde fast i det. 
  • Hvad der vil ske afhænger også af hvem du er som leder og som person og hvor du er i dit arbejdsliv som leder; altså med andre ord: hvor du har brug for at udvikle dig hen. Dette vil også forplante sig hos dine medarbejdere og nærmeste samarbejdspartnere og samarbejdet vil få en anden og mere afklaret karakter.


Praktisk

Jeg har kontor i Aarhus, og på udvalgte datoer også i København/Valby. Jeg kan lave processer i hele landet. Det er også muligt at have et forløb, som både er med videosessioner og ved møder i 'virkeligheden'.

Jeg kommer gerne ud til virksomheder, også når det gælder executive coaching og supervision m.m. (også i udlandet). Oveni prisen kommer transport udgifter samt et tillæg pr. time (størrelsen afhænger af ydelsen).

Jeg arbejder også på engelsk og de skandinaviske sprog.


Om mig og min baggrund

Jeg har selv erfaring som leder, da jeg har drevet min egen virksomhed siden år 2000 og været med til at udvikle mange projekter (bla. projekter i regi af Skoletjenesten, projekter i byggesektoren og udvikling af nyt koncept til trivsel/arbejdsmiljø i kommunalt regi).


Jeg har arbejdet med samtalepraksis siden 2003, både ledelsescoaching, supervision, filosofisk vejledning/rådgivning, mentoring, psykoterapi og jungiansk analyse.

Jeg har desuden erfaring med undervisning og tilrettelæggelse af kurser i mange forskellige sammenhænge siden slutningen af firserne.


Jeg underviser på universitetet i Trondheim, Norge (NTNU) i kurset: Mindfulness, coaching og eksistensfænomenologiske perspektiver på (arbejds)livet, som er et kursus, der retter sig mod ledere i både offentlige og private organisationer. Og jeg underviser på Præstehøjskolen i Løgumkloster.


Jeg har en ph.d. fra Copenhagen Business School og er desuden uddannet som filosofisk rådgiver, protreptiker og coach (Århus Universitet/Rådgivnings- og støttecenteret) samt master i Søren Kierkegaard og coaching (Kbh's Universitet, Teoloiske Fakultet); grunduddannelse i eksistensfænomenologisk vejledning og psykoterapi fra London. Desuden er jeg uddannet ved Jung Instituttet (en international uddannelse i København). 

Oprindeligt er jeg uddannet som magister i kultursociologi ved Københavns Universitet


Klientudtalelser

Kvinde, 58 år - "Jeg begyndte hos Dorte Odde efter fire års sygemelding på kontanthjælp. Jeg var på det tidspunkt alvorligt præget og invalideret af PTSD og retraumatiseret efter behandling i det psykiatriske system. Med sin faglige, menneskelige og respektfulde tilgang mødte Dorte mig på en måde, som så ud over min sygdom og symptomer og ind til mig som menneske. Gennem et forløb på to år fandt vi i et respektfuldt og empatisk samarbejde ind til mine personlige værdier og ressourcer på tværs af mine psykiske begrænsninger – hele tiden med det formål for øje at gøre det muligt for mig at fungere og trives i min hverdag. Dorte har guidet mig gennem arbejdsmarkedsrettede og personlige aktiviteter og frem til en accept af mig selv som et menneske med begrænsninger men ikke uden ressourcer. Herved har jeg erhvervet en modus vivendi, som nu gør det muligt for mig at leve et godt og velfungerende liv, hvor min sygdom ikke er mig, og jeg ikke er min sygdom. "  Læs mere  Læs mindre

Kvinde 47 år - "Dorte er rigtig god til at tage udgangspunkt i, hvor jeg er lige nu, og spørge ind til, hvilke behov jeg har for samtalen. Det handler om mig, mine værdier og behov, ikke andres. Jeg er i centrum for hendes hjælpende omsorg og støtte, som er meget fordomsfri og positiv, og samtalen bygger på hendes erfarne analytiske og holistiske tilgang til mennesket i verden. Jeg har fået mange meget kærlige spark til egenomsorg af Dorte, som gør, at jeg oftere og nemmere nu formår at sætte mine egne behov først. Hun har skubbet lidt til mit tankemønster med konkrete tanker og handlinger til at passe godt på mig selv. Dorte har betydet ro og tryghed for mig i en lang og svær sygdomsperiode, og hun har været en særdeles vigtig og en empatisk, stærk og stabil støtte i et stort behandlersystem og kommunalt regi."  Læs mere  Læs mindre

Mand, 32 år - "Før jeg kom i analyse hos Dorte bar jeg rundt på en masse uforløste barndomstraumer, som jeg ubevidst havde lært mig selv at holde inde, hvilket var en stor både social og akademisk hæmsko. Dorte hjalp mig med at bringe disse traumer op til overfladen, hvor jeg kunne først erkende dem og senere bearbejde dem både personligt og i forhold til mine forældre og min kone. Hun er meget dygtig til at sætte trygge og konstruktive rammer for at tage fat i disse problemer, som ellers har været for smertefulde til at håndtere og/eller personlige/pinlige til at åbne op for. Udover de personlige samtaler har Dorte også været en fremragende facilitator og mægler mellem mig og mine nærmeste familiemedlemmer i flere enormt gavnlige parsamtaler. Med Dortes hjælp er jeg vokset personligt, socialt og akademisk, og mit liv er blevet både nemmere, lykkeligere og større. "  Læs mere  Læs mindre

Kvinde 52 (?) år - "Jeg har benyttet Dorte Odde som min executive coach i snart et år. Det har været spændende at have faste coach samtaler. Det har i udgangspunktet været coaching i forhold til mit job som leder. Dette har givet mig et nyt syn på organisationen som helhed, men også mig i lederrollen. Dorte Odde som coach har været nødvendig for at udvikle mig som leder og det har resultatmæssigt hjulpet mig at omorganisere virksomheden og min hverdag. Jeg har dermed fået fjernet meget af stressfaktoren i hverdagen for hele organisationen. Dette gør at jeg har mere overskud både som privatperson og som leder. Da jeg bor i Norge, har vi haft mange coaching timer på skype. Dette har fungeret godt. Sprogmæssigt er der heller ingen problemer da Dorte Odde er godt kendt med norsk og taler let forståeligt dansk."  Læs mere  Læs mindre

Lederkursusevaluering, mandlig leder, 52 år - "Meget godt og balanceret kursusindhold. Særdeles god litteratur i pensum og den foreslåede tillægslitteratur (det var vanskeligt at stoppe og lægge bøgerne væk, når jeg havde åbnet dem!). Gode balancerede forelæsninger med meget høj relevans for mit vedkommende. Gode, udfordrende og lærende øvelser, pladseret på ’rigtige’ steder i forelæsningerne/dagsprogrammet. God sammensætning af typer forelæsning, øvelser og refleksioner. Særdeles dygtig i temaet; samlende, lærende, støttende og tænkende – imponerende! Meget dygtige formidlere med relation til hverdag og virkelighed i forelæsningen. Akademisk stærkt, menneskeligt varmt og solid tilførsel af kundskab og forståelse. Det var meget bedre end forventet! Mit udbytte var stort!"  Læs mere  Læs mindre

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.