Mette Ørum - Psykoterapeut, Supervisor, Kropsterapeut

Mette Ørum

Psykoterapeut, Supervisor, Kropsterapeut

Odense

Personligt fremmøde

Terapi 800 kr. Aftal tid

I min praksis  i hjertet af Odense tilbyder jeg samtaler og terapi.

 • Familie og relationer
 • Livskriser, eller svære overgange i livet
 • Angst eller stress reaktioner
 • Forandringer og nye begyndelser


Familie og relationer

Når vi har det svært i vores familie eller i vores relationer påvirker det resten af vores liv og trivsel. Vi dannes og udvikler os gennem  af vores familie og relationer - og udvikler os igennem livet i samspil med vore relationer og omgivelser på godt og ondt. Når vi bliver holdt fast i destruktive mønstre, hjælper det at få nye øjne på hvordan vi kan forstå og bryde de mønstre.

Livskriser og overgange i livet

Livet har sorger og glæder til os alle. Når du oplever at miste et menneske som står dig nært. Skilsmisse eller krise i parforholdet. Når der er forandringer i dit arbejdsliv.

Overgange i livet kan være svære.

 • Ved tab og dødsfald.
 • Fra ung til voksen.
 • Når du flytter hjemmefra eller bliver studerende.
 • Når du bliver forælder/efterfødselsreaktioner.
 • Når du står midt i livet på vej ind i en ny livsfase eller overgangsalder.
 • Når du står  skilsmisse eller svære samlivsproblemer.
 • Forandringer i arbejdslivet.

Det kan vække uro, angst og fortvivlelse, når du skal sige farvel til én del af livet og tage nye skridt ud i det ukendte. Det kan være forbundet med sorg, smerte og fortvivlelse. Du giver slip på det du kender, og bevæger dig ud i nyt land og territorium, og du kan opleve at miste retning, mod og mening.

Jeg vil støtte dig i at genfinde håb og mod på livet, og hjælp til at navigere i dit liv.

Gennem nye indsigter og erkendelser opstår nye muligheder og veje for dig. Hen ad vejen hjælper det dig med at finde mening og nye begyndelser.

Stress

Du havde måske slet ikke set det komme, at du kunne blive ramt af stress. Måske har du haft diffuse symptomer, som er taget til over tid. Eller du har tænkt, at det bare er en fase  - med søvnløshed, hjertebanken eller en følelse af uoverkommelighed, som kan være nogle af de symptomer du har mærket.

Stress påvirker alle dele af dit liv og kan udfordre dine relationer til andre mennesker.

Angst

Stress og angst kan være forbundet, og fælles for stress og angst er, at det er lidelsesfuldt.

Angst kan opstå i forskellige situationer og sammenhænge. Du kan opleve, at dit sanseapperat bliver lammet, og at du er ude stand til at agere eller handle. Det kan være i sammenhæng med krav og forventninger som føles uoverskuelige, for eksempel op til en eksamen, eller andet der kræver meget af dig. Det kan være samværet med andre mennesker, som du oplever som overvældende og angstprovokerende.

Det kan også komme ud af det blå i form af fysiske symptomer, som hjertebanken eller kropslig uro, som skræmmer dig.

Behandling af stress og angst.

Som terapeut hjælper jeg dig med at undersøge dine oplevelser og identificere de tanker, følelser,  handlemønstre og sammenhænge, hvor negative tanker eller katastrofetanker dominerer i dit liv.

Vi undersøger hvilke underliggende mønstre eller temaer der ligger bag. Det øger din bevidsthed og indsigt, som hjælper dig til at finde din vej og de værdier, der giver dig et godt liv.

Når du oplever at have stress eller angst er mindfulness træning hjælpsomt for dig og bidrager til ro og kropslig forankring. Du får ligeledes hjælp til at få etableret genopbyggende rutiner i hverdagen, som genskaber balancen i dit liv.

Når du oplever stress eller angst, vil det typisk være en reaktion på mange forskellige faktorer i dit liv. Når du har genfundet balancen, er det tid til at få givet dit liv en særlig opmærksomhed.

Forandringer og nye veje

 • livs-forandringer
 • misbrug
 • spille afhængighed

Forandringer kan være svære for os på forskellig måde, og der er forskel på, hvor langt et tilløb vi har brug for forud for en ny begyndelse eller forandring.

Vi tager den tid du har brug for, for at få bygget et godt fundament for forandring. 

Vi tager et skridt ad gangen, og du sætter farten.

Grundlaget for forandring bygger på en dyb beslutning, som baserer sig på dine værdier og ønsker. I samtaleforløbet er der fokus på dine værdier og ønsker, og hvordan du kan opbygge tro på og tillid til, at det kan lade sig gøre.

Konfliktmægling 1.200 kr. Aftal tid

Konfliktmægling

Konflikter får verden til at bevæge sig på godt og ondt og er en del af livet. Det kan være uenigheder om værdier, interesser, vilkår eller personlige forhold. Ofte finder vi en løsning, men ind imellem går det i hårdknude. Konfliktmægling handler om at finde frem til brugbare løsninger og aftaler, som begge parter er tilfredse med.

 • Er I et par der har brug for løsninger og aftaler i jeres samliv eller ved skilsmisse? I er måske langt fra hinanden, og er uenige om hvordan I finder ud af det med børn, samvær og aftaler. I har måske erfaring med, at det er svært at tale sammen og få lavet aftaler uden at det ender i konflikt, hvor I ikke bliver enige. 
 • Står I i en vanskelig konflikt i familien? Hvor det er svært at tale om uenigheder eller forskellige opfattelser. Det kan være svært at få taget hul på, om måske har I prøvet uden held, og I kan være bekymrede for yderligere splittelse i familien.
 • Er I kommet i konflikt på en arbejdsplads? Det kan fylde med uenigheder og konflikter på en arbejdsplads og brede sig til en hel afdeling og påvirke trivslen og kulturen.


Rammer for forløbet

Det kræver mod og tillid at gå ind i en mæglingsproces, og der vil typisk være meget på spil for jer som parter. Derfor bruger jeg tid på at skabe en tryg ramme for forløbet sammen med jer. Vi starter derfor med at tale om, hvordan vi kan skabe de bedste forudsætninger for en brugbar dialog, som I kan se jer selv i.

Det er er jer, som parter i konflikten, der i fællesskab finder frem til en løsning, som I hver især kan forpligte jer til.

Gennem 1-2 mæglingssessioner finder vi frem til en løsning gennem  dialog og samtale.

Som konfliktmægler sikrer jeg en proces, hvor I oplever at blive hørt, og hvor der skabes et rum for dialog. I mæglingen får I mulighed for at fortælle om jeres oplevelser og syn på sagen hver især. I vil opleve, at perspektivet på konflikten bliver foldet ud, og at nye muligheder og løsninger kommer til syne. Det skaber et grundlag for fælles aftaler, som sikrer en holdbar løsning for jer begge.

Konfliktmæglingsmetoden er bygget op omkring 6 trin, hvor dialog og refleksion er omdrejningspunktet:

 1. Rammesætning for mæglingen
 2. Parternes redegørelse og dialog
 3. Problemformulering
 4. Brainstorm og løsningmuligheder
 5. Forhandling
 6. Aftale


Terapi for unge(18-25) og studerende 600 kr. Aftal tid

Ungdomslivet og studielivet er fuld af forandringer og der er meget nyt du skal finde ud af.

Du begynder for alvor at skulle stå på egne ben og finde dig selv i livet. Hvem er jeg? Hvad vil jeg? Kan jeg finde min plads, og er der plads til mig. Du oplever måske at være usikker på dig selv, og og om du er god nok. Det kan være angst provokerende at skulle flytte hjemmefra, måske til en anden by, og finde ud af at hverdagen. Du er måske én af de mange der føler sig ensom og forkert. Det kræver meget at få nye venner og måske falder de gamle venner fra, når jeres liv forandrer sig.

I sådan en situation kan den rette støtte være det der skal til, for at du kan finde dine egne ben. Jeg støtter dig i at finde din vej og navigere i dit liv som ung gennem samtaler om din situation, hvor du bliver mødt med nærvær og interesse. Det hjælper dig med at få indsigt og nyt perspektiv på din situation og giver dig nye udsigter og veje.


Er du i tvivl? Ring kundeservice på 53 73 21 50

Hos GoMentor foregår alle online-samtaler via en sikker og stabil videoløsning, som er udviklet specifikt til brug for bl.a. psykologer, psykoterapeuter og coaches.

Fordelene er bl.a. ingen fysiske begrænsninger, og at der ofte er billigere og kortere ventetider. GoMentors platform til online-samtaler er stabil og sikker (krypteret), hvilket betyder, at sikkerheden og fortroligheden er i top. Løsningen er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Udover vores online videoløsning har du også mulighed for at tilmelde dig vores GoMentor 24/7-service, hvor du kan skrive med din personlige mentor gennem 4 forskellige abonnementer. Denne online platform er også krypteret for at sikre, at samtalerne mellem dig og din mentor er fortrolige.

Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

GoMentor 24/7 er en online platform, der tilbyder online terapi og rådgivning. GoMentor 24/7 fungerer på samme måde som traditionel terapi og rådgivning. Den eneste forskel er, at sessionerne på GoMentor 24/7 afholdes online, hvor du både har mulighed for at skrive og tale om din situation og dine problemer gennem videoopkald eller beskeder og livechats, afhængigt af hvilket abonnement du vælger.

Med GoMentor 24/7 sparer du tid og penge. Du behøver ikke at møde fysisk op, hvilket giver dig mere fleksibilitet i din kalender. Sidst men ikke mindst er det en billigere løsning end traditionel terapi med fremmøde.

Fordele ved online-rådgivning:

 • Du har direkte adgang til kvalificeret hjælp fra både psykologer, psykoterapeuter og coaches
 • Du kan forvente en nem måde at kommunikere med din mentor på - chat og / eller videoopkald via sikker og krypteret platform.
 • Du kan tale med din personlige mentor, uanset hvor du er.
 • Du kan planlægge sessioner, når som helst det passer dig.
 • Du kan forvente svar hurtigt – inden for 24 timer
 • Traditionel rådgivning er generelt dyrere end online terapi.
 • Du sparer tid ved ikke at skulle afsted til et fysisk fremmøde.
 • Du modtager svar inden for højst 24 timer. Du behøver ikke vente dage eller uger med at tale med en psykolog, hvilket ofte er tilfældet ved konsultationer med fremmøde.

Terapi og samtale forløb. Stress og angst. Livskriser og svære overgange i livet. Forandringer og nye begyndelser Mette Ørum - Psykoterapeut, Supervisor, Kropsterapeut

Beskrivelse

Jeg har en lang og bred erfaring med terapi. Det betyder at du vil blive mødt med ro, nærvær og interesse. Det giver plads og rum til din proces, når livet er svært.

Igennem terapien får du en dybere forståelse og indsigt, som giver dig nye udsigter og veje i dit liv.

Familie og relationer: 

Er du i relationer og sammenhænge som tager din energi og overskud, og hvor du føler dig forkert og ensom. Er du i relationer hvor du ofte føler dig misforstået og kommer i konflikt. Eller trækker du dig og prøver at tilpasse dig, men kommer til at føle dig utilstrækkelig og trist. Det kan have en betydning for hvordan du knytter dig til andre på godt og ondt

Relationer betyder meget for vores trivsel og livsglæde. Vi dannes af relationerne til vores familie og medmennesker livet igennem, og vi udvikler os hele tiden i de sammenhænge og relationer, som vi befinder os i. De relationer og sammenhænge vi befinder os i kan udvikle sig negativt eller blive for opslidende eller lidelsesfulde. 

 • I terapien arbejder vi med din rolle og relationer og hvordan du knytter dig til andre og hvad det betyder for dig.Ved at få indsigt i dine handlemønstre får du en øget bevidsthed og forståelse, som giver dig styrke og mod til udvikle dine relationer positivt.


Stress, angst eller depression

Mærker du indre uro og uoverkommelighedsfølelse. Fylder bekymringer, uro og angst på en måde så det hæmmer dit liv, tager din energi  og nattesøvn. Er det længe siden, at du sidst har følt glæde og lethed.

 • Med kognitiv terapi og fokus på dine tanke og handlemønstre, støtter jeg dig i at genfinde balancen og overskuddet. Trin for trin får du genopbygget dit liv og finder livsglæden.


Livskriser og tab er en del af livet. Der er overgange i livet som kan være svære. 

Jeg støtter dig i svære overgange og kriser, sådan at du kan håndtere de svære følelser. Det letter at blive mødt med ro og nærvær - og mod og styrke til at overkomme kriser.

 • Når man bliver forælder  skaber det stor forandring i dit liv, og det kræver stor omstilling for jer som forældre, og det kan være svært at håndtere de svære følelser der kan følge med at blive forældre, når man har glædet sig og haft store forventninger. Det er krævende og et stort ansvar at bliver forældre, og det er svært at forberede sig på. Efterfødselsreaktioner kan være forbundet med stor skam og tabu, og det er lidelsesfuldt i sig selv
 • Når man oplever sygdom eller død kan man blive rystet og miste modet og håbet – og ikke mindst troen på   at det kan blive godt igen, og om man nogen sinde bliver glad igen og kan se meningen med livet.
 • Når man går fra en del af livet fra en anden. Flytter hjemmefra, starter nyt studie, mister sit job, eller befinder sig i overgangsalder vil der være forandringer og skift i livet. Overgange kræver nye skridt i ukendt land og afsked med det kendte og det vækker uro, og du kan få brug for at finde ny mening med livet. 
 • Skilsmisse og brud er forbundet med smerte og fortvivlelse. Bristede drømme og sorg og savn. Det kan vække store følelser og dyb smerte, som kræver støtte og bearbejdning.


Konfliktmægling er effektiv og hjælpsomt, når du har svært ved at få samarbejdet til at fungere. 

Metoden er bygget om omkring 6 trin, som fører jer frem til fælles løsninger og aftaler. Som Konfliktmægler sætter jeg en tryg ramme for processen, som gør jer i stand til at finde fælles løsninger, som I begge er tilfredse med.

 • Skilsmisse og problemer i ægteskabet
 • familieære konflikter
 • arbejds relaterede konflikterBiografi

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.

Denne hjemmeside anvender cookies for at sikre dig den bedst mulige oplevelse. Læs mere