Pårørende til en misbruger / afhængig

af GoMentor

Sidst opdateret 22-9-2020

Reviewer GoMentor

Livet som pårørende til en misbruger er sjældent nemt. Ofte ændrer den pårørendes adfærd sig i takt med misbrugerens.
Den pårørende er ofte, bevidst eller ubevidst, opmærksom på og optaget af misbrugeren –  og har derfor tendens til at tilsidesætte sig selv og egne følelser. 

Et misbrug påvirker hele familien

en pårørende til en misbruger rækker hånden ud for at hjælpe dem ud af deres afhængighed Ofte er de mønstre og roller, som misbruget har medført, blevet så rodfæstede i familien, at det kræver en bevidst indsats at bryde dem – også fra de pårørendes side.

De(n) pårørende har måske i lang tid levet med følelser som skyld og skam og forsøgt at dække over misbruget. 

Vrede, frustration, fortvivlelse, en følelse af svigt og afmagt er tilsvarende typiske reaktioner på en pårørendes misbrug.

Det kræver derfor en indsats – også af de pårørende - at genskabe den tryghed og harmoni som misbruget har ødelagt.

Der arbejdes typisk med følgende temaer:

 • Familiemønstre i misbrugsfamilier
 • Medafhængighed – typiske reaktioner hos pårørende på misbrug
 • Kommunikation i familien – at arbejde med en forbedret kommunikation i familien
 • Børn i misbrugsfamilier – typiske reaktionsmønstre hos børn, der er vokset op med misbrug
 • Tilbagefald – hvad stiller man op, hvis misbrugeren får tilbagefald

Foruden individuelle samtaler, som kan forgå i mentorens klinik eller online, er der ofte også mulighed for gruppesamtaler med ligesindede (on- og offline)

 

 

Delirium ved Abstinenser

Denne lidelse er en forstyrrelse i bevidstheden, som kan føre til desorientering, nedsat årvågenhed samt hukommelsesproblemer. Hvis symptomerne på delirium opstår kort efter abstinenser indtræder, er der en risiko for, at der er en forbindelse mellem dem. Det er vigtigt at kende mere til symptomer på denne type delirium for at kunne være sikker på diagnosen.  

Symptomer på delirium ved abstinenser  

Som det også er tilfældet ved andre typer delirium, er symptomerne på delirium ved abstinenser som regel problemer med hukommelsen, bevidstheden om hvad der foregår i omgivelserne. Desorientering er et almindeligt symptom på delirium ved abstinenser. Hvis tegnene opstår kort efter ophør med indtagelse af stoffer, er dette en stor indikator for, at roden til problemerne er delirium ved abstinenser. Hvis symptomerne opstår, er det vigtigt at komme under behandling, så man kan undgå de farer, der er forbundet med delirium ved abstinenser.  

Farer i forbindelse med delirium ved abstinenser

I nogle ekstreme tilfælde som f.eks. alkohol abstinenser, er der en reel risiko for at dø. Selvom denne risiko ikke er særlig stor, så bør det ikke være en risiko, man er villig til at løbe i ens liv. Der er også andre risici forbundet med delirium ved abstinenser som f.eks. risiko for andre psykiske forstyrrelserer såsom depression og asocial adfærd. Når disse risici opstår på samme tid, kan det have store negative konsekvenser. Derfor er det vigtigt at blive behandlet for delirium ved abstinenser.  

Behandling af delirium ved abstinenser  

Her på GoMentor.com forstår vi, at mennesker der oplever delirium ved abstinenser har specielle behov. Selv hvis symptomerne forsvinder i et stykke tid, er der risiko for, at de vender tilbage, hvis man ikke får den rette behandling. Det er derfor, vi har tilknyttet en række dygtige psykologer som tilbyder online terapi kombineret med online rådgivning, så disse professionelle terapeuter kan give den nødvendige støtte og hjælpe på den bedst mulige måde, når man oplever delirium ved abstinenser. Nogle gange føles det hele lidt nemmere, når man deler sine problemer med nogle, der har erfaring. Sidst men ikke mindst kan psykologerne og terapeuter på GoMentor.com give de rette informationer og vejledning, så man kan komme videre med sit liv og opnå bedring.

Definition af Delirium ved Abstinenser

Delirium ved abstinenser er en forstyrrelse af bevidstheden og forårsages som regel af abstinenser, når man indstiller sit stofmisbrug. Symptomer på dette er bl.a. problemer med hukommelsen, desorientering og manglende årvågenhed. Når disse symptomer optræder, indikerer de, at der er tale om denne type delirium. Psykoterapi anbefales som behandling.

Symptomer på / Grunde til Delirium ved Abstinenser

 • Hukommelsesbesvær
 • Desorientering
 • Nedsat årvågenhed over for sine omgivelser
 • Symptomer optræder efter abstinenser fra et stof

Delirium ved Stofforgiftning

En af de negative bivirkninger ved stofmisbrug er delirium ved stofforgiftning. Symptomer på denne forstyrrelse i bevidstheden er bl.a. hukommelsesbesvær, desorientering samt problemer med at kommunikere og forstå sprog. De nøjagtige symptomer afhænger af graden af forgiftningen, men det er vigtigt at komme under behandling, når de opstår. Hvis man ikke får hjælp og behandling, er der mange farlige bivirkninger heraf. På GoMentor.com kan du finde en række dygtige psykologer og terapeuter som tilbyder online terapi, som kan hjælpe i forbindelse med denne type delirium. Før vi fortæller hvordan, vil vi gennemgå flere informationer om delirium ved stofforgiftning, samt hvorfor det er så farligt. 

Symptomer på delirium ved stofforgiftning 

Symptomer på denne lidelse minder om symptomer på andre typer delirium. Der er generelt tale om nedsat bevidsthed, desorientering og problemer med at kommunikere gennem sprog. De største tegn på dette er, at disse symptomer opstår, når der sker en forgiftning. Dette kan virke meget simpelt, men ikke desto mindre er det meget vigtigt at have kendskab til, da man på baggrund heraf kan få stillet den rigtige diagnose. Hvis ikke man får stillet en korrekt diagnose og bliver behandlet herefter, er der mange risici forbundet med delirium ved stofforgiftning.  

Farer i forbindelse med delirium ved stofforgiftning

Der er alvorlige risici forbundet med denne lidelse, hvis man ikke kommer under behandling. Det kan være risiko for at skade sig selv eller sine omgivelser, risiko for at gå sin vej og blive så desorienteret, at man ikke kan finde tilbage igen, eller komme i problemer på anden måde pga. desorienteringen. I nogle tilfælde kan symptomer på delirium blive forværret af det stof, der misbruges. På grund af disse farer er det vigtigt at søge behandling for delirium, hvis symptomerne på denne lidelse opstår.  

Behandling af delirium ved stofforgiftning 

Terapi og rådgivning er effektive behandlingsmetoder i forbindelse med delirium ved stofforgiftning. Begge tilbydes på GoMentor.com ved behandling af delirium ved stofforgiftning. Vi har tilknyttet en række professionelle terapeuter med speciale i problemer ved stofmisbrug og delirium. Derudover kan du også få online rådgivning, af andre mennesker der gennemgår de samme problemer, i vores forum, så du kan få den støtte man har brug for for at kunne bekæmpe denne lidelse. 

Definition af Delirium ved Stofforgiftning

Delirium ved stofforgiftning er en forstyrrelse i bevidstheden, som hovedsageligt forårsages af forgiftning af et eller flere stoffer. Symptomer herpå kan være nedsat årvågenhed, desorientering og problemer med kommunikation gennem sprog. Psykoterapi og rådgivning anbefales i forbindelse med behandling af symptomer og farer i forbindelse med denne lidelse.

Symptomer på / Grunde til Delirium ved Stofforgiftning

 • Nedsat årvågenhed
 • Symptomerne opstår over en kort periode 
 • Desorientering
 • Problemer med at kommunikere gennem sprog 

Vedvarende Demens Forårsaget af Stoffer

Vedvarende demens forårsaget af stoffer kan undgås, men mange mennesker er ikke i stand til at stoppe misbruget, hvilket kan føre til alvorlige konsekvenser såsom uhelbredelige hjerneskader. Symptomer på denne sygdom minder om symptomer ved andre former for demens og er bl.a. hukommelsesproblemer, personlighedsændringer samt andre fysiske og psykiske problemer. Da der er så mange farer forbundet med denne type demens, bør man søge hjælp, ligeså snart man får stillet diagnosen. Online terapi for vedvarende demens forårsaget af stoffer kan hjælpe med at håndtere alle symptomer ved denne sygdom samt ved problemer med stofmisbruget. Før vi kommer til, hvordan man kan få hjælp, vil vi gennemgå andre nyttige informationer om vedvarende demens forårsaget af stoffer.

Symptomer på vedvarende demens forårsaget af stoffer

Symptomer på denne sygdom er tæt forbundet med symptomer på demens ved Alzheimers sygdom. Forskellen er stofmisbruget. Generelt kan det siges, at der er tale om hukommelsesforringelse, personlighedændringer samt forværret dømmekraft og problemer med sproget. Omganget af disse symptomer kan variere fra person til person, men de finder sted, når der er tale om stofmisbrug eller alkoholisme.  

Farer forbundet med vedvarende demens forårsaget af stofmisbrug

Den dårlige dømmekraft, der er forårsaget af denne sygdom, kan få en person til at træffe meget uhensigtsmæssige beslutninger, hvilket kan have en negativ effekt i livet. De dårlige beslutninger kan endda ende med døden for nogle mennesker. Udover disse risici er der andre farer forbundet med en langvarig skade på hjernen. Hukommelsestab og personlighedsændringer kan føre til psykiske lidelser såsom depression. Før alt dette kommer ude af kontrol, bør man overveje online behandling. 

Behandling af vedvarende demens forårsaget af stofmisbrug

Behandling af vedvarende demens forårsaget af stofmisbrug foregår på GoMentor.com på den måde, at der er fokus på symptomerne, men også på hovedårsagen til sygdommen: stofmisbrug. Denne tilgang til behandling kan virkelig gøre en forskel. Ved at anvende terapeuter, der har speciale i både demens og stofmisbrug, og kombinere dette med online rådgivning gennem internettets kommunikationsmuligheder, kan vi tilbyde en af de mest komplette behandlingsmetoder for vedvarende demens forårsaget af stofmisbrug. Terapeuterne og psykologerne nøjes ikke bare med at putte et plaster på symptomerne, de forsøger at løse alle de problemer, der er forbundet med denne type demens.  

Definition af Vedvarende Demens Forårsaget af Stoffer

Vedvarende demens forårsaget af stofmisbrug forårsages af langvarig alkoholisme eller stofmisbrug, som har ført til hjerneskader. Symptomer herpå er bl.a. hukommelsestab, problemer med sproget og ekstreme personlighedsændringer. Både rådgivning og terapi er effektive redskaber under behandling af vedvarende demens forårsaget af stofmisbrug.

Symptomer på / Grunde til Vedvarende Demens Forårsaget af Stoffer

 • Hukommelsestab
 • Forringet dømmekraft
 • Problemer med sproget
 • Drastiske personlighedsændringer 

Uspecificeret Delirium

Uspecificeret delirium er delirium, der er forårsaget af en hjerneskade, enten pga. en skade, en sygdom eller en anden årsag. Det opstår i forbindelse med ophør af stofmisbrug. Symptomerne er mere eller mindre de samme som ved andre typer delirium såsom hukommelsesproblemer, adfærds- og følelsesmæssige ændringer samt andre fysiske og psykiske problemer. Der er mange bivirkninger ved uspecificeret delirium, som gør den farlig, hvorfor det er vigtigt at blive behandlet. Vi har en række dygtige psykologer tilknyttet, som tilbyder online terapi for delirium her på GoMentor.com.

Symptomer på uspecificeret delirium

Symptomerne på denne type delirium afhænger af den eksakte årsag. Der er generelt tale om de samme symptomer som ved andre typer delirium. Disse symptomer kan bl.a. være desorientering, hukommelsesproblemer samt en række pludselige følelsesmæssige og adfærdsændringer. Da denne type delirium er uspecificeret, kan det være svært at få øje på symptomerne. Hvis disse symptomer ikke opdages, er der risiko for en række farer i forbindelse med denne type delirium.

Farer forbundet med uspecificeret delirium 

Da denne type delirium ikke kan specificeres, kan der dukke uventede ting up, mens man kæmper med den. Derudover er der andre risici forbundet med uspecificeret delirium såsom fysiske skader i et uheld eller at en person bliver væk eller kommer i problemer. Da årsagen til denne type delirium ikke kendes, kan farerne være mere alvorlige end de nævnte. Derfor er det vigtigt at søge hjælp, når symptomerne opstår, og man har fået stillet en diagnose.

Behandling af uspecificeret delirium

Her på GoMentor.com forstår vi, at der er specifikke risici, der følger med uspecificeret delirium. Vi har derfor udviklet en online terapi platform hvor dygtige psykologer og terapeuter kan bookes. De professionelle terapeuter med speciale i delirium kan hjælpe og give den nødvendige viden og vejledning, så man kan håndtere problemet. Derudover kan man få online rådgivning her på GoMentor.com, så man kan få følelsesmæssig støtte. Det kan ofte gøre helingsprocessen nemmere, når man taler med andre, som gennemgår det samme som en selv.

Definition af Uspecificeret Delirium

Uspecificeret delirium er en sindslidelse, der er forårsaget af en hjerneskade, en sygdom eller har en årsag, som ikke er specificeret i en af de andre typer delirium. Dette kan eksempelvis være stofmisbrug. Symptomerne er de samme som i de andre typer delirium, nemlig hukommelsesproblemer, desorientering og nedsat årvågenhed af sig selv og sine omgivelser. Behandling med rådgivning og terapi er effektivt i forbindelse med uspecificeret delirium.

Symptomer på / Grunde til Uspecificeret Delirium

 • Problemer med den kortvarige hukommelse
 • Desorientering
 • Nedsat årvågenhed 
 • Nedsat opmærksomhed 
 • Problemer med sproget
 • Følelsesmæssige forandringer
 • Uorganiserede tanker
 

Få hjælp som pårørende til en misbruger / afhængig

Frederik Engels Inge Merete Søndergaard Iben Zacho Pernille Mikkeline Brandt
Brug søgning via postnummer

Se udvalgte mentorer nedenfor

 

Få hjælp som pårørende til en misbruger / afhængig

Frederik Engels Inge Merete Søndergaard Iben Zacho Pernille Mikkeline Brandt
Få hjælp online fra 596 kr./md.

Pårørende til en misbruger / afhængig

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.