Katrine Kristiansen - Psykolog

Katrine Kristiansen

Psykolog

Videosamtale

DENNE PROFIL ER IKKE LÆNGERE AKTIV

Jeg er psykolog og har særligt erfaring med angst, depression, selvmordstanker, misbrug, lavt selvværd og stress/krise. Katrine Kristiansen - Psykolog

Beskrivelse

Hvad har jeg særligt erfaring med?


Hej og velkommen til! 

Mit navn er Katrine, og jeg er uddannet cand.psych. (psykolog). Jeg ønsker at hjælpe andre med at skabe en meningsfuld hverdag, der er i overensstemmelse med deres værdier, hvor bekymringer og grublerier fylder mindre i tankerne. Hvis du i din hverdag har symptomer på:


 • Angst(lidelser)
 • Depression
 • Stress eller livskriser


og/eller fx oplever at have:


 • Mindsket livskvalitet
 • Tankemylder
 • Føler dig udbrændt
 • Føler dig ensom
 • Lavt selvværd
 • Mangler en meningsfuld livsretning
 • Selvskadende adfærd
 • Misbrug af stoffer eller alkohol
 • Selvmordstanker
 • Relationelle problemer


Så er det netop dig, som jeg henvender mig til i min terapi. Jeg har nemlig særligt erfaring, viden om og interesse indenfor disse områder. Derfor har jeg startet valuebasedliving.dk, hvor jeg arbejder som online psykolog med online terapi.


Første uforpligtende samtale af ca. 50 minutters varighed er GRATIS

For mig er det vigtigt, at du som potentiel klient hos mig har muligheden for, at få en fornemmelse af, hvem jeg er, og om det vil give mening for dig at gå i et terapiforløb hos mig, inden du betaler for noget. På den måde kan vi sikre os, at jeg er den rette psykolog til at hjælpe dig med dine problemstillinger. 


 

Terapeutisk tilgang


Først og fremmest er det dig som menneske og dine problemstillinger, der er i fokus, fremfor hvilken terapeutisk tilgang og metoder, som jeg anvender. Jeg vil i terapien benytte aspekter fra forskellige evidensbaserede terapeutiske tilgange særligt indenfor kognitiv terapi. De terapeutiske tilgange, som jeg primært vil tage udgangspunkt i, når vi arbejder med dine problematikker i terapiforløbet, er kort beskrevet nedenfor:


Kognitiv adfærdsterapi:

Kognitiv adfærdsterapi (KAT) er en evidensbaseret terapeutisk tilgang, der har eksisteret siden midten af 1960’erne. Grundantagelsen i KAT er, at individets tanker og fortolkning af situationer i sit liv, vil påvirke individets følelser, adfærd og kropslige fornemmelser. Et eksempel på dette er fx, at en udløsende situation fortolkes som faretruende (på trods af, at den ikke reelt set er det), hvilket involverer angste dysfunktionelle tanker og vurderinger, som herefter vil medføre en følelse af angst, angstpræget adfærd og kropsligt ubehag. Ens adfærd, følelser og kropslige fornemmelser antages at ændre sig, når de dysfunktionelle tanker underkastes objektiv refleksion, hvor man bemærker, at man fortolker en situation på en fejlagtig måde, der fx skaber kropslig ubehag, irrationel adfærd og dårligt humør, og efterfølgende ændre sine dysfunktionelle tanker og vurderinger. I KAT forsøger man derfor at skabe en større indsigt i sammenhængen mellem ens tanker, følelser, kropslige fornemmelser og adfærd og herefter at ændre dysfunktionelle tanker. Læs mere om den kognitive diamant, der omhandler, hvordan tanker, følelser, kropslige fornemmelser og adfærd påvirker hinanden indbyrdes


Acceptance and Commitment Therapy:

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) er en anden evidensbaseret terapeutisk tilgang, der startede i 1990’erne. Fremfor at fokusere på at forandre dysfunktionelle tanker, som er fokus i KAT, forsøger man i ACT at forandre de dysfunktionelle tankers indflydelse samt klientens forhold til de dysfunktionelle tanker; gennem strategier såsom mindfulness, accept og kognitiv defusion. Målet i ACT er at fremme psykologisk fleksibilitet, der kan defineres som at kontakte det nuværende øjeblik – som det er, og ikke hvad det siger, at det er – og fortsætte med at ændre eller vedholde adfærd, således den tjener ens udvalgte værdier. Målet i ACT er dermed at give dysfunktionelle tanker og negative følelser mindre indflydelse og virkning (fremfor at ændre dem), således ens fokus i stedet kan rettes mod det, der er meningsfuldt for en. ACT sætter derfor fokus på, at man engagerer sig i at leve et liv i overensstemmelse med sine personlige værdier. Værdier er ikke en ting eller et mål, men snarere en igangværende proces, der omhandler, hvad der er vigtigt for en, hvordan man ønsker at være, hvad man ønsker at gøre i sit liv, og hvad man ønsker at stå for. Værdier er ikke beslutninger og vurderinger, men skal i stedet være valg, der er frie i den forstand, at der ikke er nogen tvang, ingen ’burde’ eller ’jeg skal’.


Metakognitiv terapi: 

I metakognitiv terapi anses årsagen til psykisk lidelse og mistrivsel for at være overdreven opmærksomhed på grublerier i fortiden fx “hvordan kunne det her ske for mig?” eller overdreven opmærksomhed på bekymringer i fremtiden fx “Hvad nu hvis der aldrig er nogen, der vil ansætte mig, så jeg aldrig får et ordentligt job igen?”. Denne overdrevne opmærksomhed på ens kognitive processer kaldes for ‘Cognitive Attentional Syndrome’ (CAS) eller på dansk: kognitivt opmærksomhedssyndrom. I metakognitiv terapi forsøger man at reducere dette overdrevne fokus på bekymringer eller grublerier (CAS), ved at hjælpe klienterne med at udvikle nye måder til at forholde sig til sine negative tankemønstre, der tager for meget plads i ens hverdag. Når CAS reduceres, antages det i metakognitiv terapi, at klienten vil begynde at kunne tænke konstruktivt og kreativt igen, hvilket dermed kan mindske psykisk lidelse og mistrivsel.Hvem er jeg? Og hvilken erfaring har jeg som psykolog?


Personligt om mig:

Mit navn er Katrine, og jeg er en nysgerrig og imødekommende psykolog. Min kæreste Christian og jeg har taget en ret vanvittig beslutning, der samtidig føles helt fantastisk og rigtig for os. Vi flyttede i februar 2021 væk fra Danmark på ubestemt tid. Vi rejser rundt til forskellige lande, bor i airbnb boliger og lever som digitale nomader. Vi arbejder dermed begge online (jeg som online psykolog med online terapi og Christian som freelance softwareudvikler), hvorfor jeg har startet ‘Value-Based Living’. Vi bor aktuelt i Costa Rica, hvor vi skal være indtil slut maj 2021. Vi har derfor opsagt vores jobs, som for mit vedkommende var som psykolog hos Hjulsøgårdfonden og opsagt vores dejlige lejlighed i Aarhus. Vores beslutning har føltes lidt skræmmende, men samtidig er det enormt befriende for os!


Årsagen til vores beslutning er, at vi begge to altid har elsket at rejse og har drømt om at skabe en hverdag med mere frihed, autonomi, sol, palmer og masser nye oplevelser. Derudover ser jeg frem til at få mere tid til noget af det, som giver mig energi i min hverdag, hvilket blandt andet er at løbe i naturen, dyrke yoga, møde nye mennesker/kulturer, udforske forskellige vandreruter samt eksperimentere med nye madopskrifter. Vi er vildt spændte og følelsesmæssigt fyldt op af en blanding af lykke-rus og lidt nervøsitet, fordi vi har sagt farvel til den trygge hverdag derhjemme og samtidig goddag til vores nye livsstil som digitale nomader!


Man kan altid finde mindst en god undskyldning for ikke at lave en forandring og komme ud af sin comfort zone, men nogle gange er en forandring bare nødvendig for at realisere det liv, som man ønsker at leve. Hvis man lader frygt styre sit liv, ender man måske med at løbe den største risiko ift. at kunne realisere sine drømme! Vi husker derfor os selv på følgende: “The only thing to fear, is to never try at all”.Min erfaring som psykolog:

Jeg har erfaring indenfor det klinisk psykologiske fagområde gennem et job som psykolog ved Hjulsøgårdfonden, som gruppeleder hos Angstforeningen samt gennem en praktikperiode ved Enhed for Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien. Jeg har en stor interesse for klinisk psykologi og skrev speciale om Kognitiv adfærdsterapi vs. Acceptance and Commitment Therapy til behandling af angstlidelser, som blev bedømt til et 12-tal. Jeg skrev endvidere bachelorprojekt om sammenhængen mellem rumination, refleksion og subjektiv velvære. Desuden valgte jeg selv flere fag/seminarer indenfor klinisk psykologi på studiet (bl.a. psykologisk testning og udredning af angst og depression).


2020 – 2021: Psykolog hos Hjulsøgårdfonden

 • Hos Hjulsøgårdfonden varetog jeg misbrugsbehandling (både alkohol- og stofmisbrug) gennem individuel terapi og gruppeterapi med klienter, der var varetægtsfængslede i et Arresthus.
 • Terapeutisk tilgang i terapisessionerne: i min terapi tog jeg primært udgangspunkt i Kognitiv adfærdsterapi samt Acceptance and Commitment Therapy, men jeg gjorde også brug af en mere psykodynamisk tilgang til nogle klienter og problemtyper. Derudover anvendte jeg også øvelser fra Metakognitiv terapi og Mindfulness-øvelser.
 • Fokusområder i terapien: i terapisessioner med mine klienter omhandlede gennemgående tematikker, udover fokus på deres misbrugsproblematik, blandt andet deres identitet, selvværd, værdier, vredeshåndtering, relationer samt at skabe en meningsfuld livsforandring.
 • Jeg har haft klienter med mange forskellige problematikker i behandling, herunder blandt andet klienter med symptomer på angst, depression, PTSD, stress, OCD, ADHD, skizofreni, selvmordstanker og personlighedsforstyrrelser/forstærkede personlighedstræk. Jeg har derfor fået erfaring med mange forskellige klienttyper og problematikker gennem arbejdet som psykolog hos Hjulsøgårdfonden.
 • Jeg fik supervision og deltog i et autorisationsforløb hos en autoriseret psykolog ud fra en psykodynamisk tilgang.


2017 – 2019: Gruppeleder hos Angstforeningen, Aarhus

 • Jeg var gruppeleder for en angstgruppe bestående af ca. 5-8 deltagere (18 år +) med blandede angstlidelser: socialfobi, panikangst, agorafobi, generaliseret angst og helbredsangst.
 • Under møderne havde jeg et godt overblik og strukturerede bl.a. talerunder, således alle deltagerne følte sig set og hørt. Derudover håndterede jeg forskellige gruppedynamikker, psykoedukerede og gennemgik forskellige kognitive adfærdsterapeutiske opgaver samt øvelser indenfor Acceptance and Commitment Therapy.
 • Jeg fik en stor indsigt i forskellige angstlidelser samt i, hvordan angst kan komme til udtryk og opleves på flere forskellige måder.


2018: Psykologpraktikant ved Enhed for Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien, Aarhus

 • Jeg havde selvstændigt individuelle terapiforløb, hvor jeg fik erfaring med Kognitiv adfærdsterapi, journalskrivning og epikriser.
 • Jeg var også med til nogle af psykologernes terapisamtaler med deres klienter og skrev journaler for dem.
 • Jeg fik erfaring med udredning bl.a. gennem PSE og ICD-10.
 • Jeg deltog under fælles visitation, supervision og andre møder samt fik hyppigt selv supervision.

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.