Dan Aagaard - Psykoterapeut, Stressterapeut, Mentaltræner, Coach, Terapeut, Mindfulness instruktør, Mentor, Parterapeut, Traumeterapeut

Dan Aagaard

Psykoterapeut, Stressterapeut, Mentaltræner, Coach, Terapeut, Mindfulness instruktør, Mentor, Parterapeut, Traumeterapeut

Hjørring, Ballerup, Videosamtale

Personligt fremmøde

- Lige nu: Få 50 kr. i GoMentor-rabat på første samtale, når du booker og betaler online.

Screenings samtale individuel - uden henvisning 983 kr. Aftal tid

Screeningssamtale ift. udredning af problematikker samt fastlæggelse af kommende behandlingsplan.

Klientens problematikker kortlægges og der udarbejdes i samarbejde en plan for det videre forløb.

Screenings samtale, individuel - med henvisning 625 kr. Aftal tid

Samtale terapi - uden henvisning 700 kr. Aftal tid

Kognitiv adfærdsterapi er på få årtier blevet den mest fremtrædende og internationalt anerkendte psykoterapeutiske hovedretning. Den bygger på mængder af kliniske erfaringer, teorier og forskning og er erklæret udogmatisk og tilstræbt evidensbasret både hvad angår teori om psykopatologi, terapiens virkningsmekanismer og effekt af denne. Kognitiv adfærdsterapi er i konstant udvikling, idet terapien løbende revideres i overensdtemmelse med resultater af eksperimentelle studier og randomiserede, kontrollerede effekt studier.

Kognitiv adfærdsterapi er karakteriseret ved at lægge vægt på tænkningens og adfærdens betydning for følelseslivet og generelt for udviklingen af psykiske problemer og symptomer. terapien retter sig primært mod handlemønstre og kognitation.

Kognitiv adfærdsterapi er en kompleks form for psykoterapi, der kan praktiseres på mange forskellige måder. Det særlige ved terapiformen er, at dysfunktionel tænkning og adfærd tillægges en central betydning.

Ofte er Kognitiv adfærdsterapi korttidsterapi på ca. 12-18 sessioner og kan foregå individuelt og/eller i grupper.

Formålet med Kognitiv adfærdsterapi er, at patienten bliver symptomfri, bedres væsentligt eller får en bedre livskvalitet og til dette benyttes et stort antal og mange typer metoder til behandling af psykiske lidelser.

Hvilken metode vi benytter i det specifikke tilfælde afgøres ved en grundig analyse af den enkelte patients vanskeligheder og diagnose.

I Terapien anvendes mange hjælpe redskaber såsom: skemaer, dagbøger, huskekort, rollespil, tegninger og visse opmærksomhedsøvelser samt eksponering m.m.

Det er meget vigtigt for os, at understrege at det er relationen mellem klient og terapeut der er altafgørende i enhver behandling, således også i Kognitiv adfærdsterapi – skemaer og andre hjælpemidler er værktøjer i behandlingen, men relationen er hovedværktøjet!

Kognitiv adfærdsterpi er som nævnt evidensbaseret og har stor effektivitet på mange psykiske problemer såsom:
Specifik forbi, Panik- og generaliseret angst(GAD), Social forbi, OCD, PTSD, Sygdomsangst, Depression, Spiseforstyrelser, Personlighedsforstyrelser og Skizofreni.

Der har endvidere vist sig gode resultater med Kognitiv adfærdsterapi ved følgende problematikker:
Mani, Kronisk træthedssyndrom, psykosomatiske problemer, Kontrol af vrede, Misbrugsproblemer, Spiseforstyrelser samt Seksuelle- og Samlivsproblemer.

Samtale terapi - med henvisning 500 kr. Aftal tid

Der ydes rabat til klienter med henvisning fra egen læge. Huset aagaard har ikke aftale med den offentlige sygesikring, men har valgt at yde rabat til klienter med henvisning

Samtale terapi, lang - uden henvisning 820 kr. Aftal tid

Vi tilbyder muligheden for en session af længere varighed, hvor vi sammen har tid til at gå yderligere i dybden eller inddrage andre i samtalen, hvis dette ønskes


Kognitiv adfærdsterapi er på få årtier blevet den mest fremtrædende og internationalt anerkendte psykoterapeutiske hovedretning. Den bygger på mængder af kliniske erfaringer, teorier og forskning og er erklæret udogmatisk og tilstræbt evidensbasret både hvad angår teori om psykopatologi, terapiens virkningsmekanismer og effekt af denne. Kognitiv adfærdsterapi er i konstant udvikling, idet terapien løbende revideres i overensdtemmelse med resultater af eksperimentelle studier og randomiserede, kontrollerede effekt studier.

Kognitiv adfærdsterapi er karakteriseret ved at lægge vægt på tænkningens og adfærdens betydning for følelseslivet og generelt for udviklingen af psykiske problemer og symptomer. terapien retter sig primært mod handlemønstre og kognitation.

Kognitiv adfærdsterapi er en kompleks form for psykoterapi, der kan praktiseres på mange forskellige måder. Det særlige ved terapiformen er, at dysfunktionel tænkning og adfærd tillægges en central betydning.

Ofte er Kognitiv adfærdsterapi korttidsterapi på ca. 12-18 sessioner og kan foregå individuelt og/eller i grupper.

Formålet med Kognitiv adfærdsterapi er, at patienten bliver symptomfri, bedres væsentligt eller får en bedre livskvalitet og til dette benyttes et stort antal og mange typer metoder til behandling af psykiske lidelser.

Hvilken metode vi benytter i det specifikke tilfælde afgøres ved en grundig analyse af den enkelte patients vanskeligheder og diagnose.

I Terapien anvendes mange hjælpe redskaber såsom: skemaer, dagbøger, huskekort, rollespil, tegninger og visse opmærksomhedsøvelser samt eksponering m.m.

Det er meget vigtigt for os, at understrege at det er relationen mellem klient og terapeut der er altafgørende i enhver behandling, således også i Kognitiv adfærdsterapi – skemaer og andre hjælpemidler er værktøjer i behandlingen, men relationen er hovedværktøjet!

Kognitiv adfærdsterpi er som nævnt evidensbaseret og har stor effektivitet på mange psykiske problemer såsom:
Specifik forbi, Panik- og generaliseret angst(GAD), Social forbi, OCD, PTSD, Sygdomsangst, Depression, Spiseforstyrelser, Personlighedsforstyrelser og Skizofreni.

Der har endvidere vist sig gode resultater med Kognitiv adfærdsterapi ved følgende problematikker:
Mani, Kronisk træthedssyndrom, psykosomatiske problemer, Kontrol af vrede, Misbrugsproblemer, Spiseforstyrelser samt Seksuelle- og Samlivsproblemer.

Samtale terapi, lang - med henvisning 620 kr. Aftal tid

Der ydes rabat til klienter med henvisning fra egen læge. Huset aagaard har ikke aftale med den offentlige sygesikring, men har valgt at yde rabat til klienter med henvisning

Terapi i eget hjem uden henvisning 850 kr. Aftal tid

Mulighed for terapi i eget hjem. Der tages forbehold for lange afstande, hvorfor der kan tilkomme yderligere omkostninger ifm. kørsel

Terapi i eget hjem - med henvisning 820 kr. Aftal tid

Der ydes rabat til klienter med henvisning fra egen læge. Huset aagaard har ikke aftale med den offentlige sygesikring, men har valgt at yde rabat til klienter med henvisning

Screeningssamtale, par & familier uden henvisning 1.095 kr. Aftal tid

Screeningssamtaler par & familler med henvisning 775 kr. Aftal tid

Samtale Terapi - Par - uden henvisning 820 kr. Aftal tid

Samtale terapi Par - med henvisning 620 kr. Aftal tid

Der ydes rabat til klienter med henvisning fra egen læge. Huset aagaard har ikke aftale med den offentlige sygesikring, men har valgt at yde rabat til klienter med henvisning

Familie terapi - uden henvisning 860 kr. Aftal tid

Familie terapi med henvisning 630 kr. Aftal tid

Personlig coaching - Business og erhvervsledere 1.000 kr. Aftal tid

Erhvervs coaching for virksomheder og erhvervsledere

Personlig coaching - privat person 625 kr. Aftal tid

Generelt er coaching, som værktøj og strategi, gennem de seneste år blevet utroligt populært, når personer i grupper eller individuelt søger erkendelse, afklaring, større arbejdsglæde og bedre resultater.
Den Kognitive coaching metode , hviler på evidensbaserede indlærings psykologiske principper og anbefales både individfokuseret, gruppebaseret samt i organisatoriske rum til at udforske og udfordre mentale modeller, mindset og mentalitet.

Kognitiv coaching er en kombination af kognitiv neurovidenskab, forskningsbaserede kognitive og psykologiske metoder, sundhedsfremmende forskning samt organisationspsykologiske modeller.

Kognitiv coaching er en veldokumenteret metode til at bevidstgøre og udvikle mennesker mentalt.

Hos Huset Aagaard benytter vi os i den Kognitive coaching endvidere af Mindfulness og dele af MBSR programmet som en naturlig del af vores coaching forløb.

Mentor - privat person 450 kr. Aftal tid

Tillæg for samtaler på søndag og helligdage 250 kr. Aftal tid

Tillæg for samtaler på lørdage 150 kr. Aftal tid

Tillæg for samtaler efter 17:00 på hverdage 100 kr. Aftal tid

Er du i tvivl? Ring til Kundeservice for hjælp på tlf. 53 73 21 50

89 88 16 34

Videosamtaler

- Lige nu: Få 50 kr. i GoMentor-rabat på første samtale, når du booker og betaler online.

Terapi & coaching (GoMentor videosession) 545 kr. Aftal tid

Mulighed for Terapi via Skype til klienter der har svært ved at komme ud af eget hjem, eller som blot har det bedst ved at terapi foregår på denne måde.

Denne terapi form er et ekstre tilbud for de klienter, der ikke har mulighed for andet. Vi anbefaler personlig terapi, hvor vi sidder overfor hinanden

Er du i tvivl? Ring til Kundeservice for hjælp på tlf. 53 73 21 50

89 88 16 34

Hos GoMentor foregår alle online-samtaler via en sikker og stabil videoløsning, som er udviklet specifikt til brug for bl.a. psykologer, psykoterapeuter og coaches.

Fordelene er bl.a. ingen fysiske begrænsninger, og at der ofte er billigere og kortere ventetider. GoMentors platform til online-samtaler er stabil og sikker (krypteret), hvilket betyder, at sikkerheden og fortroligheden er i top. Løsningen er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Udover vores online videoløsning har du også mulighed for at tilmelde dig vores GoMentor 24/7-service, hvor du kan skrive med din personlige mentor gennem 4 forskellige abonnementer. Denne online platform er også krypteret for at sikre, at samtalerne mellem dig og din mentor er fortrolige.

Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

Engageret, kompetent og empatisk terapi og mental træning, hvor fokus er rettet mod det enkelte individ og dennes omgivelser. Både Individuel- og gruppeforløb. Dan Aagaard - Psykoterapeut, Stressterapeut, Mentaltræner, Coach, Terapeut, Mindfulness instruktør, Mentor, Parterapeut, Traumeterapeut

Beskrivelse

Oplever du, at der er noget i dit liv der går dig på og forringer din livskvalitet? Oplever du angst, depression, stress, mindreværd, generthed, eksamensangst,mobning eller tvangstanker? Har du haft en traumatisk oplevelse eller befinder du dig i en personligkrise? Måske oplever du/i problemer i parforholdet eller familien? Eller har du, af helt andre årsager, lyst til forandring og brug for hjælp til at komme videre i livet? 

Huset aagaard tilbyder psykoterapeutiske samtaleforløb til dig som har psykiske problematikker som f.eks.:

1. PTSD 

Bemærk: Soldater tilbydes behandling af veluddannet Veteran, der selv har været udsendt i internationale missioner og som har personlige erfaringer med PTSD.

2. Nervøse tilstande: Angst, forbier, tvangstanker eller tvangshandlinger

3. Depression 

4. Stress

5. Lavt selvværd

6. ADHD/ADD

7. OCD

8. Personlighedsforstyrrelser

9. Bipolar lidelse

10. Borderline

11. Eksamens angst

12. Søvnløshed

13. Misbrug

Andet: Vi tilbyder endvidere personlig coaching til dig, der har behov for at blive støttet i din dagligdag, så du kan komme videre i livet og nå dine mål.

Vi tilbyder en personlig, kompetent, og empatisk behandling baseret på et professionelt, tillidsfuldt og målrettet samarbejde med dig, der ønsker at skabe positive forandringer i dit liv og derved opnå større livskvalitet, velvære og balance.

Udgangspunktet for vores indsats er den kognitive teori og metode, som er den mest veldokumenterede samtale behandling til personer med følelsesmæssige problematikker. Her kommer du til at arbejde sammen med terapeuten på at identificere, forstå og løse dine problematikker.

Den kognitive terapi hjælper dig til at komme over dine vanskeligheder ved at ændre dine tanker og adfærd, så den følelsesmæssige reaktion også ændres.

Vores terapeuter har god erfaring  og stærke kompetencer indenfor det kognitive område og vi sætter en stor ære i vores fortsatte udvikling ved kontinuerligt at videreuddanne os. Den primære indsats er den kognitive indsats, men vi benytter os også af andre retninger, hvor dette må være relevant.

Vores terapeuter har, som forholdvis få andre i Danmark, uddannelsen som CFM Qualified MBSR Teacher fra University of Massachusetts Medical School og vi benytter derfor også Mindfulness, MBKT og MBSR som en aktiv del i vores terapi samt udbyder kurser i disse forløb. 

Om huset aagaard:

Huset aagaard er et kognitivt konsulent hus der tilbyder kompetent, engageret og empatisk terapi samt mental træning til både private, virksomheder og kommuner. Vi har hovedkontor i Nordjylland, men afdelinger i bl.a. Hjørring, Frederikshavn, Horsens og Ballerup. Vi tilbyder terapi og mental træning i hele landet!

Vi har en mission om, at tilbyde en helhedsorienteret indsats til det offentlige, virksomheder og private med stor opmærksomhed på det enkelte individs forskellighed og omgivelser.

Vi ønsker at skabe større livskvalitet, velvære og balance i arbejds- og privat livet for det enkelte menneske.

Igennem de værktøjer, som vi benytter os af, ønsker vi at hjælpe til med, at skabe en god og positiv tilværelse for det enkelte menneske. I vores arbejde har vi fokus på klienten, men også på dennes omgivelser og de faktorer der spiller en rolle i klientens liv – vi tror på en håndholdt og helhedsorienteret indsats.

Vores opgave er også at skabe resultater for private virksomheder, hvilket vi gør ved at tilbyde værktøjer til effektiv håndtering af stress, angst og depression samt smertehåndtering. Vi lærer de ansatte, og ledelsen, at skabe større fokus, større overblik, bedre kommunikation og at det er hensigtsmæssigt at være tilstede i nuet i stedet for at pendulere mellem fortid og fremtid. Vores indsats er målbar hos den enkelte virksomhed, ganske simpelt fordi vi er med til at reducere sygefraværet og er med til at effektivisere produktionen, hvilket kan aflæses positivt på virksomhedens bundlinje.

Huset aagaard ønsker at gøre en positiv forskel, som kan måles hos den enkelte kommune, i forhold til beskæftigelses- og uddannelses rettede forløb til ledige borgere eller borgere på sygedagpenge. Vores indsats vil være en positiv faktor i forhold til at skabe varig forsørgelse for den enkelte borger. For de borgere, hvor uddannelse og arbejde ikke er vejen, vil vi være den faktor der kan skabe en bedre livskvalitet for disse borgere. Vi skaber resultater, vi gør det hurtigt og med succes.

Hos huset aagaard vælger vi vores værktøjer, teori og metode ud fra det menneske vi står overfor og de problematikker og udfordringer det enkelte menneske møder.

Alle har noget med i sin bagage, det indhold skal vi tage hensyn til, på samme måde som vi tager hensyn til dine ressourcer og kompetencer. Efter et forløb hos os er du blevet bedre til at mærke dig selv, dine behov, til at skabe overblik og opnå indsigt i dig selv, din situation og forholdet til andre mennesker, privat eller på din arbejdsplads.

Sammen med vores samarbejdspartnere følger vi det enkelte menneske hele vejen, lige fra det første møde og til det endelige mål er nået. Vi slipper dig ikke før du er klar til det.


Biografi

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.

Denne hjemmeside anvender cookies for at sikre dig den bedst mulige oplevelse. Læs mere