Kaj Schrøder Hansen - Psykolog

Kaj Schrøder Hansen

Psykolog

Hornslet , Videosamtale

5 klientudtalelser

Personligt fremmøde

Individuel samtale 900 kr. Aftal tid

Individuel samtale rabat til studerende 700 kr. Aftal tid

Parterapi - online 1.200 kr. Aftal tid

Online parterapi 

Parterapi   Dig - mig - og vi!  Hvor svært kan det være?  Heldigvis lykkes det for rigtig mange. To mennesker beriger hinandens liv, og finder styrke i det fællesskab og i den familie som opstår.  Men desværre udvikler mange forhold sig problematisk, og efterlader bristede drømme og flossede selvbilleder.    Hjælp søges!!!  Dig - mig - og vi ! Hvordan spiller vi hinanden gode? Hvordan hjælper vi hinanden til at leve det liv vi drømmer om? Hvordan undgår vi at forhindre hinanden i at leve det liv som - jeg - du - vi - drømmer om?   Indsigt i forskellighed!  Parterapi findes i mange varianter.   Nogle typer fokuserer på kommunikation.  Andre typer inddrager almen-psykologiske mekanismer, hvor samspilsmønstre kombineres med indsigt i individuelle forskelligheder og karakterer. Nogle gange er det nødvendigt at gå endnu mere grundlæggende til værks. Personligheder kan blive så  markante, at de får afgørende indflydelse på forholdet, både konstruktivt og  destruktivt. En undersøgelse heraf, kan være nødvendigt for at bevare/reparere et forhold.   Valg af værktøj  Hvilke specifikke værktøjer og forståelsesrammer jeg vælger i den specifikke terapi, afhænger af problemstilling og ønsker.  Min foretrukne metode er den psykodynamisk metode - nok den mest “gammeldags” terapi, hvor personligheder og livserfaringer (gode og dårlige), spiller en rolle.  En af de mere udbredte psykodynamiske forståelsesrammer  er “kollusionsmodellen” - en lidt “langhåret” model, hvor bl.a. “projektiv identifikation” spiller en væsentlig rolle.  I alt hvad jeg laver, læner jeg mig kraftigt op ad den psykodynamiske model. Men andre metoder er også i spil, f.eks. kognitiv, emotionsfokuseret, og narrativ metode. Terapi og valg af metode tilpasses som sagt problemstillinger og de mennesker det handler om. Personlighed Personlighedstest kan indgå, hvis det ønskes. Ligeledes kan en egentlig udredning finde sted, hvilket dog vil foregå i et særskilt forløb.  

Parsamtale 1.200 kr. Aftal tid

Samtale forløb af 6 sessioner 4.200 kr. Aftal tid

Ved at købe en pakke på 6 samtaler, er den samlede pris 4.200 kr, altså 700 kr pr gang

Videosamtaler

Individuel samtale (GoMentor videosession) 900 kr. Aftal tid

Individuel samtale rabat til studerende (GoMentor videosession) 700 kr. Aftal tid

Samtale forløb af 6 sessioner (GoMentor videosession) 4.200 kr. Aftal tid

Hos GoMentor foregår alle online-samtaler via en sikker og stabil videoløsning, som er udviklet specifikt til brug for bl.a. psykologer, psykoterapeuter og coaches.

Fordelene er bl.a. ingen fysiske begrænsninger, og at der ofte er billigere og kortere ventetider. GoMentors platform til online-samtaler er stabil og sikker (krypteret), hvilket betyder, at sikkerheden og fortroligheden er i top. Løsningen er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Udover vores online videoløsning har du også mulighed for at tilmelde dig vores GoMentor 24/7-service, hvor du kan skrive med din personlige mentor gennem 4 forskellige abonnementer. Denne online platform er også krypteret for at sikre, at samtalerne mellem dig og din mentor er fortrolige.

Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

GoMentor 24/7 er en online platform, der tilbyder online terapi og rådgivning. GoMentor 24/7 fungerer på samme måde som traditionel terapi og rådgivning. Den eneste forskel er, at sessionerne på GoMentor 24/7 afholdes online, hvor du både har mulighed for at skrive og tale om din situation og dine problemer gennem videoopkald eller beskeder og livechats, afhængigt af hvilket abonnement du vælger.

Med GoMentor 24/7 sparer du tid og penge. Du behøver ikke at møde fysisk op, hvilket giver dig mere fleksibilitet i din kalender. Sidst men ikke mindst er det en billigere løsning end traditionel terapi med fremmøde.

Fordele ved online-rådgivning:

 • Du har direkte adgang til kvalificeret hjælp fra både psykologer, psykoterapeuter og coaches
 • Du kan forvente en nem måde at kommunikere med din mentor på - chat og / eller videoopkald via sikker og krypteret platform.
 • Du kan tale med din personlige mentor, uanset hvor du er.
 • Du kan planlægge sessioner, når som helst det passer dig.
 • Du kan forvente svar hurtigt – inden for 24 timer
 • Traditionel rådgivning er generelt dyrere end online terapi.
 • Du sparer tid ved ikke at skulle afsted til et fysisk fremmøde.
 • Du modtager svar inden for højst 24 timer. Du behøver ikke vente dage eller uger med at tale med en psykolog, hvilket ofte er tilfældet ved konsultationer med fremmøde.

Kaj Schrøder Hansen - Psykolog

Beskrivelse

Samtale og terapi – en personlig sag!

 

Velkommen!


Nogle gange er psykologen det rigtige valg.

Man skal ha' det godt.

Leve op til sine potentialer, og indtage sin plads i livet.

Mange gange går det godt - helt af sig selv - andre gange er det nødvendigt at "kigge under motorhjelmen". Personlighed og livsvilkår kan være både med- og modspillere. En lang psykologisk karriere har lært mig, at forskelligheder kræver forskellige måder at håndtere livet på.  

Jeg stiller mig til rådighed i de processer. Hen ad vejen finder vi ud af, hvilke metoder der passer bedst. 

Psykologi og samtaler er for mig virkelig spændende. Jeg har valgt, efter at være gået på pension efter mange år i bl.a. i psykiatrien, at fortsætte med privat praksis. For mig er det givende, at kunne bruge mange års erfaring, til at hjælpe mennesker med at finde forklaringer, nye perspektiver m.m. , på de udfordringer de står med.


Parterapi - også online!

Dig - mig - og vi!  Hvor svært kan det være? 

Heldigvis lykkes det for rigtig mange.

To mennesker beriger hinandens liv, og finder styrke i det fællesskab og i den familie som opstår. 

Men desværre udvikler mange forhold sig problematisk, og efterlader bristede drømme og flossede selvbilleder.   

Hjælp søges!!! 

Dig - mig - og vi !

Hvordan spiller vi hinanden gode? Hvordan hjælper vi hinanden til at leve det liv vi drømmer om? Hvordan undgår vi at forhindre hinanden i at leve det liv som - jeg - du - vi - drømmer om?  

Indsigt i forskellighed! 

Parterapi findes i mange varianter.  

Nogle typer fokuserer på kommunikation.  Andre typer fokuserer på almen-psykologiske mekanismer, hvor samspilsmønstre kombineres med indsigt i individuelle forskelligheder og karakterer.

Nogle gange er det nødvendigt at gå endnu mere grundlæggende til værks. Personligheder kan blive så  markante, at de får afgørende indflydelse på forholdet, både konstruktivt og  destruktivt. En undersøgelse heraf, kan være nødvendigt for at bevare/reparere et forhold. Jeg har adskillige erfaringer, hvor diagnoser kommer til at spille en væsentlig rolle - og det hvad enten den diagnose man arbejder med, er korrekt eller ej! Jeg har set en del fejlantagelser om diagnoser, som lammer det konstruktive arbejde. Det er ikke uden grund, at der sker mange fejltagelser omkring f.eks. narcissisme eller dyssocial personlighedsstruktur ("psykopati"), og hvor det f.eks. i stedet handler om en forstyrrelse i autismespektret. Erfaringer og resultater fra mine parterapier, hvor der hittes rede på disse fejltagelser, er mange og markante.

 

Hvilke specifikke værktøjer og forståelsesrammer jeg vælger i den specifikke terapi, afhænger af problemstilling og ønsker.  Min foretrukne metode er den psykodynamisk metode - nok den mest “gammeldags” terapi, hvor personligheder og livserfaringer (gode og dårlige), spiller en rolle.  En af de mere udbredte psykodynamiske forståelsesrammer af parforhold er “kollusionsmodellen” - en lidt “langhåret” model, hvor bl.a. “projektiv identifikation” spiller en væsentlig rolle.  I alt hvad jeg laver, læner jeg mig kraftigt op ad den psykodynamiske model. Men andre metoder er også i spil, f.eks. kognitiv, emotionsfokuseret, og narrativ metode. Alle metoder jeg anvender, er metoder jeg også har anvendt i mine mange år i psykiatrien. Terapi og valg af metode tilpasses de problemstillinger og de mennesker det handler om.

Personlighed

Personlighedstest kan indgå, hvis det ønskes. Ligeledes kan en egentlig udredning finde sted, hvilket dog vil foregå i et særskilt forløb.  

Jeg har gode erfaringer med online parterapi - både hvis man deler kamera - side om side - eller hvor man har hver sin skærm. 

 

Forsamtale

Personlighed og “kemi” spiller en stor rolle. Derfor tilbyder jeg altid en gratis indledende samtale af 20 minutters varighed, hvor vi ser hinanden an, og vurderer, om vi tror på at vi sammen kan løse problemerne. Terapien starter umiddelbart i forlængelse heraf

 

Jeg har særlig erfaring og interesse inden for områderne:

 • Personlighed og personlighedsforstyrrelser
 • Alkohol problemer
 • Aspergers syndrom, autismespektrumlidelser, komorbiditet, -  også udredning.
 • Parterapi
 • Pårørende vejledning / rådgivning til psykiatriske diagnoser og autismespektrumlidelser
 • Depression
 • Eksistentielle livskriser
 • Personlig udvikling
 • Supervision af psykologer med henblik på autorisation

Personligheder / diagnostik

Jeg har mange års erfaringer i arbejde med bl.a. personligheder, forstyrrelser og autismespektrumlidelser. Udredning og differentialdiagnostik er/ har været en stor del af min ansættelse i psykiatrien.

Af indlysende grunde kan det være vanskeligt at skelne imellem diagnoser. Af og til støder jeg på fejlagtige diagnostiske antagelser. Ikke mindst imellem autismespektrumlidelser og personlighedsforstyrrelser. Hvorfor er det lige, at det er så vanskeligt at skelne imellem narcissistisk personlighedsforstyrrelsene  og Aspergers? Det er af stor betydning i forhld til forståelse og selvforståelse. Jeg har flere eksempler fra f.eks. parterapi, hvor afklaring af netop denne skelnen, har betydet en helt andre forståelser af forhold og samliv. 

Der er tale om glidende overgange imellem normalt / besværligt / syg, og man skal være varsom med at kaste om sig med diagnoser.  En anden vej at gå, er at beskrive karakteristika og gentagelsesmønstre. Hvis det ønskes, kan  personlighedstest, hvor træk og personlighed beskrives

Det psykologiske forløb

For mig er helhed og sammenhæng i det hele menneske vigtigt. Personlighed er mere og andet end automatiske tanker og skemaer.

I mine terapier vægter jeg relationsarbejdet, f.eks. psykodynamisk psykoterapi, mentaliseringsbaseret terapi, relationel terapi m.m. 

Senest har jeg haft stor glæde af at arbejde med en kombination af narrativ terapi og EFT (emotionsfokuseret terapi). Jeg oplever, at denne kombination gør det muligt, hurtigt og effektivt, at bevæge sig i retning af ønskede ændringer. Dog altid med EFT som et supplement til den terapeutiske proces - aldrig som "løsrevet" metode.

 

Alkohol behandling

Psykologiske mekanismer har afgørende betydning for start og opretholdelse af uønskede mønstre omkring alkoholforbrug.

Og lykkes det at blive "tørlagt", uden at der gøres noget ved bagvedliggende problemer, er man klar til at starte forfra, og gentage nedturen.

Hvorfor drikker man? Hvad bruger man rusen til? Det er vigtigt at se forskel på at “være et problem” og at “have / have haft et problem”.

Måske er ensomhed, angst eller stress, de egentligt udløsende årsager. Og det er vigtigt at de identificeres, og bearbejdes.

Arbejder ud fra forståelse af, at "coping drinking" er det drikkemønster, som skaber klart flest alkoholproblemer.

 
 Udredning - psykologisk undersøgelse

Jeg arbejder dagligt med udredninger, hvor der er behov for en psykologisk vurdering. Jeg anvender bl.a. peronligheds- og intelligenstest, samt særlige metoder til f.eks. diagnosticering af autismespektrumlidelser. Centralt i enhver udredning, vil dog være den kliniske samtale, og den kliniske vurdering. Oftest er det kommuner eller regioner som anmoder om disse udredninger, men du kan også bestille en selv.

 

Medlem af Dansk Psykologforening.

 

Kort om mig

Født 1954

Uddannet psykolog 1986 fra Psykologisk Institut, Århus

Ansat i kombinationsstilling i psykiatri og misbrug

Psykolog-autorisation 1997

Ph.d.-studie ved Psykologisk institut, Århus Universitet

 

Fra 2009 - og stadig - ansat i Lokalpsykiatrien, Region Midt.

 

Dyrt?

Da jeg ikke har ydernummer, er der hos mig fuld egenbetaling. Men mange vælger dette, selvom det umiddelbart virker dyrt.

Fordele: du bestemmer selv hyppighed, varighed og pauser i forløbet.

Du er garanteret total anonymitet, hvis det er det du vælger.

Får du senere brug for en psykolog, har du allerede kontakten.

Arbejdsgivere, kommuner m.m. yder muligvis tilskud.

Er du medlem af “Danmark”, ydes 200-300 kr i tilskud pr gang, for tilskudsberettigede diagnoser.

Flere private sundhedsforsikringer dækker også din udgift til psykologtimer hos mig.

 

Kontakt mig ganske uforpligtende og lad os få en snak om jeg kan hjælpe dig. Helst mail eller sms, da jeg oftest ikke tager telefonen.

 Mvh.: Aut. psykolog Kaj Schrøder Hansen (kajpsykolog.dk).

 

Klientudtalelser

Lisbeth - " 25/10 2022 Noget af det bedste jeg har gjort! Det er svært bare at se på, når ens barns ægteskab begynder at miste pusten. Jeg er klar over, at der er træk, som ikke bare passer ind i billedet af et perfekt forhold. Jeg har ikke selv kompetencer til at hjælpe til, og tilbød i stedet at betale for et forløb hos Kaj. Det takkede de heldigvis ja til, og her – 3 måneder senere – har de fået hinanden i tale igen, på en god måde. De fortæller, at den indsigt de har fået i hinandens forskelligheder har gjort, at de kan give hinanden langt mere plads, på en konstruktiv måde. Tak til Kaj! Mvh. Lisbeth "  Læs mere  Læs mindre

A og J  - "Vi har adskillige gange opsøgt parterapi. Med særdeles blandede resultater. Det var også et kompliceret forhold. Et sted blev det vurderet, at A var psykopat med total mangel på empati, med masser af psykisk vold til følge. Det kunne vi slet ikke se os selv i. Kaj fandt, at den empati som manglede, skyldtes en uopdaget Asperger, og at det var med til at præge hele forholdet. Vi valgte at gå fra hinanden, idet det blev tydeligt, at ingen af os var/ville blive lykkelige i vores konstellation. Det var hårdt, og vi savnede hinanden, men var aldrig i tvivl om, at det var det rigtige. I dag er vi venner, og er lykkelige for, at vi ikke skal forhindre hinanden i at få et rigt og tilfredsstillende liv. Tusind tak for knagende godt psykologarbejde, og for meget empatisk håndtering af svær situation. Mvh.: J "  Læs mere  Læs mindre

Mette - "Kaj er god at snakke med, jeg følte mig hørt. Jeg var så stresset på et tidspunkt, at jeg var ved at opgive mit job, men Kaj fik mig til at tænke anderledes...fik mig til at flytte fokus. Tak for det. Og tak fordi du havde akuttid."  Læs mere  Læs mindre

Vivi - "Jeg og min mand følte os virkelig ladt i stikken, efter at vores 20-årige søn fik diagnosen Aspergers syndrom. Det var begrænset hvad han blev tilbudt af hjælp til at forstå, og som pårørende var der stort set intet. Vi valgte at tage et forløb på 6 gange hos kajpsykolog.dk, med henblik på at vi alle skulle blive klogere på vores søn. Det har været en stor hjælp at få forklaret hvad det er. Der er ganske små forskelle på det ene og det andet, og vi er blevet meget bedre rustet til at hjælpe og rumme vores søn. Tak til Kaj. Kh.: Vivi"  Læs mere  Læs mindre

Gunnar - "Jeg har fået en forståelse af, hvad det var som fik mig til at falde til flasken. Med Kajs hjælp fandt jeg ud af, at min skilsmisse havde påført mig grimme sår, og at jeg i høj grad gik med et offer og en martyr i maven. Jeg har i dag helt styr på alkohol på den gode måde. Jeg kan godt drikke selskabeligt, men skal lade være, når jeg får ondt af mig selv. Jeg har en beslutning om, i samråd med min familie, at jeg fastholder en samtale en gang om måneden. Det hjælper mig til at holde fast i mine gode mønstre. Gunnar"  Læs mere  Læs mindre

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.