Kaj Schrøder Hansen - Psykolog

Kaj Schrøder Hansen

Psykolog

Videosamtale

10 klientudtalelser

DENNE PROFIL ER IKKE LÆNGERE AKTIV

Kaj Schrøder Hansen - Psykolog

Beskrivelse

Samtale og terapi – en personlig sag!

 

Velkommen!


Nogle gange er psykologen det rigtige valg.

Man skal ha' det godt.

Leve op til sine potentialer, og indtage sin plads i livet.

Mange gange går det godt - helt af sig selv - andre gange er det nødvendigt at "kigge under motorhjelmen". Personlighed og livsvilkår kan være både med- og modspillere. En lang psykologisk karriere har lært mig, at forskelligheder kræver forskellige måder at håndtere livet på.  

Jeg stiller mig til rådighed i de processer. Hen ad vejen finder vi ud af, hvilke metoder der passer bedst. 

Psykologi og samtaler er for mig virkelig spændende. Jeg har valgt, efter at være gået på pension efter mange år i bl.a. i psykiatrien, at fortsætte med privat praksis. For mig er det givende, at kunne bruge mange års erfaring, til at hjælpe mennesker med at finde forklaringer, nye perspektiver m.m. , på de udfordringer de står med.


Parterapi - også online!

Dig - mig - og vi!  Hvor svært kan det være? 

Heldigvis lykkes det for rigtig mange.

To mennesker beriger hinandens liv, og finder styrke i det fællesskab og i den familie som opstår. 

Men desværre udvikler mange forhold sig problematisk, og efterlader bristede drømme og flossede selvbilleder.   

Hjælp søges!!! 

Dig - mig - og vi !

Hvordan spiller vi hinanden gode? Hvordan hjælper vi hinanden til at leve det liv vi drømmer om? Hvordan undgår vi at forhindre hinanden i at leve det liv som - jeg - du - vi - drømmer om?  

Indsigt i forskellighed! 

Parterapi findes i mange varianter.  

Nogle typer fokuserer på kommunikation.  Andre typer fokuserer på almen-psykologiske mekanismer, hvor samspilsmønstre kombineres med indsigt i individuelle forskelligheder og karakterer.

Nogle gange er det nødvendigt at gå endnu mere grundlæggende til værks. Personligheder kan blive så  markante, at de får afgørende indflydelse på forholdet, både konstruktivt og  destruktivt. En undersøgelse heraf, kan være nødvendigt for at bevare/reparere et forhold. Jeg har adskillige erfaringer, hvor diagnoser kommer til at spille en væsentlig rolle - og det hvad enten den diagnose man arbejder med, er korrekt eller ej! Jeg har set en del fejlantagelser om diagnoser, som lammer det konstruktive arbejde. Det er ikke uden grund, at der sker mange fejltagelser omkring f.eks. narcissisme eller dyssocial personlighedsstruktur ("psykopati"), og hvor det f.eks. i stedet handler om en forstyrrelse i autismespektret. Erfaringer og resultater fra mine parterapier, hvor der hittes rede på disse fejltagelser, er mange og markante.

 

Hvilke specifikke værktøjer og forståelsesrammer jeg vælger i den specifikke terapi, afhænger af problemstilling og ønsker.  Min foretrukne metode er den psykodynamisk metode - nok den mest “gammeldags” terapi, hvor personligheder og livserfaringer (gode og dårlige), spiller en rolle.  En af de mere udbredte psykodynamiske forståelsesrammer af parforhold er “kollusionsmodellen” - en lidt “langhåret” model, hvor bl.a. “projektiv identifikation” spiller en væsentlig rolle.  I alt hvad jeg laver, læner jeg mig kraftigt op ad den psykodynamiske model. Men andre metoder er også i spil, f.eks. kognitiv, emotionsfokuseret, og narrativ metode. Alle metoder jeg anvender, er metoder jeg også har anvendt i mine mange år i psykiatrien. Terapi og valg af metode tilpasses de problemstillinger og de mennesker det handler om.

Personlighed

Personlighedstest kan indgå, hvis det ønskes. Ligeledes kan en egentlig udredning finde sted, hvilket dog vil foregå i et særskilt forløb.  

Jeg har gode erfaringer med online parterapi - både hvis man deler kamera - side om side - eller hvor man har hver sin skærm. 

 

Forsamtale

Personlighed og “kemi” spiller en stor rolle. Derfor tilbyder jeg altid en gratis indledende samtale af 20 minutters varighed, hvor vi ser hinanden an, og vurderer, om vi tror på at vi sammen kan løse problemerne. Terapien starter umiddelbart i forlængelse heraf

 

Jeg har særlig erfaring og interesse inden for områderne:

  • Personlighed og personlighedsforstyrrelser
  • Alkohol problemer
  • Aspergers syndrom, autismespektrumlidelser, komorbiditet, -  også udredning.
  • Parterapi
  • Pårørende vejledning / rådgivning til psykiatriske diagnoser og autismespektrumlidelser
  • Depression
  • Eksistentielle livskriser
  • Personlig udvikling
  • Supervision af psykologer med henblik på autorisation

Personligheder / diagnostik

Jeg har mange års erfaringer i arbejde med bl.a. personligheder, forstyrrelser og autismespektrumlidelser. Udredning og differentialdiagnostik er/ har været en stor del af min ansættelse i psykiatrien.

Af indlysende grunde kan det være vanskeligt at skelne imellem diagnoser. Af og til støder jeg på fejlagtige diagnostiske antagelser. Ikke mindst imellem autismespektrumlidelser og personlighedsforstyrrelser. Hvorfor er det lige, at det er så vanskeligt at skelne imellem narcissistisk personlighedsforstyrrelsene  og Aspergers? Det er af stor betydning i forhld til forståelse og selvforståelse. Jeg har flere eksempler fra f.eks. parterapi, hvor afklaring af netop denne skelnen, har betydet en helt andre forståelser af forhold og samliv. 

Der er tale om glidende overgange imellem normalt / besværligt / syg, og man skal være varsom med at kaste om sig med diagnoser.  En anden vej at gå, er at beskrive karakteristika og gentagelsesmønstre. Hvis det ønskes, kan  personlighedstest, hvor træk og personlighed beskrives

Det psykologiske forløb

For mig er helhed og sammenhæng i det hele menneske vigtigt. Personlighed er mere og andet end automatiske tanker og skemaer.

I mine terapier vægter jeg relationsarbejdet, f.eks. psykodynamisk psykoterapi, mentaliseringsbaseret terapi, relationel terapi m.m. 

Senest har jeg haft stor glæde af at arbejde med en kombination af narrativ terapi og EFT (emotionsfokuseret terapi). Jeg oplever, at denne kombination gør det muligt, hurtigt og effektivt, at bevæge sig i retning af ønskede ændringer. Dog altid med EFT som et supplement til den terapeutiske proces - aldrig som "løsrevet" metode.

 

Alkohol behandling

Psykologiske mekanismer har afgørende betydning for start og opretholdelse af uønskede mønstre omkring alkoholforbrug.

Og lykkes det at blive "tørlagt", uden at der gøres noget ved bagvedliggende problemer, er man klar til at starte forfra, og gentage nedturen.

Hvorfor drikker man? Hvad bruger man rusen til? Det er vigtigt at se forskel på at “være et problem” og at “have / have haft et problem”.

Måske er ensomhed, angst eller stress, de egentligt udløsende årsager. Og det er vigtigt at de identificeres, og bearbejdes.

Arbejder ud fra forståelse af, at "coping drinking" er det drikkemønster, som skaber klart flest alkoholproblemer.

 
 Udredning - psykologisk undersøgelse

Jeg arbejder dagligt med udredninger, hvor der er behov for en psykologisk vurdering. Jeg anvender bl.a. peronligheds- og intelligenstest, samt særlige metoder til f.eks. diagnosticering af autismespektrumlidelser. Centralt i enhver udredning, vil dog være den kliniske samtale, og den kliniske vurdering. Oftest er det kommuner eller regioner som anmoder om disse udredninger, men du kan også bestille en selv.

 

Medlem af Dansk Psykologforening.

 

Kort om mig

Født 1954

Uddannet psykolog 1986 fra Psykologisk Institut, Århus

Ansat i kombinationsstilling i psykiatri og misbrug

Psykolog-autorisation 1997

Ph.d.-studie ved Psykologisk institut, Århus Universitet

 

Fra 2009 - og stadig - ansat i Lokalpsykiatrien, Region Midt.

 

Dyrt?

Da jeg ikke har ydernummer, er der hos mig fuld egenbetaling. Men mange vælger dette, selvom det umiddelbart virker dyrt.

Fordele: du bestemmer selv hyppighed, varighed og pauser i forløbet.

Du er garanteret total anonymitet, hvis det er det du vælger.

Får du senere brug for en psykolog, har du allerede kontakten.

Arbejdsgivere, kommuner m.m. yder muligvis tilskud.

Er du medlem af “Danmark”, ydes 200-300 kr i tilskud pr gang, for tilskudsberettigede diagnoser.

Flere private sundhedsforsikringer dækker også din udgift til psykologtimer hos mig.

 

Kontakt mig ganske uforpligtende og lad os få en snak om jeg kan hjælpe dig. Helst mail eller sms, da jeg oftest ikke tager telefonen.

 Mvh.: Aut. psykolog Kaj Schrøder Hansen (kajpsykolog.dk).

 

Klientudtalelser

Lisbeth - " 25/10 2022 Noget af det bedste jeg har gjort! Det er svært bare at se på, når ens barns ægteskab begynder at miste pusten. Jeg er klar over, at der er træk, som ikke bare passer ind i billedet af et perfekt forhold. Jeg har ikke selv kompetencer til at hjælpe til, og tilbød i stedet at betale for et forløb hos Kaj. Det takkede de heldigvis ja til, og her – 3 måneder senere – har de fået hinanden i tale igen, på en god måde. De fortæller, at den indsigt de har fået i hinandens forskelligheder har gjort, at de kan give hinanden langt mere plads, på en konstruktiv måde. Tak til Kaj! Mvh. Lisbeth "  Læs mere  Læs mindre

A og J  - "Vi har adskillige gange opsøgt parterapi. Med særdeles blandede resultater. Det var også et kompliceret forhold. Et sted blev det vurderet, at A var psykopat med total mangel på empati, med masser af psykisk vold til følge. Det kunne vi slet ikke se os selv i. Kaj fandt, at den empati som manglede, skyldtes en uopdaget Asperger, og at det var med til at præge hele forholdet. Vi valgte at gå fra hinanden, idet det blev tydeligt, at ingen af os var/ville blive lykkelige i vores konstellation. Det var hårdt, og vi savnede hinanden, men var aldrig i tvivl om, at det var det rigtige. I dag er vi venner, og er lykkelige for, at vi ikke skal forhindre hinanden i at få et rigt og tilfredsstillende liv. Tusind tak for knagende godt psykologarbejde, og for meget empatisk håndtering af svær situation. Mvh.: J "  Læs mere  Læs mindre

Mette - "Kaj er god at snakke med, jeg følte mig hørt. Jeg var så stresset på et tidspunkt, at jeg var ved at opgive mit job, men Kaj fik mig til at tænke anderledes...fik mig til at flytte fokus. Tak for det. Og tak fordi du havde akuttid."  Læs mere  Læs mindre

Vivi - "Jeg og min mand følte os virkelig ladt i stikken, efter at vores 20-årige søn fik diagnosen Aspergers syndrom. Det var begrænset hvad han blev tilbudt af hjælp til at forstå, og som pårørende var der stort set intet. Vi valgte at tage et forløb på 6 gange hos kajpsykolog.dk, med henblik på at vi alle skulle blive klogere på vores søn. Det har været en stor hjælp at få forklaret hvad det er. Der er ganske små forskelle på det ene og det andet, og vi er blevet meget bedre rustet til at hjælpe og rumme vores søn. Tak til Kaj. Kh.: Vivi"  Læs mere  Læs mindre

Gunnar - "Jeg har fået en forståelse af, hvad det var som fik mig til at falde til flasken. Med Kajs hjælp fandt jeg ud af, at min skilsmisse havde påført mig grimme sår, og at jeg i høj grad gik med et offer og en martyr i maven. Jeg har i dag helt styr på alkohol på den gode måde. Jeg kan godt drikke selskabeligt, men skal lade være, når jeg får ondt af mig selv. Jeg har en beslutning om, i samråd med min familie, at jeg fastholder en samtale en gang om måneden. Det hjælper mig til at holde fast i mine gode mønstre. Gunnar"  Læs mere  Læs mindre

Grethe og Bent - "Vi var kommet rigtig skidt af sted i forhold til samarbejde og kommunikation med og omkring vores voksne datter. Vi var i tvivl om, om der var diagnoser ind over, og hvad det kunne betyde. Vi har søgt hjælp i flere omgange. Vi oplevede da vi opsøgte Kaj, at vi blev stillet de helt rigtige spørgsmål. Efterhånden som vi arbejde os fremad blev vi klogere på hinanden og på os selv. Vi er super glade for den gode tone og professionalisme vi har mødt. Og selvom vi har et par hundrede kilometer at køre, ved vi nu hvor vores faste psykolog bor. Grethe og Bent"  Læs mere  Læs mindre

Ulla - "Jeg har haft et konfliktfyldt forhold til min datter, diagnosticeret med personlighedsforstyrrelse af borderline type. Mit forhold til min datter er i dag rigtig godt, og så godt som problemfrit. Den indsigt og det syn jeg fik på hendes sygdom,, har medført en langt bedre relation. Jeg er dybt taknemmelig for resultatet og de ændringer, som er opnået i mit forløb hos Kaj."  Læs mere  Læs mindre

Bodil - "Alle har fortjent en "Kaj". For mig har det gjort en kæmpe forskel. Tak for det. Bodil"  Læs mere  Læs mindre

Birthe - "Tak for hjælpen. Det var en meget svær tid, med svær sygdom hos ægtefælle. Men jeg fandt mig selv og mine kræfter, til gevinst for os alle. Det der EFT gjorde virkelig en forskel - men man ser lidt skør ud imens man laver det ;) Kh.: Birthe "  Læs mere  Læs mindre

Poul - "Jeg kunne ikke holde ud at tænke på mit misbrug, og flygtede fra virkeligheden. Men med hjælp fra Kaj, fik jeg mod til at forholde mig til det - og til at gøre noget ved det. Og jeg blev klogere på mig selv undervejs, og fik ranket ryggen. Mvh.: Poul"  Læs mere  Læs mindre

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.