Finn Toftlund - Psykoterapeut, Gestaltterapeut, Psykoanalytiker, Stressterapeut, Parterapeut, Supervisor, Coach, Mentor

Finn Toftlund

Psykoterapeut, Gestaltterapeut, Psykoanalytiker, Stressterapeut, Parterapeut, Supervisor, Coach, Mentor

Videosamtale

DENNE PROFIL ER IKKE LÆNGERE AKTIV

Psykoterapeut MPF Medlem af Bedre Psykiatri, PS Foreningen Stress Foreningen Finn Toftlund - Psykoterapeut, Gestaltterapeut, Psykoanalytiker, Stressterapeut, Parterapeut, Supervisor, Coach, Mentor

Beskrivelse

Jeg hedder Finn Toftlund(f.1949) og er certificeret Psykoterapeut fra Institut for Gestaltanalyse

Psykoterapeut MPF(medlem af Dansk Psykoterapeutforening)

Se : psykoterapeutforeningen

Medlem af Bedre Psykiatri, PS Foreningen(foreningen af professionelle støttepersoner), Stress Foreningen

Se også: psykoterapeuterne.me


Også Online Parterapi med min kone Anne Thinggaard(2 terapeuter)(90min a 1000kr)

Se psykoterapeuterne.me

Sommerferie uge 29, 30 og 31

Jeg tilbyder:

Individuel Psykoterapi, Personlig Rådgivning og udvikling,

Parterapi,  Stressbehandling, Psykoedukation og Familiebehandling mm

Tilbyder i disse corona-tider videosamtaler/ videoterapi. 

Hjælp til selvhjælp ift. : 

 • at føle sig forkert og anderledes - (skyld, skam og uelskethed)
 • lavt selvværd   
 • problemer med vrede
 • stress og stresshåndtering
 • ensomhed, depression og angst som det kan komme til udtryk i adskillelses-, præstations og generaliseret angst
 • grænser og sund selvhævdelse
 • komplicerede relationer (f.eks. forældre-børn, børn med diagnoser, parforhold, søskende)
 • selvstændighed/afhængighed
 • tab og sorg (sygdom, dødsfald, skilsmisse, arbejdsløshed mm)
 • traumer (f.eks, hospitalsindlæggelse, kræft, pludselige dødsfald)
 • OCD. Tvangshandlinger og tvangstanker
 • Behandling af emotionelt ustabile personlighedsforstyrrelser(tidligere kaldet Borderline)


Ikke mindst har jeg lyst til at arbejde med mennesker, der ønsker personlig udvikling og udvidelse af egne resourser og lyst til at udvikle et godt, stressfrit og tilfredsstillende liv i alle "rum"/livs-sfærer (arbejde, familie venner, netværk, selvstøtte, fritid mm)


TERAPEUTISKE BEHANDLINGER :

Angst,  Depression, Kriser, Misbrugs-og afhængigheds-problematikker,  Overgreb,  Parforhold i krise,  Personlig udvikling og individuel terapi , Selvtillid og  Selvværds-problematikker,  Skam , Skyld  Skilsmisse,  Sorg/tab,  Stress,  Traumer og chok,  Tristhed,  Udbrændthed,  Utroskab,  Vold , Vrede mm

TERAPIFORMER:

Dynamisk Korttidsterapi,  Gestaltterapi,  Individuel terapi,  Jeg-styrkende og Støttende terapi, Online terapi/rådgivning, Oplevelsesorienteret psykoterapi,  Parterapi ,Psykodynamisk terapi , Kognitiv terapi, Samtaleterapi,  Supervision og psykoedukation.


Hvorfor så vælge mig?

At søge hjælp til selvhjælp hos mig, betyder at du møder et psykologisk trænet menneske med en med lang terapeutisk uddannelse og egenterapi og med mange års praktisk erfaring indenfor pædagogisk arbejde, rådgivning , psykoterapi, parterapi, stressgrupper, supervision, m.m.

Jeg har lange veldokumenterede terapeutiske uddannelser indenfor:

Psykodynamisk terapi , Krop/gestaltterapi , Intensiv Dynamisk Korttidsterapi ,Kognitiv terapi mm...

Jeg bliver løbende superviseret af dygtige kolleger og er løbende i egenterapi og samtidig er jeg en af de billigste psykoterapeuter på markedet, da jeg mener, at også almindelige mennesker med almindelige indtægter, skal have råd til at gå i terapi.

Jeg går ind for en terapiform, der bruger elementer fra flere terapiretninger og ikke er fagligt indsnævret , da 70-80% af det, der virker i terapi, er non-specifikke faktorer så som terapeutens kontakt- og relationsevner, empati, evne til at motivere klienten, engagement, gensidige positive forventninger, åbenhed og tilstedeværelse i Nu'et.


Jeg tror på:

 • at mennesker gør det så godt de kan ud fra den viden, de forudsætninger og muligheder de har på et givet tidspunkt(uskyld)
 • at mennesker kan udvikle sig gennem hele livet.
 • at kroppen er vores erfaringslager gennem hele livet og husker alt -- (også det lige nu ubevidste)
 • at mennesker er forbundne med hinanden og gensidigt afhængige
 • at vi har et etisk og moralsk ansvar over for os selv og hinanden, fordi helheden lider, hvis blot en af delene gør det


Hvad er et godt liv?

Et godt liv er at være i stand til at leve sin tilværelse på en måde, så man bliver tilfreds -- med sig selv, sine nære relationer,  sin hverdag og aktiviteter, med sit arbejde og i sine arbejdsrelationer, sine kort- og langsigtede mål samt de rammer, man har om disse ting.  At man  lever efter sine personlige værdier.


Måske kan du nikke genkendende til et eller flere af følgende udsagn:

 • Jeg føler, jeg er gået i stå -- arbejdsmæssigt eller privat
 • Jeg har svært ved at føre det ud i livet, som jeg sætter mig for
 • Jeg føler mig ofte ikke god nok, når jeg er sammen med andre
 • Jeg føler mig ofte modløs og deprimeret, mangler overskud og livsglæde
 • Jeg føler mig stresset, har præstations-- eller eksamensangst
 • Jeg har svært ved at tage kontakt til folk, jeg ikke kender -- føler mig ensom og isoleret
 • Jeg har svært ved at styre mit temperament/vrede
 • Jeg savner nærhed i mit parforhold
 • Jeg har vanskeligt ved at sige fra og sætte grænser i forhold til andre mennesker


Måske befinder du dig i en akut krise fremkaldt af:

 • En traumatisk begivenhed (f.eks. overfald, sygdom, ulykke, fyring)
 • Tab i dine nærmeste relationer (f.eks. skilsmisse, dødsfald, fraflytning af børn)
 • Langvarig sorg


Eller måske er dit ønske personlig udvikling, hvor du lærer:

 • At udnytte din medfødte resourser og energi fuldt ud, til at træffe de rigtige valg og sætte handling bag.
 • At få et tættere forhold til de mennesker der betyder mest for dig
 • At opnå frihed til at udtrykke dine meninger, holdninger og følelser fuldt ud.


Focus i min terapi er:

"Hvordan bærer du dig egentlig ad med at opnå ...?"

fremfor: "Hvorfor gør du det, du gør?" .

Jeg leder ikke efter årsager eller skyld, men efter nye løsninger og "noget, du trænger til" og dit nærvær.

Jeg udforsker, undersøger, vender og drejer sammen med dig for at finde nye løsninger og forløsning.

Jeg tager ikke over og overtager ikke ansvaret for dit liv!

Jeg tilbyder dig følgeskab på din rejse frem imod dine mål.

At tage et medansvar for sit eget liv, er noget helt andet end at blive selvtilstrækkelig og navlepillende. Det sidste medfører ikke forandring, men blot yderligere fastlåsning i afmagt.

Personlig udvikling handler ikke om at kunne alt alene, men også om at kunne mere sammen med andre mennesker.


Jeg tager udgangspunkt i her-og-nu og fokuserer på virkeligheden, som du oplever den

og hjælper med at skabe forandring indefra -- i dit eget tempo.


Jeg vil gerne hjælpe dig med at udvikle nære relationer til andre, så du mærker livsglæde og tilfredshed i dit liv på alle planer (familie, venner, børn, arbejde natur, dig selv) og dermed livskvalitet som for mig er:


at kunne sanse, mærke og rumme sig selv, dvs. den indre verden i samspil med omverdenen

at energien og lysten strømmer uhindret i kroppen

at kunne skabe kontakt med andre

at kunne udtrykke sig klart over for sin omverden

at kunne handle i forhold til tilfredsstillelsen af egne behov

at kunne skaffe sig indflydelse

at kunne sætte sig realistiske mål

at kunne handle i forhold til sine mål

at kunne skabe en god balance mellem langsigtede mål og hverdags-behov


Terapiens formål er at give det enkelte menneske en grundlæggende selvakcept, vilje og evne til ansvarlighed over for sig selv og omgivelserne, samt viden og færdigheder til at opstille realistiske mål og tilfredsstille egne behov i nuet.


Jeg ser frem til at høre fra dig - og hjælpe dig videre på din vej.


Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.