Bipolare lidelser - tidligere maniodepressiv

af GoMentor

Sidst opdateret 17-9-2020

Reviewer GoMentor

Depressiv kvinde står i et mørkt rum og tager hånden til hovedet for at skjule sin mimik og tårer. Bipolare lidelser er affektive lidelser, der forårsager ekstreme humørsvingninger. Da denne lidelse er en kombination af depression og mani, så varierer symptomerne, alt efter hvilken tilstand personen er i. Generelt set kan de samme symptomer som ved depression og mani dog ses i forbindelse med denne lidelse. Bipolare lidelser er alvorlige problemer, som bør behandles. En god behandlingsmetode er en kombination af psykoterapi og rådgivning. Nedenfor er flere informationer om de forskellige former for bipolare lidelser samt symptomer på disse.

Forskellige former for bipolare lidelser

 • En manisk periode – hvor personen, der lider af denne sygdom, både udviser højt humør og store mængder af energi samt har perioder med depression, uanset hvilken bipolar lidelse der er tale om
 • Maniodepression – en anden betegnelse for en bipolar lidelse
 • Bipolar lidelse type I – dette  er en svær psykisk sygdom, der medfører perioder med mani og depression
 • Bipolar lidelse type II – selvom dette minder om bipolar lidelse type I, så oplever personer med denne lidelse som regel ikke mani
 • Cyclothymi – Dette er en mild form for bipolar lidelse, hvor humørsvingningerne ikke er så ekstreme som ellers
 • Uspecificeret affektiv lidelse – denne lidelse bliver ofte brugt til at beskrive bipolare lidelser, som indeholder de samme symptomer som en eller flere af de andre former for bipolare lidelser

Symptomer på bipolare lidelser 

Da der er to sider af denne lidelse, kan symptomerne være svagere i henholdsvis den ene eller den anden kategori: depression eller mani.

Mani symptomer på bipolare lidelser er:

 • Usammenhængende og ukontrollerbare tanker
 • Bombastiske udtalelser i forbindelse med manien
 • Upassende opstemthed
 • Upassende irritabilitet
 • Upassende social adfærd
 • Øget sexlyst
 • Øget talehastighed samt høj stemme
 • Øget energiniveau
 • Dårlig dømmekraft
 • Alvorlig søvnløshed

Depression symptomer på bipolare lidelser er:

Har du oplevet nogle af ovenstående symptomer? For at teste, om du viser tegn på en mulig depression, kan du tage vores depressionstest. Er du derimod i tvivl, om det ikke kun er en depression, men en bipolar lidelse, anbefaler vi altid, at du opsøger en terapeut eller psykolog.

 

 

Risici ved bipolare lidelser

Selvom bipolare personer også kan leve forholdsvist normalt nogle dage, følger der stadig risici med denne form for lidelse, så snart personen er i stadiet som enten manisk eller depressiv. Man kan bl.a. opleve problemer i sit parforhold, fysisk skade og depression, som i værste fald kan føre til andre psykiske lidelser, selvskade, selvmordstanker  og -forsøg. Derfor er det vigtigt, at man, som bipolar eller pårørende, sørger for behandling, så snart lidelsen diagnosticeres.

Bipolar affektiv sindslidelse type I

Bipolar lidelse type I er en psykisk sygdom, der påvirker menneskers humør, hvilket medfører depression og mani. Denne lidelse er en af de mest alvorlige former for affektive lidelser. Symptomerne er blandt andet intense perioder med mani afløst af ligeså intense perioder med depression. Andre symptomer kan være de samme symptomer som for depression og mani. At gå fra depression til mani og tilbage igen er noget af det sværeste ved denne lidelse, da begge kan forårsage problemer for mennesker, der lider af den. Den gode nyhed er, at det er muligt at blive behandlet - med den rette behandling af terapi og rådgivning, kan lidelsen håndteres, så den ikke forårsager unødvendige risici for nogen af de involverede personer.

Symptomer på bipolar lidelse type I

 • Mani er i den ene ende af det følelsesmæssige aspekter
 • Depression er i den anden ende af det følelsesmæssige aspekter
 • Humørsvingninger, der går fra depression til mani og tilbage igen

Der kan også forekomme andre symptomer, såsom selvmordstanker, lav selvtillid, høj selvtillid mm., hvilke kan føles meget voldsomme at opleve, når man går fra depression til mani og omvendt inden for relativt kort tid.

Bipolar affektiv sindslidelse type II

Bipolar lidelse type II er anderledes end bipolar lidelse type I på den made, at en person ikke når at opleve den fulde effekt af den maniske periode. Symptomerne er dog stadig humørsvingninger, selvom de er mildere, depression samt andre fysiske og psykiske problemer. Selvom denne lidelse er mild, så er der stadig forskellige risici forbundet med lidelsen. Den helt nøjagtige årsag til den kendes ikke, men eksperter mener, at der er en forbindelse mellem sindstilstanden og den kemiske balance i hjernen. Uanset hvad baggrunden er for denne psykiske sygdom, så kan symptomerne afhjælpes med behandling.

Symptomer på bipolar lidelse type II

Symptomer i manifasen:

 • At få den ene idé efter den anden
 • Hurtig og højlydt tale
 • Øget energiniveau
 • Mindre behov for søvn

Symptomer i depressionsfasen:

 • Døsighed og mangel på energi
 • Søvn i lang tid ad gangen

Som det også er tilfældet med affektive lidelser, så er der altid den risiko, at en person, der lider af en psykisk sygdom, kan ende med at gøre skade på sig selv eller sine omgivelser. Selvom den maniske fase af bipolar lidelse type II ikke er så slem som fasen i bipolar lidelse type I, opstår de stadig i mild form og kan have negative konsekvenser i ens liv.

Uspecificeret affektiv lidelse

Symptomer på uspecificeret affektiv lidelse er de samme som symptomerne på en eller flere af de andre typer affektive lidelser. Den præcise grund til, hvorfor denne sygdom opstår vides ikke, men man mener, at det hænger sammen med den kemiske balance i hjernen. Det er netop det uspecificerede aspekt af denne lidelse, der gør det sværere at gøre sig klog på den.

Symptomer på uspecificeret affektiv lidelse

 • Søvnproblemer fra døsighed og træthed om dagen til søvnløshed om natten
 • Håbløshed og en følelse af, at livet ikke er værd at leve
 • Lav selvtillid
 • Dårlige spisevaner, der kan føre til enten at overspise eller ikke spise nok
 • Træthed og konstant uoplagthed

Disse symptomer kan variere pga. sygdommens uspecificerede natur. En af de største udfordringer i forbindelse med lidelsen er, at den ikke hører ind under nogle af de andre, mere kendte former for affektive lidelser. Derfor kan man ikke med sikkerhed forvente, at alle symptomer opstår. Uspecificeret affektiv lidelse kan være en svær sygdom at leve med, hvorfor det er så vigtigt at blive behandlet, så man kan gøre livet nemmere for sig selv.

Manisk episode

En manisk enkeltepisode finder sted, når en person over en lang periode af gangen har et meget opløftet humør. Symptomer på en manisk episode er blandt andet et mindre behov for søvn, snakkesalighed, højt selvværd såvel som andre fysiske og psykiske problemer. Maniske enkeltepisoder er som regel en del af bipolare lidelser, men de kan have alvorlige negative konsekvenser i livet.

Symptomer på manisk enkeltepisode

Symptomer på denne lidelse varierer fra person til person, men nedenstående symptomer optræder generelt:

 • Nedsat behov for søvn, f.eks. kun 3 timers søvn for at føle sig udhvilet
 • Øget selvværd i perioden
 • Snakkesalighed, hvor man ikke kan holde op med at snakke
 • Dårlig dømmekraft og manglende evne til at træffe beslutninger

Udfordringerne ved denne lidelse er kort sagt at tage dårlige beslutninger, både i erhvervslivet og i privatlivet, når man er manisk, samt at gøre skade på sig selv. Disse bør tages meget seriøst, hvis man oplever en eller flere episoder med maniske enkeltepisoder, da der er risiko for, at episoderne forværres med tiden.

Cyklothymi

Cyklothymi er en mild form for bipolar lidelse, hvorfor symptomer som depression, mani og humørsvingninger også er de samme, blot mildere. Dette betyder imidlertid ikke, at disse symptomer skal ignoreres. Hvis man ikke bliver behandlet for cyklothymi, er der risiko for at opleve mere alvorlige former for depression eller psykiske lidelser. Derfor er det vigtigt, at man får behandling for cyklothymi.

Symptomer på cyklothymi

Da symptomerne på denne lidelse er meget milde, kan de være svære at opdage:

 • Humørsvingninger i mere end to år
 • Mere depressiv end manisk
 • Milde former for både depression og mani
 • Vedvarende symptomer

Som det er tilfældet med andre former for bipolære lidelse, kan en person med cyklothymi opleve depression og mani på forskellige niveauer.

Behandling af bipolare lidelser 

Hos GoMentor har vi professionelle psykoterapeuter og psykologer tilknyttet med stor ekspertise inden for begge sider af bipolare lidelser. Det er muligt at leve et normalt liv med denne lidelse, hvis man bliver behandlet med den rette hjælp og rådgivning. Vi har kombineret dygtige psykologer og terapeuter med online terapi, så du også har mulighed for at få hjælp, uafhængigt af tid og sted. Vi kan hjælpe dig med alle de problemer, der følger med bipolare lidelser, så du bedst muligt kan leve det liv, du vil.

Få hjælp til bipolare lidelser - tidligere maniodepressiv

Frederik Engels Gurli Thomassen Lene Wallentin Rikke Rask Møller
Få hjælp online fra 596 kr./md.

Bipolare lidelser - tidligere maniodepressiv

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.