Bipolare lidelser - tidligere maniodepressiv

Bipolare lidelser er affektive lidelser, der forårsager ekstreme humørsvingninger. Da denne lidelse er en kombination er depression og mani, så varierer symptomerne, alt efter hvilken tilstand personen er i. Generelt set kan de samme symptomer som i depression og mani dog ses i forbindelse med denne lidelse. Bipolare lidelser er alvorlige problemer, som bør behandles.  En god behandlingsmetode er en kombination af psykoterapi og rådgivning. Nedenfor er flere informationer om de forskellige former for bipolare lidelser samt symptomer på disse.  

Forskellige former for bipolare lidelser

 • En manisk periode – hvor personen, der lider af denne sygdom, både udviser løftet humør og store mængder energi og perioder med depression, uanset hvilken bipolar lidelse der er tale om.
 • Maniodepression – en anden betegnelse for en bipolar lidelse. 
 • Bipolar lidelse type i – dette  er en svær psykisk sygdom, der medfører perioder med mani og depression. 
 • Bipolar lidelse type II – selvom dette minder om bipolar lidelse type I, så oplever personer med denne lidelse som regel ikke mani.
 • Cyclothymi – Dette er en mild form for bipolar lidelse, hvor humørsvingningerne ikke er så ekstreme som ellers.
 • Uspecificeret affektiv lidelse – denne lidelse bliver ofte brugt til at beskrive bipolare lidelser, som indeholder de samme symptomer som en eller flere af de andre former for bipolare lidelser.

Symptomer på bipolare lidelser 

Da der er to sider af denne lidelse, så kan symptomerne falde i henholdsvis denne ene eller den anden katogori: depression eller mani. 
Mani symptomer på bipolare lidelser

 • Usammenhængende og ukontrollerbare tanker
 • Bombastiske udtalelser hænger som regel sammen med den maniske side af bipolare lidelser.
 • Upassende opstemthed 
 • Upassende irritabilitet 
 • Upassende social adfærd 
 • Øget sexlyst 
 • Øget talehastighed samt højs stemme
 • Øget energiniveau
 • Dårlig dømmekraft
 • Alvorlig søvnløshed

Depression symptomer på bipolare lidelser

 • Manglende appetit
 • Koncentrationsbesvær 
 • Ekstrem pessimisme
 • Vedvarende vemod 
 • Selvmordstanker og –forsøg 

Farer i forbindelse med bipolare lidelser

Der følger risici med bipolare lidelser: mani, hvor der kan opleves problemer i parforholdet, fysisk skade og depression, som i værste fald fører til selvmord er blandt andet nogle af de farer, der er forbundet med bipolare lidelser. Mange, som lider af denne sygdom, har svært ved at beholde sunde forhold. Disse symptomer illustrerer tydeligt, hvorfor det er så vigtigt at blive behandlet for bipolare lidelser.  

Behandling af bipolare lidelser 

På GoMentor.com har vi professionelle terapeuter med stor ekspertise inden for begge sider af bipolare lidelser. Det er muligt at leve et normalt liv med denne sygdom, hvis man bliver behandlet og modtager psykoterapi og rådgivning. Vi har kombineret dygtige psykologer og terapeuter med online audio/video terapi, så vi kan hjælpe med alle de problemer, der følger med bipolare lidelser. Denne sygdom er en af de mest alvorlige former psykiske lidelser, hvorfor det er så vigtigt at blive behandlet. 

Definition af Bipolare Lidelser

Bipolære lidelser er svære affektive lidelser, som kan forårsage ekstreme humørsvingninger og sindstilstande, lige fra depression til mani. Symptomer på bipolære lidelser er bl.a. hyppige humørsvingninger, depression og forskellige former for mani. Det er muligt at blive behandlet for denne lidelse, hvis behandlingsmetoden inkluderer psykoterapi.

Symptomer på / Grunde til Bipolare Lidelser

 • Humørsvingninger
 • Depression
 • Mani
 • Andre affektive lidelser

Bipolare Affektiv Sindslidelse, Type I

Denne lidelse er en af de mest alvorlige former for affektive lidelser. Symptomerne er blandt andet intense perioder med mani afløst af ligeså intense perioder med depression. Andre symptomer kan være de samme symptomer som for depression og mani. At gå fra depression til mani og tilbage igen er noget af det sværeste ved denne lidelse, da begge kan forårsage problemer for mennesker, der lider af bipolar lidelse type I. Den gode nyhed er, at det er muligt at blive behandlet for denne sygdom. Med den rette behandling bestående af terapi og rådgivning, kan lidelsen håndteres, så den ikke forårsager unødvendige risici for nogen af de involverede personer. 

Symptomer på bipolar lidelse type I 

Disse er nogle af symptomerne på bipolar lidelse type I – både den maniske side og den depressive side af lidelsen. 

 • Mani er i den ene ende af det følelsesmæssige spekter af bipolar lidelse type I og er således et af symptomerne på denne lidelse. 
 • Depression er i den anden ende af det følelsesmæssige aspekter og er ligeledes et symptom på bipolar lidelse type I.
 • Humørsvingninger, der går fra depression til mani og tilbage igen er et af de mere alvorlige tegn på bipolar lidelse type I.

Der er også andre symptomer såsom selvmordstanker, lav selvtillid, høj selvtillid osv. Det kan føles meget voldsomt at opleve de følelsesmæssige rutcheture fra depression til mani inden for relativt kort tid. 

Farer i forbindelse med bipolar lidelse type I  

Der er risici forbundet med begge sider af denne psykiske lidelse. På den maniske side kan der være risiko for, at personen skader sig selv eller oplever helbredsproblemer som et resultat af deres adfærd under den maniske periode. På den depressive side findes der kendte risici som selvmordstanker og –forsøg. Da disse er meget alvorlige, anbefales det kraftigt, at man får behandling for sin sygdom.  

Behandling af bipolar lidelse type I  

Online terapi for bipolar lidelse type I på GoMentor kombinerer professionelle terapueter med internettets muligheder. Ved hjælp af psykoterapi og andre former for rådgivning kan man få bugt med denne psykiske lidelse. Uden behandling er der stor risiko for, at denne sygdom bliver værre. Derfor anbefales det, at man bliver behandlet med terapi og rådgivning.

Definition af Bipolare Affektiv Sindslidelse, Type I

Bipolar lidelse type I er en psykisk sygdom, der påvirker menneskers humør, hvilket medfører depression og mani. Symptomer på denne lidelse er bl.a. perioder med mani afløst af perioder med svær depression. Symptomer på både mani og depression optræder i disse perioder. En made hvorpå man kan bekæmpe denne lidelse er psykoterapi.

Symptomer på / Grunde til Bipolare Affektiv Sindslidelse, Type I

 • Mani
 • Depression
 • Humørsvingninger

Bipolare Affektiv Sindslidelse, Type II

Bipolar lidelse type II er anderledes end bipolar lidelse type I på den made, at en person ikke når at opleve den fulde effekt af den maniske periode. Symptomerne er dog stadig humørsvingninger, selvom de er mildere, depression samt andre fysiske og psykiske problemer. Selvom denne lidelse er mild, så er der stadig forskellige risici forbundet med bipolar lidelse type II. Den helt nøjagtige årsag til lidelsen kendes ikke, men eksperter mener, at der er en forbindelse mellem sindstilstanden og den kemiske balance i hjernen. Uanset hvad baggrunden er for denne psykiske sygdom, så kan symptomerne afhjælpes med behandling.  

Symptomer på bipolar lidelse type II  

Selvom bipolar lidelse type II ikke topper med en intens manisk periode, så er der mindre symptomer, der opstår når sygdommen topper sit højdepunkt. 

 • At få den ene idé efter den anden
 • Hurtig og højlydt tale
 • Øget energiniveau
 • Mindre behov for søvn 

Disse er nogle af de symptomer, der kan opstå, når man er i depressionsfasen af den bipolare lidelse.

 • Døsighed og mangel på energi er almene symptomer på, at en maniodepressiv person er i depressionsfasen. 
 • Søvn i lang tid af gangen er et andet tegn på depressionsfasen i bipolar lidelse type II.

Farer i forbindelse med bipolar lidelse type II

Som det også er tilfældet med affektive lidelser, så er der altid den risiko, at en person, der lider af en psykisk sygdom, kan ende med at gøre skade på sig selv eller sine omgivelser. Derudover er der alvorlige risici som selvmord i den depressive fase af lidelsen. Selvom den maniske fase af bipolar lidelse type II ikke er så slem som den same fase i bipolar lidelse type I, så opstår de stadig i mild form og kan have negative konsekvenser i ens liv.  

Behandling af bipolar lidelse type II

Da der er alvorlige risici forbundet med denne mentale lidelse, er det vigtigt at finde den bedst mulige behandling. På GoMentor.com har vi psykologer som kender til begge sider af bipolære lidelser, og vi har professionelle terapeuter, som kan hjælpe dig med alle de problemer, der følger med bipolar lidelse type II. Selvom denne lidelse er mildere en bipolar lidelse type I, så anbefales det stadig, at man får behandling. Psykoterapi og rådgivning kan gøre det nemmere at få bugt med sygdommen.  

Definition af Bipolare Affektiv Sindslidelse, Type II

Bipolar lidelse type II er en psykisk sygdom, hvor man kan opleve opture i form af mani og nedture i form af depression. Bipolar lidelse type II er anderledes en bipolar lidelse type I, fordi den ikke har en ligeså intens manisk periode som type I. Symptomer på bipolar lidelse type II er bl.a. humørsvingninger, søvnproblemer og frustrationer over ikke at kunne opnå den maniske periodes højdepunkter.

Symptomer på / Grunde til Bipolare Affektiv Sindslidelse, Type II

 • At få den ene idé efter den anden
 • Hurtig og højlydt tale
 • Øget energiniveau
 • Mindre behov for søvn 

Uspecificeret Affektiv Lidelse

Symptomer på uspecificeret affektiv lidelse er de same som symptomerne på en eller flere af de andre typer affektive lidelser. Den præcise grund til, hvorfor denne sygdom opstår vides ikke, men man mener, at det hænger sammen med den kemiske balance i hjernen. Det er netop det uspecificerede aspekt af denne lidelse, der gør det svært at klare sig igennem den. Her på GoMentor.com kan du finde psykologer som ved, hvor skræmmende denne lidelse kan være, og kan hjælpe med behandling. Først vil vi dog gennemgå flere informationer om uspecificeret affektiv lidelse.  

Symptomer på uspecificeret affektiv lidelse

Som tidligere nævnt er symptomer på denne lidelse de samme som ved andre affektive lidelse. Nedenfor er nogle af de mest gængse symptomer. 

 • Søvnproblemer fra døsighed og træthed om dagen til søvnløshed om natten er et almindeligt tegn på mange uspecificerede affektive lidelser.
 • Håbløshed og en følelse af, at livet ikke er værd at leve er et andet symptom på uspecificeret affektiv lidelse.
 • Lav selvtillid forekommer ofte hos mennesker, der lider af uspecificeret affektiv lidelse.
 • Dårlige spisevaner, der kan føre til enten at overspise eller ikke spise nok,er et andet tegn på uspecificeret affektiv lidelse.
 • Træthed og konstant uoplagthed kan ligeledes indikere, at uspecificeret affektiv lidelse kan være et problem i ens liv.

Disse symptomer kan variere pga. sygdommens uspecificerede nature.  

Farer i forbindelse med uspecificeret affektiv lidelse 

En af de største farer i forbindelse med uspecificeret affektiv lidelse er, at den ikke hører ind under nogen af de andre, mere kendte former for affektive lidelser. Derfor kan man ikke med sikkerhed forvente, at alle symptomer opstår. Andre risici er bl.a. depression og mani, som i værste tilfælde kan ende med døden. Uspecificeret affektiv lidelse kan være en svær sygdom at leve med, hvorfor det er så vigtigt at blive behandlet, så man kan gøre det nemmere for sig selv.  

Behandling af uspecificeret affektiv lidelse

Psykoterapi har vist sig at være en effektiv made at afhjælpe uspecificeret affektiv lidelse på. Her på GoMentor.com tilbyde moderne online terapi og rådgivning, hvor man kan få hjælp til at klare sin psykiske sygdom. De professionelle terapeuter og psykologer med speciale i alle typer affektive lidelser, selv de uspecificerede, står klar til at hjælpe dig. Det kan være skræmmende at klare de problemer, der er forbundet med uspecificeret affektiv lidelse, alene, men der er hjælp at hente. Med rådgivning og terapi kan man minimere effekten af uspecificeret affektiv lidelse.

Definition af Uspecificeret Affektiv Lidelse

Uspecificeret affektiv lidelse kan defineres som en psykisk sygdom, der har nogle eller alle af de samme symptomer som de mere kendte former for affektive lidelser. Det kan være svært at behandle uspecificeret affektiv lidelse pga. sygdommens uspecificerede natur, men både psykoterapi og rådgivning er yderst effektive behandlingsmetoder.

Symptomer på / Grunde til Uspecificeret Affektiv Lidelse

 • Søvnproblemer 
 • Håbløshed 
 • Lav selvtillid 
 • Dårlige spisevaner
 • Træthed

Manisk Enkeltepisode

Manisk enkeltepisode finder sted, når en person i en lang periode af gangen har et meget opløftet humør. Symptomer på manisk enkeltepisode er blandt andet et mindre behov for søvn, snakkesalighed, stort selvværd såvel som andre fysiske og psykiske problemer. Maniske enkeltepisoder er som regel en del af bipolære lidelser, men de kan have alvorlige negative konsekvenser i livet. Der er reel risiko for farer i forbindelse med denne lidelse, og det er derfor, vi har online terapi muligheder her på GoMentor.com. Før vi fortæller mere om behandlingsmuligheder, så er det vigtigt at tilegne sig mere viden om manisk enkeltepisode, som kan være en del af en mere alvorlig affektiv lidelse.  

Symptomer på manisk enkeltepisode 

Symptomer på denne lidelse varierer fra person til person, men nedenstående symptomer optræder generelt: 

 • Nedsat behov for søvn, hvor nogle mennesker kun har behov for 3 timers søvn for at føle sig udhvilet. 
 • Øget selvværd er almindeligt hos mennesker med manisk enkeltepisode.
 • Snakkesalighed, hvor man ikke kan holde op med at snakke, er et andet symptom på manisk enkeltepisode.
 • Dårlig dømmekraft og manglende evne til at træffe beslutninger er ligeledes et symptom på manisk enkeltepisode.

Farer i forbindelse med manisk enkeltepisode

Farer i forbindelse med denne lidelse er kort sagt at tage dårlige beslutninger, både i erhvervslivet og i privatlivet, når man er manisk, samt at gøre skade på sig selv. Disse bør tages meget seriøst, hvis man oplever en eller flere episoder med manisk enkeltepisode. Der er en risiko for, at manisk enkeltepisode kan blive værre med tiden. Denne lidelse kan vare længere og føles værre, hvis man ikke bliver behandlet. I den moderne verden er det nemt at få behandling for manisk enkeltepisode samt andre former for affektive lidelser, der forbindes hermed. 

Behandling af manisk enkeltepisode

På GoMentor.com ved vi, at manisk enkeltepisode kan forårsage alvorlige konsekvenser i livet. Det er derfor vi har har tilknyttet en række dygtige psykologer som tilbyder online terapi, så vi kan hjælpe med både maniske enkeltepisoder og andre former for affektive lidelser. Problemet med mani kan kontrolleres og styres bedre i livet, hvis behandlingsmetoden indeholder psykoterapi foretaget af professionelle terapeuter. På lang sigt er adfærdsterapi en god behandlingsmetode, så kan man få bugt med maniske enkeltepisoder. 

Definition af Manisk Enkeltepisode

Manisk enkeltepisode er en tidsperiode, hvor en person udviser et meget højt opløftet humør. Symptomer på denne lidelse er blandt andet søvnløshed, overskud af energi, snakkesalighed samt højt selvværd. Selvom manisk enkeltepisode i sig selv er et symptom på en mere alvorlige affektiv lidelse, så kan det afhjælpes med terapi.

Symptomer på / Grunde til Manisk Enkeltepisode

 • Ingen eller meget lidt søvn
 • Højt selvværd 
 • Snakkesalighed
 • Dårlig dømmekraft

Cyklothymi

Cyklothymi er en mild form for bipolar lidelse, hvorfor symptomer som depression, mani, humørsvingninger osv. også er de samme, men mildere. Dette betyder imidlertid ikke, at disse symptomer skal ignoreres. Hvis man ikke bliver behandlet for cyklothymi, kan man ende med mere alvorlige former for depression eller bipolære lidelser. Derfor er det vigtigt, at man får behandling for cyklothymi. På GoMentor.com kan du booke online terapi, hvor du kan få hjælp mod cyklothymi. Før du beslutter dig for, om det er noget, du vil, er der flere facts om sygdommen nedenfor, som er nyttige at have kendskab til.  

Symptomer på cyklothymi

Da symptomerne på denne lidelse er meget milde, kan de være svære at opdage, men nedenstående er et par symptomer på cyklothymi.

 • Perioder med hypomani og mild depression, som varer længere end to år er et symptom på cyklothymi.
 • Hvis en person hovedsageligt er mere trist og uoplagt end glad og spændt, så kan det være et tegn på cyklothymi.
 • Hvis disse symptomer varer over to måneder, kan det være et tegn på cyklothymi.

Som det er tilfældet med andre former for bipolære lidelse, så kan en person med cyklothymi opleve depression og mani i på forskellige niveauer. 

Farer i forbindelse med cyklothymi

Cyklothymi kan virke som et mindre problem for nogle, fordi det er en mild form for bipolar lidelse, men de risici der er forbundet med denne psykiske sygdom kan være alvorlige, hvis man ikke får hjælp og behandling. Udover helbredsproblemer og adfærdsproblemer under et af op- og nedturene, så kan der være ekstreme konsekvenser som døden. Noget andet er, at hvis man ikke får hjælp, så kan ens mentale tilstand og situationen forværres. Det kan være meget svært at klare sig gennem en sådan håbløs situation.  

Behandling af Cyklothymi 

Da der er så mange risici forbundet med cyklothymi, er det meget vigtigt at man bliver behandlet for denne lidelse. På GoMentor.com har vi tilknyttet en lang række dygtige psykologer som tilbyder terapi og rådgivning, så man kan få hjælp til at klare alle de problemer, der følger med cyklothymi. Mange tror fejlagtigt, at sygdommen vil gå i sig selv igen efter noget tid. Men dette er ikke tilfældet. Med online terapi på GoMentor.com er det nemt at blive hjulpet på vej, så man kan få livet på rette spor igen.  

Definition af Cyklothymi

Cyklothymi er en mild form for bipolar lidelse. Det er en psykisk sygdom, der påvirker en persons følelser så meget, at man kan svinge mellem depression og mani. Symptomer på cyklothymi er generelt de samme som ved bipolar lidelse, men mildere. Psykoterapi er en god behandlingsmetode for cyklothymi.

Symptomer på / Grunde til Cyklothymi 

 • Humørsvingninger i mere end to år 
 • Mere depression end mani 
 • Milde former for både depression og mani 
 • Vedvarende symptomer

Kæmper du med Bipolare lidelser - tidligere maniodepressiv? Vi kan hjælpe dig. Du får 100 kr. i GoMentor-rabat på første samtale, når du booker og betaler online.

Kåre Jakobsen Lærke Marie Trunjer Finn Bech-Nielsen Niels Morre
km fra

Få hjælp til Bipolare lidelser - tidligere maniodepressiv

Kæmper du med Bipolare lidelser - tidligere maniodepressiv? Vi kan hjælpe dig. Du får 100 kr. i GoMentor-rabat på første samtale, når du booker og betaler online.

Kåre Jakobsen Lærke Marie Trunjer Finn Bech-Nielsen Niels Morre
Prøv online terapi gratis i 3 dage

Bipolare lidelser - tidligere maniodepressiv

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.