Ingelise Isak - Stresscoach, Stressterapeut, Søvnterapeut, NLP Practitioner, Enneagram coach

Ingelise Isak

Stresscoach, Stressterapeut, Søvnterapeut, NLP Practitioner, Enneagram coach

Videosamtale , GoMentor 24/7

DENNE PROFIL ER IKKE LÆNGERE AKTIV

Ingelise Isak - Stresscoach, Stressterapeut, Søvnterapeut, NLP Practitioner, Enneagram coach

Beskrivelse

Specialområder

Stresscoaching – Ressourcecoaching - Tinnitus/Lydfølsomhed/Fonofobi terapi

Stres, søvnforstyrrelser, tinnitus, lydsensitiv, hyperacusis, misofoni, angst, fonofobi.

Ikke kun værktøjer, men en reel effektiv mestrings- og forandringsproces, hvor din coach og terapeut følger dig hele vejen. 


Tinnitus

Den åbenlyse udfordring ved tinnitus er den konstante og vedvarende lyd dag og nat, og med det de faktiske følgevirkninger.

En af følgerne ved tinnitus er ofte loopet med tinnitus-stress-tinnitus-stress, et selvforstærkende loop, der skal brydes. Tinnitus er for mange et komplekst og opslidende livsvilkår, med konsekvenser som stress, isolation fra sociallivet, ufrivillig tilbagetrækning fra arbejdslivet eller studiet. Er tinnitus ledsaget af nedsat hørelse, kan det yderligere give høre- og kommunikative udfordringer i hverdagen.

Følgevirkninger ved tinnitus kan være:

• Stress

• Hyperacusis

• Frustration og Ængstelse 

• Koncentrationsbesvær

• Søvnforstyrrelser

• Vrede - Modløshed - Opgivenhed - Sorgfuld - Tristhed

• Ubehag og smerteoplevelse ved at være i støjfyldte områder

• Problemer med at være i stilhed

• Problemer med hørelsen

Tinnitus er en kompleks størrelse, og ingen har samme oplevelse, gener og udfordringer, derfor er det også individuelt, hvordan og med hvilke virkemidler du får lært, at tage styringen over tinnitus-generne og blive stressfri.

Du kan lære at tage styringen med min professionelle coaching, terapi, støtte og hjælp. Jeg følger dig tæt, i hele din mestringsproces.  


Stress

Det er altid nemmere at forebygge end behandle.

Derfor skal du tage det alvorligt, når du mærker tegn på begyndende stress. Tegn på begyndende stress kan bl.a. være: 

 • Din tinnitus eller lydfølsomhed er forværret
 • Anspændthed
 • Tics
 • Irritabel
 • Du har mistet overblikket
 • Du har ikke overskud til andet, end sofaen, når du kommer hjem fra arbejdet eller studie
 • Du føler dig udmattet, men ligger alligevel søvnløs om natten
 • Glemmer ting
 • Du føler dig trist og modløs
 • Du har uforklarlige spændingssmerter i kroppen
 • Du vælger sociale aktiviteter fra 

Stress behøver ikke at være arbejdsrelateret, selvom vi ofte hører om arbejdsrelateret stress. 

Stress kan opstå i forbindelse med større livsændringer, alvorlig sygdom hos dig selv eller en af dine nærmeste, tinnitus, senfølger efter sygdom, karriereskifte, økonomi, private og familiære forhold, studiepres, præstationspres, arbejdsløshed og i jobsøgningsprocessen. 

Ønsker du:

 • At blive stressfri
 • At kunne falde i søvn og sove hele natten
 • At genfinde lyst og motivation
 • At få overblik og overskud igen  
 • At blive bedre til at håndtere konflikter og kommunikationssituationer med familie, kolleger og din leder
 • At finde dig selv igen og alle dine ressourcer
 • At opnår robusthed, styrke, højt selvværd, selvtillid og selvindsigt

 Jeg kan hjælpe dig med både at forebygge, håndtere og komme ud af stress. Jeg møder dig præcis hvor du er i din livssituation, og jeg hjælper dig til at blive stressfri.


Mine metoder og engagement:

    Det er muligt at bryde det negative loop stress/tinnitus, lære at tage styringen over hvor meget du tillader din tinnitus at fylde i hverdagen, komme ud af isolationen, få bugt med frustrationer, overtænkning og bekymringstanker, få genetableret den vigtige døgn- og søvnrytme, få skabt de rammer omkring dig på jobbet, studiet og i privatlivet, som gør at du trives.

Jeg anvender det bedste fra ordinær stresscoaching, CBTT, NLP og jeg har også taget helt nye behandlingsmetoder i brug, nemlig Metakognitiv Terapi, som viser effektive resultater for klienter med stress, angst, depression – og jeg har taget metoden i brug, som ét af de væsentligste værktøjer i mine ressource-, coach-, og terapiforløb for mennesker med stress, tinnitus, lydfølsomhed og fonofobi.

Mine services:

Du kan vælge mellem individuelle forløb eller gruppeforløb – og som et godt supplement, kan jeg også anbefale 24/7 løsningen her ved Go Mentor. Med det får du muligheden for akut samtale, coaching, terapi med mig. Jeg anbefaler netop det, fordi jeg præcis ved, at er du ramt af stress eller tinnitus, så er der tidspunkter, hvor du har brug for at få en samtale med en professionel indenfor ganske kort tid - en akuttid.

Du kan få en akuttid med mig, gennem GoMentors 24/7 ordning.

 Jeg tilbyder:

 • Stresscoaching
 • Ressourcecoaching
 • Søvnforløb - Sleep and Relax program
 • Mestringsforløb - Tinnitus/lydfølsomhed

De fleste af mine forløb kan du vælge som fysisk fremmøde i min klinik i Randers eller som online, hvor du har mulighed for forløb uanset hvor du befinder dig. Og du kan vælge de individuelle løsninger eller gruppeforløb.

Om mig:

Hvorfor er jeg din coach og terapeut?: Jeg kender din verden og ved at du, som er ramt af stress, tinnitus, lydfølsomhed har brug for og fortjent hjælp fra specialist, med indgående kendskab til dine daglige udfordringer. Du ønsker mig som din coach og terapeut, fordi jeg:

• Fagligt og personligt, kender jeg de udfordringer, du kan støde ind i, når du lider af tinnitus/hyperacusis er lydsensitiv, eller lider af fonofobi.

• Forstår i hvor høj grad, du kan opleve at være ensom og føle dig alene, fordi ganske få i dit liv eller ingen har indsigt i, eller kan sætte sig ind i dine udfordringer din situation giver dig.

• Ved, at det negative loop du er kommet i, kræver professionel hjælp, for at få brudt cirklen hvor stress giver tinnitus, tinnitus giver stress og med stress og tinnitus bliver du sensitiv overfor bl.a. lydindtryk.

• Kender til, at du kan have store søvnproblemer, og at det i sig selv er med til at presse din hverdag yderligere

• Ved at også du kan blive stressfri

• Ved at du kan lære at leve med og mestre dit liv med tinnitus

Fagligt er jeg uddannet specifikt som Stresscoach og Tinnitusterapeut og personligt har jeg selv været ramt af alvorlig stress og har tinnitus. Jeg fik selv bugt med stressen og ved nu, at jeg ikke ender i stress igen. I  dag har jeg min hverdag der er hektisk, men hvor jeg trives og min tinnitus, giver jeg ikke lov til at fylde i min hverdag. Jeg har lært at tage styringen over, hvor meget jeg tillader min tinnitus og lydsensitivitet at fylde – og det kan du også lære.

Har du nedsat hørelse, er du også kommet det rette sted hen. Jeg har mange års erfaring i arbejdet med at hjælpe unge studerende og erhvervsaktive med høretab, til et stressfri studie og arbejdsliv og at støtte dem til det gode studieflow og i job gennem mine ressourceforløb.

Jeg kan tegnstøttet kommunikation og tegnsprog.

Licenser og certificeringer:

 • Stresscoach
 • Tinnitus & Hyeracusis Cognitive Behavioral Therapy Master
 • Tinnitus- og lydterapeut
 • Metakognitiv stressterapeut
 • NLP Master Coach
 • Systemic Enneagram Master Coach

Om Ingelise Isak:

Ingelise Isak arbejder engageret, målrettet og professionelt. Hun anvender effektive handlingsbaserede teknikker, og tager afsæt i  præcis hvor du er og de udfordinger du står med her og nu. Hendes forløb har til enhver tid sigte på, hvordan du kommer videre, får succes i privatlivet, studiet, karrieren, jobbet og har øje for, hvordan du opnår og fastholder dine mål. 

Ingelise Isak er dedikeret coach og terapeut - DU er eksperten i dit eget liv 

Selv eksperter har også af og til brug for ny indsigt, guidning, nye vinkler, modernisering af tanker, adfærd og handlemønstre.  

Ingelise Isak har et unikt blik for det enektle menneskes udfordringer, behov og potentialer, og med sine stærke kompetencer coacher hun mennesker til en hverdag, der er stressfri og ressourcefyldt. Hun styrker folk til øget selvværd, trivsel og robusthed og skaber sammen med dig en sund balance mellem privatlivet, familien og jobbet. 

  

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.