Anke Plato - Familieterapeut/-rådgiver, Psykoterapeut MPF, Sandplayterapeut, Parterapeut

Anke Plato

Familieterapeut/-rådgiver, Psykoterapeut MPF, Sandplayterapeut, Parterapeut

DENNE PROFIL ER IKKE LÆNGERE AKTIV

I en nærværende og respektfuld ramme tilbyder jeg samtaleterapi til unge, voksne, par og familier. Herudover tilbyder jeg sandplay til børn. Anke Plato - Familieterapeut/-rådgiver, Psykoterapeut MPF, Sandplayterapeut, Parterapeut

Beskrivelse

Denne mentor har ikke længere en aktiv profil - Kontakt Gomentor support, for hjælp med at finde en anden mentor.Tryg og tillidsfuld terapi

I mit arbejde som terapeut har jeg mødt mennesker med meget forskelllige problemstillinger. Jeg har gjort mig den erfaring, at i en tryg og tillidsfuld samarbejdsrelation mellem klient og terapeut kan meget løses.


Individuel samtale

I de individuelle samtaler er det dig og din livssituation, der er i centrum. Sammen og i dit tempo vil vi tage fat på de problemstillinger, du står i.

Det kan være problemstillinger omkring lavt selvværd, skilsmisse, vinterdepression, jalousi, stress, parforhold, akut opstået krise mm.


Du vil i løbet af processen få større indsigt i dig selv, dine ressourcer og handle- og valgmuligheder i dit liv.


Parterapi

Når vi i parforholdet befinder os i et konfliktfyldt felt, sker der ofte det at vi bliver adskilte og bekæmper hinanden. Parterapien kan hjælpe jer til at rykke sammen og blive et team. Et team hvor I løser konflikter, og hvor I kan udvikle jer sammen og hver for sig i parforholdet.


Familiesamtaler

Familiesamtaler retter sig mod familier, der af den ene eller den anden grund er i mistrivsel. Her kan samtaler styrke familiens kommunikation, skabe nye måder at være sammen på og dermed give grobund for vækst og udvikling for alle i familien.


Forældrerådgivning

Forældrerådgivning tilbyder jeg indenfor en anerkendende og løsningsfokuseret ramme til forældre og andre omsorgsgivere. I vil få konkrete og motiverende redskaber til håndtering af daglige udfordringer i børneopdragelsen.


Metoden har vist sig at være meget hjælpsom for forældre/omsorgsgivere med særligt sensitive børn og til børn med adfærdsforstyrrelser.


Terapi for børn

Når børn har brug for terapi kan sproget være en hindring. Sandplay er en legende og ordløs terapiform, der kan hjælpe børn, der har det svært, f.ex. ved skilsmisse, adoption, mobning i skolen, encoprese, overgreb eller tilknytningsforstyrrelser.


Konkret foregår legeterapien ved at barnet laver billeder med forskellige figurer i en bord-sandkasse. Der er mange hundrede figurer og barnet vælger selv. I sandbilledet kan alle barnets udtryk og følelser rummes og samtidig frisættes. Terapiformen er yderst virksom (og fascinerende) og giver barnet lyst til samvær med andre og mod på livet.


Rammen for terapien

Overordnet arbejder jeg indenfor en psykodynamisk og eksistentiel forståelsesramme, hvilket bl.a. vil sige at terapien er funderet i samtalen. Psykodynamisk psykoterapi har fokus på det, der sker her og nu i kontakten og i relationen. En grundantagelse er, at "problemer skabes i relationer, gentages i relationer og heles i relationer."


Hvis du allerede nu ønsker at forespørge på en konkret tid, er du meget velkommen til at benytte ovenstående links. 

Jeg vil gøre mit bedste for at imødekomme dit ønske, men kan desværre ikke garantere dig tiden, da min kalender hurtigt fyldes op. 
Du vil modtage en bekræftelse på aftalen eller et forslag til en anden tid.

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.