Positive livskriser

Skrevet d. 26-8-2022 13:56:27 af Amalie Veber - Psykolog, Mentor

Livskriser - kan de være positive?
Ja, eller rettere sagt: en positiv livsbegivenhed kan opleves som en krise. Selvom noget er positivt, og måske er selvvalgt, kan livsbegivenheder, som er store omvæltninger, være overvældende og svære at håndtere. Og vi kan have brug for tid, hjælp og støtte til at omstille os og vænne os til det nye.


Begrebet krise kommer fra det græske ord ”krisis” og betyder: afgørende forandring, pludselig ændring eller skæbnesvanger forstyrrelse. Det betegner altså en stor forandring, som både kan være positiv eller negativ.


Hvad er eksempler på positive livskriser?
Det er naturligvis individuelt, hvad man oplever som en krise, men eksempler kan være:

- At blive færdig med sin uddannelse

- At flytte sammen med en ny partner

- At starte nyt job

- At flytte til et nyt sted

- At blive forældre

- At ens børn flytter hjemmefra

- At gå på pension


Når vi oplever store ændringer i livet er det naturligt at opleve mange følelser - positive som negative. Selvom vi glæder os over det nye, kan det være vi samtidig mærker nervøsitet, tvivl, spænding eller måske sorg over det vi ikke har mere.

Samtidig vil man ofte opleve, at der fra omgivelserne er en forventning om, at vi (kun) er glade for det nye. Denne forventning kan gøre det svært at rumme alle de modsatrettede følelser, især hvis vi ikke har nogen at sige dem højt til. Og det kan være forbundet med skam ikke at kunne leve op til omgivelsernes forventning om, hvordan man skal have det. Det er helt normalt at føle mange ting på en gang. Men det er komplekst og svært for andre at forstå. Og det kan være forvirrende og svært at rumme for os selv.


Hvad kan du gøre, hvis du står i en positiv livskrise, som er svær at være i?
- Mind dig selv om, at det er helt normalt og helt okay at have mange forskellige følelser omkring din situation lige nu. Også selvom du selv har bragt dig i den situation.

- Sæt ord på - enten på skrift eller over for en du føler dig tryg ved. At sætte ord på kan være en måde at få tanker og følelser ud, så de ikke fylder lige så meget inden i dig.

- Giv dig selv tid og rum til at være i det du mærker lige nu, i stedet for at kæmpe imod det.

- Ræk ud og bed om hjælp. Enten fra din omgangskreds eller en psykolog, som kan hjælpe dig med at forstå og håndtere dine tanker og følelser.


Selvom det kan være svært lige når man står i det, er positive livskriser kendetegnet ved, at bringe gode ting med sig. Enten en bedre livssituation eller værdifuld læring og udvikling - og ofte begge dele.

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.