Petra Olesen - Misbrugskonsulent, Mentor, Coach, Terapeut

Petra Olesen

Misbrugskonsulent, Mentor, Coach, Terapeut

København

Personligt fremmøde

Misbrugssamtale 650 kr. Aftal tid

Grundlæggende misbrugsrådgivnings forløb

 • Gratis indledende samtale Individuelt samtaleforløb, hvor vi identificerer sammen problemstillingen om din afhængighed (alkohol, stemningsændrende stoffer).
 • Afhængighed, håndtering af trang, opmærksomhed på højrisikosituationer og psykologiske forsvarsmekanismer ved misbrug
 • Plan og målsætninger
 • Forløbet suppleres med online baseret rådgivning
 • Mulighed for deltagelse i Kreative aktiviteter som supplement til de traditionelle forløb


Afbud & betaling 

Ved afbud, kontakt os senest 12 timer før aftaletidspunktet ellers betales fuld pris for sessionen. 

Tilbagefaldssamtale 550 kr. Aftal tid

Tilbagefaldsbehandlingen er for unge, der tidligere har gennemgået en misbrugsbehandlingforløb. Fokus i forløbet er tilbagefaldsforebyggelse og der tages udgangspunkt i den ungens egen opfattelse af misbrugsproblematikken. Behandlingen indeholder systematisk rådgivning om, hvordan man styrer/ændrer irrationelle tanker, hvordan man håndterer uhensigtsmæssige tankemønster og handlinger. Vi går i dybden med at identificere de mønstre der ligger til grund i personligheden som får den ud i en selvødelæggende adfærd, som tit fører til et tilbagefald. I forløbet lærer den unge at identificere og optage advarselstegn på et tilbagefald. Man træner sin evne til at fastholde sig selv stoffri/ædru. Et forløb med tilbagefaldsbehandling varer typisk 8 uger. Tilbagefaldsbehandlingen kan være både individuelt eller i grupper og er en del af vores basis, udvidet og fuldpakker

Afbud & betaling 

Ved afbud, kontakt os senest 12 timer før aftaletidspunktet ellers betales fuld pris for sessionen.


Pårørende rådgivning 450 kr. Aftal tid

Misbrug er aldrig et individuelt problem, men medfører også belastninger for de pårørende. I de fleste tilfalde har pårørende lige så stort behov for hjælp som misbrugeren. Samtidig har det sociale netværk stor betydning for opstart og engagement i behandlingen for den, der har et misbrug. Særlig behandling af unge med misbrug har fokus på betydningen af kontakt med familie og venner, og søger derfor at inddrage familien i behandlingen. Hos Ungebehandlingen hjælper vi og rådgiver pårørende til unge som er inddrevet i behandlingsforløb.. Vi er opmærksomme på de følgevirkninger der opstår ved at være pårørende og derfor tilbyder vi forskellige former for hjælp. Individuelle samtaler Familiesamtaler Pårørendekursus (grupper) Alle former for pårørende rådgivning aftales individuelt og efter behov. Pårørende rådgivning er en del af basis- udvidet- og fuld behandlingspakken

Afbud & betaling 

Ved afbud, kontakt os senest 12 timer før aftaletidspunktet ellers  betales fuld pris for sessionen.


Efterbehandlingssamtale 550 kr. Aftal tid

Målet med at efterbehandlingen er at styrke og opretholde de fremskridt som den unge har opnået i misbrugsbehandlingen, og derigennem forebygge eventuelle tilbagefald. I efterbehandlingsforløbet er der stadig behov for professionel støtte til at fortsætte i den positive retning. I efterbehandlingen mindskes intensiteten af misbrugsbehandlingen og nogle af elementerne ophører. Det er afgørende at man vurderes klar til sådan en skift, da der kommer nye udfordringer ved dette skift. Derfor bliver rammerne for det lagt individuelt. Vi arbejder primært med håndtering af trang, tilbagefaldsstrategier og fastholdelse af nye vaner. For at komme i efterbehandling er det nødvendigt, at den unge har været clean/afholdende i min 3 måneder.

Individuel efterbehandling

Der arbejdes individuelt med håndtering af trang, tilbagefaldsstrategier, fastholdelse af motivationen og nye vaner.

Gruppe efterbehandling I efterbehandlingsgruppen er der stor åbenhed omkring de udfordringer der er her og nu. Alle kan have gavn af at høre, hvordan man håndterer trangen eller angsten for et tilbagefald. Et efterbehandlingsforløb (individuel eller gruppe) tilrettelægges og tilpasses den/de unges hverdag med varighed 8 uger.

Afbud & betaling

Ved afbud, kontakt os senest 12 timer før aftaletidspunktet ellers betales fuld pris for sessionen.

Familierådgivning 850 kr. Aftal tid

Familiebehandlingen består af forældrerådgivning, familiesamtaler eller individuelle samtaler med børn og forældre hver for sig, med familieperspektivet som udgangspunkt.

Et familierådgivningsforløb skræddersys individuelt udefra de konkrette behov familien har. De gennemgående punkter i familerådgivningen er:

• Psykoedukation

• Observation

• Rådgivning om opdragelse og samvær med børnene/de unge

• Parterapi

• Undervisning i spejling og mentalisering

Familiebehandlingen har til formål at understøtte forældrekompetencen og at styrke forældre-barn-relationen.

Afbud & betaling

Ved afbud, kontakt os senest 12 timer før aftaletidspunktet ellers betales fuld pris for sessionen.

Unge fra misbrugsfamilier (Grupper) 350 kr. Aftal tid

Hos Ungebehandlingen hjælper vi børn og unge fra misbrugsfamilier så de får en forståelse for misbruget, og hvordan det har påvirket dem. Vi hjælper de unge ændre deres egen rolle og adfærd i familien. Ungebehandlingen tilbyder et gruppeforløb for unge (mellem 11 og 17 år) som kommer fra familier med misbrug. I gruppeforløbet kommer du sammen med andre unge, som oplever eller har oplevet misbrug i familien.

Fordelene ved at du deltager i gruppeforløb er store, da du vil møde jævnaldrene, som du kan dele dine tanker, følelser og oplevelser med. Det i sig selv er en stor hjælp til at få det bedre.

Afbud & betaling

Ved afbud, kontakt os senest 12 timer før aftaletidspunktet ellers betales fuld pris for sessionen.

Mentorstøtte 450 kr. Aftal tid

Et individuelt mentorforløb for unge under 25 år, som har svære problemstillinger som følge af psykisk sygdom, misbrug eller begge dele. Unge mennesker, som har begået kriminalitet og er dermed særligt udsatte. Mentorindsatserne hjælper den unge at komme igennem de mange udfordringer som svigt, dysfunktionel opvækst, misbrug og kriminalitet medfører.  Mentor/støttekontakt personen står for bl.a.: 

 • Koordinering af handle- og uddannelsesplan med UU-vejleder og jobcenter. 

 • Ledsagelse, støtte ved samtaler hos sagsbehandler, uddannelsesinstitution og arbejdsgiver. 

 • Ledsagelse hos læge, psykiatri, behandlingsforløb, Kriminalforsorg m.m.

 • Struktur i hverdagen – økonomi, kontakt til myndigheder, praktisk hjælp, m.m.

Afbud & betaling Ved afbud, kontakt os senest 12 timer før aftaletidspunktet ellers betales fuld pris for sessionen.

Hos GoMentor foregår alle online-samtaler via en sikker og stabil videoløsning, som er udviklet specifikt til brug for bl.a. psykologer, psykoterapeuter og coaches.

Fordelene er bl.a. ingen fysiske begrænsninger, og at der ofte er billigere og kortere ventetider. GoMentors platform til online-samtaler er stabil og sikker (krypteret), hvilket betyder, at sikkerheden og fortroligheden er i top. Løsningen er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Udover vores online videoløsning har du også mulighed for at tilmelde dig vores GoMentor 24/7-service, hvor du kan skrive med din personlige mentor gennem 4 forskellige abonnementer. Denne online platform er også krypteret for at sikre, at samtalerne mellem dig og din mentor er fortrolige.

Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

GoMentor 24/7 er en online platform, der tilbyder online terapi og rådgivning. GoMentor 24/7 fungerer på samme måde som traditionel terapi og rådgivning. Den eneste forskel er, at sessionerne på GoMentor 24/7 afholdes online, hvor du både har mulighed for at skrive og tale om din situation og dine problemer gennem videoopkald eller beskeder og livechats, afhængigt af hvilket abonnement du vælger.

Med GoMentor 24/7 sparer du tid og penge. Du behøver ikke at møde fysisk op, hvilket giver dig mere fleksibilitet i din kalender. Sidst men ikke mindst er det en billigere løsning end traditionel terapi med fremmøde.

Fordele ved online-rådgivning:

 • Du har direkte adgang til kvalificeret hjælp fra både psykologer, psykoterapeuter og coaches
 • Du kan forvente en nem måde at kommunikere med din mentor på - chat og / eller videoopkald via sikker og krypteret platform.
 • Du kan tale med din personlige mentor, uanset hvor du er.
 • Du kan planlægge sessioner, når som helst det passer dig.
 • Du kan forvente svar hurtigt – inden for 24 timer
 • Traditionel rådgivning er generelt dyrere end online terapi.
 • Du sparer tid ved ikke at skulle afsted til et fysisk fremmøde.
 • Du modtager svar inden for højst 24 timer. Du behøver ikke vente dage eller uger med at tale med en psykolog, hvilket ofte er tilfældet ved konsultationer med fremmøde.

Petra Olesen - Misbrugskonsulent, Mentor, Coach, Terapeut

Beskrivelse

Som misbrugsrådgiver har jeg erfaring med vejledning og støttende samtaler til både unge og voksne med et misbrug eller en afhængighedsproblematik, samt til pårørende og efterladte.


Jeg arbejder med mennesker med psykosociale udfordringer, herunder psykisk sygdom af forskellig art, samt svære sociale problemstillinger. 


Jeg hjælper mennesker igennem de mange udfordringer som svigt, dysfunktionel opvækst, misbrug og psykiske problemer medfører.


Jeg arbejder anerkendende, reflekterende og med respekt for den enkelte unge. Min passion er at arbejde med unge som har det svært, og har altid fokus på at se og drage nytte af den enkeltes ressourcer også de ressourcer, de ikke er bevidste om.


• Individuelle støttende samtaler med unge, berørt af misbrug

• Gruppeforløb for unge, berørt af misbrug

• Gruppeforløb for pårørende

• Leder for kreative fællesskaber som supplement til misbrugsforløb

• Psykoedukation

• Undervisning i skadevirkninger af stoffer, alkohol, spil

• NADA

Biografi

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.