Snifferstofmisbrug

af GoMentor

Sidst opdateret 15-1-2020

Reviewer GoMentor

Snifferstofsmisbrug bliver et større og større problem i nutidens samfund, specielt blandt den yngre generation, fordi snifferstoffer er lettilgængelige og kan inhaleres. Selvom det er billigt at opnå en rus på denne måde, så er mange tydelige tegn på, at ofrene betaler for det på anden måde gennem deres misbrug. Disse tegn kan bl.a. være problemer med hjernen og manglende evne til at fungere socialt. Når symptomerne tager til, er det på tide at søge hjælp. På GoMentor.com kender vi de farer, der er forbundet med et langvarigt snifferstofsmisbrug, og vi kan hjælpe dig gennem din behandling.

Symptomer på snifferstofsmisbrug

Disse er nogle af de mest almindelige tegn og symptomer på et langvarigt snifferstofsmisbrug.

 • Svimmelhed og sløret syn såvel som andre fysiske problemer.
 • Døsighed og ligegyldighed er ligeledes tegn på snifferstofsmisbrug og afhængighed
 • Dårlig motorik og manglende evne til at udføre simple opgaver er andre tegn på et langvarigt snifferstofsmisbrug.

Udover disse tegn er der også andre farer forbundet med snifferstofsmisbrug. 

Farer og risici i forbindelse med snifferstofsmisbrug

Der er en række risici og farer forbundet med både kortvarig og langvarig brug af snifferstoffer. Snifferstofsforgiftning kan forårsage alvorlige hjerneskader. Dette kommer til udtryk ved forringet motorisk sans. Problemet med de nogle af de forskellige skader er, at de er permanente og kan ikke helbredes.  Andre former for risici har at gøre med de sociale aspekter i livet. Der følger en række følelsesmæssige problemer med snifferstofsafhængighed. Alle disse farer og risici er værd at overveje, hvis man tror, at man har et problem med snifferstoffer, og hvis det er tilfældet, er der hjælp at hente.

Behandling af snifferstofsmisbrug

Hvis man vil undgå de ovennævnte konsekvenser af snifferstofsafhængighed, er det vigtigt at søge hjælp for sit misbrug. Det er nemt at se tegnene på et misbrug. Det svære er at søge hjælp, for det første skridt er det sværeste at tage. Dette har vi stor forståelse for på GoMentor.com. Derfor har vi professionelle terapeuter med speciale i behandling af snifferstofsafhængighed til at hjælpe dig. Hvis du har brug for hjælp til at få dit liv tilbage på rette spor, og du er træt af de problemer, der er forbundet med snifferstofsmisbrug, er det på tide at tage det første skridt mod bedring og kontakte en terapeut eller psykolog på GoMentor.com. Her kan du få den hjælp, du har brug for. Det er en langvarig proces at blive helt rask, men med den rette hjælp har du en god chance.

Definition af Snifferstofsmisbrug

Snifferstofsmisbrug er inhalering af forskellige gasser og dampe med det formål at få en kemisk reaktion i hjernen, på trods af at man kan få alvorlige helbredsproblemer og andre bivirkninger. Tegn på snifferstofsmisbrug er helbredsproblemer med bl.a. synet, langsomme reflekser, dårlig motorisk sans og andre problematiske symptomer.

Symptomer på / Grunde til Snifferstofsmisbrug

 • Svimmelhed 
 • Slødret syn 
 • Langsomme reflekser
 • Døsighed
 • Dårlig motorisk sans

Snifferstofsafhængighed

Snifferstofsafhængighed kan vise sig på mange forskellige måder, fordi der er mange slags gasser og giftige dampe, som indåndes for at blive beruset, men mange af disse har alvorlige konsekvekser. Symptomer på snifferstofsafhængighed kan være problemer med næsen, maling omkring næse og mund, døsighed, manglende evne til at fungere socialt og mange andre, alvorlige problemer. Snifferstofsafhængighed er blevet et stort problem, fordi det er forholdsvis nemt at få fat i de stoffer, der kan sniffes, så man kan blive midlertidigt beruset. 

Symptomer på snifferstofsafhængighed

Disse er nogle af de tegn, man kan opleve, når en person er afhængig af snifferstoffer. . 

 • Svimmelhed og problemer med motorikken er tegn på snifferstofsafhængighed.
 • Døsighed og ligegyldighed spil er vigtige at tage i betragtning, fordi den afhængige person er ude at stand til at fungere socialt.
 • Problemer med hjernen som kommer til udtryk på forskellige måder er også et symptom på snifferstofsafhængighed.

Der er også andre mindre farlige ting, der kan indikere, at der er et problem med snifferstofsafhængighed, men udover disse ting er det også vigtigt at have opmærksomheden rettet mod andre faktorer, der er farlige i forbindelse med snifferstofsafhængighed. 

Farer forbundet med snifferstofsafhængighed 

Uanset om det er de kortvarige risici eller langvarige farer, der er tale om, så er der en række ting, man skal være opmærksom på, hvis man har en mistanke om, at snifferstoffer er et problem i ens liv. Snifferstofsafhængighed kan forårsage alvorlige fysiske og psykiske problemer i ens liv, bl.a. hjerneskader. Dette er grunden til, hvorfor det er så vigtigt at blive behandlet for sin afhængighed. 

Behandling af snifferstofsafhængighed

På GoMentor.com ved vi, hvor svært det kan være at bryde ud af den onde cirkel med afhængighed. Det er derfor, vi har professionelle terapeuter til rådighed med speciale i behandling af snifferstofsmisbrug. Uanset om du er man eller kvinde, uanset alder og længde af afhængighed, så er der håb for bedring. Gennem online terapi via GoMentor.com kan man få hjælp og støtte fra terapeuter og fra mennesker, som har gennemgået det samme som en selv. Dette har vist sig at have en yderst god virkning på en psykoterapi behandlinger, således at man har større chancer for at slippe ud af sit misbrug. 

Definition af Snifferstofsafhængighed

Snifferstofsafhængighed er det fysiske og psykiske behov et menneske har for at inhalere forskellige stoffer for at opnå en rus. Et af tegnene på snifferstofsafhængighed er tolerans – at man har brug for større mængder over tid for at opnå den samme rus. Terapi og rådgivning er begge effektive behandlingsmetoder, hvorpå man kan komme ud af sit misbrug.

Symptomer på / Grunde til Snifferstofsafhængighed

 • Konstant svimmelhed
 • Problemer med synet
 • Problemer med langsomme reflekser
 • Døsighed og manglende evne til at fungere socialt
 • Dårlig motorik og koordination

Snifferstofsforgiftning

Blandt befolkningen er snifferstoffer kendt som dampe eller gasser, som kan forårsage en form for forgiftning på den person, som inhalerer disse dampe i et lukket rum. Det er som regel maling, lim og rengøringsmidler, der anvendes for at opnå forgiftning. Uanset hvad det er, der inhaleres, omfatter symptomerne en følelse af eufori, svimmelhed, langsomme reflekser og generelt døsighed. Når man ved mere om disse symptomer og de farer, der er forbundet med snifferstofsforgiftning, er det nemmere at få behandling.

Symptomer på snifferstofsforgiftning

Selvom symptomerne kan variere, alt efter hvilket stof man inhalerer, er der række ens symptomer på snifferstofsforgiftning.

 • Svimmelhed kan forekomme i forbindelse med snifferstofsforgiftning
 • Sløret syn er et andet almindeligt tegn på snifferstofsforgiftning
 • Langsomme reflekser og dårlig motorisk sans er andre områder, som vil blive påvirket af snifferstoffer
 • Døsighed og en følelse af eufori forekommer hyppigt, når mennesker anvender snifferstoffer for at opnå en rus.

Forskellige former for snifferstoffer:

 • Volatile opløsningsmidler
 • Aerosol spray
 • Gasser som butan og drivhusgasser

Farer i forbindelse med snifferstofsforgiftning

Der er mange farer forbundet med at inhalere billige gasser for at opnå en rus. Disse farer kan strække over hjerneskader til ting, der kan ske under påvirkning. Der er både kort- og langvarige konsekvenser af snifferstofsmisbrug, som ikke kun går udover den person, der inhalerer gasserne, men også de mennesker denne person omgås. Selvom der er så mange negative virkninger af snifferstoffer, så er der hjælp at hente på GoMentor.com, hvor vi har professionelle terapeuter, der kan hjælpe dig med at klare bivirkningerne af snifferstofsforgiftning. 

Behandling af snifferstofsforgiftning

Behandling af snifferstofsafhængighed kan være en langvarig og svær proces, men med den rette behandling er der håb. GoMentor.com har terapeuter tilknyttet, som tilbyder online terapi og rådgivning, så du kan få kontrollen over dit liv tilbage. Behandlingen varierer alt efter hvor længe misbruget har fundet sted, men det vigtige er, at der er behandling til rådighed. Blandt de behandlingsmetoder der udbydes, er adfærdsterapi og rådgivning yderst effektive, når man skal overkomme de problemer, der kan opstå, når man holder op med at bruge snifferstoffer, så du kan komme af med din afhængighed en gang for alle.

Definition af Snifferstofsforgiftning

Snifferstofsforgiftning finder sted, når et kemisk stof inhaleres og påvirker hjernens kemiske balance. Symptomer på dette kan være svimmelhed, døsighed, dårlige reflekser og sløret tale blandt andre. Dette misbrug er et af de sværeste at behandle.

Symptomer på / Grunde til Snifferstofsforgiftning

 • Svimmelhed 
 • Sløret syn 
 • Langsomme reflekser
 • Ligegyldighed
 • Dårlig motorisk sans
 • Eufori

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.