Misbrug af beroligende midler

af GoMentor

Sidst opdateret 15-1-2020

Reviewer GoMentor

Misbrug af beroligende midler er et alvorligt problem, fordi der er så stort et antal tilbagefald. Symptomer på misbrug af beroligende midler kan være tolerans, forskellige former for psykiske problemer, konstant døsighed og en række andre fysiske og mentale problemer. Disse, samt andre risici forbundet med dette misbrug, kræver behandling af professionelle terapeuter med speciale i behandling af problemer med beroligende midler, uanset om der er tale om Thorazine (et antipsykotisk middel) eller Ativan eller Xanax (to mindre stærke former for beroligende midler). På GoMentor.dk ved vi, at mennesker har forskellige behov, og de der har haft et langvarigt misbrug har brug for en anderledes behandling end de, der har haft et kortvarigt misbrug. Før vi fortæller om, hvordan vi kan hjælpe, er der en række fælles symptomer på misbrug af beroligende midler, vi vil gennemgå. Derudover vil vi se nærmere på de risici, der er forbundet med et langvarigt misbrug af beroligende midler.  

Tegn på misbrug af beroligende midler

Selvom symptomer på misbrug af beroligende midler kan variere, alt efter hvilket slags middel der er tale om (et miks af forskellige slags beroligende midler eller andre stoffer), så er der nogle fælles faktorer.

 • Tolerans er at alment tegn på de fleste former for afhængighed, og er også i dette tilfælde et tegn på misbrug af beroligende midler
 • Forskellige former for psykiske problemer kan opstå eller blive forstærket på grund af midlets virkning på kroppen og hjernen. 
 • Ligegyldighed og døsighed kan være tegn på både et kortvarigt og langvarigt misbrug af beroligende midler
 • Konstant behov for søvn på alle tidspunkter på dagen kan være et andet tegn på misbrug af beroligende midler

Farer i forbindelse med misbrug af beroligende midler

Udover ovennævnte symptomer er der en række risici og farer forbundet med et langvarigt misbrug af beroligende midler. Da disse midler hovedsageligt bliver brugt for at afhjælpe forskellige former for mentale forstyrrelser, har de en forstyrrende effekt på hjernens kemisammensætning og kan derved ændre personens mentale tilstand. Udover de psykiske farer er der også fysiske bivirkninger. Konstant døsighed, ligegyldighed, en kontant hunger efter flere og flere beroligende midler for at kunne opnå samme effekt er blot nogle eksempler på de fysiske farer, der er forbundet med misbrug af beroligende midler.   

Behandling af misbrug af beroligende midler

Hvis du er bekymret for, om du vil opleve tilbagefald og fortsætte med dit misbrug, så kan det være værd at overveje at få hjælp gennem GoMentor.dk. Vores online terapi består af professionelle terapeuter, som har et stort kendskab til beroligende midler og tilbagefald.  Der er mulighed for at få støtte online, så du har bedre chancer for bedring. Det kan være svært at slippe helt af med sin afhængighed, men med hjælp bestående af terapi og rådgivning kan man danne sig et overblik over lidelsen, samt hvordan den påvirker dig og dine nærmeste.  

Definition af Misbrug af Beroligende Midler

Misbrug af beroligende midler kan definers som et vedvarende indtag af beroligende midler, selvom der er negative konsekvenser forbundet med dette misbrug. Symptomer på misbrug af beroligende midler kan være manglende evne til at fungere socialt, tolerans og andre fysiske go mentale problemer. Det er muligt at blive behandlet for misbrug af beroligende midler gennem psykoterapi.

Symptomer på / Grunde til Misbrug af Beroligende Midler

 • Tolerans 
 • Psykiske problemer 
 • Døsighed og ligegyldighed
 • Konstant søvnforbrug

Afhængighed af Beroligende Midler

En afhængighed af beroligende midler kan være svær at håndtere. Forhindringer, der strækker sig over den fysiske afhængighed til abstinenssymptomer, kan gøre det svært at komme af med sin afhængighed. Generelt kan det siges, at beroligende midler kan opdeles i to hovedkategorier: Stærke og mindre stærke beroligende midler. Nedenfor er disse to typer uddybet. Uanset hvilken type beroligende midler man bruger, så er der farer forbundet med denne form for afhængighed. Før vi beskriver, hvordan vi kan hjælpe her på GoMentor.dk, vil vi kort beskrive afhængighed af beroligende midler, og hvorfor det er så vigtigt at have kendskab til det. 

Forskellige former for beroligende midler

Der er to typer beroligende midler, som ofte bruges: stærke og mindre stærke. Inden for begge grupper findes der forskellige mærker og under-typer.   

Stærke beroligende midler

Denne type er også kendt som anti-psykose medicin. De mest almene typer af stærke beroligende midler er: 

 • Haldol
 • Thorazine
 • Navane
 • Prolixin
 • Mellaril
 • Trilafon

Mindre stærke beroligende midler

Disse anvendes ofte til at afhjælpe nervøsitet og andre milde psykiske problemer. De mest almene typer af mindre stærke beroligende midler er:  

 • Ativan
 • BuSpar
 • Halcion
 • Xanax
 • Valium

Symptomer på afhængighed af beroligende midler

Selvom tegnene på afhængighed varierer, alt efter hvilket middel man tager hyppigst, er der nogle generelle symptomer for alle typer af beroligende midler.

Forskellige former for følelsesmæssige og sociale problemer, der følger med en afhængighed af beroligende midler er et almindeligt symptom på afhængighed af beroligende midler.

 • Tolerans opnås med de forskellige typer af beroligende midler og er et tegn på afhængighed af beroligende midler.  
 • Mareridt og søvnbesvær er også set hos personer, der er afhængige af beroligende midler 
 • Hyppige tilbagefald efter at man er holdt op med at bruge beroligende midler er et stort problem for afhængige

Farer i forbindelse med afhængighed af beroligende midler

En stor del af dem, der er holdt op med at bruge beroligende midler, oplever gentagne tilbagefald. Dette er en af de store farer ved afhængighed af beroligende midler. Der er også andre farer i forbindelse med dette, lige fra helbredsproblemer til mentale forstyrrelser. Disse ting bør man tænke nøje over i forbindelse med beroligende midler. Derudover er der risiko for at tage en overdosis. Disse ting illusterer tydeligt, at der er en del farer i forbindelse med afhængighed af beroligende midler. 

Behandling af afhængighed af beroligende midler

På GoMentor.dk foregår en behandling af afhængighed af et hvilket som helst beroligende middel i samråd med terapeuter. Selvom online behandling er en relativ ny metode, har den vist sig at være et meget nyttigt værktøj, når man skal behandle afhængighed og abstinenser i forbindelse med beroligende midler, samt de psykiske problemer der er forbundet med afhængighed, således at man kan undgå tilbagefald og komme ud af sit misbrug. Tilbagefald er et stort problem for mange, men med online hjælp kan man få hjælp, når man har brug for det. Kontakt en af terapeuterne på GoMentor.dk for flere informationer om hvordan man kan blive behandlet for afhængighed af beroligende midler. 

Definition af Afhængighed af Beroligende Midler

Afhængighed af beroligende midler kan defineres som manglende evne til at stoppe brugen af forskellige former for beroligende midler, på trods af de negative konsekvenser disse midler har på ens liv. Der er mange former for beroligende midler, men de fleste falder under to kategorier: stærke og mindre stærke beroligende midler.

Symptomer på / Grunde til Afhængighed af Beroligende Midler

 • Tolerans
 • Sociale problemer
 • Mareridt 
 • Følelsesmæssige problemer

Forgiftning forårsaget af Beroligende Midler

Beroligende midler har en positiv virkning på kroppen, hvilket er grunden til at så mange ender med at blive afhængige, men der er også negative aspekter af misbrug af beroligende midler. En eventuel forgiftning afhænger af, hvilken type beroligende middle man har taget, men der er altid fælles træk: nedsat årvågenhed, en følelse af at flyde, nedsat respiration og hjerterytme samt en række andre mentale og fysiske problemer. Da der er så mange farer forbundet med beroligende midler, har vi skabt en online terapi side på GoMentor.dk, som omhandler dette specifikke problem. Hvis man vil nå fra abstinenser til et liv uden afhængighed, så er det nødvendigt at blive behandlet for sit misbrug. Før du træffer den beslutning, er der nogle flere oplysninger om tegn på forgiftning forårsaget af beroligende midler, samt om hvorfor dette er så farligt.  

Tegn på forgiftning forårsaget af beroligende midler

Som tidligere nævnt varierer nedenstående symptomer, alt efter hvilken type beroligende middel der er tale om, men fælles faktorerne er som følger: 

Nedsat årvågenhed og opmærksomhed er to tegn på forgiftning forårsaget af beroligende midler.

En følelse af at flyde eller en ude-af-kroppen oplevelse hænder som regel for mennesker, der er påvirkede af beroligende midler.

 • Nedsat hjerterytme og respiration forekommer også, når der indtages beroligende midler.
 • Døsighed og træthed er almene tegn på forgiftning af beroligende midler.
 • Forvirring om hvad der foregår i omgivelserne er ligeledes et tegn på forgiftning. 
 • Skælven og rystende hænder er to andre symptomer på misbrug af beroligende midler. 

Udover disse symptomer er der andre risici der følger med et vedvarende misbrug af beroligende midler.  

Farer forbundet med forgiftning, der er forårsaget af beroligende midler

Et af de farligste aspekter af forgiftning forårsaget af beroligende midler er risikoen for at blive afhængig, hvilket er forståeligt, hvis man tager det høje antal af tilbagefald i betragtning. Udover disse problemer kan der opstå farlige situationer, når man er påvirket af beroligende midler, eksempelvis hvis man kører bil eller opererer med store maskiner. Som disse eksempler illustrerer, er der visse farer forbundet med forgiftning, som også kan påføre andre mennesker skade. Det er derfor vigtigt at overveje at få hjælp for sit misbrug, før det er for sent. 

Behandling af forgiftning forårsaget af beroligende midler

Da beroligende midler er så vanedannende, er der en høj rate af tilbagefald, og det er derfor vigtigt at vælge en behandlingsmetode, der passer til en livsstil uanset hvem man er. Online terapi og behandlingsmetoderne på GoMentor.dk kan hjælpe dig med at komme igennem perioder med abstinenser såvel som andre forhindringer, du vil stå overfor, i dit forsøg på at få kontrol over dit liv igen og slippe af med din afhængighed. Hvis du er klar til at blive behandlet for forgiftning, så er det på tide at tage det første skridt og se, om terapeuterne på GoMentor.dk kan hjælpe dig med at opnå dine personlige mål.  

Definition af Forgiftning forårsaget af Beroligende Midler

Forgiftning forårsaget af beroligende midler finder sted, når midlerne reagerer med kroppens kemi. Symptomer på forgiftning kan være mindre årvågenhed, døsighed, nedsat hjerterytme og andre alvorlige problemer. Da beroligende midler er vanedannende, anbefales det, at man bliver behandlet. Adfærdsterapi og rådgivgning er effective behandlingsmetoder i denne sammenhæng.

Symptomer på / Grunde til Forgiftning forårsaget af Beroligende Midler

 • Nedsat årvågenhed
 • Nedsat opmærksomhed
 • En følelse af at flyde eller af at være uden for kroppen
 • Nedsat hjerterytme 
 • Nedsat respiration 
 • Døsighed og følelse af konstant søvnmangel
 • Forvirring og desorientering 
 • Skælven og rystende hænder 

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.