Hallucinogen misbrug

af GoMentor

Sidst opdateret 15-1-2020

Reviewer GoMentor

Selvom det er rart for mange at tage hallucinogene stoffer engang imellem af forskellige årsager, så er det meget nemt at blive afhængig og udvikle et misbrug. Symptomer på hallucinogen misbrug er blandt andet psykiske problemer lige fra manglende evne til at fungere socialt til paranoia og andre psykiske lidelser. Andre farer forbundet med et indtag af hallucinogener er også muligt at opleve. Disse kan være at gøre noget farligt, mens man er påvirket, og i værste fald påføre hjernen en permanent skade. 

Symptomer på hallucinogenmisbrug

 • En fordrejning af selvopfattelsen er almindeligt hos mennesker, som har haft et langvarigt hallucinogen misbrug.
 • En forskruet opfattelse af tiden – selv når man ikke er påvirket af hallucinogener – er et andet tegn på et misbrug.
 • Humørsvingninger og ændringer i adfærdsmønstrene er også set hos folk, der har et hallucinogen misbrug.
 • Psykotiske episoder kan også være resultatet af at tage for mange hallucinogener.
 • Flashback – eller perceptionsforstyrrelse – er et andet skræmmende problem for dem, som har et hallucinogen misbrug.

Derudover har hallucinogenafhængige også problemer med at fungere i den virkelige verden. Dette kan komme til udtryk i problemer med arbejdet, i forholdet til andre mennesker og i andre aspekter i livet. Men disse er ikke de eneste farer forbundet med et hallucinogen misbrug.

Andre farer forbundet med hallucinogen misbrug

På kort sigt er altid den risiko, at der kan ske noget, mens man er påvirket af et hallucinogent stof. Hallucinogener kan skade dig selv og dine nærmeste. På lang tid er der den risiko, at man kan opleve psykotiske episoder og måske endda påføre hjernen en permanent skade. Disse farer bør være nok til at overveje, om det er det værd at bruge hallucinogener. Hvis du overvejer at få hjælp til at løse dit problem, så er der hjælp af hente.  

Behandling af hallucinogen misbrug

På GoMentor.dk har vi en stærk tro på, at behandling af hallucinogen misbrug bør hjælpe dig gennem de kortvarige symptomer samt sikre en langvarig bedring. Dette er grunden til, at vi har professionelle terapeuter med en stor viden om disse begreber. GoMentor.dk kan også tilbyde online terapi, i form af et selvhjælps forum, som gør det muligt for at blive hjulpet af andre, som gennemgår de samme problemer. Det kan være skræmmende at opleve mareridt og flashbacks alene. Hvis du derimod bliver behandlet, så betydet det, at du har kontakt til mennesker, for hvem det betyder meget, at du kommer dig over dit misbrug og har det godt. 

Definition af Hallucinogen Misbrug

Hallucinogen misbrug kan defineres som et vedvarende brug af hallucinogene stoffer på trods af de negative konsekvenser forbundet med dette misbrug. Problemer på hallucinogen misbrug kan være en afbrydelse af en kontakt med virkeligheden, nederlag i forbindelse med karrieren og i forholdet til andre mennesker samt helbredsproblemer.

Symptomer på / Grunde til Hallucinogen Misbrug

 • Øget tolerans niveau
 • Flashbacks - persistent hallucinogen perceptionsforstyrrelse
 • Psykotiske episoder
 • Manglende evne til at tilpasse sig et normalt liv

Hallucinogen Afhængighed

Det mest almindelige hallucinogen, som mennesker bliver afhængige af, er LSD (D-lysergsyrediethylamid). Dette er et syntetisk hallucinogent stof, som har en kemisk virkning på hjernen og skaber hallucinationer og øget årvågenhed.  Selvom dette for nogle virker harmløst, da det ikke skaber fysisk afhængighed, så kan hallucinogener skabe afhængighed og føre til store problemer. Symptomer på en eventuel afhængighed kan være psykotisk adfærd og perceptionsforstyrrelser, som også kaldes flashbacks, hvor man kan opleve synsforstyrrelser.

Symptomer på hallucinogen afhængighed

Her er nogle af de mest gængse tegn på, at en person er afhængig af hallucinogener. 

 • Hallucinationer – selvom effekten af stoffet er aftaget – er et af tegnene på hallucinogen afhængighed.
 • Tolerans – Som det også er tilfældet med andre former for afhængighed, så kan man også i dette tilfælde opleve tolerans i forbindelse med et hallucinogen misbrug, hvilket betyder at man har brug for store og store mængder af stoffet for at opnå same rus, og dette kan være en indikator for hallucinogen afhængighed.
 • Adfærd – En manglende evne til at klare sig i den virkelige verden kan være et tegn på, at ens hallucinogen forbrug er ude af kontrol. 

Der er også andre symptomer på hallucinogenafhængighed, men ovennævnte er de mest almindelige. Hvis nogen af disse lyder bekendt, så kan det på sin plads at få behandling for det. Hvis ikke man bliver behandlet, så kan man opleve store farer ved et overforbrug af hallucinogener. 

Farer i forbindelse med hallucinogen afhængighed 

Det er nok for de fleste at vide at et langvarigt hallucinogen misbrug kan skade hjernen, men for andre er dette ikke afskrækkende. Farer som følger med et langvarigt hallucinogen misbrug bør overvejes nøje. Derudover er det nødvendigt også at overveje, at der er mulighed for, at der sker noget dårligt, mens man er påvirket af hallucinogener. Mange, som er påvirkede, kan nemt skade sig selv eller andre omkring uden at være klare over det. Dette bør være nok til at overveje at blive behandlet for sin afhængighed. 

Behandling af hallucinogen afhængighed

På GoMentor.com, har vi professionelle terapeuter med en stor viden om hallucinogen afhængighed, samt om hvordan det påvirker hjernens kemisammensætning. Med adfærdsterapi og rådgivning har man store chancer for at blive kureret. Og det gode er, at man ikke behøver at gennemgå dette alene. Takket være internettet er online terapi blevet et fremragende værktøj for de, som er afhængige af hallucinogener og gerne vil hjælpes ud af deres misbrug, før der sker noget dårligt. Hvis du er klar til at stoppe dit indtag af hallucinogener og bryde ud af den onde cirkel, så er det på tide at kontakte en af terapeuterne på GoMentor.dk og få den hjælp, du har brug for. 

Definition af Hallucinogen Afhængighed

Hallucinogen afhængighed er en tvangshandling, som går ud på at tage hallucinogene stoffer for at flygte fra virkeligheden. Tegnene og symptomerne på denne form for afhængighed kan være problemer med forholdet til andre mennesker, psykiske problemer og problemer med at beholde sit job. Med rådgivning og terapi er det muligt at blive behandlet for sin afhængighed.

Symptomer på / Grunde til Hallucinogen Afhængighed

 • Hyppig brug af hallucinogene stoffer
 • Hallucinationer
 • Høj tolerance
 • Flashbacks
 • Problemer med at omgås i den virkelige verden

Hallucinogen Forgiftning

Hallucinogene stoffers virkning på hjernen er blevet dokumenteret gennem tiden i forskellige undersøgelser. Tegn på hallucinogen forgiftning kan være hallucinationer, rysteture, hurtigere hjertebanken og udvidede pupiller. Selvom det for nogle er sjovt at have hallucinationer, så kan det være farligt, da det kan føre til problemer med loven, eller at man under rusen gør noget, som man kan komme til skade af. Hvis man fortsætter med at bruge hallucinogener, kan man blive afhængig og ende i et misbrug. Det er muligt at blive behandlet, hvis du ser nogle af de følgende symptomer på en vedvarende hallucinogen forgiftning.

Tegn på hallucinogen forgiftning

Her er nogle af de mest almindelige tegn på, at en person er forgiftet af hallucinogener. 

 • En ændring i opfattelsen af virkeligheden samt hallucinationer opleves ofte under hallucinogen forgiftning
 • Hurtigere hjerterytme og højt blodtryk er også tegn på hallucinogenforgiftning

Farer i forbindelse med hallucinogen forgiftning

På kort sigt er der en risiko for, at hallucinogener kan få en person til at foretage sig ufornuftige ting, hvorved de kan komme til skade. Der er også en risiko for permanente hjerneskader. Disse er blot et par eksempler på, hvad man kan komme ud for, hvis man bruger hallucinogener. Hvis du har brugt hallucinogener før, og du er bekymret for, hvad der vil ske på lang sigt, så kan det være en god idé at blive behandlet for virkningerne af hallucinogenforgiftning.

Behandling af hallucinogen forgiftning

Visse typer sedativer har en beroligende effekt på mennesker, som oplever ekstreme hallucinogen forgiftninger, og det er vigtigt at finde hovedårsagen til problemet, så behandlingen kan have den ønskede virkning. Hallucinogen afhængighed kommer snigende, og det er derfor ikke ret mange, der efterspørger behandling for flashbacks. På GoMentor.dk ved vi, hvor skræmmende det kan være at gå igennem hallucinogene perceptionsforstyrrelser alene. Derfor tilbyder vi specialiseret online terapi, som kan behandle bivirkningerne af et langvarigt hallucinogen misbrug og forgiftninger. 

Definition af Hallucinogen Forgiftning

Hallucinogen forgiftning sker, når et hallucinogent stof som f.eks. LSD påvirker hjernens kemisammensætning og ændrer personens virkelighedsopfattelse. Selvom det for nogle er en euforisk følelse, så er der andre langt mindre rare symptomer. Disse symptomer kan bl.a. være hallucinationer, psykiske problemer, paranoia, helbredsproblemer osv.

Symptomer på / Grunde til Hallucinogen Forgiftning

 • Hallucinationer
 • Paranoia
 • Hurtigere hjerterytme

Hallucinogenbetingetsen Psykotiske og Residuale Tilstande

Et af de mest skræmmende aspekter af perceptionsforstyrrelser (flashbacks) er, at de finder sted forholdsvis lang tid efter, at du begynder at tage hallucinogener. Dette betyder for manges vedkommende, at de bliver fejldiagnosticeret på baggrund af deres symptomer, især hvis lægen ikke har et stort kendskab til hallucinogene stoffer. Selvom grunden til flashbacks kendes, kan det stadig være en skræmmende oplevelse. 

Symptomer på perceptionsforstyrrelser

Tilbagevendende hallucinationer, som kan komme uger, måneder og selv år efter at hallucinogen misbrug er et af hovedsymptomerne på blivende perceptionsforstyrrelser. Der kan også forekomme andre mentale problemer som følge af de hallucinogener, man har taget i fortiden. Det der gør det svært at genkende symptomerne tilstrækkeligt for at kunne stille en diagnose er, at perceptionsforstyrrelser finder sted længe efter den indledende indtagelse af stoffet. Hvis du tidligere har taget hallucinogener, i særdeleshed LSD, så kan de psykiske og følelsesmæssige problemer, du oplever, være relaterede til dette. Symptomer på flashbacks kan variere fra person til person, men tilbagefaldet til hallucinationer kan være et tegn på perceptionsforstyrrelser.  

Farer forbundet med perceptionsforstyrrelser

Et af de største problemer med flashbacks er, at man ikke får nogen advarsel, inden det sker. Dette kan skabe problemer, hvis man er bag rattet eller foretager sig noget andet, hvor det kan være farligt at få sin virkelighedsopfattelse ændret. Man er nødt til også at overveje den fare, der er for at man kan skade sig selv eller sine nærmeste, hvis man oplever perceptionsforstyrrelser. Dette er en af grundende til, hvor hallucinogen afhængighed skal tages alvorligt.

Behandling af flashbacks

På langt sigt er vejledning, terapi og rådgivning meget gavnlige måder, hvorpå man kan sikre, at flashbacks ikke er et vedvarende problem. Da man ikke kan gå tilbage i tiden, så man kan lade være med at starte med at tage hallucinogener, så kan man i stedet få hjælp til at bekæmpe det. Du behøver ikke at gå igennem din behandling af flashbacks alene. Der er mange andre, som har oplevet det samme. På GoMentor.com ved vi, hvor vigtigt det er at få støtte fra mennesker, som har været det samme igennem, og dette er grunden til, at vi tilbyder online terapi på vores måde.

Definition af Hallucinogenbetingetsen Psykotiske og Residuale Tilstande

Blivende perceptionsforstyrrelser, hvilket også kaldes flashbacks, er et problem bestående af tilbagevendende hallucinationer, selv efter kroppen er fri for stoffet. Som man måske kan forestille sig, kan dette skabe en række problemer for de, der er berørte af det. Det er muligt at blive behandlet for det ved hjælp af psykoterapi, vejledning og rådgivning.

Symptomer på / Grunde til Hallucinogenbetinget sen Psykotiske og Residuale Tilstande

 • Hallucinationer
 • Søvnbesvær
 • Psykiske problemer
 • Problemer med at tilpasse sig den virkelige verden.

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.