Opioidmisbrug

af GoMentor

Sidst opdateret 15-1-2020

Reviewer GoMentor

Der er håb og hjælp at hente, for de der har et opioidmisbrug. Opioidmisbrug sker, når en person har et vedvarende forbrug af stoffet på trods af dets negative effekter på vedkommendes liv. Symptomer på opioidmisbrug kan være hunger efter opioider, tolerans samt en række psykiske og fysiske problemer. Det er dog muligt at blive behandlet for dette. På GoMentor.dk ved vi, hvor svært det kan være at komme ud af et sådant misbrug på egen hånd. Efter at have gennemgået forskellige tegn på opioidmisbrug, vil vi vise, hvordan vi kan hjælpe med behandlingen.

Tegn på Opioidmisbrug

Disse er nogle af de mest gængse tegn på opioidmisbrug.

 • Mennesker, som har et opioidmisbrug, oplever generelt tolerans, hvorved de har brug for større mængder af stoffet for at opnå samme rus. Dette er et af de største tegn på opioidmisbrug
 • Udover tolerans, oplever den afhængige en constant fysisk og psykisk trang til stoffet, hvilket er et tegn på opioidmisbrug
 • Forskellige sociale problemer med arbejde, forhold og loven er ofte at se i forbindelse med mennesker, der har et opioidmisbrug.

Der er også andre tegn på opioidmisbrug, men ovennævnte er de største og mest gængse tegn, man kan komme ud for. Forhåbentlig får man øje på dem, før stoffet ender med at ødelægge ens eget og ens nærmestes liv. 

Farer i forbindelse med opioidmisbrug

Udover helbredsmæssige problemer, som kan opstå I forbindelse med opioidmisbrug, er der også sociale aspekter af dette problem. Mennesker, som er afhængige af opioider, har som regel svært ved at fungere socialt. Og jo længere misbruget varer, desto værre vil det blive. Selv et misbrug, der kun har varet kort tid, har negative konsekvenser som f.eks. afhængighed og abstinenssymptomer. 

Behandling af opioidmisbrug

På GoMentor.com ved vi, hvor svært det kan være at gå igennem disse problemer alene. Dette er grunden til, at vi har professionelle terapeuter med et stort kendskab til opioidmisbrug, som kan hjælpe dig med at få det bedre. Vores online terapi er et godt værktøj til at få hjælp til at bekæmpe afhængigheden. Vores online selvhjælpsforum kan også blive brug som et trin i behandlingen, så du kan komme igennem de forskellige trin af behandlingen og til sidst komme af med din afhængighed. Hvor svært det er afhænger at typen af opioid, men uanset type, så er det helt sikkert, at man har brug for hjælp at bearbejde og bekæmpe denne form for afhængighed, da det kan være traumatisk at klare på egen hånd.  

Definition af Opioidmisbrug

Opioidmisbrug er et vedvarende forbrug af opioider på trods af de kendte negative konsekvenser stoffer har på ens liv. Symptomer på dette misbrug kan være tolerans, hunger efter opioider, alvorlige problemer i forholdet til andre mennesker samt manglende evne til at fungere socialt. Det er muligt at blive behandlet for dette med psykoterapi.

Symptomer på / Grunde til Opioidmisbrug

 • Tolerans
 • Hunger efter stoffet
 • Økonomiske problemer
 • Sociale problemer

Opioidafhængighed

Opioid er lettilgængeligt, og pillerne påvirker hjernens kemisammensætning, hvilket er grunden til, at det er så svært for nogle at indse, at de lider af opioidafhængighed. Symptomer på opioidmisbrug er blandt andet tolerans og en konstant trang til stoffet. De farer, der er forbundet med indtag af opioid, bør tages alvorligt. På GoMentor.dk ved vi, at opioidmisbrug er et problem for mange mennesker, hvorfor vi tilbyder online terapi, som foretaget af professionelle terapeuter med et stort kendskab til behandling af opioidafhængighed. Før vi fortsætter med, hvordan man kan blive behandlet for sin afhængighed, vil vi præsentere nogle facts om opioider og tegn på afhængighed.

Almene typer af opioider 

Selvom der findes mange andre mærker og typer end nedenstående, så er disse de mest almene og er beregnet til at få et overblik over opioidafhængighed. 

 • Kodein
 • Propoxyphene
 • Hydrocodon
 • Metadon
 • Morfin 
 • Heroin

Symptomer på opioidafhængighed

Disse er de mest gængse tegn på opioidafhængighed

 • Tolerans – et behov for større mængder af stoffet for at opnå samme rus er et tegn på afhængighed
 • Hunger efter stoffet, når man ikke er påvirket, bliver en besættelse for mange, som er afhængige af opioider
 • Hvis man oplever modsatte effekt, end den man oplever under rusen, når man holder op med at tage stoffet, kan dette være et tegn på opioidmisbrug.

Farer forbundet med opioidafhængighed

Der følger mange risici og farer med et misbrug af opioider, båder for den afhængige og for dennes omgangskreds. Trangen til stoffet kan være så altoverskyggende, at det er svært at holde op, selvom man er klar over, at det er et problem.  Dette er grunden til, hvorfor opioidafhængighed er et alvorligt problem. De afhængige finder ofte ud af, at der er langt flere bivirkninger, end de har været klar over, som for eksempel problemer ens forhold til andre mennesker og problemer med at holde sig inden for lovens rammer.

Behandling af opioidafhængighed

På GoMentor.com kan vi tilbyde en kombination af terapi foretaget af professionelle terapeuter kombineret med det online medie, hvilket vil ledsage dig på din vej mod bedring. Psykoterapi er et nyttigt værktøj at tage i brug i forbindelse med opioidafhængighed. Det er nemmere at tage de første skridt mod et bedre liv med hjælp fra en professionel psykolog eller terapeut på GoMentor.dk, således at du kan få kontrol over dit liv igen, før problemet ødelægger dit og dine nærmestes liv.

Definition af Opioidafhængighed

Opioidafhængighed er en tvangshandling og kan defineres som et ukontrollerbart behov for at tage opioider, velvidende at stoffet har ødelæggende virkning på ens liv. Symptomer på denne afhængighed kan være tolerans, abstinenssymptomer og en besættelse af det næste fix. Det er muligt at blive behandlet for denne form for afhængighed.

Symptomer på / Grunde til Opioidafhængighed

 • Tolerans
 • Abstinenssymptomer 
 • Hunger efter det næste fix

Opioidforgiftning

Symptomer på opioidforgiftning kan være døsighed, ændret mental tilstand og i ekstreme tilfælde kan man være bevidstløs. Det er nemt at tage en overdosis med opioider, hvilket gør dette stof til et af de farligste. Der er også en række helbredsproblemer forbundet med opioidforgiftning såsom problemer med vejrtrækningen og andre fysiske ændringer. På trods af farerne er der mange mennesker som prøver opioider og ender med at blive afhængige på grund af stoffets fysiske og psykiske vanedannende effekt. Selvom det er svært at blive fri for stoffet, så er det ikke umuligt. Det er muligt at få hjælp for det. Før vi fortæller om, hvor gavnlig online terapi er I denne sammenhæng, vil vi kort remse op, hvilke tegn og farer der er forbundet med opioidforgiftning. 

Tegn på opioidforgiftning

Disse er de mest almene symptomer på opioidforgiftning. Disse tegn kan variere, alt efter hvilken opioid der er tale om. 

 • Små pupiller er et af de fysiske tegn på opioidforgiftning 
 • Et andet tegn på opioidforgiftning er døsighed. I ekstreme tilfælde kan man være bevidstløs. 
 • En unormal mental tilstand kan forekomme i forbindelse med opioidforgiftning 

Farer forbundet med opioidforgiftning

Udover de åbenlyse helbredsmæssige problemer der er i forbindelse med opioidforgiftning, eksempelvis overdosis med døden til følge, er der andre risici forbundet med dette misbrug. Man kan gøre skade på sig selv eller andre, mens man er påvirket, og derfor er den en masse ting, der skal overvejes nøje. Heldigvis kan man dog bryde ud af denne cirkel med den rette behandling. Hvis du er klar til at tage kampen op mod opioidforgiftning og få kontrollen over dit liv tilbage, så se på GoMentor.dk, hvordan vi kan hjælpe dig med at blive behandlet for dit misbrug.  

Behandling af opioidforgiftning og opioidmisbrug

Vi kender til de behov, man har, når man forsøger at bekæmpe sin afhængighed af heroin, kodein, morfin eller en anden type opioid. Dette er grunden til, at vi har professionelle terapeuter med et stort kendskab til behandling denne form for misbrug. Det bliver ikke nemt, fordi opioider er så vanedannende, men med rådgivning og online terapi kan du få hjælp og har derved bedre chancer for at få dit liv på rette spor igen. Hvis du er klar til at sige farvel til opioidforgiftning og hilse et normalt liv velkommen, så vil vi gerne hjælpe dig på GoMentor.dk. 

Definition af Opioidforgiftning

Opioidforgiftning sker når en person indtager stoffer såsom heroin, oxycodon og andre syntetiske opioider. Tegn på opioidmisbrug omfatter eufori, små pupiller, problemer med vejrtrækningen, døsighed og i nogle tilfælde bevidstløshed. Det er muligt at blive behandlet for opioidforgiftning, på trods af at den fysiske afhængighed føles meget stærkt og kan være svær at komme igennem.

Symptomer på / Grunde til Opioidforgiftning

 • Små pupiller
 • Overdreven døsighed 
 • Bevidstløshed
 • Unormal mental tilstand

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.