Monika Schumann Kramer - Psykoterapeut MPF

Monika Schumann Kramer

Psykoterapeut MPF

GoMentor 24/7

DENNE PROFIL ER IKKE LÆNGERE AKTIV

Monika Schumann Kramer - Psykoterapeut MPF

Beskrivelse

Føler du dig …

 

                          usikker?

                angst?

                                magtesløs?

                trist?

                                forladt?

                urolig?

                                ensom?

                svigtet?

 

 

I et terapeutisk forløb vil du kunne opleve:

Respekt, ærlighed, lydhørhed, rummelighed, følelser, refleksioner, nye sider af dig selv

 

Mit arbejdsgrundlag er et eksistentiel humanistisk livssyn, dvs.

                  Det HELE MENNESKE –

                  Dets biologi (nervesystem)

                  Følelser i det personlige og private rum og

                  Værdier og holdninger i det sociale og åndelige

 

De dertil hørende redskaber jeg arbejder med er:

Her og Nu, ansvar og forsvar, Livsvilkår (døden, frihed, ensomhed, meningsløshed), ordløse processer

 

Individuelle samtaler

I en-til-en samtale er det afgørende at skabe en tillidsfuld og tryg relation.

Jeg vil møde dig uden fordomme og vurderinger, uanset hvad der fører dig til mig. Ligeværd og respekt er afgørende for relationen.

Du vil møde lydhørhed og nysgerrige spørgsmål fra min side, som forhåbentligt hjælper dig til at finde nye uopdagede veje i netop dit liv.

Ved at sætte ord på dine sansninger, følelser og overvejelser vil du kunne undersøge din livssituation og træffe meningsfyldte beslutninger for dig.

 

Par – familie – forældre samtaler

Når

 • det knaser i parforholdet
 • en mulig skilsmisse står for døren
 • små børn stiller nye krav og forandrer parrets samliv
 • teenagebørn udfordrer forældrene, magtesløshed indfinder sig
 • så er det vigtigt at se på hinanden:
 • Hvordan er rollerne, hvor er ansvaret?
 • Hvor er respekten for den anden, for børnene?
 • Bliver jeg hørt og set – ser og hører jeg de andre?

Her ser jeg mig selv som ”ordstyrer”, der sørger for at alle bliver hørt og set.

Lydhørhed og respekt, ingen vurderinger til gengæld nysgerrige spørgsmål vil I møde fra mig.

Så opdager du/I nye sider af jer selv og tør at gå nye veje med hinanden på et ligeværdigt grundlag.

 

Børn – unge samtaler

Mistrivsel hos børn og unge er et stort problem:

 • Angst, søvnbesvær, ked-af-dethed, ensomhed, vrede og aggression er udtryk for dette.
 • Jeg er alene, ingen lytter til mig.
 • Mine forældre er skilt eller har andre interesser.
 • Jeg gør alting forkert og bliver kun skældt ud.
 • Ingen vil ha’ mig – jeg duer ikke.

For børn og unge som oplever det e. lign. er det afgørende vigtigt at møde en anden forstående voksen.

Her er det grundlæggende for mig at lytte, være respektfuld, bestemt ikke vurderende, altså være i øjenhøjde – samtidig med at stille op til en klar og tydelig sparring, så at DU kan finde DIN vej ind i friheden og ansvaret i den store voksenverden.

  

Udover min faglige baggrund har jeg altid kunnet bruge de erfaringer jeg har mærket på egen krop: medmisbrug, livstruende sygdom, skilsmisse, sammenbragte familier og ikke mindst kollegaer og mange skoleelever med deres vanskeligheder.

Det giver mig en bedre og dybere forståelse af mine klienter –

ikke for at give dem mine løsninger,

men for at hjælpe dem med at finde deres helt egen vej i deres helt egen unikke verden.

 

 

 

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.