Anne-Grethe Bach Frieser - Terapeut

Anne-Grethe Bach Frieser

Terapeut

Frederiksberg C

1 klientudtalelse

Personligt fremmøde

- Lige nu: Få 50 kr. i GoMentor-rabat på første samtale, når du booker og betaler online.

Børn med indlæringsvanskeligheder og andre udfordringer tilbydes individuel kunstterapi 540 kr. Aftal tid

Er du i tvivl? Ring til Kundeservice for hjælp på tlf. 53 73 21 50

89 88 36 82

Hos GoMentor foregår alle online-samtaler via en sikker og stabil videoløsning, som er udviklet specifikt til brug for bl.a. psykologer, psykoterapeuter og coaches.

Fordelene er bl.a. ingen fysiske begrænsninger, og at der ofte er billigere og kortere ventetider. GoMentors platform til online-samtaler er stabil og sikker (krypteret), hvilket betyder, at sikkerheden og fortroligheden er i top. Løsningen er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Udover vores online videoløsning har du også mulighed for at tilmelde dig vores GoMentor 24/7-service, hvor du kan skrive med din personlige mentor gennem 4 forskellige abonnementer. Denne online platform er også krypteret for at sikre, at samtalerne mellem dig og din mentor er fortrolige.

Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

Børn med indlæringsvanskeligheder og andre udfordringer tilbydes individuel kunstterapi Anne-Grethe Bach Frieser - Terapeut

Beskrivelse

Kunstterapi i børnehøjde for børn med indlæringsvanskeligheder og andre udfordringer


"Barnets største aktiv er friheden til at få ideer og handle impulsivt”Kunstterapi i børnehøjde er en metode, hvor det er muligt at udtrykke følelser uden ord. Den kunstneriske aktivitet kan hjælpe til at overvinde den aktuelle udfordring samt styrke og udvikle færdigheder i kunst, kreativitet, leg og sociale kompetencer.


Børn med faglige udfordringer kan endvidere opleve, at få større selvtillid og samtiddig finde værktøjer til hjælp for at forbedre deres præstationer i skolen. Det er derfor særligt velegnet til børn med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder.


Kunstterapi giver en vigtig kilde til selvudfoldelse for særlige aktive børn og for dem , der blot har brug for noget selverkendelse. Allerede som 3 årige kan børn fremstille kunstneriske udtryk, hvilket betyder, at de i alderen af 5-6 år er i stand til aktivt at deltage i et kunstterapeutisk undervisningsforløb. Disse forløb kan bl.a. forbedre barnets livskvalitet. 


Særligt børn med følelsesmæssige eller adfærdsmæssige udfordringer håndterer bedre deres følelser efter at have gennemgået dette forløb. 


I det kunstterapeutiske forløb, vil det centrale under den kreative proces være barnets personlige udtryk, fremfor de kunstneriske færdigheder. Ydermere er det vigtigt at se barnets udtryk i et større helhedsbillede, for derigennem professionelt og nænsomt at gribe de udfordringer der i processen måtte fremkomme. Det kunstterapeutiske forløb strækker sig i første omgang over 8 lektioner á 45 min. Forløbets udvikling sker løbende i forhold til barnets ressourcer.


Som kunstterapeut vægter jeg den anerkendende og støttende tilgang til barnet - for derigennem at skabe en tryg og nærværende relation.


Relationen mellem barnet og den voksne er af stor betydning for at igangsætte et kunstterapeutisk forløb i børnehøjde. At møde barnet tillidsfuldt og se de allerede eksisterende ressourcer er det første skridt til en udbytterig proces. Hvert møde med barnet og dets motivation for et kreativt samspil, giver den ansvarlige voksne nye redskaber til at videreudvikle barnets horisont. I denne proces er barnets forældre - omsorgsperson særlig vigtig, da de igangsatte kreative tiltag medtages i barnets hverdag og som en naturlig nødvendighed for at holde processen igang frem til næste lektion.


I mit kunstterapeutiske og pædagogiske arbejde med børn med særlige udfordringer, har jeg i årenes løb erfaret, hvilken sundhedsfremmende og udviklingsskabende værdi, dette har givet hvert enkelt barn. 

Kreativt udviklingsmiljø 

Jeg har altid haft et blødt punkt for børn, og særligt for de som har det svært. Jeg brænder derfor for det anerkendende, inkluderende relationsarbejde, og i et positivt samspil med det enkelte barn vægter jeg det trygge og rolige udviklingsmiljø meget højt. Jeg er tålmodig og vedholdende og sætter en ære i at fastholde en høj faglighed. 


I 30 år har jeg arbejdet skiftevis som pædagog, lærer og børnehaveklasseleder på normalområdet samt som kunstterapeut og støttepædagog i støtteteams med børn og unge med psykiske og fysiske udfordringer.


Mine pædagogiske fagområder har i store træk været præget af relationsarbejde, projektansvarlighed for idéudviklende kreative processer med det formål, at optimere hvert enkelt barns indlæringspotentiale. 


Udarbejdelse af samarbejdsprojekter, konflikthåndtering og i støttende rammer, at fast- og igangsætte tydelige og afgrænset udviklingsaktiviteter i samspil med udviklingsmæssigt ligeværdige børn. 


Sidst men ikke mindst, at støtte barnets personlige, sociale og faglige udviklende potentiale. Alt dette i tæt samarbejde med forældre, kolleger, psykologer, PPR, talepædagoger og sundhedsplejerske. Finder dette tilbud din interesse, er du velkommen til en uforpligtende samtale og for yderligere informationer. 


Jeg glæder mig til at møde dig og dit barn, hvor vi sammen kan finde de allerede eksisterende ressourcer.Klientudtalelser

Bess - "Det er os en fornøjelse at kunne anbefale Anne Grethe Bach i hendes arbejde med børn. Vi lærte Anne Grethe at kende mens hun arbejdede på Kontiki Skolen i Hillerød. Her var hun enormt vellidt både blandt børn og forældre. Anne Grethe mødte vores datter Bess her til et introduktionsmøde og fra det allerførste møde var der en bemærkelsesværdi god kontakt, som ingen voksen udenfor familien tidligere havde haft. Bess var tidligere omkring treårs-alderen blevet diagnosticeret med Selektiv Mutisme. Selektiv mutisme er en angstlidelse, der hindrer barnet i social kontakt, verbal kommunikation og udfoldelse på eget initiativ. Børnerne er tit socialt angste og kan lide af voldsom separationsangst. Yderligere låser barnet neurologisk ned ved stress. Dette stiller tit voksne i institutioner i meget vanskelige situationer, da barnet tydeligt er i krise og barnets ubehag og angst stiger ved for store krav. De fleste voksne omkring sådan et barn har enormt svært ved at nå ind til barnet, og at skabe en kontakt til barnet, der både respekterer barnets angst, men samtidigt stimulerer barnet således at barnet trækkes ud af offerrollen og angsten, alt sammen uden at bidrage til angsten. Det er nærliggende at man som voksen ikke presser barnet til social omgang, i den tro at man ellers vil påvirke barnet negativt. Desværre trækker disse børn sig endnu mere ved denne misforståede respekt. Anne Grethe formåede denne vanskelige balancegang fra allerførste kontakt med Bess, og i den tid Anne Grethe var støtte på Bess, udviklede vores datter sig enormt. I løbet af få dage snakkede Bess højlydt med Anne Grethe, hvilket de ansatte i Bess første børnehave ikke havde oplevet i de godt to år Bess gik der. Vi brugte Anne Grethe da Bess skiftede børnehave. Bess havde på det tidspunkt været i behandling hos en privat psykolog siden hun blev diagnosticeret og tidspunktet for børnehaveskift var nøje planlagt for at undgå for meget tilbagefald. Havde vi ikke vidst at vi havde Anne Grethe som støttepædagog til Bess i denne vanskelige tid, havde vi ikke turde presse vores datter ud i en situation der kunne have givet hende store tilbagefald. Der blev dog ingen tilbagefald, men derimod mange fremskridt. En hel del af disse skyldes Anne Grethes indsats og evner. Anne Grethes store empati, hendes respekt for menneskers individualitet og hendes bevidsthed om hendes ansvar som voksen overfor børn, der netop har brug for, at en voksen skaber hensigtsmæssige rammer omkring dem, er nogle af de egenskaber vi bemærkede meget hurtigt. Anne Grethe er kreativ, både i lege og kunstnerisk. Mange børn blev inddraget i deres lege, hvor Anne Grethe først skabte trygge rammer, byggede bro for Bess til de andre piger og derefter viste Bess at hun selv kunne. Anne Grethe bevarer overblikket og har altid vist overskud i de nogle gange vanskelige situationer et selektivt mutisk barn kaster en pædagog ud i. Hun er rolig men man fornemmer en boblende glæde, der er afsmittende, og det er en fornøjelse at være i hendes samvær. Men Anne Grethes største bedrift hvad angår vores datter og de andre børn vi har set hende arbejde med, både i Gribskov Naturbørnehave samt på Konti Skolen, er at hun vitterligt vil de børn. Hun er i nuet med dem. Som familie skylder vi Anne Grethe en hel del, da hun som voksen uden for familien viste Bess at man kunne have det godt, at man kunne bestemme sig for at have det godt også når mor og far ikke var der. Som forældre kunne vi overlade vores socialt angste selektive mutiske barn trygt i Anne Grethes hænder med vished om at vores barns børnehavedag ikke var angstprovokerende og en nødvendig lidelse, men derimod en tid hun for første gang så frem til. En tid hvor hun blev udfordret indenfor hendes evner, udviklende sine sociale kompetencer og blev en gladere pige med mere selvværd, større initiativ og flere venner. Mvh Christine Herd & Jakob Dige Pedersen"  Læs mere  Læs mindre

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.

Denne hjemmeside anvender cookies for at sikre dig den bedst mulige oplevelse. Læs mere