Rikke Rue - Psykoterapeut

Rikke Rue

Psykoterapeut

3 klientudtalelser

DENNE PROFIL ER IKKE LÆNGERE AKTIV

Rikke Rue - Psykoterapeut

Beskrivelse

Velkommen i terapi hos mig –

Velkommen i et rum der handler om dig, et trygt og varmt rum hvor vi arbejder med det, du finder vigtigst. Alle emner og alle følelser er velkomne.
Jeg har tavshedspligt, det vi snakker om bliver i rummet.
Jeg arbejder med kvinder og mænd i alle aldre – er du under 18 skal dine forældre give samtykke.

Når vi har det dårligt, bliver vi tit hårde ved os selv og synes ikke vi kan noget. Ofte prøver vi at være effektive og fokuserede og lukker af for kroppen, for knuden i maven, det frosne hjerte, halsen der snører sig sammen. Vi kan lukke af, men det løser ikke noget, følelserne kommer igen - Jeg har ingen lette løsninger, men jeg hjælper dig med at undersøge det svære og ændre på det.

Jeg arbejder Emotions Fokuseret og her har vi altid følelserne og kroppen med, vi nøjes ikke med tanker og mønstre, for det følelserne og kroppen der giver hjernen besked om vores behov og hvordan vi har det. Der er lavet meget forskning på Emotions Fokuseret Terapi, som viser at der er stor langtidseffekt ved at arbejde på denne måde.

Du er velkommen til at booke en gratis forsamtale -

Krise
Hvis du er i en livskrise, hjælper det at dele det du oplever og få støtte til at håndtere livet og give mening til det der foregår lige nu og her. Jeg støtter dig til at rumme det der sker, til at kunne berolige dig selv og at kunne stoppe tanker der kører i ring. Kriser kan være mange ting, men fælles er at vi mister fodfæste og har brug for støtte til at finde det igen.

Selvværd, Selvkritik og Selvaccept
Mange af os oplever at vores selvværd er lavt, at vi kræver ting af os selv, som vi ikke ville kræve af andre, at vi er hurtige til at kritisere og dømme og hundse med os selv. Når vi har behov forståelse og støtte er vi tit nedgørende og hårde ved os selv. Der kan ske ændring når vi mærker vores følelser, hvad vi gør ved os selv og hvad vi egentligt har behov for. Lad os arbejde sammen, så du får hjælp og støtte til at være nænsom og forstående over for dig selv og så du kommer i gang med at fortælle en anden historie om dig selv.

Grænser
Det kan være svært både at mærke egne grænser og sætte grænser overfor andre. Mange af os har lært at have antennerne ude og tilpasse os stemninger og situationer – hvilket var godt en gang, men nu er det slidsomt og utilfredsstillende. Vi øver dig i at mærke dine behov, hvor dine grænser er og at tillade at du må gå efter hvad der er bedst for dig.

Konflikter
Vi oplever alle konflikter på arbejde og hjemme - i alle livets forhold. Det kan være svært at håndtere konflikter og at forstå egne og andres reaktioner og dynamikker. I terapi kan vi undersøge hvordan du har det med konflikter, hvordan du reagerer og hvordan du oplever dynamikken med dem du er i konflikt med. Konflikter rammer gamle mønstre hos alle parter og det er vigtigt at få støtte til at blive klogere og til at kunne gøre noget nyt.

Sorg og Tab
Sorg og tab oplever vi i mange forbindelser og det er afgørende vigtigt at have rum og støtte til at bearbejde det vi føler uanset om det er nyt eller gammelt, stort eller småt. Vi kræver tit af os selv at vi skal komme os hurtigt og være tilbage som før, men vi har behov for at bearbejde det vi oplever – vi skal være trygge og i et varmt og empatisk rum for at gi os lov til at mærke og dele det vi oplever. Sorgen skal ikke forsvinde, men være til at leve med og når vi føler os mødt og støttet og tør mærke vores følelser kan smerten tåles og vi kan finde vej frem.

Stress
Oplever du at være stresset er det vigtigt, at du får støtte til at stoppe op og arbejde med at komme tilbage til et liv uden stress. Stress kan skade os og det kan tage lang tid at komme tilbage. Vi vil så gerne leve op til andres og egne krav, magte det umulige og for nogen af os er det et nederlag hvis vi ikke kan, så vi forsætter længere end vi kan tåle. Vi skal undersøge om og hvordan du har mærket symptomer - mange af os har overhørt det vi mærkede, så du kan gøre noget andet fremover. Efter stress kan det være nødvendigt at leve på en anden måde for at passe på os selv, det er ofte meget svært at acceptere ikke at kunne det samme som før og det kræver hjælp og støtte at komme videre i livet på en ny måde.

Særligt sensitiv
Oplever du at være særligt sensitiv – nogle gange eller hele tiden – så er det vigtigt at have fokus på at forstå det du oplever og hvordan du kan passe på dig selv. Det kan være svært at gøre det vi har brug for, for hensyn og begrænsninger tolkes tit som svaghed, men for mange af os er det nødvendigt for at vi trives. Lad os være nysgerrige på hvordan du skal håndtere din sensitivitet, så du har det bedst.

Vrede
For lidt eller for meget? Vrede er svær for mange af os og det kan kræve støtte at finde ud af hvad den gør ved os. Vrede kan passe på os og hjælpe os med at sætte grænser – det var engang godt, men nu hjælper det os ikke længere med at opnå det vi gerne vil have. Vrede kan også dække over andre følelser som sorg og frygt, her er det meget forløsende at nå bagom vreden, for så kan vi mærke de følelser og behov og vreden kan ændres. At blive vred kan også føles så forkert, at vrede er forbudt og ikke eksisterende. I terapi arbejder vi med at kunne mærke følelser og at kunne reagere med det der er mest optimalt for at hjælpe os op opnå det vi gerne vil, ligesom vi kan arbejde med at turde vise vrede og sætte grænser.

Depression eller depressiv
Mange af os kender til at være i et sort hul og det går i kort tid, men er vi der i lang tid og er vi meget alene er det vigtigt at søge hjælp. Vi har alle brug for støtte når livet er svært – brug for en der lytter og hjælper med at bære smerten, hjælp til at se ud og hjælp til at skabe sprækker hvor lys og glæde kan komme ind igen. Jeg er der og støtter og hjælper dig med at undersøge nuet og skabe kontakt til dine følelser og behov.

Præstations- og Eksamensangst
 At gå i skole eller være under uddannelse stiller store krav, vi tror at vi kun kan komme ud i livet med høje karakterer og hvis vi er totalt tjekkede. Det kan blive helt umuligt at leve op til alle de forventninger der er til en. I terapi kan vi undersøge hvad det gør ved dig og finde en vej frem hvor du og dit liv kan fungere

Angst og Bekymringer
 Angst kan hurtigt begrænse vores liv og vi kan blive meget hårde og nedgørende overfor os selv og synes vi ikke dur og kræve at vi skal kunne,,, Angst og bekymringer fjerner fokus fra nuet for at forsøger at undgå og forebygge i fremtiden, men lige der kommer vi til at hænge fast et sted hvor vi ikke kan gøre noget. Under angsten er følelser, følelser du skal have plads og støtte til at mærke og rumme, for når du mærker følelserne, kan du også mærke hvad det er du længes efter – hvad kan hjælpe dig lige her og så kan vi gøre noget. Det er vigtigt at få hjælp, så snart vi mærker at angst betyder at vi ændrer vores liv.

Sygdom – Syg eller Pårørende
At blive eller være syg er skræmmende og kan vende vores liv på hovedet midlertidigt eller permanent. Det kan være svært at håndtere at være syg – usikkerhed, behandling, familien, fremtiden. At være pårørende til en syg er også meget krævende, i terapi sidder du overfor en der er helt udenfor dit liv, her er plads og rum til dig hvilket kan være helt afgørende for at klare dit liv.

Udbrændthed
Et job med pres på, selvom det er et godt og spændende job, kan give udbrændthed. Et privat liv med mange ønsker og krav og summen af job og privatliv kan blive for meget. Alt kan blive tomt og uoverskueligt og det kan synes umuligt at stoppe op og finde vejen ud - sofaen kalder. I terapi kan vi tale om de enkelte dele i dit liv – krav, forventninger, glæder, ensomhed,,, og de følelser de giver. Vi kan sammen finde en vej tilbage til et liv i balance med plads til liv og glæde og finde det der skal ændres for at det kan lykkes.

Ensomhed
Mange af os føler ensomhed. Vi kan ønske et tættere forhold til familien og venner eller vi kan ønske at have flere mennesker i vores liv, men det kan synes meget svært at komme derhen. Det kan føles meget skyldbetynget og som et nederlag at erkende at jeg føler ensomhed, med det gør noget at erkende det og at føle omsorg for mig selv og de udfordringer jeg har. Det er ikke altid let og lige til, men lad os arbejde med det og finde vejen frem.

Sygdomsangst og fysiske symptomer
Mange af os oplever fysiske symptomer som skaber frygt for at være syg, når læger og undersøgelser slår fast at alt er ok, er det godt at undersøge hvad vi oplever og føler. Vi kan føle sygdom for at passe på os selv og vi kan have følelser eller livsforhold vi ubevidst dækker over og i stedet mærker de fysiske symptomer eller angsten for at blive syg. Vi kan sammen undersøge det du mærker og åbne til andre oplevelser end sygdom. Vi tager fat i de følelser og forhold der er bagved og giver dem omsorg og fokus, kan vi finde ny mening og nye måder.

Coaching
I en coaching får du en hånd i ryggen til at definere og opnå dine mål – det kan være mål af alle slags. Det er vigtigt at undersøge din motivation, hvad der måske begrænser dig og dynamikkerne mellem dig, din familie og eller kollegaer. Hvis du har et mål, men hele tiden går i stå, bliver usikker eller andet er det en god ide at booke en coaching. Jeg har mange års erfaring fra erhvervslivet og kan bidrage med spørgsmål der undersøger og du opnår det du ønsker, få afklaret uhensigtsmæssige processer mm. og udfordre dig hvis du sidder fast i det du plejer eller i muligheden for at få hjælp.

Job og karriere
Job, karriere og jobskifte kan være udfordrende. Vi kan være udfordret på job, med ledere, kollegaer, opgaver og deadlines. Få støtte til at afklare hvad du har behov for og hvordan du kan prøve at få ændret . Jobskifte kan være en mulighed, men kan også være skræmmende og synes umuligt. Lad os afklare hvad du gerne vil og udfordre følelsen af ikke at kunne, ikke at være god nok, ikke turde. Vi kan også forberede dig til at skrive ansøgninger og gå til samtale.

Klientudtalelser

Kvinde - "Mine varmeste anbefalinger; Der findes psykoterapeuter – og der findes Rikke!! Sikke en fantastisk rejse jeg har været på. Ved Rikkes guidning og hjælp åbnedes flere døre og flere muligheder for mig selv, end jeg havde troet muligt. Jeg fik set egne uhensigtsmæssige mønstre, fik trådt nye veje og hjulpet hen af stier jeg ikke kendte. Her mødte jeg mig selv i flere aldre, den barnligt egoistiske, den overlevende fighter, den bange pleaser og alle de andre. Jeg fik set nye muligheder og overrasker til stadighed mig selv, med nye handlemønstre og større selvindsigt og ro end jeg nogensinde tidligere har haft. Rikkes evne er at hun er aktiv i sin lytning, jeg er ikke kun blevet lyttet til – men også udfordret på mine mønstre. Bla. Har stoleøvelsen givet mig mulighed for at teste virkningen af mine gamle mønstre – og øve mig i nye måder at kommunikere på. Rikke har en evne til at visualisere følelser og tanker, så jeg nærmest så mig selv udefra. Jeg er slet ikke færdig med at gå hos Rikke, jeg skal forcere min mur at modstand mod at gå yderligere ind i gamle mønstre – men jeg er helt tryg ved at Rikke guider mig og holder mig mentalt i hånden undervejs."  Læs mere  Læs mindre

Kvinde i 50'erne - "Rikke kan på sin stille og rolige måde, med nærvær og forståelse, få mig åbnet op, så det, som der skal ryddes op i, bliver gjort, på en god og trygt måde. Hun følger mig hele vejen, og hendes teknikker er gode, det er både med ord og kropssprog som er brugbar i min hverdag, og for mig på rettet vej igen. Jeg kan på det varmeste anbefale Rikke, hvis man har brug for en menneskelig mekaniker, Jeg har en rigtig god følelse og føler mig lettere og lettere når jeg går fra en samtale med Rikke"  Læs mere  Læs mindre

Ung Kvinde - "Kære Rikke Tusind tak for nogle gode snakke. Det har betydet mere end du aner og jeg vil altid være dig dybt taknemmelig. Det har været en stor hjælp, som jeg altid vil kunne bruge fremover. Stort knus og endnu endgang tak."  Læs mere  Læs mindre

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.