Pia Mangaard Lintrup - Parterapeut, Coach, Parcoach, Familieterapeut/-rådgiver, Mentor, ID Life coach

Pia Mangaard Lintrup

Parterapeut, Coach, Parcoach, Familieterapeut/-rådgiver, Mentor, ID Life coach

DENNE PROFIL ER IKKE LÆNGERE AKTIV

Jeg har praksis indenfor kognitiv terapi, psykoterapi & coaching i Hillerød / Par- og familieterapi, Individuel terapi og coaching for voksne og teenagere Pia Mangaard Lintrup - Parterapeut, Coach, Parcoach, Familieterapeut/-rådgiver, Mentor, ID Life coach

Beskrivelse

Velkommen til min profil.

Jeg hedder som sagt Pia og har min praksis indenfor kognitiv terapi, psykoterapi & coaching i Hillerød hvor jeg arbejder med:

Parterapi og familieterapi
Individuel terapi og coaching for voksne
Individuel terapi og coaching teenagere fra 14 år
Mentoring - mentoring for ID lifecoach stud.

PARTERAPI

Opskriften på det perfekte parforhold er, at man som par, grundlæggende har fælles værdier og i en grad forskellige personlighedstræk. Fællesværdier betyder, at man vil det samme i parforholdet ret værdimæssigt og det giver en fælleskurs fx om fremtiden, børneopdragelse, hvordan følelser af fx troskab, åbenhed og ærlighed (og flere)ret faktisk kan opfyldes og udleves i forholdet samt for mål og retning i forholdet. Forskellige personlighedstræk er grundlæggende for en god tiltrækning, som er vigtigt for det seksuelle samliv, for generel interesse af partneren og bevarelse af denne. Samtidig kan disse forskelligheder være årsag til konflikter, som mange frygter og nogle gange med god grund. Her er det afgørende så, hvor god man er til at håndtere og klare disse konflikter og få dem lukket. Parforhold helt uden konflikter er urealistiske,  men i de forhold , hvor parret påstår der ikke er konflikter, er det så fordi den ene part så fx tilpasser sig eller parret er blevet for ”gode venner” og måske fået lavet for meget om på hinanden, så de er blevet for ens. Konsekvensen af dette kan være at gnisten forsvundet – disse forhold oplevelse ofte som trivielle og kedelige. Så beviset for et godt parforhold er ikke om der er konflikter, men om man er god til at løse dem. Groft sagt kan man kan ikke skabe en god tiltrækning –  i nye forhold gælder det, at enten er den der eller ikke. I eksisterende forhold vil der kunne arbejdes med den, baseret og drevet af, den har været der. Til gengæld kan man lære at håndtere og klare konflikter. God og konstruktiv kommunikation, evne til empati samt indsigt i og forståelse for hver vores livsmønstre (disse vil altid blande sig i parforholdet), er vigtige faktorer ifht at løse parforholdets konflikter og skænderier.

Alt for mange parforhold opgiver for hurtigt at gøre noget ved problemerne og bliver skilt. Faktisk ville rigtig mange af dem kunne reddes, hvis terapien starter i god tid - dvs. før følelserne og den dybere kærlighed til hinanden, er væk.

I prislisten under de små grønne i ikoner kan du se eksempler på konkrete udfordringer jeg møder i min praksis

FAMILIETERAPI

Her arbejder forældre og teenager på, at få et godt forhold eller et endnu bedre forhold. Det handler ofte om, de konflikter, der kommer i forbindelse med at børn bliver teenagere. Det er en svær og sårbar tid for begge parter, men vigtig den lykkes, da den kommer til at præge relationen fremadrettet og påvirke teenagerens udvikling bl a selvværd,værdisæt, konflikthåndtering, evne til forståelse og empati og sunde relationer.

Det kan også handle om konflikter på tværs af familien og i alle aldre, søskendejalousi, "ting der ikke er blevet talt om", der nu ligger og blokerer for relationen og skaber afstand mellem parterne.

I prislisten under de små grønne i ikoner kan du se eksempler på konkrete udfordringer jeg møder i min praksis 

TERAPI & COACHING FOR VOKSNE

Måske er dit arbejde, personlige forhold, drømme, ambitioner m.m. ikke blevet helt som forventet. Måske har du et konkret problem, men det kan også være irritation, frustration, pres, manglende overblik, overskud og tro på sig selv, problemer i forholdet til andre,kan ikke finde en mening med livet, gå rundt med en negativ følelse uden at vide hvorfor, få styr på sit liv og på flere plan, kriser, m.m.

Uanset hvordan ens problemer ser ud og føles, så er det vigtigste, at man ønsker forandring i sit personlige liv. Og gør man det, er ingen grund for stor eller for lille til at blive taget alvorligt.

I prislisten under de små grønne i ikoner kan du se eksempler på konkrete udfordringer jeg møder i min praksis

TERAPI & COACHING FOR TEENAGERER FRA 14 ÅR

At være barn og vokse op, og senere være teenager og ung, er en særlig periode af et menneskes liv. Det er sjovt, spændende, men også sårbart, fordi man er under konstant udvikling. Der kan opstå mange udfordringer, som kan ende i uforløste problematikker.

Teenagere hjælpes med at få en større afklaring og forståelse omkring sig selv, hvordan de løser deres udfordringer på et følelsesmæssigt og mentalt plan, samt hvad de virkelig vil i livet og brænder for, herunder hjælp til at sætte sig mål og føre dem ud i livet. Disse ungdomsproblemer kan også handle om kæresteproblemer, eksamensangst, venner, det sociale og lærere m.m. Under et coachingforløb tages der særlige hensyn til, at det er en teenager. Bl.a. alder, modenhed, evne til refleksion og temaets alvor.

Unge under 18 år skal have deres forældres samtykke.

I prislisten under de små grønne i ikoner kan du se eksempler på konkrete udfordringer jeg møder i min praksis


MENTOR

Har du et mål, du gerne vil opnå eller nogle udfordringer, som du arbejder med at ændre?

Måske du så har brug for jævnlige og støttende samtaler?

Brug for en, som som kan hjælpe dig med at fastholde en ny adfærd, nye værktøjer, du er ved at indøve ifbm en udviklingsproces eller terapi/coachingforløb.

Måske du har haft et tilbagefald og har brug for en der holder dig på sporet i dit arbejde med dig selv?

Er du teenager og måske venter på en tid i ungerådgivningen eller en kontaktperson?

Eller blot har brug for at snakke med et fortroligt menneske engang i mellem?

Så kunne mentorløsning måske være noget for dig. Ofte er det korte samtaler a ca ½ times varighed, men som selvfølgelig godt kan være længere tid, alt efter dit behov. Samtalerne kan foregå i min praksis, på gåture eller elektronisk.

Kontakt mig for tid og priser, da dette aftales individuelt og efter behov.

MENTOR ID STUDERENDE  

Er for dig, som læser til Id Lifecoach. Her coacher jeg dig i dine udfordringer og i mål du gerne vil opnå. Altså præcis, som hvis du selv havde henvendt dig til en coach. Jeg bruger selvfølgelig metoder og modeller fra studiet, så du selv kan få forståelse og erfaring med, hvordan de virker i praksis. Nogle gange bytter vi roller, så du er min coach. Bagefter giver jeg dig feedback.

Certificeringsforberedelse går ud på at gøre dig klar til certificering, både psykisk, mentalt, rationelt og fagligt.

Kontakt mig for tid og priser, da dette aftales individuelt og efter behov. 


OM SAMTALERNE

Med udgangspunkt i det udfordring/problem du/I kommer med, finder vi ud af: - hvad der er på færde og hvorfor du/I har det.

Ud fra de afklarede udfordringer, finder vi ud af, hvad du/I ønsker i stedet for - hvad der ville være mere hensigtsmæssigt for dig /jer - hvad der vil gavne dit/jeres liv - dette bliver så dit/jeres mål 

Terapiarbejdet er så "vejen til målet" altså at komme fra udgangspunkt til målet. I denne proces stilles små delmål op.

HVEM ER JEG

Den, jeg er i dag er, er et resultat af et bevidst arbejde med mig selv og mine mål privat og professionelt. Både den personlige udvikling i forhold til alt hvad livet indebærer af mig som person, mit parforhold, som mor og mit arbejde, som har skabt modenhed og erfaring, samt mine uddannelser og  en række kurser.

Har deltaget i udvikling af parforholdsprogrammer bl a "Gift ved første blik" og lavet interviews om parforhold til Q, Alt for damerne og Woman.

Praktisk

Alle oplyste priser er inkl. moms.

Afbud skal ske dagen før aftalte tid senest kl. 14.00 på telefon eller sms ellers betales for fuld session, dette gælder selvfølgelig ikke ved akut opstået sygdom

De anførte åbningstider er vejledende kan der aftales tider udover disse - både akutte- som aftentider.


Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.