Birgitte Andersen - Psykoterapeut MPF

Birgitte Andersen

Psykoterapeut MPF

DENNE PROFIL ER IKKE LÆNGERE AKTIV

Omsorgsfuld og praktisk psykoterapi på dansk og engelsk. Voksne og unge. Online option. Amager. Birgitte Andersen - Psykoterapeut MPF

Beskrivelse

Denne mentor har ikke længere en aktiv profil – kontakt GoMentor support, hvis du vil have hjælp med at finde en anden.


Her finder du psykoterapi til dig, der vil overvinde din angst, depression eller stress – eller til dig der er I et forhold, der er ubehageligt eller decideret dårligt for dig.

Livet kan blive bedre – også for dig.  Det er grunden til at jeg blev psykoterapeut, så at jeg kan videregive den viden, erfaring og de psykoterapeutiske strategier, som jeg har lært på den hårde måde – så at det kan blive mindre hårdt for dig.

At leve med stress, depression, angst eller i et forhold, der dræner dig, er ødelæggende for dit helbred og dit liv. Så simpelt er det. Jeg ved at det er muligt at komme ud på den anden side og jeg brænder for at guide og støtte dem, som er klar. ​ Det kan være du er midt I en livskrise eller at du gerne vil bearbejde nogle ‘gamle’ følelser, så de ikke fylder så meget i hverdagen. Måske har du en konkret problem, du gerne vil bearbejde – det kan være problemer med parforholdet, med at håndtere din vrede, din sorg eller forholdene på din arbejdsplads. Det kan også være at du ved, der er noget i vejen men at du ikke ved lige hvad det er, der gør dig trist, træt eller måske er det fornemmelsen af at alting kan være lige meget.

Jeg anbefaler ofte at du starter med at du tager en gratis og uforpligtende test, der viser hvor du ligger med hensyn til stress, depression og angst. Det kan give os et udgangspunkt at arbejde ud fra.

Om mig: Jeg er psykoterapeut Mpf & Cand. Mag. fra Københavns Universitet og arbejder i eget praksis på Amager samt for TUBA (som co-gruppeterapeut) og rådgiver for Livslinien. 

Praktisk: Min klinik ligger i København S nær metro (Lergravsparken og Amagerbro st.) og busser (5C). Hvis du gerne vil have en kort samtale, før du bestiller en session, er du velkommen til at kontakte mig så vi kan aftale at tale sammen på et passende tidspunkt.


English:

Life can get better. That much I know for sure.

If you want to overcome your anxiety, depression or stress - or for you who are in a relationship that is uncomfortable or decidedly bad for you, I have been through it all and I am here to help.

Life can be better - for you too. This is why I became a psychotherapist, so that I can pass on the knowledge, experience and psychotherapeutic strategies that I have learned the hard way - so you don’t have to.

Living with stress, depression, anxiety or in a relationship that is draining you, is devastating for your health and your life in general. It is as simple as that.

I know things can get better and I'm passionate about guiding and supporting those who are ready. Perhaps you are in the midst of a life crisis or you need to process some 'old' feelings so that they don’t drain your everyday life. Maybe you have a specific problem you want to work on - it can be problems with the couple, dealing with your anger, your grief or the conditions at your workplace. It may also be that you know there is something in the way but that you do not know exactly what it is that makes you sad, tired or maybe it is the feeling that everything can be just as much. I often recommend that you start by taking a free and no-obligation test that shows where you are in terms of stress, depression and anxiety. It can give us a starting point to work from.

About me: I am a psychotherapist Mpf & Cand. Mag. from the University of Copenhagen and I work for TUBA as a psychotherapist and as a counselor at Livslinien. Besides this, I have my private practice.


Practicalities: My practice is located in Copenhagen S near the metro (Lergravsparken and Amagerbro st.) and buses (5C). If you would like to have a short conversation before booking a session, please contact me so we can agree to speak at an appropriate time. 

 

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.