Ulla Skram - Psykoterapeut MPF, Coach, Parterapeut, Enneagram coach

Ulla Skram

Psykoterapeut MPF, Coach, Parterapeut, Enneagram coach

GoMentor 24/7

4 klientudtalelser

DENNE PROFIL ER IKKE LÆNGERE AKTIV

Psykoterapeut (MPF & EFT parterapeut samt certificeret specialist i stress, angst og depression ved Human Support. Ulla Skram - Psykoterapeut MPF, Coach, Parterapeut, Enneagram coach

Beskrivelse

USOURCE v/Ulla Skram, Psykoterapeut MPF,  EFT parterapeut, MBA, mag.art.

Psykoterapi - Parterapi - Coaching - Behandler af stress, angst og depression

Med udgangspunkt i den nære tillidsbaserede relation mellem klienten og terapeuten arbejder jeg med eksistentielle kriser - stress, angst, depression, melankoli og meningsløshed, samt med personlighedsforstyrrelser (borderline-struktur) og 'jeg-tab', der kan give problemer i parforhold, på arbejdet og i andre relationer.
Som metode bruger jeg psykodynamiske  principper - så som fokus på og arbejde med tidligere erfaringer med bl.a. omsorgspersoner (fx far og mor), overføring samt arbejde med det ubevidste - gennem fx drømmetydning og symbolsk arbejde med tegninger o.a. Jeg bruger også metoder inden for bl.a gestalt terapi, traume- samt mentaliseringsbaseret terapi. 
Det er endvidere et centralt tema i den integrale psykoterapi, som undertegnede repræsenterer, at alle sider af et menneskes liv bliver genstand for opmærksomhed, samt behandlet og integreret i et helhedssyn. Hermed også kroppen. Kropslige budskaber så som symptomer og spændinger bliver der også ’lyttet til’, så at ny indsigt ikke kun forbliver en intellektuel øvelse, men også kropsligt integreres og rodfæstes. Dette sker gennem visualisering, meditation, arbejde med symptomer og kropsfølelser.


Hvad betyder "psykoterapeut MPF"?

MPF er en beskyttet titel, der fortæller at en psykoterapeut er medlem af Dansk Psykoterapeut Forening. For at blive godkendt som medlem skal man leve op til en række krav - om uddannelse, egenterapi, supervision mv. Denne beskyttede titel er klienternes garanti for at terapeuten har de kompetencer der skal til for at give den rigtige hjælp og behandling.


EFT Parterapi

Det primære formål med parterapi er at arbejde med at styrke parrets relation til hinanden, dvs. skabe et mere trygt og kærligt parforhold, og gennem terapien støtte parret i at ændre på de negative mønstre, som parrene oplever at side fast i, og som er ødelæggende for parforholdet.
Jeg arbejder med udgangspunkt i den evidensbaserede emotionsfokuseret model, med følelser der har rod i tilknytnings- og såringsmønstre, for sammen med parret at skabe en mere tryg relation, hvor parret bliver bedre i stand til at kommunikere med hinanden, forstå hinanden og rumme hinandens forskelligheder.


Coaching 

Jeg beskæftiger mig med også med psykoterapi og udvikling i organisationer.  Som ledelsescoach for både mellem- og topledere, medarbejdercoach, rådgiver, konsulent, censor, mentor og underviser arbejder jeg inden for felterne: Udvikling af den Autentiske Leder; Teamudvikling;  Stresshåndtering og Trivsel; Forandrings-ledelse; Innovation og CSR; Værdiudvikling & Strategi. Jeg benytter systemisk opstilling, EFT, enneagrammet,  psykodynamiske terapi og gruppedynamik.


Om mig

Jeg har gået i jungiansk psykoanalyse i mange år – blandt andet hos den nu afdøde stifter af det danske Jung Institut, Eigil Nyborg og siden hans hustru Vibeke Vedel, og modtaget supervision i klientarbejdet af jungianske psykoanalytikere og certificerede ID psykoterapeuter. Jeg er uddannet EFT parterapeut.

Den røde tråd i mit arbejde som coach, psykoterapeut  og parterapeut er gennem tillid og nærvær at understøtte  personlige processer, og skabe et terapeutisk rum hvor ubevidste konflikter, undertrykte følelser, tilknytningsmønstre i relationer kan bearbejdes, blive håndgribelige og vendes til indre udvikling.

Det er vigtigt for mig at finde ind til 'kilden' – drivkraften, og at vi sammen styrker essens og selvværd, skaber mening og indre-ydre udvikling. 

Jeg arbejder selv til stadighed med at udvikle mig fagligt, professionelt såvel som personligt og glæder mig til at samarbejde med dig - jer - om den indre udvikling.

Kh Ulla


Klientudtalelser

Sune - ""Ulla hjalp mig med at identificere den uro jeg havde i både kroppen og sindet. Det har gavnet mig i hverdagen og i de situationer, hvor uroen var stærkest. Hun giver et trygt frirum til både at snakke og lære om sig selv.""  Læs mere  Læs mindre

Julie - "“Jeg startede i terapi hos Ulla, da jeg fik hende anbefalet af en bekendt. Jeg tog kontakt pga flere ting, men primært ift at jeg ofte oplevede angst. Jeg var nybagt mor da jeg først mødte Ulla, og efter nogle dybdegående, nærværende og reflekterende terapitimer, fik jeg bearbejdet en masse ting fra min fortid, som jeg ikke var klar over påvirkede min nutid i stor grad. Herunder bl.a. årsager til min sociale angst, og udfordringer ift moderbinding og relationen til min egen mor, som havde en stor effekt på mit eget forhold til min lille datter. Det var en meget lærerig proces og jeg er utrolig taknemmelig for, at Ulla har bidraget til den bevidsthed jeg har idag omkring mig selv og mine nære relationer.”"  Læs mere  Læs mindre

Dennis - "...et helt utroligt forløb, som jeg slet ikke troede var muligt."  Læs mere  Læs mindre

Henrik - "Har kendt Ulla siden 2012 hvor vi begge startede på ID Academy’s Psykoterapeut uddannelse indenfor Integral Psykologien undervist i holistisk og oplevelsesorienteret form. Min oplevelse af Ulla har været givende især gennem hendes positive og omsorgsfulde nærvær, lytten og forståelse. En følelse af at blive mødt med oprigtig interesse og Især tryghed, omsorg, tilstedeværelse og accept har for mig fyldt sammen med en stemning af lethed og eventyr. Jeg opfattelse Ulla som analytisk og kognitiv stærk med en særlig interesse for Jungiansk psykoanalyse, evnen til at bevare overblik over komplekse fortællinger og bidrage med kompetencer fra egne livserfaringer privat som professionelt. Det er min oplevelse at Ulla trods det analytiske også kan give slip på konklusioner og lade det uvisse udfolde sig med plads til at gå på opdagelse. Er sikker på Ulla vil bidrage med en masse postiv indflydelse for hendes klienter og omverden igennem hende praksis som privat. Tak Ulla! :)"  Læs mere  Læs mindre

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.