Jungiansk drømmetydning

Skrevet d. 14-7-2018 15:15 af Ulla Skram - Psykoterapeut MPF, Coach, Parterapeut, Enneagram coach

Den klassiske psykoanalyse – der er grundlaget for al senere psykodynamisk terapi, benyttede i vid udstrækning drømmetydning som metode til behandling af neuroser – det der nu kaldes personlighedsforstyrrelser, – så som hysteri og narcissisme, samt symptomer som depression, angst mv. Freud kalder i sine værker drømmetydning for ’Kongevejen til det ubevidste’.

Drømmen forholder sig ifølge Jungs teori kompensatorisk til den vågne bevidsthedstilstand, hvilket kan forstås som at den kommenterer, viser nye veje – måske også blindgyder, og justerer. Alt sammen potentielt berigende i forhold til at få større indsigt i sig selv.

Jungs model for selvet indbefatter jeget, personaen, det personligt ubevidste, skyggen, animus og anima og det kollektivt ubevidste. I drømmene gestaltes ind imellem rester fra dagen – dagsrester – og iblandes arketyper fra det kollektivt ubevidste i et symbolsprog, som kun kan tolkes meningsgivende af terapeut og klient i samarbejde ved hjælp af den såkaldte amplifikationsmetode (udvidelse af symbolerne) og associationer. Drømmenes logik er sin helt egen –  ligner ikke den vågne bevidstheds logik, og glemmes også hurtigt, som bekendt, hvis de ikke skrives ned.

Behandling af søvnløshed – mareridt

Søvnbesvær er et almindeligt symptom på adskillige mentale ubalancer og lidelser så som depression og angst. Nogle mennesker oplever søvnbesvær pga genkomne stærke, alarmerende drømme eller egentlige mareridt. En måde at behandle denne type af søvnløshed er ved drømmetydning, – det at identificere temaerne i mareridtene og derpå udvikle alternative slutninger, der integreres og praktiseres i vågen tilstand.

Søvnbesvær er ofte et symptom på andre underliggende problemer, depression, eksistentiel krise og angst, og skulle derfor også helst behandles i den større kontekst, og ikke isoleret.

Det er min erfaring i arbejdet med jungiansk drømmetydning at den meningsgivende tolkning kan have en bevidsthedsudvidende og healende effekt i sig selv.

Læs eventuel mere om drømmetydning i bøger af Jung, Ole Vedfeldt, Jes Bertelsen, Eigil Nyborg m.fl. Og læs også gerneflere af mine blogindlæg om temaer i terapien på mine hjemmeside. Usource.

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.