ANGST

Skrevet d. 27-3-2022 12:48:50 af Ulla Skram - Psykoterapeut MPF, Coach, Parterapeut, Enneagram coach

Angst og eksistentiel krise 

Søren Kierkegaard Den danske filosof Søren Kierkegaard undersøger i sine værker – heriblandt ’Begrebet Angest’ fra 1844, menneskets væsen, essens og eksistens og beskæftigede sig med spørgsmål som: Hvad vil det sige at være menneske, og hvad indebærer det at blive sig selv og træde i eksistens? Ifølge Kierkegaard vil mennesket altid befinde sig i en krise mellem angsten og viljen til at træde i eksistens, det vil sige blive fri og ’vokse sammen med sig selv’. Kierkegaard mener hermed, at angsten er en del af menneskets natur, og at den drager os hen mod en erkendelse af os selv, vores sande jeg, vores selv. Angsten er derfor både skræmmende og dragende for mennesket på samme tid. Der er et potentiale i mennesket, der kan føre det mod en større erkendelse af, hvem det er. Men jeget stritter imod – med forsvarsmekanismer mod angsten for intetheden og tomheden.

Den 'produktive' angst: Det vil sige, at selvom angsten kan være nedbrydende, kan den samtidig være produktiv. Der kan derfor siges at ligge et paradoks i angsten, da den på den ene side indebærer muligheden for at udvikle sig, - træde i eksistens, som Kierkegaard kalder det, men omvendt kan man også risikere at miste sig selv til angsten, da man ’forlader’ sig selv (med forsvarsmekanismer) når angsten opstår. Faren er, at man helt mister sig selv til angsten. Derved forbliver man ufri, og lever i og med sine forsvar og symptomer på indre uro og tomhed. Men krisen og terapien kan også bruges til at nå til en dybere indsigt og et højere niveau af bevidsthed og selvudvikling.

Depression og angst

Depression og angst er ofte lidelser der i høj grad er hæmmende for glæde og livsudfoldelse samt det at nå sit fulde potentiale. I lang tid var angst og depression set som to forskellige lidelser, og det er de også. Det sker dog også at de følges ad. Det gælder især, hvis angsten ikke skyldes noget konkret, en konkret situation eller begivenhed, men er en følge af ’ikke-levet’ liv,  ubrugt potentiale, meningsløshed, og generelt angst for intetheden som Kirkegaard beskriver. Den amerikanske psykoterapeut Irwin Yalom beskriver i sine mange værker hvordan de fire uomgængelige anliggender, de fire grundvilkår – døden, isolationen, friheden og meningsløsheden – kan vise sige som både udfordringer og udviklingspotentialer, når man rammes i livet af tab og sorg o.a. Døden: Vi eksisterer nu, men en dag vil vi ophøre med at eksistere. Vores egen ikke-eksistens og mulighedernes umulighed er skræmmende. Friheden: Med friheden opleves fravær af rammer og ydre struktur samt den skræmmende bevidsthed om selv at vælge og tage ansvar for vores handlinger. Den eksistentielle isolation: Lige meget hvor meget vi anstrenger os, vil der altid være et sidste, uoverstigeligt svælg; hver og én træder vi alene ind i livet og må forlade det alene. Meningsløshed: Når vi skal dø, når vi selv skaber vores verden og når vi i sidste ende er alene i et indifferent univers, hvad er da meningen med livet? Kan vi selv skabe mening i et meningsløst univers? Her kan en terapuet, der er trænet i eksistentiel psykoterapi hjælpe klienten på vej.


Mennesker med depression oplever deres symptomer på en hel unik og personlig måde. De fleste depressioner kan behandles med terapi og burde ikke behandles udelukkende medicinsk. Mennesker, der er ramt af depression ser ofte på deres symptomer som et udtryk for svaghed og utilstrækkelighed. Denne tendens til at kritisere sig selv er ofte en del af selve kerneproblemet.

Angst og fobier

Psykoterapeuter beskæftiger sig ofte med at behandle klienter med angst for noget mere konkret - social fobi, agorafobi, araknofobi etc. Til denne gruppe af lidelser, der resulterer i nogle meget specifikke symptomer hører også OCD, PTSD, anoreksi, ortoreksi, bulimi og panikangst. Mange af disse lidelser og symptomer kureres i mange tilfælde effektivt med kognitiv, adfærdsmæssig og mentaliserings-baseret terapi, med ’eksponering’ som medvirkende metode. Det er dog i alle tilfælde vigtigt at vide at symptomet er en ’overlevelsesstrategi’ fordi noget, der opleves som værre end symptomet, og som truer med at ødelægge jeget. Derfor arbejder jeg selv med en tvedelt terapeutisk strategi - værktøjer til mentalisering, samt dybdepsykologi og dynamisk psykoterapiterapi, der arbejder med roden til den fobiske angst.


Kh UllaHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.