Enneagrammet i terapien

Skrevet d. 27-3-2022 13:01:15 af Ulla Skram - Psykoterapeut MPF, Coach, Parterapeut, Enneagram coach

Enneagrammet

Enneagrammet er en urgammel typeopdelingsmodel, som går tilbage til kristen-jødisk kabbalistisk og tibetansk mystik og også især den filosofiske muslimske sufi-tradition. Enneagrammet er siden blevet ’psykologiseret og raffineret af den armenske filosof Gurdjieff, der i 20’erne grundlagde "Institut for Menneskers Harmoniske Udvikling" i Frankrig. Siden har mange andre videreudviklet på typologien og dens anvendelse - chileneren Oscar Ichaso (f.1931) og  amerikanere som Russ Hudson og Don Richard Riso, der også udviklede en model for niveauer af selvindsigt inden for typerne.

Der er ni mennesketyper – der følger de oprindeligt 9 dødsynder, og som fortæller om typernes essentielle frygt, overbevisninger, værdier, motivationsfaktorer, handlemønstre, kommunikationsstil, selvopfattelse m.m. Disse er:  1. Perfektionisten, 2. Hjælperen, 3. Udretteren, 4. Individualisten, 5. Iagttageren, 6. Skeptikeren, 7. Eventyren, 8. Frontkæmperen og 9. Fredselskeren.
Dertil kommer de såkaldte ’vinger’ til typerne og ’instinkter’ - det sociale, den selvopholdene, og det intense 'seksuelle'  instinkt, der også giver en særlig toning af typerne.

Typerne kan endvidere kategoriseres i hjerte, hjerne og kropstyper. Og disse typer kan også underafdeles i forhold til deres særlige tilknytningsmønstre – som vi kender dem fra blandt andre John Bowlby og Melanie Klein m.fl.

Enneagrammet bruges af terapeuter til at udvikle klientens talenter, potentiale og personlighed, og også det at komme ud over egoet - jeg'et, forsvarsmekanismer og usunde mønstre. Man kan sige at:  ”Enneagrammet sætter mennesket i kasser, men faktisk er det sådan at Enneagrammet beskriver den ’kasse du allerede befinder dig i.” (Flemming Christensen, Enneagrambogen, 2005)

Jeg er selv uddannet hos Flemming Christensen og bruger enneagrammet i min individuelle terapi og i parterapien til at identificere ubvidste mønstre der blokerer for den personlige og parrets udvikling.


Kh Ulla

Læs mere om: Personlig udvikling

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.