Thomaas Apath Anglophil - Mentor, Coach, Business coach, Kærlighedscoach, Parcoach, Skilsmissecoach

Thomaas Apath Anglophil

Mentor, Coach, Business coach, Kærlighedscoach, Parcoach, Skilsmissecoach

Videosamtale

4 klientudtalelser

DENNE PROFIL ER IKKE LÆNGERE AKTIV

I mit arbejde som mentor og personlige coach, er det vigtigste element at udvikle kendskabet til dig selv. At finde frem til glæden i dit liv/arbejde igennem optimering af dine kompetencer, Thomaas Apath Anglophil - Mentor, Coach, Business coach, Kærlighedscoach, Parcoach, Skilsmissecoach

Beskrivelse

DIN Baggrund

Du har et behov for en afklaring, det kan være arbejde, ide, venskab, parforhold o.a. du kan have et problem, du ønsker at tale med en anden uvildig om. Du har måske brug for at finde frem til din kerne, til dit reelle talent. Du kan have behov for en strategi for din karriere. Muligheder har sin begrænsning i din fantasi, - og løsninger er altid tilgængelige, hvis du ønsker dem. Det er derfor du kan opnå gode resultater med mentoring, personlig og (spirituel) coaching.

Tilgangen

Med baggrund i at vi alle er forskellige, bruger jeg også forskellige tilgange og indfaldsvinkler til en given situation. Det kan være et behov for at forstå en følelse. Det kan være din egen, det kan være en andens. Du kan have et behov for en stærkere kontakt med dig selv. måske kører du i ring og har brug fir ideer til, hvordan du bryder ud af ringen. Den personlige spirituelle coaching, vil langsomt, men sikkert bevæge sig frem mod et større kendskab til dig selv.

Min mentoring & coaching

Bygger på mage års erfaringer. Jeg er direkte og jeg er ærlig og får jeg muligheden går jeg direkte til det jeg ser der kan bringe dig videre. Udgangspunktet er, at dine hensigter er reelle. Problemet er ofte forbundet med uklarhed omkring egen formåen eller forståelsen af måden du fungerer på. Det kan også relatere til at andre lægger pres på dig, et pres du ikke umiddelbart kan forholde dig til. Mulighederne er også her – mange.

Og hvad så?

Du kan kontakte mig for en uforpligtende kort (15 minutter) samtale over telefonen, og her få en fornemmelse af om jeg kan være den støtte eller hjælp du har brug for. Du har herefter mulighed for at bestille en tid, som kan være online, eller hvor jeg bor i Kolind 55 min. Med letbanen fra Aarhus, eller du kan konsultere mig i Valby.


Erfaring, erfaring og erfaring giver udgangspunktet for min opgave som Mentor og Peronlig coach. Derudover er min baggrund relateret til personaleledelse. Jeg er certificeret NLP, HNLP Master Practitioner og Hypnoterapeut fra NLP Huset, har jeg tilegnet mig en række teknikker. Jeg er Master Practitioner i EFT fra Alternative School London, hvor jeg fik adgang til andre, men virkningsfulde arbejdsredskaber. Endvidere har jeg en række forskellige kursusforløb omkring forskellige emner indenfor spirituel psykologi. Enneagrammet har spillet en rolle i min forståelse af de systemiske teorier som kan være bærende for min tilgang til dig. Som eksempelvis den psykologiske del af den siderisk astrologi (C. G. JUNG) og filosofien bag og det samme gælder numerologi. I mit arbejde som Mentor og personlig coach, har været omkring mange forskellige problemområder. Mit erfaringsområde indenfor virksomheder er primært sparring omkring strategier, arbejdsliv, brainstorming, relationer, personalehåndtering, og jeg har erfaring i undervisning omkring personlig udvikling.

Baggrunden for mit arbejde

Hvem er jeg?

Min tilgang til den psykologiske og spirituelle verden er primært af praktisk karakter. Det skal forstås på den måde at jeg altid har søgt at relatere mine kurser til mit eget liv. Jeg er født juli i 1951. Jeg blev interesseret i det spirituelle og livet mellem himmel og jord i april 1960. da var jeg 9 år. Inden da, havde jeg levet sammen med min mor på en gård i vest Jylland, hvor hun var husbestyrerinde. Ved min moders bryllup i april 1960 mødte jeg min oldefar. Min kontakt med min oldefar blev skelsættende. Det gjorde den fordi jeg fik kontakt med mine spirituelle rødder. Min oldefar, som på det tidspunkt var 94 år, fortalte efterfølgende flere historier om hans mor. Min oldefars mor (min tipoldemor) var det man dengang kaldte for ”synsk”. Der florerer mange historier om hende, men essens er, at hendes evner gik langt ud over, hvad man generelt forstår. Det gav imidlertid mig muligheden for et sted, hvor jeg havde tryghed og kunne finde forståelse for livets mange udfordringer.

Min interesse for den psykologiske (læs spirituelle) psykologi begyndte den 1. februar 1969, få måneder efter min moders død. Det blev en næsten altopslugende interesse, kun afbrudt af ægteskab x 2 og børn. I tiden hvor jeg var gift i første ægteskab, blev jeg fodret med artikler om astrologi m.m. af min daværende svigermor. Langsomt, men sikkert fik jeg greb om den psykologiske essens. I 1984 stoppede jeg som selvstændig, tvunget af omstændighederne. Her besluttede jeg at mit liv fra da, skulle være kvalitativ, i stedet for som indtil da, havde været kvantitativ. På det tidspunkt havde jeg øget min interesse for de spirituelle forhold igennem en længere tid. Healing optog mig meget dengang, - som i dag. Det samme gjaldt den psykologiske del af astrologien. I årene efter deltog jeg i mange forskellige kurser omkring både psykologi, meditation, visualisering og affirmationer som alt sammen var en konsekvens af en rejse til Indien i 1987 88, hvor jeg stiftede bekendtskab med forskellige meditations metoder og fik stor hjælp fra forskellige guruer, heriblandt den største Sai Baba, der havde ashram i Putterparti, i Indien. Det samme gælder Swamiji’ s musik. Swamiji havde ashram i Maysore Indien. Efter hjemkomsten fra Iden blev der lavet interview af Reuters, artiklen kom i alle landets aviser.

I alle årene har jeg arbejdet med personlig spirituel coaching, healing og den psykologiske astrologi. Jeg har taget uddannelsen som NLP & HNLP (NLP Huset) og EFT Master Practitioner (London alternative Academy), samt Hypnoterapeut og en række andre psykologiske og spirituelt rettede kurser, som eksempelvis Bars, meditation visualisering m.m.

Jeg har indtil nu skrevet 2 bøger. Den første bog har titlen ”det sideriske solarhoroskop”. Bog nr. 2 har titlen ”bryd dine mønstre – og skab din egen fremtid. (ISBN nr. 978-87-1806-0-0)

Hvad er spirituel coaching?

Den spirituelle psykologi gør dig bevidst om, hvad der er din inderste essens. Den gør det muligt at få et objektivt forhold til din livshistorie. Når at arbejde med dit forhold til din kerne og den virkelighed, som du befinder dig i, åbner du op for en konstruktiv måde at arbejde med dig selv på. Spirituel psykologi medvirker til at du lettere vil kunne håndtere stress, traumer og kriser m.m. i dit liv. Når du ser dig selv som den du er, sættes der nyt lys på dine muligheder. Dermed øger du dine muligheder for at tilegne dig nye og andre måder at gå til dine opgaver i dit liv.

Hvad er spirituel & personlig coaching?

Spirituel coaching tilsigter at udvikle dine medfødte og naturlige evner. Det åbner op for at finde frem til din inderste kerne og autenticitet. kontakten - med det intuitive sind fremkalder følelsen af at være forbundet med noget større og at der er mere mellem himmel og jord. Din kontakt med din intuition, træner dig i at mærke og føle. Det gør dig levende.

Styrk din gennemslagskraft!

Mit mellem navn Apath, er sammensat af det engelske ord a path, hvilket oversat til dansk betyder en sti, eller en vej. Valgt af det mellemnavn, er gjort fordi det er et symbol på, at formålet er at oplyse dit livs vej, for derigennem at gøre dit liv lettere, mere overskuelig, fremkalde større glæde derigennem bringe de optimale betingelser for et godt liv. Et større kendskab til dig selv, optimerer dine muligheder for selv at vælge. Optimer mulighederne for at du kan navigere derhen, hvor du ønsker at være i dit liv. Erfaringen viser at udbyttet ved personlig coaching stiger voldsom, når du øger din rummelighed og dermed din forståelse af det samfund du lever i.

Klientudtalelser

Claus - "Du er der hver gang jeg har brug for at blive løftet, og jeg kommer aldrig forgæves."  Læs mere  Læs mindre

Jens - "Du gav od indsigt i hinandens måde at opleve vores følelser på, det gav pte."  Læs mere  Læs mindre

Mogens - "tak fordi du altid er parat, når det brænder på."  Læs mere  Læs mindre

Sarah - "tak for grundige skriv og samtale"  Læs mere  Læs mindre

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.