Karen Wichmann Lyngesen - Psykolog

Karen Wichmann Lyngesen

Psykolog

4 klientudtalelser

DENNE PROFIL ER IKKE LÆNGERE AKTIV

Karen Wichmann Lyngesen - Psykolog

Beskrivelse

 

Denne mentor er ikke længere aktiv - Kontakt GoMentor support, hvis du har brug for hjælp til at finde en anden mentor.

 

 

Autoriseret psykolog Karen Wichmann

                                                                                                                            

Jeg terapien efter dit behov og din unikke problemstilling, men arbejder primært ud fra et psykodynamisk grundlag og bruger kognitive og mentaliseringsbaserede vinkler på der, hvor det giver mening.

                                                                                

BEMÆRK: TAGER IKKE IMOD HENVISNING FRA LÆGEN

Mine særlige erfaringsområder:

Børn & Unge

Der kan være mange årsager til, at man henvender sig hos en psykolog i forhold til sit barn. Ofte er der noget ved barnets adfærd eller trivsel, som vækker undren og bekymring og egne forsøg på at løse problemerne er mislykkedes. Det kan være problematikker så som;

 • Dårlig trivsel generelt
 • Faglige problemer i skolen (både i forhold til at kunne følge med, men også i forhold til
  at mangle udfordring)
 • Sociale problemer
 • Problemer i forhold til opmærksomhed og koncentration
 • Trivselsproblemer som følge af skilsmisse i familien
 • Mistanke om mulig diagnose og tanker omkring hvor vidt videreudredning vil være en god idé

Jeg har gennem mange år i både PPR og Familieafdelingen oparbejdet stor erfaring i forhold til arbejdet med børn og unge og deres familier. Problemområder kan spænde fra alt faglige vanskeligheder, mulige diagnoser til generelle trivselsproblemer. Jeg tilbyder både samtaler til børn og unge, udredning med henblik på at opnå større viden i forhold til en mulig psykiatrisk diagnose og tilbyder vejledning til forældre.


Efterfødselsreaktioner: Selv om din baby er et ønskebarn, kan du opleve negative følelser og endda være i tvivl, om det overhovedet var en god idé at få et barn. Det skyldes de store psykiske og kropslige forandringer efter en fødsel, som stiller høje krav til din tilpasningsevne og dine ressourcer. Det kan give dig en fødselsdepression, også kaldet en efterfødselsreaktion. Reaktionen kan være alt fra en ganske let til en svær livstruende tilstand.

 

Belastningsreaktioner: Er du psykisk overbelastet kan du opleve det vanskeligt at få familieliv, arbejdsliv og fritidsliv til at balancere. En belastningsreaktion er en psykisk tilstand, der kan opstå efter hændelser, hvor dit psykiske kapacitetssystem ikke kan håndtere oplevelsen.

 

Relationsproblemer: Relationsproblemer kan komme til udtryk på mange forskellige måder. Måske oplever du specifikke relationer, som er vanskelige, eller generelle mønstre hos dig selv, der aktiveres i relation til andre. Det kunne være:

 • At du har svært ved at sætte grænser? At sige til og fra i bestemte relationer eller måske generelt?
 • At du ofte får en rolle, du egentlig ikke ønsker fx på arbejdspladsen? Blandt dine venner? Dine søskende? Børn?
 • At angsten for at blive forladt og svigtet fylder så meget, at du måske helt undgår nære relationer?
 • At du let bliver uhensigtsmæssigt afhængige af andre?
 • At det generelt er svært for dig at have tillid til andre? eller at du bliver du let jaloux?

Terapien kan skabe en bevidsthed om dine mønstre og en forståelse af, hvorfor og hvordan det er blevet sådan. Derpå kan der arbejdes på at ændre disse mønstre, så du fremadrettet indgår i relationer på en måde, hvor din livskvalitet højnes.

 

Jeg har i øvrigt også erfaring indenfor områder som:

 • Depression
 • Barnløshed og fertilitet
 • Omsorgssvigt i barndommen
 • Sorg og krise
 • Angst
 • Selvværdsproblemer

 

Terapien

Terapien hos mig er primært korttidsterapi, men da du er fokuspunktet, vil forløbet blive tilpasset dig og dit behov.

Du er mere end velkommen til at kontakte mig, skulle du have spørgsmål om terapi hos mig, hvis du allerede ved nu at du ønsker en tid, så benyt endelig linkene ovenfor. Jeg tager desværre ikke imod henvisninger.

 

RING ELLER SKRIV FOR TID - min kalender på siden er ikke opdateret :-)

Klientudtalelser

Kvinde 43 år - "Efter en lang årrække hvor jeg endte i de samme halvdårlige forhold valgte jeg at opsøge en psykolog. Mit forløb har været enormt givende, og jeg har gennem et forløb på 10 gange fået en ny selvindsigt og gennem samtale og øvelser, føler jeg i dag at jeg har helt andre forudsætninger for at træffe bedre valg for mig selv. Jeg oplevede Karen som enormt empatisk og det var nemt at åbne op for hende. "  Læs mere  Læs mindre

Thomas, 18 år - "Jeg fik styr på min eksamensangst."  Læs mere  Læs mindre

Anne-Marie, 39 år, mor til pige på 9 år - "Vores datter på 9 år trivedes rigtig dårligt og vi var i tvivl om, om vi gjorde noget forkert eller om hun havde en diagnose. Min mand og jeg gik 5 gange til forældrevejledning og fik meget ud af det og i dag har vi lært en anden tilgang til vores datter som gør, at hverdagen glider meget lettere med langt færre konflikter. Vi fik hjælp til at forstå vores datter og hendes måde at reagere på, og det gjorde en verden til forskel."  Læs mere  Læs mindre

Bettina, 35 år. - "Jeg valgte at gå i et terapi forløb pga. gentagne depressioner. Jeg følte mig forstået og fik en god ny indsigt i, hvorfor jeg indimellem reagerer som jeg gør samt nogen brugbare redskaber til at håndtere det i hverdagen. Jeg giver Karen mine bedste anbefalinger."  Læs mere  Læs mindre

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.