Malene Louise Aagaard - Metakognitiv terapeut, Terapeut, Stressterapeut, Mentaltræner, Coach, Stresscoach

Malene Louise Aagaard

Metakognitiv terapeut, Terapeut, Stressterapeut, Mentaltræner, Coach, Stresscoach

Frederiksberg, Videosamtale , GoMentor 24/7

8 klientudtalelser

Personligt fremmøde

1 Stress samtale 600 kr. Aftal tid

Vil du gerne have mere ro i hovedet og færre bekymringer at slås med? Både i forbindelse med arbejde, studie eller fremtiden?

Vil du gerne lære at håndtere pres og bekymringer langt bedre, så det ikke tynger dig og mindsker din livskvalitet?

Så tilbyder jeg til stresscoaching samtaler med afsæt i metakognitiv terapi. Målet med sessionerne er at få skabt et forløb for dig, hvor du kan få bugt med stress og få mere ro i hovedet. I forløbet dvæler vi ikke ved fortiden og du behøver ikke at dele din historie eller udfordringer med mig ( medmindre du brænder for dette). Derimod vil vi fokusere på, hvad du kan gøre for at få mere ro i hovedet, samt få kontrollen tilbage over dine tanker, så du kan slippe de negative tanker og øge din livskvalitet. Du vil undervejs lærer at slippe negative tanker og bekymringer, lære at få kontrollen tilbage, delvist eller helt fjernet det negative forhold du har til dine tanker

1 Terapisamtale 600 kr. Aftal tid


Disse samtaler vil tage udgangspunkt i henholdsvis kognitiv og metakognitiv terapi, med fokus på årsagsbehandling fremfor symptombehandling af områder såsom selvtillid, stress, tvangstanker, nedtrykthed, mentalt kaos, kropskomplekser, idealer, voldsomme oplevelser, præstationspres, svære tanker og problemer. Der udføres ikke vanecoaching, men der gennemgås kognitive og metakognitive modeller.


Metakognitiv terapi anvendes til at afhjælpe dine spekulationer. For når vi spekulerer, bekymrer vi os om ting der endnu ikke er sket, det er altså potentielle problemer som vi forestiller os. Mange har en ide om at spekulation fører til løsning af problemet, men ofte så medføre spekulationer blot et ekstra problem, nemlig at vi bekymrer os om vores bekymringer. Vores strategi for håndteringen af tanker og bekymringer kan derfor med fordel ændres, så vi ikke begynder at bekymre eller stresse os selv yderligere.


Nogle føler behov for at dele og mere kognitivt bearbejde deres problematikker, hvilket kan gøres med afsæt i kognitiv terapi, hvori vi undersøger tankerne og de forståelser som gøres heraf.


Disse samtaler er ikke begrænsede til nogle former for emner, men ofte er det emner som: selvtillid, stress, tvangstanker, nedtrykthed, mentalt kaos, kropskomplekser, idealer, voldsomme oplevelser, præstationspres og svære tanker, som bearbejdes.


Samtalerne foregår på Frederiksberg eller online.
Forud for forløbs opstart vil der være en telefon samtale på 10 minutter, hvor vi kan afstemme forventninger, samt hvorvidt jeg kan hjælpe dig og hvad du ønsker hjælp til.
Der afsættes som udgangspunkt 45 minutter til hver session.


3 stress samtaler 1.650 kr. Aftal tid

Vil du gerne have mere ro i hovedet og færre bekymringer at slås med? Både i forbindelse med arbejde, studie eller fremtiden?

Vil du gerne lære at håndtere pres og bekymringer langt bedre, så det ikke tynger dig og mindsker din livskvalitet?

Så tilbyder jeg til stresscoaching samtaler med afsæt i metakognitiv terapi. Målet med sessionerne er at få skabt et forløb for dig, hvor du kan få bugt med stress og få mere ro i hovedet. I forløbet dvæler vi ikke ved fortiden og du behøver ikke at dele din historie eller udfordringer med mig ( medmindre du brænder for dette). Derimod vil vi fokusere på, hvad du kan gøre for at få mere ro i hovedet, samt få kontrollen tilbage over dine tanker, så du kan slippe de negative tanker og øge din livskvalitet. Du vil undervejs lærer at slippe negative tanker og bekymringer, lære at få kontrollen tilbage, delvist eller helt fjernet det negative forhold du har til dine tanker..

5 stress samtaler 2.500 kr. Aftal tid

Vil du gerne have mere ro i hovedet og færre bekymringer at slås med? Både i forbindelse med arbejde, studie eller fremtiden?

Vil du gerne lære at håndtere pres og bekymringer langt bedre, så det ikke tynger dig og mindsker din livskvalitet?

Så tilbyder jeg til stresscoaching samtaler med afsæt i metakognitiv terapi. Målet med sessionerne er at få skabt et forløb for dig, hvor du kan få bugt med stress og få mere ro i hovedet. I forløbet dvæler vi ikke ved fortiden og du behøver ikke at dele din historie eller udfordringer med mig ( medmindre du brænder for dette). Derimod vil vi fokusere på, hvad du kan gøre for at få mere ro i hovedet, samt få kontrollen tilbage over dine tanker, så du kan slippe de negative tanker og øge din livskvalitet. Du vil undervejs lærer at slippe negative tanker og bekymringer, lære at få kontrollen tilbage, delvist eller helt fjernet det negative forhold du har til dine tanker

5 terapi samtaler 2.500 kr. Aftal tid


Disse samtaler vil tage udgangspunkt i henholdsvis kognitiv og metakognitiv terapi, med fokus på årsagsbehandling fremfor symptombehandling af områder såsom selvtillid, stress, tvangstanker, nedtrykthed, mentalt kaos, kropskomplekser, idealer, voldsomme oplevelser, præstationspres, svære tanker og problemer. Der udføres ikke vanecoaching, men der gennemgås kognitive og metakognitive modeller.


Metakognitiv terapi anvendes til at afhjælpe dine spekulationer. For når vi spekulerer, bekymrer vi os om ting der endnu ikke er sket, det er altså potentielle problemer som vi forestiller os. Mange har en ide om at spekulation fører til løsning af problemet, men ofte så medføre spekulationer blot et ekstra problem, nemlig at vi bekymrer os om vores bekymringer. Vores strategi for håndteringen af tanker og bekymringer kan derfor med fordel ændres, så vi ikke begynder at bekymre eller stresse os selv yderligere.


Nogle føler behov for at dele og mere kognitivt bearbejde deres problematikker, hvilket kan gøres med afsæt i kognitiv terapi, hvori vi undersøger tankerne og de forståelser som gøres heraf.


Disse samtaler er ikke begrænsede til nogle former for emner, men ofte er det emner som: selvtillid, stress, tvangstanker, nedtrykthed, mentalt kaos, kropskomplekser, idealer, voldsomme oplevelser, præstationspres og svære tanker, som bearbejdes.


Samtalerne foregår på Frederiksberg eller online.
Forud for forløbs opstart vil der være en telefon samtale på 10 minutter, hvor vi kan afstemme forventninger, samt hvorvidt jeg kan hjælpe dig og hvad du ønsker hjælp til.
Der afsættes som udgangspunkt 45 minutter til hver session.

 

10 stress samtaler 4.000 kr. Aftal tid

Vil du gerne have mere ro i hovedet og færre bekymringer at slås med? Både i forbindelse med arbejde, studie eller fremtiden?

Vil du gerne lære at håndtere pres og bekymringer langt bedre, så det ikke tynger dig og mindsker din livskvalitet?

Så tilbyder jeg til stresscoaching samtaler med afsæt i metakognitiv terapi. Målet med sessionerne er at få skabt et forløb for dig, hvor du kan få bugt med stress og få mere ro i hovedet. I forløbet dvæler vi ikke ved fortiden og du behøver ikke at dele din historie eller udfordringer med mig ( medmindre du brænder for dette). Derimod vil vi fokusere på, hvad du kan gøre for at få mere ro i hovedet, samt få kontrollen tilbage over dine tanker, så du kan slippe de negative tanker og øge din livskvalitet. Du vil undervejs lærer at slippe negative tanker og bekymringer, lære at få kontrollen tilbage, delvist eller helt fjernet det negative forhold du har til dine tanker

 

10 Terapi samtaler 4.000 kr. Aftal tid


Disse samtaler vil tage udgangspunkt i henholdsvis kognitiv og metakognitiv terapi, med fokus på årsagsbehandling fremfor symptombehandling af områder såsom selvtillid, stress, tvangstanker, nedtrykthed, mentalt kaos, kropskomplekser, idealer, voldsomme oplevelser, præstationspres, svære tanker og problemer. Der udføres ikke vanecoaching, men der gennemgås kognitive og metakognitive modeller.


Metakognitiv terapi anvendes til at afhjælpe dine spekulationer. For når vi spekulerer, bekymrer vi os om ting der endnu ikke er sket, det er altså potentielle problemer som vi forestiller os. Mange har en ide om at spekulation fører til løsning af problemet, men ofte så medføre spekulationer blot et ekstra problem, nemlig at vi bekymrer os om vores bekymringer. Vores strategi for håndteringen af tanker og bekymringer kan derfor med fordel ændres, så vi ikke begynder at bekymre eller stresse os selv yderligere.


Nogle føler behov for at dele og mere kognitivt bearbejde deres problematikker, hvilket kan gøres med afsæt i kognitiv terapi, hvori vi undersøger tankerne og de forståelser som gøres heraf.


Disse samtaler er ikke begrænsede til nogle former for emner, men ofte er det emner som: selvtillid, stress, tvangstanker, nedtrykthed, mentalt kaos, kropskomplekser, idealer, voldsomme oplevelser, præstationspres og svære tanker, som bearbejdes.


Samtalerne foregår på Frederiksberg eller online.
Forud for forløbs opstart vil der være en telefon samtale på 10 minutter, hvor vi kan afstemme forventninger, samt hvorvidt jeg kan hjælpe dig og hvad du ønsker hjælp til.
Der afsættes som udgangspunkt 45 minutter til hver session.


tillægs samtale ifbm. GoMentor 24/7 598 kr. Aftal tid

Tilbydes som samtale i forbindelse med GoMentor 24/7, og kan omhandle alle typer af udfordringer du oplever og har brug for 1-1 sparring omkring.

Kursus 'mere mentalt robust' 3.500 kr. Aftal tid

Kort fortalt

Vores kursus mere mentalt robust er et praksisnært kursus til dig som personligt, der ønsker at blive mere mentalt robust, uanset din(e) mentale problemstilling(er). Gennem 16 timers intensiv undervisning fyldt med konkrete værktøjer og redskaber, bliver du i stand til at hjælpe dig selv, og potentielt også andre, med at bryde med psykisk mistrivsel og hovedårsagerne hertil. Undervisningen vil være opdelt mellem teori, praksisøvelser og redskaber fra metakognitiv terapi, så du ikke blot kan citere teorien, men anvende den i praksis og bruge den som livsstil.

Uddannelsesforløbet til dig, der vil arbejde på at:

 • Mindske tendens til overtænkning og bekymring
 • Lære at kontrollere dine tankers indflydelse på dine følelser og din adfærd
 • Opnå mere mental ro
 • Reducere samt forebygge stress, angst og/eller depressiv tilstand
 • At styrke din evne til at kontrollere dit fokus
 • Øge din mentale trivsel
 • Blive en inspiration for andre
 • Tage større ansvar for egen trivsel og glæde
 • Ændre din livsstil og livskvalitet markant.
 • At blive mere nærværende, i det du laver


Det praktiske

Kurset varer 16 timer fordelt på 4 halve dage fra 13-17 i vores lokaler på Holbergsgade 26. Efterårsholdet vil være fredagene d. 13/11, 20/11, 27/11 og 4/12. Der vil blive serveret snacks og frugt udover, at der selvfølgelig vil være the, kaffe og vand. Prisen for de 16 timers kursus inklusiv fuld forplejning er 4.000 kr.

Hvis du bestiller inden 1/10 2020 er prisen 3500 kr, hvilket svarer til omkring 219 kr pr. time inklusiv let forplejning. Betalingen kan opdeles i 2 rater og skal forefalde senest 10 dage inden kursets påbegyndelse.


Materialer

Alt materiale fremsendes digitalt dagen før hvert modul, hvori alle modeller, redskaber mv. vil fremgå i, så du ikke behøver sidde at skrive ned undervejs. Du skal selv medbringe computer, tablet og/eller blok samt skriveredskaber.

Workshop om studiestress 1.500 kr. Aftal tid

Studie stress

På denne workshop vil du blive klogere på studie stress ud fra et metakognitivt synspunkt, tilegne dig værktøjer til eget arbejde hermed samt hører om vores erfaringer med metakognitiv terapi til at reducere studie stress.

Workshoppen afholdes d. 9/10 2020 kl.9-15.


Alt det praktiske

Forplejning og pris

Der vil blive serveret let morgenmad fra kl. 8:40, en frokost kl.12-12:40 og eftermiddags snacks fra kl. 14:30 udover at der selvfølgelig vil være the, kaffe, vand og frugt. *Inden hver undervisningsgang vil ugens frokostmuligheder blive sendt ud, så vi er sikre på, at I får frokost efter jeres præferencer.

Prisen for de 6 timers kursus inklusiv fuld forplejning er normalt 1800 kr. Hvis du bestiller inden 1/9 2020 er prisen 1500 kr, hvilket svarer til omkring 280kr pr. time inklusiv forplejning. Betalingen skal forefalde senest 4 dage før workshoppen påbegyndes.


Materialer

Alt materiale fremsendes digitalt dagen før hvert modul, hvori alle modeller, redskaber mv. vil fremgå i, så du ikke behøver sidde at skrive ned undervejs. Du skal selv medbringe computer, tablet og/eller blok samt skriveredskaber.

Workshop i mental mistrivsel 1.500 kr. Aftal tid

Mental mistrivsel

På denne workshop vil du blive klogere på mental mistrivsel ud fra et metakognitivt synspunkt, tilegne dig værktøjer til eget arbejde hermed samt hører om vores erfaringer med metakognitiv terapi til mental mistrivsel. Workshoppen afholdes d.25/9 2020 kl.9-15.


Alt det praktiske

Forplejning og pris

Der vil blive serveret let morgenmad fra kl. 8:40, en frokost kl.12-12:40 og eftermiddags snacks fra kl. 14:30 udover at der selvfølgelig vil være the, kaffe, vand og frugt. *Inden hver undervisningsgang vil ugens frokostmuligheder blive sendt ud, så vi er sikre på, at I får frokost efter jeres præferencer.

Prisen for de 6 timers kursus inklusiv fuld forplejning er normalt 1800 kr. Hvis du bestiller inden 1/9 2020 er prisen 1500 kr, hvilket svarer til omkring 280kr pr. time inklusiv forplejning. Betalingen skal forefalde senest 4 dage før workshoppen påbegyndes.


Materialer

Alt materiale fremsendes digitalt dagen før hvert modul, hvori alle modeller, redskaber mv. vil fremgå i, så du ikke behøver sidde at skrive ned undervejs. Du skal selv medbringe computer, tablet og/eller blok samt skriveredskaber.

Workshop i spiseforstyrrelser 1.500 kr. Aftal tid

Madstress og spiseforstyrrelser

På denne workshop vil du blive klogere på madstress og spiseforstyrrelser ud fra et metakognitivt synspynkt, tilegne dig værktøjer til eget arbejde hermed samt hører om vores erfaringer med metakognitiv terapi til madstress & spiseforstyrrelser.

Workshoppen afholdes d. 11/9 2020 kl. 9-15.


Alt det praktiske

Forplejning og pris Der vil blive serveret let morgenmad fra kl. 8:40, en frokost kl.12-12:40 og eftermiddags snacks fra kl. 14:30 udover at der selvfølgelig vil være the, kaffe, vand og frugt. *Inden hver undervisningsgang vil ugens frokostmuligheder blive sendt ud, så vi er sikre på, at I får frokost efter jeres præferencer.

Prisen for de 6 timers kursus inklusiv fuld forplejning er normalt 1800 kr.

Hvis du bestiller inden 1/9 2020 er prisen 1500 kr, hvilket svarer til omkring 280kr pr. time inklusiv forplejning. Betalingen skal forefalde senest 4 dage før workshoppen påbegyndes.

Materialer

Alt materiale fremsendes digitalt dagen før hvert modul, hvori alle modeller, redskber mv. vil fremgå i, så du ikke behøver sidde at skrive ned undervejs. Du skal selv medbringe computer, tablet og/eller blok samt skriveredskaber.

Meta Mind Coach uddannelse 8.000 kr. Aftal tid

Uddannelsen meta mind coach er en praksisnært uddannelse til dig, der arbejder som sundhedsprofessionel (eller har et ønske herom), og ønsker at arbejde med en metakognitivt tilgang. Du vil gennem de 35 timers intensiv undervisning fyldt med konkrete værktøjer og redskaber, bliver du i stand til at hjælpe andre, med at bryde med psykisk mistrivsel og hovedårsagerne hertil. Undervisningen vil være opdelt mellem teori, praksisøvelser, sagsformuleringer og redskaber fra metakognitiv terapi, så du ikke blot kan citere teorien, men anvende den i praksis, både selv og på andre. Ved afslutning af uddannelsen, vil der være en eksamination som, kræves bestået, for at få titlen 'certificeret meta mind coach' og et certifikat herpå. Ved dumpning får du et bevis på kursusdeltagelse og ansøge om et nyt eksamensforsøg.

Meta mind coach uddannelsen er til dig, der vil arbejde med:

 • At reducere stress, angst, depression, OCD og spiseforstyrrelser
 • At mindske tendens til overtænkning og bekymring
 • Lære andre at kontrollere deres tankers indflydelse på følelser og adfærd
 • Lære andre at opnå mere mental ro
 • Lære andre at styrke deres evne til at kontrollere deres fokus
 • Lære andre at øge deres mentale trivsel
 • Lære andre at tage større ansvar for egen trivsel og glæde
 • Lære andre at ændre deres livsstil og livskvalitet markant.


Det praktiske

Kurset varer 35 timer fordelt på 5 hele dage fra 9-16 i vores lokaler på Holbergsgade 26. Efterårsholdet vil være fredagene d. 4/9, 18/9, 2/10, 16/10 og eksamen d.6/11. Der vil blive serveret let morgenmad fra kl. 8:40, en frokost kl.12-12:40 og eftermiddags snacks fra kl. 14:30 udover at der selvfølgelig vil være the, kaffe, vand og frugt. *Inden hver undervisningsgang vil ugens frokostmuligheder blive sendt ud, så vi er sikre på, at I får frokost efter jeres præferencer. Prisen for de 35 timers kursus inklusiv fuld forplejning er normalt 10.000 kr. Hvis du bestiller inden 1/8 2020 er prisen 8.000 kr, hvilket svarer til omkring 228kr pr. time inklusiv forplejning. Betalingen kan deles op i 4 rater betalingen skal forefalde senest 10 dage inden kursets påbegyndelse. OBS. Der er kun 8 pladser tilbage.

Samtaler U/16 år 450 kr. Aftal tid

Alle sessionerne udføres også til børn under 16 år, som har eller har tendens til angst, stress, spiseproblemer, dårligt selvværd mv. Til disse samtaler afsættes der 45minutter og disse har en stk. pris a 450kr.


Er du i tvivl? Ring kundeservice på 53 73 21 50

89 88 16 39

Online terapi og coaching via GoMentor 24/7

GoMentor 24/7 Light 149 kr. /uge Tilmeld

Skriv ubegrænset med mig 2 dage om ugen, når du har tid og lyst.

GoMentor 24/7 Basic 199 kr. /uge Tilmeld

Skriv ubegrænset med mig, når du har tid og lyst og få svar alle hverdage (man.-fre.)

GoMentor 24/7 Live 349 kr. /uge Tilmeld

Skriv ubegrænset med mig, når du har tid og lyst og få svar alle hverdage (man.-fre.). Inkluderer 2 x 30 min. videosamtale eller live-chat pr. måned.

GoMentor 24/7 Live+ 449 kr. /uge Tilmeld

Skriv ubegrænset med mig, når du har tid og lyst og få svar alle hverdage (man.-fre.). Inkluderer 4 x 30 min. videosamtale eller live-chat pr. måned.

Er du i tvivl? Ring kundeservice på 53 73 21 50

89 88 16 39

Videosamtaler

1 Session online (GoMentor videosession) 600 kr. Aftal tid


Disse samtaler vil tage udgangspunkt i henholdsvis kognitiv og metakognitiv terapi, med fokus på årsagsbehandling fremfor symptombehandling af områder såsom selvtillid, stress, tvangstanker, nedtrykthed, mentalt kaos, kropskomplekser, idealer, voldsomme oplevelser, præstationspres, svære tanker og problemer. Der udføres ikke vanecoaching, men der gennemgås kognitive og metakognitive modeller.


Metakognitiv terapi anvendes til at afhjælpe dine spekulationer. For når vi spekulerer, bekymrer vi os om ting der endnu ikke er sket, det er altså potentielle problemer som vi forestiller os. Mange har en ide om at spekulation fører til løsning af problemet, men ofte så medføre spekulationer blot et ekstra problem, nemlig at vi bekymrer os om vores bekymringer. Vores strategi for håndteringen af tanker og bekymringer kan derfor med fordel ændres, så vi ikke begynder at bekymre eller stresse os selv yderligere.


Nogle føler behov for at dele og mere kognitivt bearbejde deres problematikker, hvilket kan gøres med afsæt i kognitiv terapi, hvori vi undersøger tankerne og de forståelser som gøres heraf.


Disse samtaler er ikke begrænsede til nogle former for emner, men ofte er det emner som: selvtillid, stress, tvangstanker, nedtrykthed, mentalt kaos, kropskomplekser, idealer, voldsomme oplevelser, præstationspres og svære tanker, som bearbejdes.


Samtalerne foregår på Frederiksberg eller online.
Forud for forløbs opstart vil der være en telefon samtale på 10 minutter, hvor vi kan afstemme forventninger, samt hvorvidt jeg kan hjælpe dig og hvad du ønsker hjælp til.
Der afsættes som udgangspunkt 45 minutter til hver session.


3 Sessioner online (GoMentor videosession) 1.650 kr. Aftal tid


Disse samtaler vil tage udgangspunkt i henholdsvis kognitiv og metakognitiv terapi, med fokus på årsagsbehandling fremfor symptombehandling af områder såsom selvtillid, stress, tvangstanker, nedtrykthed, mentalt kaos, kropskomplekser, idealer, voldsomme oplevelser, præstationspres, svære tanker og problemer. Der udføres ikke vanecoaching, men der gennemgås kognitive og metakognitive modeller.


Metakognitiv terapi anvendes til at afhjælpe dine spekulationer. For når vi spekulerer, bekymrer vi os om ting der endnu ikke er sket, det er altså potentielle problemer som vi forestiller os. Mange har en ide om at spekulation fører til løsning af problemet, men ofte så medføre spekulationer blot et ekstra problem, nemlig at vi bekymrer os om vores bekymringer. Vores strategi for håndteringen af tanker og bekymringer kan derfor med fordel ændres, så vi ikke begynder at bekymre eller stresse os selv yderligere.


Nogle føler behov for at dele og mere kognitivt bearbejde deres problematikker, hvilket kan gøres med afsæt i kognitiv terapi, hvori vi undersøger tankerne og de forståelser som gøres heraf.


Disse samtaler er ikke begrænsede til nogle former for emner, men ofte er det emner som: selvtillid, stress, tvangstanker, nedtrykthed, mentalt kaos, kropskomplekser, idealer, voldsomme oplevelser, præstationspres og svære tanker, som bearbejdes.


Samtalerne foregår på Frederiksberg eller online.
Forud for forløbs opstart vil der være en telefon samtale på 10 minutter, hvor vi kan afstemme forventninger, samt hvorvidt jeg kan hjælpe dig og hvad du ønsker hjælp til.
Der afsættes som udgangspunkt 45 minutter til hver session.

 

5 Sessioner online (GoMentor videosession) 2.500 kr. Aftal tid


Disse samtaler vil tage udgangspunkt i henholdsvis kognitiv og metakognitiv terapi, med fokus på årsagsbehandling fremfor symptombehandling af områder såsom selvtillid, stress, tvangstanker, nedtrykthed, mentalt kaos, kropskomplekser, idealer, voldsomme oplevelser, præstationspres, svære tanker og problemer. Der udføres ikke vanecoaching, men der gennemgås kognitive og metakognitive modeller.


Metakognitiv terapi anvendes til at afhjælpe dine spekulationer. For når vi spekulerer, bekymrer vi os om ting der endnu ikke er sket, det er altså potentielle problemer som vi forestiller os. Mange har en ide om at spekulation fører til løsning af problemet, men ofte så medføre spekulationer blot et ekstra problem, nemlig at vi bekymrer os om vores bekymringer. Vores strategi for håndteringen af tanker og bekymringer kan derfor med fordel ændres, så vi ikke begynder at bekymre eller stresse os selv yderligere.


Nogle føler behov for at dele og mere kognitivt bearbejde deres problematikker, hvilket kan gøres med afsæt i kognitiv terapi, hvori vi undersøger tankerne og de forståelser som gøres heraf.


Disse samtaler er ikke begrænsede til nogle former for emner, men ofte er det emner som: selvtillid, stress, tvangstanker, nedtrykthed, mentalt kaos, kropskomplekser, idealer, voldsomme oplevelser, præstationspres og svære tanker, som bearbejdes.


Samtalerne foregår på Frederiksberg eller online.
Forud for forløbs opstart vil der være en telefon samtale på 10 minutter, hvor vi kan afstemme forventninger, samt hvorvidt jeg kan hjælpe dig og hvad du ønsker hjælp til.
Der afsættes som udgangspunkt 60 minutter til hver session.


8 Sessioner online (GoMentor videosession) 4.000 kr. Aftal tid

Disse samtaler vil tage udgangspunkt i henholdsvis kognitiv og metakognitiv terapi, med fokus på årsagsbehandling fremfor symptombehandling af områder såsom selvtillid, stress, tvangstanker, nedtrykthed, mentalt kaos, kropskomplekser, idealer, voldsomme oplevelser, præstationspres, svære tanker og problemer. Der udføres ikke vanecoaching, men der gennemgås kognitive og metakognitive modeller.


Metakognitiv terapi anvendes til at afhjælpe dine spekulationer. For når vi spekulerer, bekymrer vi os om ting  der endnu ikke er sket, det er altså potentielle problemer som vi forestiller os. Mange har en ide om at spekulation fører til løsning af problemet, men ofte så medføre spekulationer blot et ekstra problem, nemlig at vi bekymrer os om vores bekymringer. Vores strategi for håndteringen af tanker og bekymringer kan derfor med fordel ændres, så vi ikke begynder at bekymre eller stresse os selv yderligere.


Nogle føler behov for at dele og mere kognitivt bearbejde deres problematikker, hvilket kan gøres med afsæt i kognitiv terapi, hvori vi undersøger tankerne og de forståelser som gøres heraf.


Disse samtaler er ikke begrænsede til nogle former for emner, men ofte er det emner som: selvtillid, stress, tvangstanker, nedtrykthed, mentalt kaos, kropskomplekser, idealer, voldsomme oplevelser, præstationspres og svære tanker, som bearbejdes.


Samtalerne foregår på Frederiksberg eller online.
Forud for forløbs opstart vil der være en telefon samtale på 10 minutter, hvor vi kan afstemme forventninger, samt hvorvidt jeg kan hjælpe dig og hvad du ønsker hjælp til.
Der afsættes som udgangspunkt 45 minutter til hver session.

 

Der vil være prisstigning ifbm. færdiggjorte kurser samt afslutning af mit speciale i psykologi samt yderligere kurser.

Er du i tvivl? Ring kundeservice på 53 73 21 50

89 88 16 39

Hos GoMentor foregår alle online-samtaler via en sikker og stabil videoløsning, som er udviklet specifikt til brug for bl.a. psykologer, psykoterapeuter og coaches.

Fordelene er bl.a. ingen fysiske begrænsninger, og at der ofte er billigere og kortere ventetider. GoMentors platform til online-samtaler er stabil og sikker (krypteret), hvilket betyder, at sikkerheden og fortroligheden er i top. Løsningen er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Udover vores online videoløsning har du også mulighed for at tilmelde dig vores GoMentor 24/7-service, hvor du kan skrive med din personlige mentor gennem 4 forskellige abonnementer. Denne online platform er også krypteret for at sikre, at samtalerne mellem dig og din mentor er fortrolige.

Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

GoMentor 24/7 er en online platform, der tilbyder online terapi og rådgivning. GoMentor 24/7 fungerer på samme måde som traditionel terapi og rådgivning. Den eneste forskel er, at sessionerne på GoMentor 24/7 afholdes online, hvor du både har mulighed for at skrive og tale om din situation og dine problemer gennem videoopkald eller beskeder og livechats, afhængigt af hvilket abonnement du vælger.

Med GoMentor 24/7 sparer du tid og penge. Du behøver ikke at møde fysisk op, hvilket giver dig mere fleksibilitet i din kalender. Sidst men ikke mindst er det en billigere løsning end traditionel terapi med fremmøde.

Fordele ved online-rådgivning:

 • Du har direkte adgang til kvalificeret hjælp fra både psykologer, psykoterapeuter og coaches
 • Du kan forvente en nem måde at kommunikere med din mentor på - chat og / eller videoopkald via sikker og krypteret platform.
 • Du kan tale med din personlige mentor, uanset hvor du er.
 • Du kan planlægge sessioner, når som helst det passer dig.
 • Du kan forvente svar hurtigt – inden for 24 timer
 • Traditionel rådgivning er generelt dyrere end online terapi.
 • Du sparer tid ved ikke at skulle afsted til et fysisk fremmøde.
 • Du modtager svar inden for højst 24 timer. Du behøver ikke vente dage eller uger med at tale med en psykolog, hvilket ofte er tilfældet ved konsultationer med fremmøde.

Terapeut og kandidat i psykologi & sundhedsfremme - Med speciale i metakognitiv terapi til stress, angst og spiseforstyrrelser Malene Louise Aagaard - Metakognitiv terapeut, Terapeut, Stressterapeut, Mentaltræner, Coach, Stresscoach

Beskrivelse

Effektiv metakognitiv behandling til dig, der har problemer med stress,
angst og/eller spiseforstyrrelser, med kort ventetid.

 • Vil du gerne finde frem til samt at behandle årsagen bag dine problemer, fremfor kun at fokusere på symptomerne?
 • Skabe mere ro i hovedet og lærer at håndtere de udfordringer og problemer du møder bedre?
 • Lære at handle hensigtsmæssigt og slippe de negative tanker, som er med til at fastholde dine problemer?

- Så er du kommet det rigtige sted hen. 


En metakognitiv tilgang

Bekymringer og ukontrollabel negativ tænkning kan vise sig på mange måder, eksempelvis som stress, angst, depressive tankemønstre, spiseforstyrrelser, forstyrrede tanker om krop og selv samt generel overanalysering af forskellige aspekter af livet. Problemet ved bekymring og/eller ukontrollabel negativ tænkning kan vise sig på forskellige måder, men i langt de fleste tilfælde afhjælpes en stor del af den problematiske adfærd, når man lærer at genvinde magten over bekymringerne. Ved spiseforstyrrelser kombineres sessionerne ofte med adfærdsterapi, for at understøtte adfærdsændringer.


Du opnår

Hos mig vil du lære at forstå, hvorfor du gør som du gør, hvordan du kan ændre de ting, som du ikke synes fungere og ikke mindst hvad du kan gøre for at ændre det, du drømmer om. Du lærer at skabe mere ro i hovedet, blive mere psykisk robust samt få kontrol over din trivsel. Vi kommer derfor hele vejen rundt om dine problematikker og udfærdiger en samlet plan i fællesskab, som du både kan og har lyst til at holde. Der findes ikke et quickfix, men derimod en holdbar og langsigtet plan, der kan få dig tættere på dine mål og drømme. Til at hjælpe dig bedst muligt, anvender jeg metakognitiv terapi i mine sessioner evt. i samspil med kognitiv adfærdsterapi.


Adfærdsterapi

Med afsæt i kognitiv adfærdsterapi, finder vi nye positive vaner der kan erstatte de gamle og mere uhensigtsmæssige. Derudover skaber vi sammen forståelse for din motivation samt indsigt i, hvad der tidligere har forhindret dig. I den anledning udføre vi også en plan B og C, så vi derved bedst muligt sætter dig op til succes.


6 ugers online forløb                

'Slip madstress', 'Slip angsten' og 'slip din stress'

Jeg har udviklet tre forskellige  onlineforløb til dig, som gerne vil have mere ro i hovedet samt slippe det psykiske ubehag, du måtte have. Forløbene er opdelt efter henholdsvis angst, stress og spiseforstyrrelser, men bunder alle i metakognitiv terapi. Forløbene kræver 10-15 minutters daglig øvelse og indeholder en e-bog om sammenhængen mellem tanker og psykiske problemstillinger.


Onlinecoaching

Ved online coaching (24/7) får du ubegrænset coaching og sparring via GoMentor, både i hverdage og weekend, med svar inden for 24 timer. Du kan med 24/7 få sparring og hjælp med det samme som i de enkelte samtaler.

Du kan også tilmelde dig 24/2, som er onlinecoaching 2 dage om ugen, hvor der også er svar inden for 24 timer de to dage. Du kan her arbejde med samme ting som i ovenstående, blot 2 dage om ugen. Online coaching løber som et månedligt abonnement i henhold til GoMentors retningslinjer.


Ring eller skriv til mig og få en tid inden for en uge, så du kan slippe dine psykiske udfordringer en gang for alle.


Kort om mig 

Udover at jeg selv har gået vejen fra et liv med anoreksi, angst og stress til et liv i mental trivsel, har jeg følgende uddannelser og certificering bag mig:

 • Kandidat i psykologi og sundhedsfremme
 • Metakognitiv stresscoach
 • Vane -og overspisningscoach
 • Oppeguide vejleder

- og et hav af kurser og erfaring fra private virksomheder, NGO'er og frivilligt arbejde og mit uddannelsesinstitut Mind Institute

Klientudtalelser

Anna - "Klient efter 5 sessioner: Jeg har langt færre tanker om maden og min vægt nu, det fylder under 30 minutter om dagen og nogle gange så bruger jeg ikke hele min 'bekymringstid'. Jeg er blevet meget mere glad og har mere overskud."  Læs mere  Læs mindre

Julie - "Børn og forælder efter 8 måneders mentor 1x ugentlig Forælder: Alle burde have en Malene Louise, hun er hele familiens psykolog-pædagog-lærer-hjælper. Drengene roser dig og den store kan ikke undvære dig. Barn 1: Du er en eneste der kan forklare tingene godt, gid du var min lærer ovre i skolen. Det er en mega fed følelse i maven når jeg forstår det du siger, læreren ikke kunne forklare godt."  Læs mere  Læs mindre

Ditte - "Klient efter onlineforløb på 1 måned Jeg synes jeg har fået det jeg skal bruge fra dig. Synes det var dejligt at din respons var hurtig og venlig og ikke dømmende. Så det var bare super. De ting du har skrevet tænker jeg over og prøver at øve mig på, så det tænker jeg at jeg skal gøre fremover. Og så kunne jeg sagtens finde på at tilmelde mig igen, hvis der på et tidspunkt er noget andet, jeg bøvler med."  Læs mere  Læs mindre

Thomas - "Klient efter 7 kombinerede terapi og coaching sessioner- stadig i forløb Jeg har langt færre negative tanker og mere ro pga. den metakognitive terapi. Jeg har langt mindre kompenserende adfærd nu end før. Jeg kan godt se det når jeg tænker tilbage, at jeg er nået langt."  Læs mere  Læs mindre

Pernille - "Klient efter 6 kombinerede coaching og terapi sessioner Det er helt tydeligt at der er noget jeg skal arbejde med, og jeg gik fra dig med en følelse af, at hos dig er der et rum, hvor jeg bliver mødt med forståelse og kan være 100 procent ærlig. (…) Tusind, tusind tak for at have hjulpet mig så meget! Jeg se frem til hvad vores næste møder byder på af læring. Du er en fantastisk inspiration Malene – både når vi snakker hjemme hos dig, men i lige så stor grad også når du poster tankevækkende tekster på din Instagram. Jeg ser frem til at følge med fremover – også efter endt forløb."  Læs mere  Læs mindre

Far til 2 drenge. Efter 70 timers mentor - "Er så glad for dit arbejde med drengene. De er rigtig glade for dig og den tid de bruger sammen med dig. Vi fortsætter forløbet efter sommerferien. De har super meget glæde af det."  Læs mere  Læs mindre

Anonym klient 2. Efter 4 sessioner - "– Den bedste ting ved at være i et forløb hos ML er at hun stillede nogle meget gode spørgsmål, så jeg skulle reflektere over mine vaner. På den måde var det mine egne løsninger til ændringer der blev brugt, hvilket har gjort det lettere at ændre vanerne efterfølgende. ML har desuden støttet mig i at ændre holdningen “så kan det hele også være ligemeget“, men derimod se det positive i fremskridtene, selv de små. Derudover er ML en sød og ægte person, som virkelig får en til at åbne op. og jeg vil endnu engang takke dig. Jeg har dig stadig i baghovedet hver dag, kan høre din positive stemme ? det er virkelig rart og du har lært mig en masse og får mig til at se positivt på tingene, selv på de dårlige dage.. så tusind tak."  Læs mere  Læs mindre

Anonym klient. Efter 2 sessioner - "Malene spurgte om alle de rigtige ting, som gjorde at jeg fandt alle svarerne inden i mig selv og selv troede på at det kan lade sig gøre at ændre det jeg ville ændre! Hun formåede også at fjerne min dårlige samvittighed og i stedet give mig evnen til mærke efter hvad jeg har brug for."  Læs mere  Læs mindre

Videos & blogindlæg fra denne mentor

Vis alle

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.

Denne hjemmeside anvender cookies for at sikre dig den bedst mulige oplevelse. Læs mere