Leif Griffenfeldt Carlsen - Mentor, Mentaltræner, Familieterapeut/-rådgiver, Coach, Terapeut

Leif Griffenfeldt Carlsen

Mentor, Mentaltræner, Familieterapeut/-rådgiver, Coach, Terapeut

Videosamtale

DENNE PROFIL ER IKKE LÆNGERE AKTIV

Hash specialist og misbrugs terapeut. Har gennem de sidste 25 år afholdt samtaleforløb behandlingmæssige tilbud til både individuelle og pårørende. Leif Griffenfeldt Carlsen - Mentor, Mentaltræner, Familieterapeut/-rådgiver, Coach, Terapeut

Beskrivelse

HVEM ER JEG?

Efter afslutning af min uddannelse som Socialpædagog ved Gentofte Seminar i 1993, har jeg igennem de følgende 25 år, fået en massiv erfaring på rusmiddelområdet.  Med min specialiserede viden og fokus på misbrugsområde, som leder og behandler kan jeg derved fuldt og helt stå ved at kalde mig for misbrugsspecialist.


At opnå holdbare succesfulde resultater i arbejdet med sårbare personer, giver mig en stor tilfredsstillende og fagligstolthed.


Personligt er jeg ydmyg overfor den gave det er, at være vidne til den positive udviklingen i enhver, historie jeg har mødt. Jeg er taknemmelig for den tillid, så mange familier samt enkelt personer har givet mig. Dette er mit grundlæggende drive til at være vedholden i min mission.


Den faglige indsigt bruger jeg på, at fremme oplysningen omkring rusmiddelkompetencer. Dette gør sig gældende til både individuelle samtaleforløb, samt familie samtaler og rådgivning.


Viden omkring unges forhold til rusmidler, har jeg haft stor fokus på i mit praktiske arbejde. Hos mig som misbrugsterapeut, får du mulighed for at tilegne dig anerkendte metoder og værktøjer til håndtering af misbrugsproblematikker.


Tilknytningen som supervisor og underviser i Danmark, Sverige og Grønland.


Med deltagelse i radio & tv, har jeg haft mulighed for at dele min specialviden omkring hashmisbrugets psykologi og misbrug med hjælpe til unge og pårørende.


Min tilgang som misbrugsspecialist

Et højt og bredt fagligt uddannelsesniveau, har altid stået øverst på min faglige værdiliste.

Systemisk, narrativ, kognitiv og den motiverende samtale som tilgange, er grundlaget i min undervisnings- og samtaleterapeutiske praksis.


Det er de personlige, psykologiske og relationsmæssige aspekter i forhold til misbrugsproblematikken, som er de kerne områder jeg arbejder ud fra. Dette grundlag er med henblik på at få øvelse i den daglige praksishåndtering, af de specifikke udfordringer den enkelt har.


Det betyder i sin enkelthed, at evnen til vedligeholdelse samt opretholde sunde relationer, er livsnærring til det langsigtede holdbare resultat.


At facilitere bæredygtigt relationsarbejde, både individuelt og i familier ud af de metoder, som jeg bruger skaber gode resultater.


Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.