Mette Richter - Psykolog

Mette Richter

Psykolog

GoMentor 24/7

2 klientudtalelser

DENNE PROFIL ER IKKE LÆNGERE AKTIV

Jeg trækker på flere metoder i mit arbejde og arbejder med mange forskellige problemstillinger. Ring eller skriv på 22403613 el. psykolog@metterichter.dk Mette Richter - Psykolog

Beskrivelse

Mange mennesker vil i løbet af deres liv opleve at have brug for hjælp til at håndtere f.eks stress, angst, depression, skilsmisse, sorg og sygdom, akut- og livskrise – for at nævne nogle få.

Årsagerne til at søge psykolog kan altså være mange – men gennemgående et ønske om ændring til noget bedre.

Jeg tilbyder samtaleterapi til voksne, par, børn/unge, familier, pårørende og folk med anden etnisk baggrund. I forhold til børn arbejder jeg med børnerelaterede problemstillinger som f.eks: børn og selvværd, børn og angst, børn og skole udfordringer, børn og skilsmisse, børn og social angst etc.


Jeg kan hjælpe dig, der f.eks. oplever:

 • Selvværdsproblematikker
 • Identitetskrise
 • Livskrise i fbm. skilsmisse, alvorlig sygdom, tab af nærtstående pårørende, tab af arbejde)
 • Angstproblematikker (herunder OCD)
 • Depression (let, moderat og svær)
 • Selvskadende adfærd (cutting m.v.)
 • Ludomani 
 • Misbrug (alkohol, hash, o.a. misbrug)
 • Selvmordstanker/-forsøg
 • Samarbejdsvanskeligheder på din arbejdsplads
 • Mobning/ chikane på din arbejdsplads
 • Afskedigelse fra dit job


Om mig

Jeg er uddannet psykolog (2006), autoriseret af Psykolognævnet (2010) og medlem af Dansk Psykologforening.

Sideløbende med mit arbejde som privatpraktiserende klinisk psykolog har jeg været ansat ved Krisecenter for voldsramte kvinder i Nørresundby – og har her haft samtaler med både børn og mødre i akut krise. 

Gennem årene har jeg erhvervet mig en bred erfaring med en lang række forskellige psykologiske problemstillinger


Jeg tilbyder også: gruppeterapi, familieterapi, rådgivning og coaching.Om samtaleterapi

Et samtaleforløb vil altid tilpasses din konkrete problemstilling, dit behov og din formåen. Jeg tilbyder både korttids og langtidsterapeutiske forløb og anvender metode efter problemfelt.

Inden vi mødes til den første samtale kan du med fordel for os begge, lave en beskrivelse af de forhold, der gør, at du søger psykolog.

Dette kan være godt for dig selv samt hjælpe til fokus og overblik – og på samme tid giver det mig en mulighed for på forhånd at få indsigt i dine overvejelser, så vi får mere tid til den egentlige samtaleterapi. At lave en beskrivelse er ikke et krav - men et tilbud !! 

Du er altid meget velkommen til at kontakte mig både, hvis du har spørgsmål, og hvis du ønsker at lave aftale om en samtaletid.

Bemærk: Er du medlem af sygeforsikringen Danmark, får du et tilskud til dine psykologsamtaler hos mig, og jeg indberetter automatisk. P.t. giver Sygeforsikringen Danmark 300,- pr. enkelt afholdt samtale.

Har du en privat sundhedsforsikring, kan du også ofte få dine udgifter dækket til samtaler, eftersom jeg er autoriseret psykolog.

Klientudtalelser

Mette H. - "Hun har betydet uendelig meget for mig. Hun hjalp mig med at forstå og til at håndtere min angst. Takket være Mette Richter, lever jeg nu på en god og konstruktiv måde med min angst - der er stadig en del af mig men den styrer ikke længere og jeg kan tale den ned. Jeg sender mine varmeste anbefalinger til alle I andre derude der har brug for hjælp - kontakt psykolog Mette Richter på 22403613 eller psykolog@metterichter"  Læs mere  Læs mindre

Bente V., Klient - "100 % tilstede, rummelig, skarp, opsat på at hjælpe og det gjorde hun vitterlig. Jeg er i dag et helt andet sted end den gang, jeg kom med svær depression, stress og belastningsreaktion. Jeg vil til en HVER tid anbefale Mette Richter til andre, der har brug for psykologhjælp."  Læs mere  Læs mindre

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.