Kristine Berg Vinther - Familieterapeut/-rådgiver, Terapeut, Parterapeut, Parcoach, Skilsmissecoach, Børn og unge coach, Metakognitiv terapeut

Kristine Berg Vinther

Familieterapeut/-rådgiver, Terapeut, Parterapeut, Parcoach, Skilsmissecoach, Børn og unge coach, Metakognitiv terapeut

Videosamtale

DENNE PROFIL ER IKKE LÆNGERE AKTIV

Når familielivet driller, og udfordringerne bliver for store, kan det være svært at finde nye veje at gå. Jeg vil hjælpe dig/jer med at finde de nye veje. Kristine Berg Vinther - Familieterapeut/-rådgiver, Terapeut, Parterapeut, Parcoach, Skilsmissecoach, Børn og unge coach, Metakognitiv terapeut

Beskrivelse

Familieterapi

Når én i familien har det svært, påvirker det ofte de andre i familien, men det er også her, at mulige løsninger kan findes. Børn er ofte de første i familien, der viser tegn på mindre trivsel og ofte tager ansvaret for en løsning, hvis noget i dagligdagen og mellem de voksne går i den forkert retning. I første omgang sættes der fokus på jeres forældreskab. De familiemedlemmer, som findes relevante inviteres med. Børn ved ofte mere, end forældrene tror. Derfor er det vigtigt, at de også deltager.

Terapien kan tage afsæt i mange temaer f.eks.: Kommunikation i forhold til forælderrollen, parforholdet, skilsmisse, søskendeproblematik, sammenbragte familier, kriser og sygdom, opdragelse eller konflikter.

Parterapi

Når I kommer i parterapi, vil første samtale være fælles. Derefter vil jeg gerne se jer individuelt, før vi forsætter par-sessionerne. 

Vi har alle en fortid med os, som ikke nødvendigvis matcher med vores partners fortid. Dette kan skabe udfordringer i kommunikationen og i vores måde at vise og modtage kærlighed. Vi kan have en masse forventninger til hinanden, og til hvordan parforholdet skal være, men måske glemmer vi at sætte ord på det, og derved kan vi opleve skuffelser, når forventninger ikke bliver indfriet. Dette kan være med til at skabe mistillid og en følelse af ikke at være værdsat, – hvilket kan gå ud over det fysiske nærvær og sexlivet kan rammes.

Vi kan have en masse forventninger til hinanden, og til hvordan parforholdet skal være, men måske glemmer vi at sætte ord på det, og derved kan vi opleve skuffelser, når forventninger ikke bliver indfriet. Dette kan være med til at skabe mistillid og en følelse af ikke at være værdsat, – hvilket kan gå ud over det fysiske nærvær og sexlivet kan rammes.


skilamisserådgivning

Jeg ved hvor svært det er, at skulle samarbejde med den anden forælder, når I har en stor bagage fyldt med følelser fra jeres tid som par. I har måske svigt, vrede og sorg med jer. Disse følelser kan gøre samarbejdet svært som fælles forældre. Når I kommer, og skal have hjælp til jeres forældrearbejde og trivsel for jeres børn, vil jeg altid starte med at se jer hver for sig. Dette gør jeg for at finde ud af, hvad I hver især er optaget af og fanget i af følelser og tanker. Det eneste vi som mennesker kan ændre, er hvordan vi selv agerer. Derfor vil mit fokus være, at hjælpe jer hver især med, at se på jeres egne udviklingsmuligheder som kan fremme et bedre samarbejde. For mange forældre kan det være rart, at have et par samtaler hver for sig, før at I skal sidde i samme rum. Jeg vil sørge for, at det for begge parter bliver et trygt rum at ytre sig i. Jeg vil være meget styrende i samtalen, for på den måde at hjælpe jer bedst muligt. Jeg vil afbryde jer og stoppe jer, hvis jeres ord eller tone bliver for aggressiv.

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.