Helle Fog - Coach, Business coach

Helle Fog

Coach, Business coach

Videosamtale , GoMentor 24/7

3 klientudtalelser

DENNE PROFIL ER IKKE LÆNGERE AKTIV

Som transformativ coach hjælper jeg dig til nye perspektiver på fastgroede og begrænsende antagelser om dig selv, så du kan leve dit bedste liv. Helle Fog - Coach, Business coach

Beskrivelse

Fra tynget hverdag til balance og nye mål

Dit liv

Du står måske et sted i livet, hvor du overvejer, hvad der egentlig blev af livsdrømmen? Dagligdagens trummerum har taget over og du spekulerer på om det er alt, livet har at byde på. Du er ”næsten lykkelig” og så ikke helt. For de fastgroede mønstre og overspringshandlingerne giver et forudsigeligt udfald.

Eller også bliver du mødt med næsten uoverstigelige forandringer i omverdenen. Du bliver skubbet ud, hvor du føler, at du ikke kan bunde. De mange knubs gør dig sårbar og de krav du stiller til dig selv, tvinger dig i knæ.

Livet er komplekst og skal forstås sammenhængende og helhedsorienteret. Vi er ikke ensomme øer og vores relationer spiller også en stor rolle for måden vi oplever os selv på. Relationen til dig selv er sårbar og kan dermed komme i fare.

Dit potentiale

Du er unik og du har dit eget medfødte potentiale til at mestre livets udfordringer og de mål du sætter dig.

Det handler måske om at overvinde det begrænsende mindset, du igennem livets svære tider har opbygget for at beskytte dig selv; Vedtagne regelsæt som nu blot står i vejen for de gode ting i livet.

Eller måske skal du finde modet til at gå ud af dit livs uudforskede stier.

Forhindringer

Bekymringer og negative tanker kan være svære at lægge fra sig og kan opbygge høje mure, der virker svære at forcere.

Du føler dig måske ikke mødt og favnet i dine relationer og der kan være barndomstraumer og svigt, der fører dig fra krise til krise.

Alt sammen forhindringer, der kan gøre det vanskeligt for dig at leve dit bedste liv og udleve dit fulde potentiale.

Relationer

Gennem hele livet har omverdenen og dine relationer været med til at forme det perspektiv du har på andre og på dig selv. Dine første relationer var til dine forældre og derfor har din opvækst og kulturelle baggrund præget dig i særlig grad.

Eventuelle problemstillinger, der i dag måske står i vejen for din videre udvikling, kan være grundlagt der og kan i nogle tilfælde give sig til udtryk som kompleks ptsd, lavt selvværd eller co-dependency.

Vejen til sunde relationer starter der, hvor du er nu og kan i mange tilfælde åbne døre for dig og styrke og motivere dig til at nå dine mål.

Balance

Et liv i følelsesmæssig balance, såvel privat som arbejdsmæssigt er en forudsætning for et godt liv. Det giver et fundament, hvorfra du kan opbygge et meningsfuldt virke og finde din indre styrke til at nå dine mål.

Jeg hjælper dig gennem processen med spørgsmål, der motiverer dig til refleksion og styrker dig, så du kan finde de nye stier i dit liv.

Det kræver styrke og ligevægt at sætte sig dristige mål i livet. Hvilke mål det skal være og hvordan du når dem, finder du gennem nye perspektiver og ved at udfordre dine egne indgroede antagelser.

Fokusområder

Konkret kan jeg f.eks. hjælpe dig videre på følgende områder:

• Klarhed omkring dine værdier og din livsanskuelse

• Balancere livet – arbejdsliv og privatliv

• større klarhed omkring dine livsmål

• Sætte mål på den korte og lange bane

• Nå dine mål på kort og lang sigt

• Blive en inspirerende, motiverende og nyskabende leder

• Forbedre dine private og professionelle relationer

• Gøre forandringer i omverdenen til din fordel

• Finde vej i dilemmaernes labyrint

• Nye vinkler på din innovative eller kreative proces

Transformation

I vores samtaler bliver du mødt med respekt og nysgerrighed for dig som kompetent menneske. Dine personlige mål er omdrejningspunktet og jeg tager udgangspunkt i dine behov på en engageret og empatisk måde.

Jeg hjælper dig med at finde livskraft og overskud til at få dit potentiale i spil. De forhindringer du hidtil har mødt i dit liv, hjælper jeg dig til at se i et nyt perspektiv, så du kan overvinde dem.

Vi arbejder fremadrettet og målorienteret med udgangspunkt i din aktuelle situation, så du kan finde glæde, tryghed og tillid til livet. Du baner dermed selv vejen for nye handlemønstre, der kan udfolde dit liv på en ny måde.

Coaching - vejen til at realisere dine livsmål

Transformative samtaler

Coaching er transformative samtaler der kan frigøre et uset potentiale for dig som menneske. Jeg vil primært lede samtalen med åbne spørgsmål, der kan føre dig videre til nye vinkler på eventuelle problematikker og i sjældne tilfælde komme med råd og vejledning. Coaching er et refleksionsværktøj og jeg vil forholde mig neutral og støtte og motivere dig til at nå dine mål.

Vælg dig selv

Spørgsmålet, hvordan vi som mennesker baner vejen for nye realiteter, er den røde tråd igennem mit arbejdsliv og virke. Det er en innovativ og personlig proces, jeg som coach, menneske, iværksætter og leder selv fortsætter for at kunne motivere, fokusere og hjælpe dig med nye perspektiver og alternative veje til dine mål.

Udgangspunktet er, hvordan du ser og forstår dig selv, som basis for kontinuitet og sammenhæng i dit liv, dit virke og personlige lederskab i dag og i fremtiden. Vi arbejder med din proces i nutiden og med dine mål for fremtiden og du får en bevidsthed omkring, hvordan din hidtidige vej i livet også har været med til at forme dig.

Du skaber dig dermed et fundament, så du i videst mulige udstrækning ikke lader dig styre af omgivelsernes eventuelle forventninger, urealistiske målsætninger, selvoptagethed, tidens trends eller rigide ”vedtagne” regelsæt. Et personligt lederskab, der også ved eksemplets magt leder andre og hvor der er overensstemmelse mellem livsanskuelse, ord og handling og den måde dine beslutninger bliver udmøntet på.

Samtalerne

Vores samtaler vil være baseret på ligeværd, tillid, forståelse og empati, men samtidig være udfordrende, nærværende og ind til benet. Sigtet er, at samtalerne skal være brobygger fra dit hidtidige tankesæt til et nyt perspektiv på mental- og empatisk forståelse, kommunikation og handling og de tager udgangspunkt i psykologi og filosofi samt ledelsesteori og -praksis. Som uddannet coach fra Mindjuice gør jeg desuden brug af transformative samtale- og spørgeteknikker, der kan bane vejen for nye indgangsvinkler til fastkørte problematikker og som kan åbne op for nye veje og muligheder.

Etik

Jeg arbejder efter International Coach Federations (ICF) etiske retningslinjer og jeg har absolut tavshedspligt i forhold til alle informationer jeg modtager i løbet af samtalerne – private som professionelle.

Min baggrund

Med en uddannelse som transformativ coach fra Mindjuice har jeg de seneste 4 år hjulpet mennesker videre fra fastkørte situationer i livet - privat og arbejdsmæssigt.

Studier indenfor psykologi og filosofi har siden hen udbygget min forståelsesramme og mine muligheder for at hjælpe dig videre med dine udfordringer.

En lang erhvervskarriere som international salgschef, direktør og iværksætter har desuden givet mig en bred forståelse af udfordringerne i erhvervslivet, som medarbejder eller som leder. Uddannelser indenfor markedsføring, kommunikation, international handel, ledelse og økonomi funderer yderligere min baggrund på dette område.


Klientudtalelser

embedsmand, 55 år - ""Det er rigtigt gode samtaler, hvor jeg får værktøjer med hjem. Hun kan anbefales.""  Læs mere  Læs mindre

kommunal ansat, 61 år - " "Helle har været god til at udfordre min vante måde at tænke på. Coachingen har givet mig en bedre forståelse af det jeg kan arbejde med." "  Læs mere  Læs mindre

Pyskologistuderende, 29 år - ""At blive coachet af Helle har været meget givende. Hun har været god til at forstå mit problem og hjælpe mig til at afgrænse problematikken." "  Læs mere  Læs mindre

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.