Tea Frigaard - Psykolog

Tea Frigaard

Psykolog

Videosamtale

DENNE PROFIL ER IKKE LÆNGERE AKTIV

Autoriseret psykolog med særlig erfaring indenfor behandlingen af angst, depression, stress og spiseforstyrrelser. Tea Frigaard - Psykolog

Beskrivelse

Har du brug for ”en, at tale med?”


Når du har fundet vej herind, er det måske fordi du søger hjælp til at tackle noget i dit liv, der gør ondt og er svært. Vi kan alle i perioder opleve at møde udfordringer og problemer i vores tilværelse. Nogle gange kan disse udfordringer og problemer opleves som så altoverskyggende og uoverskuelige, at vi kan have svært ved at se en vej ud af dem. I sådanne situationer kan vi have brug for hjælp udefra til at komme godt videre. 


Uanset hvad det er du kæmper med, kan det være en stor lettelse at få åbnet op og talt om det i livet som gør ondt. I sådanne situationer er det essentielt at blive mødt med varme, empati og respekt; derfor er nærvær og tillid kerneværdier i mit terapeutiske arbejde. 


Som autoriseret psykolog har jeg særlig erfaring med behandlingen af:


 - Selvværdsproblematikker
 - Relationelle problemer
 - Forskellige former for angstlidelser – herunder OCD 
 - Depression
 - Stress
 - Spiseforstyrrelser (herunder ligeledes tvangsoverspisning)
 - Kropsskam
 - Selvskadende adfærd
 - Vedvarende og komplekse sorgreaktioner


Er du nysgerrig på at finde ud af, om jeg er den rette psykolog for dig?  


Det, at starte i terapi, er ofte en stor beslutning for mange. Hvad vil det egentlig sige, at “gå til psykolog”? – og hvad kan man forvente af terapien? For at du kan føle dig mere sikker på, at jeg er den rette til at hjælpe dig med det, du kommer med, tilbyder jeg en gratis, afklarende 15 minutters samtale over telefonen. På denne måde har du uforpligtende mulighed for at vurdere, om jeg kunne være et godt behandler-match til dig.


Hvem er jeg?


Jeg er uddannet cand.psych fra Aarhus Universitet og er autoriseret af Psykolognævnet. I kraft af min akademiske og praktiske uddannelse arbejder jeg som terapeut ud fra et stærkt fagligt fundament. Det vil helt konkret sige, at jeg i mit arbejde trækker på en omfattende viden om, hvordan den menneskelige psyke fungerer – både når vi er i balance og i ubalance.

Udover mit virke som privatpraktiserende psykolog, har jeg ligeledes beskæftiget mig professionelt med mennesker, der er berørt af spiseforstyrrelser og selvskade, samt disses pårørende. Jeg har I denne sammenhæng både fungeret som personlig rådgiver og samtale-gruppeleder. Herudover har jeg ligeledes erfaring for psykiatrisk regi, hvor jeg har arbejdet med mennesker, der lider af forskellige former for angst (herunder OCD og PTSD). I løbet af min studietid, arbejdede jeg ligeledes som studenterterapeut og som frivillig ved forskellige væresteder for socialt udsatte. For at dygtiggøre mig og blive i stand til at hjælpe mine klienter endnu mere effektivt, er jeg på nuværende tidspunkt igang med en treårig efteruddannelse indenfor terapiformen Intensiv Dynamisk Korttidsterapi.

Ønsker du at høre nærmere om mine kvalifikationer, er du altid meget velkommen til at kontakte mig. 


Hvordan arbejder jeg?


At hjælpe mennesker til at skabe positiv forandring i deres liv, er for mig det aller mest givende ved mit arbejde. Det er ligeledes den primære grund til, at jeg i sin tid valgte at uddanne mig til psykolog. For mig er det vigtigt at møde det menneske, som jeg sidder overfor, i øjenhøjde. Derfor lægger jeg stor vægt på at det, som vi beskæftiger os med i terapien, skal give mening ift. dig og dine individuelle behov. Det vil i praksis sige, at jeg ikke arbejder stringent ud fra nogen metode eller tilgang. På denne måde har vi sammen mulighed for at skræddersy det terapiforløb, som passer bedst til dig. Jeg er af dem opfattelse, at psykiske lidelser aldrig udelukkende bør reduceres til hverken diagnoser eller symptomer. Derimod interesserer jeg mig meget for hvordan de unikke erfaringer og oplevelser, som vi hver især bærer med os, er med til at forme vores virkelighed – herunder ligeledes den måde, som de udfordringer, vi møder, kommer til udtryk.

I mit terapeutiske arbejde er jeg særligt inspireret af de psykodynamiske tilgange – i særdeleshed Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP). Du vil opleve, at jeg ligeledes benytter mig af terapeutiske redskaber fra de mere kongitivt-orinterede tilgange – i særdeleshed Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Du kan læse mere om både ISTDP og ACT på min egen side under fanen 'Terapien' (linket til min egen side finder du til højre på min profil). 


Kvalitetssikring af din terapi


Jeg modtager jævnligt supervision, for at kunne opretholde et højt fagligt niveau i mit arbejde. Herudover deltager jeg i forskellige, fagligt relevante kurser og holder mig løbende opdateret indenfor den nyeste litteratur og forskning. Som medlem af Dansk Psykologforening, har jeg forpligtet mig til at følge De Etiske Standarder for Nordiske Psykologer og som autoriseret psykolog er jeg forpligtet til at overholde psykologloven. Ønsker du at høre nærmere om mine kvalifikationer og/eller min praksis, er du velkommen til at kontakte mig.


Det praktiske


Jeg tilbyder både terapi ved personligt fremmøde og via. online- og telefon konsultationer. En terapisession har en varighed på 50 minutter. Prisen for individuel terapi (både ved personligt fremmøde og som online- og telefon konsultation) er 800 kr., men jeg tilbyder rabat til studerende, pensionister, ledige og andre på overførselsindkomst samt klienter med en lægehenvisning. For denne særlige gruppe er prisen 690 kr. pr. samtale. 

Tilskud fra Sygeforsikring Danmark

Er du medlem af Sygeforsikring Danmark, har du mulighed for at få tilskud til dine samtaler. Taksterne ligger på hhv. 300 kr. pr. samtale, hvis du er 26 år eller ældre og 450 kr. pr. samtale, såfremt du er mellem 18 og 16 år. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at du maksimalt kan få udbetalt 7200 kr. i tilskud til psykologhjælp. Såfremt du er berettiget til tilskud fra Sygeforsikring Danmark, tager jeg mig af det praktiske med at indberette. Du skal derfor ikke foretage dig noget.


Tilskud fra forsikringsselskab

I nogle tilfælde er det muligt at få dele af- eller hele dit behandlingsforløb dækket hos en psykolog- enten igennem din private sundhedsforsikring eller igennem personaleforskring på dit arbejde. Det forudsætter dog som udgangspunkt, at dit forsikringsselskab tilbyder frit psykologvalg. Det er en rigtig god idé at kontakte dit forsikringsselskab og høre, hvordan du er stillet. Særligt fordi vilkår og regler hos de forskellige selskaber kan ændre sig løbende. Selvom dit forsikringsselskab som udgangspunkt ikke har frit psykologvalg, er det i nogle tilfælde muligt at få en særlig aftale i stand, hvis du har et ønske til en specifik psykolog.


Betaling 
Ved personligt fremmøde, kan betaling foregå via. mobilepay eller kontanter. Ved online- eller telefonkonsultation foregår betaling via. mobilepay eller manuel bankoverførsel ved samtalens slutning, med mindre andet er aftalt. 

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.