Lider du af tvangsoverspisning? (BED)

Skrevet d. 5-5-2021 11:59:28 af Tea Frigaard - Psykolog

Når maden tager magten


Oplever du ofte at miste kontrollen over din spisning? Er tankerne om mad blevet så altopslugende, at de præger din hverdag negativt? Spiser du ofte store mængder mad i løbet af kort tid, men skammer dig efterfølgende over alt det, som du har spist? Så lider du måske af tvangsoverspisning, der på engelsk betegnes Binge Eating disorder – i daglig tale BED.

Det anslås, at op mod 75.000 mennesker i Danmark lider af en spiseforstyrrelse. Imellem 40.000 til 50.000 af disse mennesker lider af BED. Med andre ord er der flere mennesker i Danmark, der lider af BED, end der er mennesker, der lider af anoreksi og bulimi til sammen(!)

På trods af, at tvangsoverspisning er den mest hyppigt forekomne spiseforstyrrelse, er den desværre også den mindst anerkendte. Det skyldes bl.a., at tvangsoverspisning endnu ikke eksisterer som selvstændig diagnose i det danske diagnosesystem (men den er heldigvis på vej!). Som konsekvens af dette oplever mange, der lider af BED, at det kan være vanskeligt at finde hjælp.Symptomer


Nogle af de symptomer, der kan opleves i forbindelse med BED er…
- Tilbagevendende episoder med overspisning, hvor der indtages store mængder mad på én gang
- En oplevelse af manglende kontrol over sit madindtag og sin sultfornemmelse
- Følelser som afmægtighed og håbløshed - mange fortæller, at de har en følelse af, at det er maden, der styrer dem og ikke omvendt
- Overspisningerne efterfølges typisk af skyld, skam og dårlig samvittighed. Dette kan resultere i, at man forsøger at skjule sine overspisninger for omgivelserne
- Tanker om mad, krop, udseende og vægt kan fylde meget i ens hverdag
- man kan have stor utilfredshed med egen krop eller dele af den
- ”Enten-eller” tankegang (”enten har jeg fuld kontrol over maden og spiser 100% sundt, eller også kan det hele være lige meget, og jeg kan ligeså godt overspise”)
- Dårligt selvværd - negative tanker om sig selv


Det handler om mere end mad 


Der kan være mange forskellige årsager til, at man tvangsoverspiser, og disse årsager kan variere meget fra person til person. Dog gælder det, ligesom ved de øvrige spiseforstyrrelser, at tvangsoverspisning handler om andet og mere end mad. Tvangsoverspisning (BED) er et symptom på, at der er noget andet i livet, der er svært. Når man lider af tvangsoverspisning (BED), bruger jeg nogle gange udtrykket, at man ”spiser på sine følelser”. På denne måde bliver overspisningerne en strategi til at håndtere ubehagelige følelser som angst, vrede, sorg, uro eller indre tomhed.

På kort sigt er overspisningen effektiv som strategi til at håndtere følelser. Mens man spiser, oplever man måske en umiddelbar følelse af lettelse, idet man for et kort øjeblik får luft fra den smertefulde indre tilstand, som man befinder sig i. På denne måde kommer overspisningerne til at fungere som en slags ”ventil”, idet man opnår et ”pusterum” eller en pause fra de svære følelser.

På længere sigt vil overspisningerne dog ofte skabe flere problemer end de løser. Overspisningerne er ofte forbundet med følelser af skyld og skam, som i sig selv kan være svære at håndtere og kan udløse flere overspisninger. Det er derfor nødvendigt at lære sig nye måder at være med sine følelser på, så de ikke længere giver liv til spiseforstyrrelsen.Det handler om mere end vægt


Størstedelen – men ikke alle – der lider af tvangsoverspisning, er eller bliver over tid overvægtige. Derfor oplever mange med BED desværre også, at sygdommen enten overses eller fejlbehandles i sundhedssystemet, fordi fokus i højere grad bliver på deres overvægt fremfor de bagvedliggende psykiske problemer. Mange med BED fortæller også, at de har afprøvet alverdens forskellige diæter og slankekure og måske er lykkes med dem i perioder inden de igen er faldet i overspisningsfælden, da livet viste tænder.

Problemet med dette ensidige fokus på vægt er, at BED – ligesom de øvrige spiseforstyrrelser – bliver næret af restriktioner. Fokus på vægttab og slankekure kan altså i værste fald gøre spiseforstyrrelsen værre. I nogle tilfælde kan mennesker med BED f.eks. berette om, hvordan en striks slankekur var det, der kickstartede deres tvangsoverspisning i første omgang. Det er derfor vigtigt, at der i behandlingen af BED ikke er fokus på vægttab. Før der kan arbejdes med en eventuel overvægt, er det vigtigt, at der arbejdes med de underliggende problemer, som giver liv til spiseforstyrrelsen.

En central del af dette arbejde handler om at tillade sig selv at mærke de følelser, der er vanskelige at rumme, ligesom vi vil arbejde på, at du opnår et mere kærligt og accepterende forhold til dig selv. Når der fokuseres på vægttab, blokeres kontakten til kroppens egne signaler om, hvad den har brug for – både fysisk og mentalt. Det er vigtigt, at denne kontakt genetableres.Behandling - skal jeg hjælpe dig?


Når det er så svært at komme ud af en spiseforstyrrelse på egen hånd, er det fordi, at spiseforstyrrelsen tjener som en mestrings- eller overlevelsesstrategi. Derfor består en central del af behandlingen i, at vi sammen forsøger at blive klogere på den rolle, som tvangsoverspisningen har spillet i netop dit liv. På denne måde bliver det muligt for os at arbejde med de tanker og følelser, der ligger til grund for dine overspisninger. I terapien vil du få hjælp til at udvikle mere hensigtsmæssige og sunde strategier til følelseshåndtering. Et andet vigtigt mål for behandlingen, er at hjælpe dig til at opnå et mere kærligt og accepterende forhold til dig selv, så du i mindre grad oplever, at dit selvbillede styres af tanker om mad og vægt.

Psykoedukation vil ligeledes indgå som en central grundsten i behandlingen. Her vil du b.la. for indsigt i de psykologiske og fysiologiske mekanismer, der er med til at vedligeholde tvangsoverspisningen.Hvis du føler, at du kan genkende dig i det overfor beskrevne og er nysgerrig på at høre nærmere omkring hvordan jeg arbejder med tvangsoverspisning terapeutisk, er du altid velkommen til at kontakte mig. Din første session hos mig er uden beregning, så du trygt og uforpligtende har mulighed for at vurdere, om jeg er den rette til at hjælpe dig. Du er altid hjerteligt velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål. 

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.