Thor Oppenhagen

Bio-neurofeedback behandler, Coach, Mentor

Nørresundby

12 klientudtalelser

Personligt fremmøde

- Lige nu: Få 50 kr. i GoMentor-rabat på første samtale, når du booker og betaler online.

EEG-Neurofeedback: Børn 2 til 6 år. 400 kr. Aftal tid

Vi har børneprogrammer som dit barn kan have opmærksomhed på mens hjernen trænes. 

Under træningen sidder en forældre med barnet på skødet og når programmet først køre, så er al opmærksomheden rettet mod skærmen de næste 30 min. 

Vi forsøger altid at skabe de bedste betingelser ved at give et elektrode par med hjem, så af og påsætning af elektroderne først øves hjemme, før træningen starter på klinikken.

Når det først er helt i orden med elektroderne, så er det nemt at starte på selve EEG-Neurofeedback træningen.

Små børns hjerner er i rivende udvikling og der laves tusindevis af nye forbindelser hverdag for at udvikle sig til livet, men det er sårbare processer som let forstyrres af terror drømme og miljøfaktor som kan virke stressende.  

Derfor - giv dit barn den bedste start på livet, ved at hjælpe hjernen med at udvikle sig som den er designet til at virke.


    

EEG-Neurofeedback: Børn 6 til 10 år. 450 kr. Aftal tid

Klinisk neuropsykolog mener f.eks, at ordblindhed hænger sammen med en forsinket modning i hjernes sprog bearbejdnings område.

Læsning og skrivning er ikke en naturlig del af hjernen, som f.eks det talte sprog er og derfor skal hjernen først udvikle et område for læsning og skrivning. 

Der nødvendigvis ikke være noget galt, hvis der er læse - skrive problemer, det er måske bare en udviklings forsinkelse, som vi kan fremme med EEG-Neurofeedback træning. 

Neurofeedback er også en stor hjælp, til at få endnu mere ud af den undervisning eller læsehjælp som allerede er påbegyndt.  


Børn med ADHD har stort udbytte af EEG-Neurofeedback og kan hurtigt komme til at fungere som andre børn, sikkert fordi børns hjerner er hurtigere til at regulere sig selv end det f.eks er tilfældet med voksne.  

EEG - Avance: EEG-Neurofeedback, coaching og guidet meditation 700 kr. Aftal tid

EEG - Avance: Neurofeedback, intensiv coaching og guidet meditation


EEG træningen er sat til et forløb af 20 sessioner, fordi der ikke findes en metode med få sessioner, der kan rette op på hjernens komplekse elektrokemiske miljø.

Ved gratis forsamtale bliver problemstillingerne altid gennemgået og der er rig mulighed for at afprøve EEG-neurofeedback og guidet meditation

En gratis forsamtale tager normalt 70 min.


EEG - Basis: EEG-Neurofeedback. 450 kr. Aftal tid

EEG- basis Neurofeedback af 45 min varighed. 

EEG træningen er sat til et forløb af 20 sessioner, fordi der ikke findes en metode med få sessioner, der kan rette op på hjernens komplekse elektrokemiske miljø.


Ved gratis forsamtale bliver problemstillingerne altid gennemgået og der er også rig mulighed for at afprøve EEG-neurofeedback og guidet meditation. 

En gratis forsamtale tager normalt 70 min.

NLP coaching og guidet meditation 600 kr. Aftal tid

NLP – Neuro lingvistisk programering

 

 

Neuro lingvistisk coaching er guidning til at forstå sin egen situration og på den måde hjælpe sig selv ud af den.
 
Men for at forstå sin situration, er det vigtigt først at finde ind til roden af de indlærte automat programmer, også kaldet vanemønstre. 
 
Automatisk indlærte programmer er underbevidstheden og indeholder alle de løsnings og adfærdsmodeller vi har taget til os gennem tiden, og som er med til at skabe modellen af verden. 
 
Problemet er at mange programmer ligger som dæmonkredsløb fra skam, skyld og bebrejdelse og venter kun på at blive udløst af omgivelserne.
 
Dæmondelen er heller ikke er basseret på fornuft, men mere på følelser og hvis noget har godt fat i os, så er det følelsernes magt.
 
 
Udløses et dæmonkredsløb vil det stresse hjernen så meget , at den ikke kan overskue hele situationen og den vil beskytte sig selv ved at slå over i energi sparre mode, som slår bevidsthed fra og starte automat programmet i underbevidstheden, fordi det kræver langt mindre energi for hjernen at køre. 
 
 
Det gælder derfor om at få ryddet op i de dæmonkredsløb, som hele tiden bobler op fra underbevidstheden og skaber  kaos i hverdagen.
 
 
Når automatprogrammerne først er kommet frem til bevidstheden gennem coaching, så bliver det langt nemmere at ændre dem til noget mere hensigtsmæssigt.
 
Ved at sætte Hjernetræning og coaching sammen, gør vi dig i stand til at bruge de ressourcer du allerede er i besiddelse af, men som endnu ikke anvendes.  

Er du i tvivl? Så ring mig op på tlf. 89 87 04 78

89 87 04 78

Hos GoMentor foregår alle online-samtaler via en sikker og stabil videoløsning, som er udviklet specifikt til brug for bl.a. psykologer, psykoterapeuter og coaches.

Fordelene er bl.a. ingen fysiske begrænsninger, og at der ofte er billigere og kortere ventetider. GoMentors platform til online-samtaler er stabil og sikker (krypteret), hvilket betyder, at sikkerheden og fortroligheden er i top. Løsningen er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Udover vores online videoløsning har du også mulighed for at tilmelde dig vores GoMentor 24/7-service, hvor du kan skrive ubegrænset med din personlige mentor gennem et månedligt eller ugentligt abonnement. Denne online platform er også krypteret for at sikre, at samtalerne mellem dig og din mentor er fortrolige.

Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

Neurofeedback er medicinfri hjernetræning, som er specielt designet til at gøre opmærksom på alle de kritiske aspekter, der kan forstyrre livskvaliteten. Thor Oppenhagen - Bio-neurofeedback behandler, Coach, Mentor

Beskrivelse

           ER DET MULIGT AT TRÆNE HJERNENS NERVESYSTEM OG BLIVE RASK FRA STRESS ANGST DEPRESSION M.M 

 

Det er det i dag, så læs endelig videre og få et spændende indblik i hvordan hjernen naturligt kan trænes til at arbejde sammen med dig.Hjernen er et yderst kompleks og meget sensitivt organ, hvor mange miljøfaktorer kan påvirke børn og voksne til en opfattelse, der over-aktiver de centre som er forbundet med stress angst depression anspændthed og nedsat impulskontrol, hvilket hurtigt udvikler en personlighed ledsaget af selvbebrejdelse, anger, generthed, skyld, skam, vrede og negativ fokus på sig selv i sociale sammenhæng.


Det forsøges stadig løst alene ved psykoterapi og medicinsk behandling, men det har vist sig ikke altid at være nok, når det også handler om hjernecellernes elektro-kemiske grundlag for afstemt funktion, fordi dette system også er med til at bestemme, om et neural netværk af negative tanker, følelser og tilstande er aktivt eller ej.


Hjernens elektrokemiske system, er et system som styrere stop og start af tankerne, samt mængden af signalstoffer som nor-adrenalin, acetylkolin, serotonin, dopamin, endorfin, oxytocin, glutamat og GABA.


Derfor har sundhedsteknologien og hjerneforskningen gennem årtier studeret dette komplekse system og det er deres fremskridt indenfor hjernetræning, der har skabt muligheden for en  "naturlig" træning af hjernecellernes elektro-kemiske aktivitet hos de mennesker, som enten trækkes med personlige udfordringer i dagligdagen, er særlig sensitive, respondere negativt på psykoterapi eller som oplever uacceptable bivirkninger ved medicin.


For at opnå de bedste resultater, indeholder hver session EEG-Hjernetræning, coaching og guidet meditation..  


Om EEG-Træning.. 

EEG-Neurofeedback er træning af hjernecellernes elektro-kemiske processer via elektroder på hovedebunden, men elektroderne sender intet ind i hjernen, de måler kun på hjernebølgerne, som er den elektriske frekvens af hjernecellernes aktivitet.


Man kan sige, at hjernen hos både børn og voksne indleder et samarbejde med et medicinsk godkendt computerprogram, om at finde den optimale løsning for sin egen funktion.


Neurofysiologerne ved at hjernens aktivitet skal holdes inde for visse rammer, før en person kan fungere optimalt, men svinger hjernebølgerne abnormt uden for grænse værdierne, så får hjernen et feedback om at dæmpe aktiviteten.


Feedbacket gør, at hjernen kan selvregulere de hjernebølger som afspejler negative tanker, følelser, usikkerhed, grublen, anger, stress, depression og angst, fordi de for computerprogrammet vil vise sig som abnorme hjernebølger. 


Anerkendte universiteter og forskningscentre har lavet flere hundredtusinde skanninger af hjerner's aktivitet, for at finde de rammer et neutralt netværk fungere bedst indenfor og det er de data EEG-Neurofeedback systemet bruger til at træne hjernen med.


Hjernen trænes ikke kun et sted, men over mange områder for en helhed, fordi et område af hjernen har forbindelser med mange andre områder for at udføre en opgave.


Bare tag bilisten der skal stoppe for rødt lys, føren skal bruge hukommelsen, synet, bevægeapparatet, sansning og afstandsbedømmelse, alt i mens der også er bevidsthed om hvor kroppen befinder sig i tid og rum..


Derfor har selvregulering af hjernens neurale netværk stor indvirkning på den effektive hjernes funktionsevne og selvbevidsthed. 


Om NLP coaching..

Coaching er guidning til at forstå sin egen situration, ved at finde ud af hvordan tanker og følelser er blevet indlært og på den måde hjælpe sig selv ud af den.


Selvregulering er noget hjernen har gjort gennem hele opvæksten og stadig gør, når vi ændre vores tanker eller lære noget nyt.


Det er derfor ikke ubekendt for hjernen, når denne selvregulerings process yderligere fremmes ved coaching.


Sessionerne med neurofeedback og coaching handler derfor ikke om "en" løsningsmodel, men hele livsstilsændringer. 


Om guidet meditation med specielle høretelefoner..

Efter det hårde arbejde med neurofeedback og coaching, så trænges der til en pause og derfor afsluttes hver session med 25 minutters binaural beats og lys stimulation.


Sammen med lys og lyd er der også indtalt over 700 coachende programmer, så kan vælges et program der matcher den problematik der har været oppe i sessionen 


Guidet meditation med lys og lyd giver også et øget niveau af endorfiner, serotonin, dopamin, samt et bedre samarbejde mellem de 2 hjernehalvdele.


HRV test er også en del af sessionerne..

Længerevarende stress vil påvirke kroppens fysiologiske parameter og derfor anvendes HRV testen til at få et overblik, så der kan forbygges mod en lang række sygdomme. 


Kvaliteter du kan opnå ved træningsmetoden..


Øget koncentration opmærksomhed og hukommelse


Tilpasse sig følelsesmæssigt i sociale siturationer.


Stoppe adfærd, tanker, handlinger på rette tidspunkt.


Være bedre til at skifte opmærksomhedsfokus fra et emneområde til et andet. 


Motivation til at gå igang med nye opgaver og selvstændig få ideer til at føre dem ud i livet.


Bedre hukommelse til at lager og anvende nye data, om effektive metoder til håndtere sine personlige udfordringer,


At være på forkant og kunne handle ud fra den information, der er til rådighed for den situration man befinder sig i,


At være i stand til at udnytte arbejdshukommelsen og udføre flertrins aktivitet, udfylde mentale beregninger og følge komplekse instruktioner.  


Udannelsesmæssig baggrund..

Lægeeksamineret sundhedsfaglig uddannelse indenfor:

Fysiologi, Anatomi, Farmakologi, Sygdomslære, Psykologi


Certificeringer:

EEG-Neurofeedback basic uddannelse fra Malmø

EEG-Neurofeedback avanceret uddannelse fra München

NLP coach uddannelse Aalborg


Kurser:

Quantum Universitet personlig udvikling

Hærens veterankursus flyvestation Karup

Hypnose


Studerer:

Neuropsykologi

NeurofysiologiHæren, skoler og kommuner som benytter EEG-Neurofeedback 

Hjørring kommune: Neurofeedback for ADHD og Autisme


Aalborg kommune: Neurofeedback for ADHD


Randers kommune: Neurofeedback for ADHD

 

Odense kommune: Neurofeedback for ADHD


Hærens veterancenter tilbyder Neurofeedback til veteraner med PTSD.


Hærens videnscenter har gennem 2 år forsket i Neurofeedback


Aalborgs Universitet: Semester projekt 2016 om design og anvendelse af Neurofeedback


Folkeskolen dk 


Vi har gratis forsamtale, hvor dine problematikker bliver gennegået, samt en prøve session med EEG-Neurofeedback og guidet meditation.   


Klinikken er åben hverdage 10.00 til 17.30 - tirsdag og torsdag til 21.00 efter aftale.


Er du interesseret i at høre mere om hvordan jeg kan hjælpe, så tøv ikke med at kontakte mig.

Klientudtalelser

Dorthe Christensen - "Kundeudtalelse D. 2/10 2018. Neurofeedback har ændret min måde at være i verden på! Da jeg sidste år, sammen med min datter, begyndte på neurofeedback-træning hos Center for HjerneHelse, vidste jeg ikke, hvor det ville bringe os hen. Med mig i bagagen havde jeg en årelang problematik med angst, stress, spiseforstyrrelse og ocd. Min datter, som var den egentlige årsag til, at vi havde kontaktet Center for hjernehelse, havde gennem psykiatrien fået konstateret ADHD og generel angst. Vi gik i gang med et 10 ugers behandlingsforløb med neurofeedback og braintap to gange om ugen. Ud over den træning min hjerne fik i at ”bruge sig anderledes og på en bedre måde”, blev det, via Thors sideløbende coaching, en rejse ind i mig selv, hvor det gik op for mig, hvor meget jeg var styret af gamle oplevelser og negative handlemønstre, som i det daglige skabte angst og stress. Jeg blev gennem neurofeedback-træningen i stand til at arbejde med mig selv, ud fra den viden jeg fik igennem Thor, om hvordan min hjerne og mit hormonsystem fungerer. Min datter, som pga. psykiske blokeringer f.eks. ikke kunne holde ud at være i klassen sammen med sine klassekammerater, begyndte at kunne overskue at være i klasseundervisningen og viste på alle planer et helt andet overskud hjemme og i andre, før vanskelige situationer. I dag møder jeg stadig ind imellem ”de gamle skelletter fra skabet”, men jeg er i stand til at tackle dem anderledes end tidligere! Vi har i hjemmet anskaffet os et Braintap-apparat, som jeg dagligt anvender til afspænding og til at coache mig selv hen imod det, jeg gerne vil i og med mit liv. Jeg har været i mange behandlingsforløb både i psykiatrien og privat, hvoraf ingen af delene kan måle sig med det, som jeg har lært hos Center for HjerneHelse. Udover at ”behandlingen” er så virkningsfuld, fordi den træner hjernen, som er hele vores styresystem, så er Thor det mest sympatiske og fantastiske menneske, som i en særlig grad evner at viderebringe sin viden om hjernens funktion på en forståelig og brugbar måde. Jeg kan på det varmeste anbefale Center for HjerneHelse. Dorte Christensen, Ålestrup. "  Læs mere  Læs mindre

Yvonne Andersen  - "Hej Thor. Ja miraklernes tid er ikke forbi Er fri af mine lykkepiller nu efter brug af braintap. Troede ikke det ville ske. Havde jo fået at vide jeg med 10 års voldsom stress, at min hjerne havde mistet evnen til at producere serotonin. Jeg fik at vide jeg skulle tage lykkepiller resten af mit liv. Nu er jeg så medicinfri og har været det et godt stykke tid. Kan slet ikke tro på det kunne ske. Af hjertet tak"  Læs mere  Læs mindre

Grethe Kristensen - "Jeg fik angst i 2012, som ekspanderede til kronisk angst for bestemte ting eller handlinger som jeg troede kunne skade mig. Det gav mig stress og alt skulle være færdigt før jeg startede, samtidig blev det svært at overskue samvær med flere mennesker på en gang. Den indestængthed det medførte, satte også mit temprament på en prøve, når jeg ikke kunne overskue siturationerne omkring mig. Jeg har prøvet så mange ting og noget af det gav også gode ressultater, men det fik mig ikke derhen hvor jeg ønskede at være. Jeg fik over et fælles medie kontakt med Thor Oppenhagen og fik et møde med ham, hvor vi blev enige om at starte op på hjernetræning. Træningen og min braintap har hjulpet mig rigtig meget og har givet mig de bedste resultat. Tusind tak Thor og Anja for en rigtig god behandling Hilsen Grethe Kristensen"  Læs mere  Læs mindre

Mads Emil Hansen. - "Efter jeg begyndte behandlingsforløbet D.17.08.2017 hos ’Center for Hjerne Helse’ har jeg oplevet markante forbedringer kognitivt samt psykiske tilstande, hvor der er mærkbar gevinst på koncentrations fronten og på indlærings området, jeg kan atter igen ( efter et alvorligt færdselsuheld, som jeg var udsat for i sommeren 2014 ), holde flere ’’bolde i luften’’ Jeg kan bedre, holde mit temperament på et moderat og et konstruktivt niveau, så jeg ikke bliver kort for hovedet. Endvidere har jeg oplevet, at jeg fungere godt rent socialt, nu efter at jeg er næsten helt igennem behandlingsforløbet hos Thor, f.eks. kan jeg bedre kontrollere min ansigts mimik og har langt mindre restløshed. Man kommer virkeligt langt med denne her form for Hjerne træning, helt fra det banale og det overfladiske til det mere dybt liggende langt nede i underbevidstheden. Jeg har erfaret at det rent faktisk der nede fra, at alt det ’’overfladiske og banale’’ det stammer fra og bliver kordineret og dikteret til personlighed, men man lægger bare ikke umiddelbart mærke til forandringerne, kun ved forskellige ’’aha oplevelser’’ i ny & næ som man absolut ikke kan eller bør benægte. Med disse ord mener jeg ikke der er meget andet end at sige at det har været en positiv og en særdeles spændende oplevelse. Thor og Anja er søde og rare mennesker, og de er til at snakke med ift. Praktiske og lavpraktiske anliggender relateret til behandlings forløbet, og det vil jeg mene, ikke er så tit man oplever det blandt erhvervsdrivende. Så man føler sig helt igennem godt og fair behandlet, og de er villige til at strække sig, sammen med en, så kunde og klient i fællesskab har en realistisk chance for at nå bedst muligt i mål. Kan varmt anbefales… Mvh. Mads Emil Hansen "  Læs mere  Læs mindre

Dorthe Fuglsang Lovman - "Jeg begyndte at få værre og værre angst anfald og var bl.a bange for at køre bil, handle ind og være blandt mange mennesker. Jeg var simpelthen bange for at få det dårligt når jeg bevægede mig ud, så det bedste for mig var at blive hjemme, for det var ihvertfald der jeg havde det bedst. Men det her holdt jo ikke, for jeg havde daglige gøremål, så jeg vidste at jeg var nødt til at gøre noget, for jeg begyndte at have det virkeligt skidt. En af mine veninde fortalte mig om Bio-Neurofeedback og jeg kom til samtale hos Thor og han var sikker på, at han kunne hjælpe mig. Jeg startede op på behandlingerne og efter 3. behandlinger havde jeg det super godt og det var næsten for godt til at være sandt. Men efter et par dag gik det galt og jeg havde det igen skidt. Jeg snakkede med Thor om det og han forklarede, at det var helt normalt, fordi hjernen ikke er vild med at man bare går hen og laver om på ting. Efter flere behandlinger og samtaler som jeg havde med Thor, fik jeg det bedre og bedre i takt med en større forståelse for, hvor meget magt hjernen har over en. Dette gav mig samtidig en forståelse overfor mine problemer og med den klarhed kan jeg se, at jeg hen af vejen også er blevet meget bedre til at håndtere mine udfordringer. Men det var et hårdt arbejde for ikke at falde tilbage til de gamle vaner og tankegange, som jeg har haft igennem mange år, men med lidt stædighed og vilje kan alt lykkes og det lykkes også for mig, for jeg er næsten i mål. Jeg er glad og fuldt ud tilfreds med at jeg valgte at prøve Bio- Neurofeedback og super god behandling både af Thor og Anja."  Læs mere  Læs mindre

Judith Frennung - "Min voksne datter er født hjerneskadet med fysisk funktionsnedsættelse. Hun fik nogle uger efter fødsel også et slagtilfælde, som muligvis udløste hendes epilepsi og kan i dag kun udtrykke sig gennem tegnsprog. Hun har altid været glad og nysgerrig trods sine forskellige handicaps, men efter et overgreb for tolv år siden begyndte hun at lide af udadreagerende og invaliderende angst. Selvmordsforsøg var en del af hverdagen i en årrække og hverken medicin eller terapi har kunnet hjælpe hende. Ved er lykketræf stødte vi på Center for Hjernehelse i Nørresundby og Thor accepterede straks opgaven og kløede på med et usvækkeligt engagement. Efter 20 ugers behandling er min datter som forvandlet. Hun er igen glad og åben. Hun er begyndt at sove bedre. Hun deltager helt afslappet i familie sammenkomster. Og selvom der stadig kommer angst anfald, er hun nu i stand til at komme hurtigt igennem dem. Neurofeedback er en nærmest utrolig metode, der har givet os håb og handlekraft. Jeg kan kun anbefale det af hele mit hjerte. Mor: Judith Frennung"  Læs mere  Læs mindre

Heidi Pedersen  - "Jeg er en kvinde på 28 år. Før mit bio / neurofeedback forløb hos Thor var jeg meget stille og forsigtig, havde meget lidt selvværd, svært ved at tage mig sammen til noget og har haft meget svært ved at sove om natten, havde det bedst ved bare at være sammen med min familie og være for mig selv.. Efter mit forløb ved Thor er jeg blomstret meget op og har fået mere selvværd, sover langt bedre om natte og er bleven meget mere vågen om dagen. Jeg er også begyndt at tale med min veninder og kommer ud og more mig igen. Jeg er igen begyndt i fitnesscenter, hvor jeg nu har nemmere ved at være tilstede som mig og være tilpas i samtaler med andre mennesker. Kan meget varmt anbefale både Bio/ Neurofeedback og Braintap, som jeg har stor glæde af at kunne forsætte min træning med hjemme. Thor og Anja er nogle rigtige rare, varme hjertemennesker og jeg har følt mig meget tryg ved at komme der. Mvh Heidi Halvrimmen"  Læs mere  Læs mindre

Elsacristina Angeleen Mogensen - "Jeg er en kvinde på 56 år. og startede mit forløb hos Thor O Christensen på klinikken CHH i juni måned 2017. Jeg havde forinden været igennem mange års samtaler med psykologer, medicin osv.. som var blev en nødvendighed efter en svær traumatisk barndom og efterfølgende stresset voksen liv. Jeg følte stadig ikke andet end at jeg bare havde fungeret uden at være tilstede og overlevet efter bedste evne, men det var ikke godt nok og til tider kunne jeg ikke engang passe på mig selv eller overskue min egen hverdag. De sidste mange år begyndte jeg at glemme flere og flere ting og tilsidst kunnet jeg ikke engang huske, hvad jeg lige havde læst i en bog, hvilket tog hårdt på mig, eftersom jeg elsker at læse. Jeg have også søvnproblemer, fordi jeg har levet i angst det meste af mit liv, så jeg fik aldrig fred. Jeg hørte om biologisk neurofeedback hos Thor Oppenhagen Christensen, da jeg var til for samtale og det gav mig så meget tro og håb.. Jeg så baglæns på mit liv over de i 12 uger jeg gik der og det var en hård proces, men med god støtte og solidt feedback samt flere gange daglig brug af Brian Tap kom jeg igennem det. Det har været alt værd, for jeg har i dag fået min livsglæde igen og et kæmpe fantastisk overskud til mig selv, min elskede familie og samtidig fået mod på at gå i gang med en NLP Coach uddannelse.. Jeg glæder mig så meget over hver en dag nu, hvor jeg kan vågne glad og er endelig i gang med at skabe det liv jeg drømmer om, min yngste søn på 16 år er også begyndt at bruge Brian Tap da han har fulgt mig dagligt og har set den forskel det har gjort for mig og vores liv. Med Venlig Hilsen Elsacristina Angeleen Mogensen Frederikshavn"  Læs mere  Læs mindre

Ove Elmgren - "Ove Elmgren 64 år. Jeg er gang på gang blevet overrasket over min opvågenhed og indlæringsevne efter Neurofeedback og braintap hos Thor. Jeg er ikke bare blevet i stand til at lære nye ting, men også efterfølgende hurtigt kunne bruge den nyerhvervet viden til at gøre mit liv lettere. Som doktor Porters coachende program siger på næsten alle sine speak, du bliver bedre og bedre til at håndtere ting, der tidligere var svære eller umulige at håndtere eller løse. Giv det et forsøg kære interesserede. Jeg kan kan varmt anbefale det. Hilsen Ove Elmgren Aalborg"  Læs mere  Læs mindre

Kate Sørensen - "Før jeg startede hos Thor, havde jeg problemer med at være sammen med mange mennesker, jeg var angst og havde lavt selvværd, jeg havde problemer med at sige til og fra, jeg havde mange tanker så jeg blev hjernetræt og følte mig fastlåst i egen krop. Jeg følte mig mere ked af det end jeg følte glæde og levede isoleret fra min omverden. Efter jeg har gennemgået et forløb hos Thor har jeg genvundet mit selvværd, jeg kan være sammen med flere mennesker af gangen og god til at lave gode stemninger, jeg tør stå frem i forsamlinger og sige noget, jeg er blevet god til at planlægge min dagligdag og er glad og fået følelsen tilbage til at leve livet i fuld flor. Jeg kan være i mig selv uden forstyrrende tanker og blevet bedre til at finde de positive ting frem. Jeg kan sige til og fra, som gør livet meget lettere at leve samt har jeg fået min mave til at køre normalt igen. Hilsen Kate Sørensen Sæby. "  Læs mere  Læs mindre

Birte Overlade - "Uden behandlingen hos Thor havde det ikke været muligt for mig at skrive mit speciale og dermed fuldende min kandidatuddannelse på Aalborg Universitet. Stress-skaderne på min hjerne bliver repareret, når jeg får elektroderne og braintappen på. Velvære for hjernen, for hele mit velbefindende, og behandlingen giver fornyet livskvalitet. Hilsen Birthe Overlade Sæby"  Læs mere  Læs mindre

Bodil W  - "Bodil W 65 År. Efter 30 sessioner med bio / neurofeedback og Braintap træning "Miraklernes tid er ikke forbi for mig " Ved hjælp af træning med bio / neuro feedback & Braintap hos Thor O Christensen, har jeg arbejdet på at blive bekendt med mig selv og hvilken nedbrydende indvirkning mine gamle negative tankemønstre har haft på mit selvværd og selvtillid. Gennem træningen er det lykkes at give slip på mange blokeringer og hæmninger, og det giver nu mulighed for forandring. Jeg er nu medicinfri og har ikke længer nogen depressive tanker, forkerthedsfølelse, uro, angst eller stress. Træningen har samtidig også givet mig en rigtig god nattesøvn og jeg vågner nu med følelsen af at kunne være i mig selv. Tankerne/minderne der går tilbage er præget af helheder frem for negative detaljer og de er meget mere nuancerede, og i respekt for såvel andre som mig selv falder det mig betydeligt mere naturligt at sige "til" og "fra", ligesom jeg nu har overskud til takle F.eks, irritation på en mere hensigtmæssig måde. Jeg er blevet god til at slappe af og hviler i mig selv, jeg har ikke længer brug for anerkendelse og bekræftigelse fra andre som før. Nu kan jeg leve det gode liv, være aktiv, taknemmelig og glad for alle de muligheder livet nu giver mig !. Det har givet mig smag på at ha` det godt og jeg forsætter nu min personlige udvikling hjemme med Brain-tap programmet. Mit nye kodex er at jeg ikke længer vil "synde" mod mig selv, men tage et bevidst valg om at "nyde" Jeg siger derfor tak for din støtte og vejledning Thor og tak for din måde at være på. Jeg kan kun give dette mine bedste anbefalinger til andre der har mod på at arbejde med sig selv. De bedste hilsner fra Bodil W i Viborg "  Læs mere  Læs mindre

;

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.

Denne hjemmeside anvender cookies for at sikre dig den bedst mulige oplevelse. Læs mere