Thor Oppenhagen

Bio-neurofeedback behandler, Coach

Aarhus N

18 klientudtalelser

Personligt fremmøde

Bestil en gratis forsamtale 1 kr. Aftal tid

Ved gratis forsamtale går vi igennem dine problematikker og der er mulighed for at afprøve EEG-Neurofeedback og guidet meditation.

EEG-Hjernetræning 450 kr. Aftal tid

EEG - Neurofeedback, intensiv coaching og guidet meditation


Neurofeedback er indrettet således, at hjernen indleder et samarbejde med et medicinsk godkendt software program, der guider den til at regulere den uønskede aktivitet, som psykiske lidelser har fremkaldt i hjernens nervesystem.

Det unikke ved systemet er, at vi kan se det organ vi arbejder med og samtidig vise klienten, hvordan hans eller hendes hjerne arbejder med lidelser, skader og negativ stimuli og reducere eller helt fjerne symptomerne. 

EEG-Hjernetræning Braintap psykoterapi og HRV 750 kr. Aftal tid

EEG-Hjernetræning Børn 4 til 10 år - Priser fra 350 kr. Aftal tid

Indenfor klinisk neuropsykologi hænger ordblindhed mange gange sammen med en forsinket modning af hjernes område for begrebmæssig forståelse af ord.

Læsning og skrivning er nemlig ikke en naturlig del af hjernen og derfor skal der først udvikle et område for læsning og skrivning. 


Modning og udvikling kan fremmes med EEG-hjernetræning. 

Neurofeedback er også en god støtte til at få endnu mere ud af læsehjælp.


Allerede fra 2 år alderen og frem til puberteten er hjernen igang med en vigtig beskæring af synoptiske forbindelser, der bestemmer hvor god hjernen bliver til at integrerer sig i verden.

Ved 14 års alderen opstår den næste og mest vigtige beskæring i hjernens omlægning til voksen, beskæringen er vigtig, fordi det er her de fleste psykiske sygdomme udvikles.    

Børn med ADHD har derfor særligt stort udbytte af EEG-Neurofeedback og kan forholdsvis hurtigt komme til at fungere på lige fod med andre børn.

Psykoterapi 450 kr. Aftal tid

Psykologisk stress opstår, når omgivelserne eller personlige krav og forventninger overstiger ens kapacitet.


Det øger risikoen for angst og depression, fordi det kan ende i ensomhed, frustration, vrede, sorg, frygt og tvangstanker.


Det er en tung byrde at bære alene, derfor kan følgeskab med et andet menneske være afgørende for, om man opdager nye muligheder til at ændre det, som forvolder psyken besvær.

Hos GoMentor foregår alle online-samtaler via en sikker og stabil videoløsning, som er udviklet specifikt til brug for bl.a. psykologer, psykoterapeuter og coaches.

Fordelene er bl.a. ingen fysiske begrænsninger, og at der ofte er billigere og kortere ventetider. GoMentors platform til online-samtaler er stabil og sikker (krypteret), hvilket betyder, at sikkerheden og fortroligheden er i top. Løsningen er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Udover vores online videoløsning har du også mulighed for at tilmelde dig vores GoMentor 24/7-service, hvor du kan skrive med din personlige mentor gennem 4 forskellige abonnementer. Denne online platform er også krypteret for at sikre, at samtalerne mellem dig og din mentor er fortrolige.

Online-samtaler kræver en internetforbindelse og kan tilgås fra PC, Mac eller vores app til iOS og Android.

GoMentor 24/7 er en online platform, der tilbyder online terapi og rådgivning. GoMentor 24/7 fungerer på samme måde som traditionel terapi og rådgivning. Den eneste forskel er, at sessionerne på GoMentor 24/7 afholdes online, hvor du både har mulighed for at skrive og tale om din situation og dine problemer gennem videoopkald eller beskeder og livechats, afhængigt af hvilket abonnement du vælger.

Med GoMentor 24/7 sparer du tid og penge. Du behøver ikke at møde fysisk op, hvilket giver dig mere fleksibilitet i din kalender. Sidst men ikke mindst er det en billigere løsning end traditionel terapi med fremmøde.

Fordele ved online-rådgivning:

  • Du har direkte adgang til kvalificeret hjælp fra både psykologer, psykoterapeuter og coaches
  • Du kan forvente en nem måde at kommunikere med din mentor på - chat og / eller videoopkald via sikker og krypteret platform.
  • Du kan tale med din personlige mentor, uanset hvor du er.
  • Du kan planlægge sessioner, når som helst det passer dig.
  • Du kan forvente svar hurtigt – inden for 24 timer
  • Traditionel rådgivning er generelt dyrere end online terapi.
  • Du sparer tid ved ikke at skulle afsted til et fysisk fremmøde.
  • Du modtager svar inden for højst 24 timer. Du behøver ikke vente dage eller uger med at tale med en psykolog, hvilket ofte er tilfældet ved konsultationer med fremmøde.

EEG-Neurofeedback er reducering af de forstyrrelser, psykisk belastning har skabt i hjernen. Thor Oppenhagen - Bio-neurofeedback behandler, Coach

Beskrivelse


EEG HJERNETRÆNING & PSYKOTERAPI


Vi har åben


Føler du hjernen hæmmer dig og fastholder uheldige livsmønster.


Så er der hjælpe at hente.


Neuroo’s sessioner består af EEG-Hjernetræning, Psykoterapi og Meditationscoaching.


EEG HJERNETRÆNING


EEG-neurofeedback er afprøvet i forskningsstudier og har vist sig effektiv indenfor psykisk lidelse og hjernesygdomme.


I 1929 blev hjernens rytmiske elektriske strømme ( EEG-hjernebølger ) betragtet som ikke-specifik støj.


I 1938 var EEG anerkendt i lægeverden og i dag ved man, at der er et sammenhæng mellem hjernens elektriske hjernebølger og kognitive processer.


EEG-Neurofeedback er derfor rettet mod at stabilisere de hjernebølger, der indenfor neurofysiologi betegnes som unormal EEG-aktivitet.


Unormal EEG-aktivitet opstår fra epilepsi, apopleksi, autisme og dements.


Det er ikke muligt at fjerne overnævnte skader, men de kan reduceres via EEG-Hjernetræning.


Unormal EEG-aktivitet opstår også fra stress, angst, depression og anden psykisk diagnose.


Der er solid evidens for, at alle former for psykisk lidelse kan reduceres eller helt fjernes med EEG og psykoterapi. 


PSYKOTERAPI


Hjernen skal lære noget nyt, hvis den ikke skal forsætte i det gamle mønster.


Psykologisk stress opstår, når omgivelserne eller personlige krav og forventninger overstiger ens kapacitet.


Det øger risikoen for også at udvikle angst og depression, fordi tilstanden som regel ender i ensomhed, frustration, vrede, sorg, frygt og tvangstanker.


Det er en tung byrde at bære alene, derfor kan følgeskab med et andet menneske være afgørende for, om man opdager nye muligheder til at ændre det, som forvolder psyken besvær.


For at gøre psykoterapien mere effektive, har jeg sat den sammen med EEG-Neurofeedback og braintap’s meditationscoaching, fordi det betydligt øger betingelserne for at opnå en stabil og vedvarende sindtilstand.


BRAINTAP


Livskvaliteten er betinget af hjernen og sindets sundhed.


Den stimulation og indlæring der er modtaget gennem opvækst og voksenlivet, bestemmer mængden af det man ved og den mentale styrke.


Det er derfor vigtigt at blive stimuleret med ny viden fra braintap´s coachende programmer, så man fremover har flere værktøjer til at være herre over eget sind.


Braintap er et unikt stykke værktøj, fordi den stimulere hjernebølgerne til en form for meditationstilstand, hvor hjernen restitueres og betingelserne for ny indlæring er optimal.


Hver EEG session afsluttes altid med 20 min braintap.


Hvem har glæde af EEG Neurofeedback og coaching.


Sessionerne er mest rettet mod børn og voksne, hvor medicin eller anden behandling er afprøvet uden gavnlig effekt.


Voksne der lider efter belastende opvækstvilkår, bekymrende livsændring eller længerevarende psykisk belastning, som har udløst emotionelle, tvangsmæssige eller angstprovokerne tanker.


Børn med indlæringsproblemer, frustration, vrede eller udadreagernede adfærd, hvor selvet eller miljøet har påvirket hjerne og sind i den forkerte retning.


Ved at tilrettelægge et specielt træningsprogram, kan EEG aktiver hjernens neuroplastiske egenskaber, som indeholder de værktøjer, hjernen skal bruge til at reducere skader fra apopleksi, epilepsi, demens, depression og autisme.


Om det er store eller små problemer hos børn og voksne, så er det vigtigt at få hjernebølgerne og psyken stabiliseret.


Sådan foregår en konsultation


Få den rette hjælp til psykisk lidelse og hjerneskade.


Hjernen er smart og kan rette sig selv med EEG.


Aller først tager vi en indledende samtale om, hvad der går dig på og hvordan du oplever det hæmmer dig.


Derefter sættes selve hjernetræningen i gang: EEG-systemet er specielt designet til at opfange hjernens aktivitet via elektroder på hovedbunden.


Det giver et billede af hvordan mental lidelse har påvirket hjernens virkemåde, samtidig med at EEG-feedbacket motivere hjernen til selv at rette fejlen.


Under EEG-træningen udføres psykoterapi, hvor vi finder ud af hvordan sindet skaber sit besvær, for derefter at tilegne sig ny viden til et andet udfald.


Efter psykoterapi og neurofeedback behøver hjernen en 20 minutters pause.


Det får den ved at lytte til et af braintap´s mange coachende meditations programmer.


Siden 2014 har jeg arbejdet med EEG-Neurofeedback og psykoterapi.

Ring og hør hvordan jeg kan hjælpe.

Klientudtalelser

Anette Bøgelund - "Igennem 4 år oplever jeg min datter få det så slemt psykisk, at skolen blev involveret og sætter gang i kommunen, da de ser hun mistrives og bliver tyndere og tyndere. Hun nægter at spise på skolen når der er andre tilstede. Hun begyndte at trække sig, når der er for mange mennesker samlet omkring hende. Med tiden udvikler hun en spiseforstyrrelse og dertil hørende angst for store forsamlinger, og kan ikke rumme larm og støj. Kommunen sætter gang i samtaler ved en terapeut, dette bevirker at min datter faktisk kun får det værre og værre og syntes ikke hun bliver lyttet til. Terapeuten foreslår, at vi henvises til psykiatrisk, da hun mener at min datter har brug for yderlig hjælp, da hun stadig spiser meget lidt og er begyndt for alvor at cutte sig selv. Forløbet på psykiatrisk startes op og behandling med samtaler på center for selvskade sættes i gang. Situationen bliver kun værre og værre, Psyk slynger den ene diagnose ud efter den anden, men finder ikke årsagen til at min datter har det så dårligt. Det ender med, at hun flere gange bliver indlagt med selvmords tanker, men udskrives igen med et utal af forskellige præparater for sindslidelse, som hun ikke vil indtage, da hun ikke mener hun fejler noget af det de siger. Til alt held kommer jeg i forbindelse med Thor igennem en bekendt, min datter starter i sessioner med neurofeedback og coaching. I løbet af den første uger oplevede jeg min datter som mere rolig og glæder sig til næste behandling. Vi forsatte forløb med behandlinger 3 gange om ugen, og i løbet af de første 3 mdr. ses en tydelig forbedring. Min datter begynder at virke mere glad og kunne rumme flere mennesker, og selv appetitten vendt så småt tilbage. Efter 5 mdr. var hun stoppet med at cutte sig selv, fordi hun gradvis fik mere kontrol over sine tanker og følelser. Hun begyndte at sove uden angst om natten og selvtillid og selvværdet er begyndt at vende tilbage. Hun har lært, at hun er god som hun er og kan alt det hun gerne vil, det gør at hun ikke sætter de samme begrænsninger op for sig selv og tør kaste sig ud i nye ting. Takket være Thor er min datter kommet i mål og uden diagnoser, han kunne se ind bag ved den skrøbelige pige og finde vejen frem til årsagen i samarbejde med hende. Det kan måske lyde som det har været en nem tur, men det har det absolut ikke, for bag kulissen lå skjult sexmisbrug og vold fra x kæresten og det førte min datter helt ud på sindets yderste kant, og længere end det, fordi hun også holdt det hele inde i selv. Alt skulle åbnes op og sættes på plads i nogle helt andre rammer og jeg var gennem hele forløbet med på sidelinjen. Jeg fik opbakning til hvordan jeg skulle takle min datter, så vi i samarbejde fik det bedste ud af behandlings forkøbet og dertil skal det siges, at jeg fik øjnene op for, at den curling mor rolle jeg igennem flere år havde tillagt mig selv, ikke gjorde noget godt for min datter. Jeg måtte sande, at jeg skulle ændre min tilgang til hende, hvilket var svært for mig i starten, men Thor fik mig til at forstå, at for at hjernen kunne ændre sin tankegang, krævede at jeg ikke blev ved at behandle min datter som tidligere. For de bekymringer jeg havde haft, var ikke tilstede mere, så jeg skulle ændre min måde at takle hende på og tiltale hende som et voksent menneske, der var på lige fod med alle andre, og ikke behandle hende som det skrøbeligt menneske, som jeg igennem mange år havde gjort for at passe på hende. Det var en øjenåbner, at jeg med min gamle tilgang, kun minde hende om at hun var skrøbelig, Men ved at jeg ændrede mig, var det også tydeligt efterfølgende at se, at min datter netop følte sig mere ligeværdig og mere glad. Endvidere skal siges, at min datter selv begyndte at tage ansvar for sit liv og mere end noget andet menneske jeg kender, kæmpet for at ville det gode liv. Fordi hun fandt hurtigt ud af, at det her ville blive en lang sej kamp, men hold nu op en kamp har hun kæmpet i samarbejde med især Thor og mig på sidelinjen og med min fulde opbakning. Hvor psyken spillede os ud på et skråplan, har Thor for mig været en redning, for når man som forældre står på sidelinjen og ser sit barn falde mere og mere sammen og ligegyldig hvad man prøver indenfor psykiatrien, så bliver det kun værre og værre. Det har været så ubærlig og skrækkeligt at være i, så tusinde tak Thor for din hjælp, du er en klippe, uanset hvilke udfordringer vi er stødt på. Du har været opløftende og støttende og beroligende, og hele tiden troet på at livet bliver godt, når vi bare står sammen om det, og det må jeg sande, du har været der hele vejen igennem og aldrig opgivet, tusinde tak for dig."  Læs mere  Læs mindre

Flemming  - "ANGST Januar 2020 Stress, angst og depression. Jeg har gennem de sidste 8 år i flere omgange haft problemer med stress, hvilket til sidst gik over i angst og depression. Jeg prøvet mange forskellige behandlinger, inden for det traditionelle system. Psykologsamtaler og kognitiv tearapi virkede de første gange jeg havde stress. Men de senere år har det ikke været tilstrækkeligt. Problemer er vendt tilbage flere gange. Jeg fik sommeren 2019 så store problemer med angst, at jeg ikke kunne varetage normale funktioner, og ikke kunne arbejde. Læge og Psykolog ville have mig på medicin, men det ville jeg bare ikke, da der kan være en masse bivirkninger ved det. Så var det at jeg fik et tip om Neuroo.dk, som jeg efterfølgende kontaktede. Neuroo.dk anvender medicinfri behandling. Neuro feedback hjalp mig igennem, så jeg undgik at komme på medicin. Hvilket jeg er meget glad for, da medicinen kun dæmper symptomerne, og ikke fjerner årsagen til problemerne. Neuro feedback og Thors coaching fik mig meget hurtigt på ret køl og angsten forsvandt hurtigt. Efter 3-4 gange havde jeg det meget bedre. Samtidig med behandlingerne fik jeg en Braintap AP stillet tilrådighed. Den er bare rigtig god. Endelig var der en meditationsform jeg kunne bruge. Jeg har prøvet utallige meditationen, men har aldrig kunnet ligge stille til at høre dem. Det kan jeg med Braintap Ap og Braintap headsæt, som også stimulerer øre og øjne. Thor har lært mig hvordan hjernen fungerer, og lært mig at sortere det gamle crap fra, der ikke har noget som helst med virkeligheden at gøre. Med andre ord, så har Thor lært mig at se og opleve verden fra en anden og meget bedre vinkel. Man får virkelig meget for pengene, Thor brænder for opgaverne og tager den tid der er nødvendig. Der er en skam at denne behandlingsform ikke bruges meget mere inden for det Danske sundhedssystem. Det kan varmt anbefales, og det gør livet meget lettere og sjovere. Mvh Flemming Maskinteknikker "  Læs mere  Læs mindre

Caroline Dietz Toppenberg Poulsen - "Jeg startede ved Thor eftersom jeg har diagnoserne tourette syndrom og ADHD. Jeg har gået til tic trænung i arrhus, så keg har lært at “undertrykke” mine tics, men da min tourette har nogle side diagnoser, så er tic træning ikke nok. Jeg har fået piller for min ADHD og fået psykolog hjælp til min ADHD. Da jeg startede ved Thor var målet at jeg ville være medicin fri hvilket jeg er i dag, efter 20 sessioner, jeg blev allerede medicin fri, tidligt i forløbet, hvilket jo kun er dejligt. Jeg begyndte også at få det bedre i forløbet ved Thor. Jeg kan kun give mine bedste anbefalinger til Thor man har mulighed for at udvikle sig selv, vide mere om sig selv om hvorfor og hvordan. - jeg fik behandling med neuro feedback og braintab   Jeg startede ved Thor eftersom jeg har diagnoserne tourette syndrom og ADHD. Jeg har gået til tic trænung i arrhus, så keg har lært at “undertrykke” mine tics, men da min tourette har nogle side diagnoser, så er tic træning ikke nok. Jeg har fået piller for min ADHD og fået psykolog hjælp til min ADHD. Da jeg startede ved Thor var målet at jeg ville være medicin fri hvilket jeg er i dag, efter 20 sessioner, jeg blev allerede medicin fri, tidligt i forløbet, hvilket jo kun er dejligt. Jeg begyndte også at få det bedre i forløbet ved Thor. Jeg kan kun give mine bedste anbefalinger til Thor man har mulighed for at udvikle sig selv, vide mere om sig selv om hvorfor og hvordan. - jeg fik behandling med neuro feedback og braintab"  Læs mere  Læs mindre

Line Ørksted D 8/4 2019 - "Uden ord der rækker, vil jeg give de varmeste anbefalinger til hjernetræning, det har gjort en stor forskel for vores 5 årig datter og ikke mindst for os som forældre. Den ro og det overskud ,hun igen har fået, efter vores liv slog en koldbøtte og manglende på samme var konsekvensen heraf. Tak for meget professionel behandling og ikke mindst, råd og vejledning, som gør forskelle. Mvh Line Ørksted"  Læs mere  Læs mindre

Jayne-Charlotte Christensen 18/3 2019 - "Jeg var rigtig glad for mit forløb hos Thor,- han er meget dygtig til det han laver. Jeg fik stor indsigt i hvordan min hjerne fungerer og hvad det er der er på spil når man er stresset. Udover braintap, så fik jeg nogle redskaber til hvordan jeg håndterer en hjerne, som allerhelst vil tilbage til de gamle mønstre igen. Man lærer hvordan man fastholder hjernen i det nye som den har lært. Desuden lærte jeg meget om mig selv i den periode, og har kun godt at sige om Thor"  Læs mere  Læs mindre

Jonas Helt 7/2 2019 - "Kan varmt anbefales! Jeg havde døjet med alvorligt stress, stærke psykosomatiske smerter som følge af stressen og diverse følgevirkninger af dette, i over 3 år inden jeg kom til klinikken. Mit liv var bogstaveligt talt et helvede. Neurofeedback, Braintap, Thors engagement og hans enorme interesse for hjernen, har hjulpet mig utroligt langt i den process jeg er i. Jeg har været mange andre steder førhen, stortset alle faktisk, jeg har snakket med psykologer, psykiatere, har været i CT og MR scannere år tilbage, undersøgt for og bagtil, der var intet. Intet fik mig til at rykke mig konsekvent i den rigtige retning, før jeg stødte på Thor. Jeg var simpelthen alt for stresset, og havde været det for længe, til at have gavn af nogen form for konventionel terapi. Jeg stresser nu ikke så meget over livet længere, som jeg har gjort, systemet har fået meget mere ro på, når jeg kigger et år tilbage. Jeg tog angst medicin og mavesyrenedsættende medicin, og meget andet tidligere, jeg tager intet medicin længere. Jeg er blevet meget mere bevidst om mine “indre demoner”, hvilke tankemønstre der holdt mig tilbage i livet, og er nu begyndt helt at løsrive mig fra det. Hvor stærke og negative tanker jeg egentligt havde, og hvordan det styrede min hverdag. Ikke nok med at jeg har fået en masse brugbar viden om hjernen, samt Braintap der åbnede mine øjne for det gavnlige ved meditation. Så har jeg selv fået en egeninteresse for mit mentale helbred igennem forløbet. Hvilket er min generelle opfattelse af hans patienter, at de altså arbejder videre med sig selv efterfølgende. Jeg læser nu bøger om hjernen, placeboeffekten i kroppen, epigenetiske forandringer, omskrivning af gener under meditation, you name it. Thor er sin egen herre, og han kan måske virke en smule rå og ligetil, fumle en lille smule med ordene, når man ikke kender ham, men lad det ikke afskrække jer. Han brænder for det han laver og han ved hvad han gør. Han siger og gør alt hvad han gør i en god mening. Nogle gange, er det lige netop det spørgsmål man aller mindst vil høre, der virkeligt får en til at tænke, og derved udvikler sig mest som følge. Man får hverken en hurtig løsning (en pille der bare fjerner symptomet), eller nødvendigvis en let løsning, men man får redskaber og viden, til at hjernen kan komme på plads, så kroppen kan reparere sig selv. Efter min mening, vil jeg hellere have at min krop kan klare sig selv fremover, end at skulle afhænge af medicin resten af livet. Mvh Jonas Helt"  Læs mere  Læs mindre

Dorthe Christensen D. 2/10 2018. - "Neurofeedback har ændret min måde at være i verden på! Da jeg sidste år, sammen med min datter, begyndte på neurofeedback-træning hos Center for HjerneHelse, vidste jeg ikke, hvor det ville bringe os hen. Med mig i bagagen havde jeg en årelang problematik med angst, stress, spiseforstyrrelse og ocd. Min datter, som var den egentlige årsag til, at vi havde kontaktet Center for hjernehelse, havde gennem psykiatrien fået konstateret ADHD og generel angst. Vi gik i gang med et 10 ugers behandlingsforløb med neurofeedback og braintap to gange om ugen. Ud over den træning min hjerne fik i at ”bruge sig anderledes og på en bedre måde”, blev det, via Thors sideløbende coaching, en rejse ind i mig selv, hvor det gik op for mig, hvor meget jeg var styret af gamle oplevelser og negative handlemønstre, som i det daglige skabte angst og stress. Jeg blev gennem neurofeedback-træningen i stand til at arbejde med mig selv, ud fra den viden jeg fik igennem Thor, om hvordan min hjerne og mit hormonsystem fungerer. Min datter, som pga. psykiske blokeringer f.eks. ikke kunne holde ud at være i klassen sammen med sine klassekammerater, begyndte at kunne overskue at være i klasseundervisningen og viste på alle planer et helt andet overskud hjemme og i andre, før vanskelige situationer. I dag møder jeg stadig ind imellem ”de gamle skelletter fra skabet”, men jeg er i stand til at tackle dem anderledes end tidligere! Vi har i hjemmet anskaffet os et Braintap-apparat, som jeg dagligt anvender til afspænding og til at coache mig selv hen imod det, jeg gerne vil i og med mit liv. Jeg har været i mange behandlingsforløb både i psykiatrien og privat, hvoraf ingen af delene kan måle sig med det, som jeg har lært hos Center for HjerneHelse. Udover at ”behandlingen” er så virkningsfuld, fordi den træner hjernen, som er hele vores styresystem, så er Thor det mest sympatiske og fantastiske menneske, som i en særlig grad evner at viderebringe sin viden om hjernens funktion på en forståelig og brugbar måde. Jeg kan på det varmeste anbefale Center for HjerneHelse. Dorte Christensen, Ålestrup. "  Læs mere  Læs mindre

Yvonne Andersen  - "Hej Thor. Ja miraklernes tid er ikke forbi Er fri af mine lykkepiller nu efter brug af braintap. Troede ikke det ville ske. Havde jo fået at vide jeg med 10 års voldsom stress, at min hjerne havde mistet evnen til at producere serotonin. Jeg fik at vide jeg skulle tage lykkepiller resten af mit liv. Nu er jeg så medicinfri og har været det et godt stykke tid. Kan slet ikke tro på det kunne ske. Af hjertet tak"  Læs mere  Læs mindre

Grethe Kristensen - "Jeg fik angst i 2012, som ekspanderede til kronisk angst for bestemte ting eller handlinger som jeg troede kunne skade mig. Det gav mig stress og alt skulle være færdigt før jeg startede, samtidig blev det svært at overskue samvær med flere mennesker på en gang. Den indestængthed det medførte, satte også mit temprament på en prøve, når jeg ikke kunne overskue siturationerne omkring mig. Jeg har prøvet så mange ting og noget af det gav også gode ressultater, men det fik mig ikke derhen hvor jeg ønskede at være. Jeg fik over et fælles medie kontakt med Thor Oppenhagen og fik et møde med ham, hvor vi blev enige om at starte op på hjernetræning. Træningen og min braintap har hjulpet mig rigtig meget og har givet mig de bedste resultat. Tusind tak Thor og Anja for en rigtig god behandling Hilsen Grethe Kristensen"  Læs mere  Læs mindre

Mads Emil Hansen D.17.08.2017 - "Efter jeg begyndte behandlingsforløbet D.17.08.2017 hos ’Center for Hjerne Helse’ har jeg oplevet markante forbedringer kognitivt samt psykiske tilstande, hvor der er mærkbar gevinst på koncentrations fronten og på indlærings området, jeg kan atter igen ( efter et alvorligt færdselsuheld, som jeg var udsat for i sommeren 2014 ), holde flere ’’bolde i luften’’ Jeg kan bedre, holde mit temperament på et moderat og et konstruktivt niveau, så jeg ikke bliver kort for hovedet. Endvidere har jeg oplevet, at jeg fungere godt rent socialt, nu efter at jeg er næsten helt igennem behandlingsforløbet hos Thor, f.eks. kan jeg bedre kontrollere min ansigts mimik og har langt mindre restløshed. Man kommer virkeligt langt med denne her form for Hjerne træning, helt fra det banale og det overfladiske til det mere dybt liggende langt nede i underbevidstheden. Jeg har erfaret at det rent faktisk der nede fra, at alt det ’’overfladiske og banale’’ det stammer fra og bliver kordineret og dikteret til personlighed, men man lægger bare ikke umiddelbart mærke til forandringerne, kun ved forskellige ’’aha oplevelser’’ i ny & næ som man absolut ikke kan eller bør benægte. Med disse ord mener jeg ikke der er meget andet end at sige at det har været en positiv og en særdeles spændende oplevelse. Thor og Anja er søde og rare mennesker, og de er til at snakke med ift. Praktiske og lavpraktiske anliggender relateret til behandlings forløbet, og det vil jeg mene, ikke er så tit man oplever det blandt erhvervsdrivende. Så man føler sig helt igennem godt og fair behandlet, og de er villige til at strække sig, sammen med en, så kunde og klient i fællesskab har en realistisk chance for at nå bedst muligt i mål. Kan varmt anbefales… Mvh. Mads Emil Hansen "  Læs mere  Læs mindre

Dorthe Fuglsang Lovman - "Jeg begyndte at få værre og værre angst anfald og var bl.a bange for at køre bil, handle ind og være blandt mange mennesker. Jeg var simpelthen bange for at få det dårligt når jeg bevægede mig ud, så det bedste for mig var at blive hjemme, for det var ihvertfald der jeg havde det bedst. Men det her holdt jo ikke, for jeg havde daglige gøremål, så jeg vidste at jeg var nødt til at gøre noget, for jeg begyndte at have det virkeligt skidt. En af mine veninde fortalte mig om Bio-Neurofeedback og jeg kom til samtale hos Thor og han var sikker på, at han kunne hjælpe mig. Jeg startede op på behandlingerne og efter 3. behandlinger havde jeg det super godt og det var næsten for godt til at være sandt. Men efter et par dag gik det galt og jeg havde det igen skidt. Jeg snakkede med Thor om det og han forklarede, at det var helt normalt, fordi hjernen ikke er vild med at man bare går hen og laver om på ting. Efter flere behandlinger og samtaler som jeg havde med Thor, fik jeg det bedre og bedre i takt med en større forståelse for, hvor meget magt hjernen har over en. Dette gav mig samtidig en forståelse overfor mine problemer og med den klarhed kan jeg se, at jeg hen af vejen også er blevet meget bedre til at håndtere mine udfordringer. Men det var et hårdt arbejde for ikke at falde tilbage til de gamle vaner og tankegange, som jeg har haft igennem mange år, men med lidt stædighed og vilje kan alt lykkes og det lykkes også for mig, for jeg er næsten i mål. Jeg er glad og fuldt ud tilfreds med at jeg valgte at prøve Bio- Neurofeedback og super god behandling både af Thor og Anja."  Læs mere  Læs mindre

Judith Frennung - "Min voksne datter er født hjerneskadet med fysisk funktionsnedsættelse. Hun fik nogle uger efter fødsel også et slagtilfælde, som muligvis udløste hendes epilepsi og kan i dag kun udtrykke sig gennem tegnsprog. Hun har altid været glad og nysgerrig trods sine forskellige handicaps, men efter et overgreb for tolv år siden begyndte hun at lide af udadreagerende og invaliderende angst. Selvmordsforsøg var en del af hverdagen i en årrække og hverken medicin eller terapi har kunnet hjælpe hende. Ved er lykketræf stødte vi på Center for Hjernehelse i Nørresundby og Thor accepterede straks opgaven og kløede på med et usvækkeligt engagement. Efter 20 ugers behandling er min datter som forvandlet. Hun er igen glad og åben. Hun er begyndt at sove bedre. Hun deltager helt afslappet i familie sammenkomster. Og selvom der stadig kommer angst anfald, er hun nu i stand til at komme hurtigt igennem dem. Neurofeedback er en nærmest utrolig metode, der har givet os håb og handlekraft. Jeg kan kun anbefale det af hele mit hjerte. Mor: Judith Frennung"  Læs mere  Læs mindre

Heidi Pedersen  - "Jeg er en kvinde på 28 år. Før mit bio / neurofeedback forløb hos Thor var jeg meget stille og forsigtig, havde meget lidt selvværd, svært ved at tage mig sammen til noget og har haft meget svært ved at sove om natten, havde det bedst ved bare at være sammen med min familie og være for mig selv.. Efter mit forløb ved Thor er jeg blomstret meget op og har fået mere selvværd, sover langt bedre om natte og er bleven meget mere vågen om dagen. Jeg er også begyndt at tale med min veninder og kommer ud og more mig igen. Jeg er igen begyndt i fitnesscenter, hvor jeg nu har nemmere ved at være tilstede som mig og være tilpas i samtaler med andre mennesker. Kan meget varmt anbefale både Bio/ Neurofeedback og Braintap, som jeg har stor glæde af at kunne forsætte min træning med hjemme. Thor og Anja er nogle rigtige rare, varme hjertemennesker og jeg har følt mig meget tryg ved at komme der. Mvh Heidi Halvrimmen"  Læs mere  Læs mindre

Elsacristina Angeleen Mogensen - "Jeg er en kvinde på 56 år. og startede mit forløb hos Thor O Christensen på klinikken CHH i juni måned 2017. Jeg havde forinden været igennem mange års samtaler med psykologer, medicin osv.. som var blev en nødvendighed efter en svær traumatisk barndom og efterfølgende stresset voksen liv. Jeg følte stadig ikke andet end at jeg bare havde fungeret uden at være tilstede og overlevet efter bedste evne, men det var ikke godt nok og til tider kunne jeg ikke engang passe på mig selv eller overskue min egen hverdag. De sidste mange år begyndte jeg at glemme flere og flere ting og tilsidst kunnet jeg ikke engang huske, hvad jeg lige havde læst i en bog, hvilket tog hårdt på mig, eftersom jeg elsker at læse. Jeg have også søvnproblemer, fordi jeg har levet i angst det meste af mit liv, så jeg fik aldrig fred. Jeg hørte om biologisk neurofeedback hos Thor Oppenhagen Christensen, da jeg var til for samtale og det gav mig så meget tro og håb.. Jeg så baglæns på mit liv over de i 12 uger jeg gik der og det var en hård proces, men med god støtte og solidt feedback samt flere gange daglig brug af Brian Tap kom jeg igennem det. Det har været alt værd, for jeg har i dag fået min livsglæde igen og et kæmpe fantastisk overskud til mig selv, min elskede familie og samtidig fået mod på at gå i gang med en NLP Coach uddannelse.. Jeg glæder mig så meget over hver en dag nu, hvor jeg kan vågne glad og er endelig i gang med at skabe det liv jeg drømmer om, min yngste søn på 16 år er også begyndt at bruge Brian Tap da han har fulgt mig dagligt og har set den forskel det har gjort for mig og vores liv. Med Venlig Hilsen Elsacristina Angeleen Mogensen Frederikshavn"  Læs mere  Læs mindre

Ove Elmgren - "Ove Elmgren 64 år. Jeg er gang på gang blevet overrasket over min opvågenhed og indlæringsevne efter Neurofeedback og braintap hos Thor. Jeg er ikke bare blevet i stand til at lære nye ting, men også efterfølgende hurtigt kunne bruge den nyerhvervet viden til at gøre mit liv lettere. Som doktor Porters coachende program siger på næsten alle sine speak, du bliver bedre og bedre til at håndtere ting, der tidligere var svære eller umulige at håndtere eller løse. Giv det et forsøg kære interesserede. Jeg kan kan varmt anbefale det. Hilsen Ove Elmgren Aalborg"  Læs mere  Læs mindre

Kate Sørensen - "Før jeg startede hos Thor, havde jeg problemer med at være sammen med mange mennesker, jeg var angst og havde lavt selvværd, jeg havde problemer med at sige til og fra, jeg havde mange tanker så jeg blev hjernetræt og følte mig fastlåst i egen krop. Jeg følte mig mere ked af det end jeg følte glæde og levede isoleret fra min omverden. Efter jeg har gennemgået et forløb hos Thor har jeg genvundet mit selvværd, jeg kan være sammen med flere mennesker af gangen og god til at lave gode stemninger, jeg tør stå frem i forsamlinger og sige noget, jeg er blevet god til at planlægge min dagligdag og er glad og fået følelsen tilbage til at leve livet i fuld flor. Jeg kan være i mig selv uden forstyrrende tanker og blevet bedre til at finde de positive ting frem. Jeg kan sige til og fra, som gør livet meget lettere at leve samt har jeg fået min mave til at køre normalt igen. Hilsen Kate Sørensen Sæby. "  Læs mere  Læs mindre

Birte Overlade - "Uden behandlingen hos Thor havde det ikke været muligt for mig at skrive mit speciale og dermed fuldende min kandidatuddannelse på Aalborg Universitet. Stress-skaderne på min hjerne bliver repareret, når jeg får elektroderne og braintappen på. Velvære for hjernen, for hele mit velbefindende, og behandlingen giver fornyet livskvalitet. Hilsen Birthe Overlade Sæby"  Læs mere  Læs mindre

Bodil W  - "Bodil W 65 År. Efter 30 sessioner med bio / neurofeedback og Braintap træning "Miraklernes tid er ikke forbi for mig " Ved hjælp af træning med bio / neuro feedback & Braintap hos Thor O Christensen, har jeg arbejdet på at blive bekendt med mig selv og hvilken nedbrydende indvirkning mine gamle negative tankemønstre har haft på mit selvværd og selvtillid. Gennem træningen er det lykkes at give slip på mange blokeringer og hæmninger, og det giver nu mulighed for forandring. Jeg er nu medicinfri og har ikke længer nogen depressive tanker, forkerthedsfølelse, uro, angst eller stress. Træningen har samtidig også givet mig en rigtig god nattesøvn og jeg vågner nu med følelsen af at kunne være i mig selv. Tankerne/minderne der går tilbage er præget af helheder frem for negative detaljer og de er meget mere nuancerede, og i respekt for såvel andre som mig selv falder det mig betydeligt mere naturligt at sige "til" og "fra", ligesom jeg nu har overskud til takle F.eks, irritation på en mere hensigtmæssig måde. Jeg er blevet god til at slappe af og hviler i mig selv, jeg har ikke længer brug for anerkendelse og bekræftigelse fra andre som før. Nu kan jeg leve det gode liv, være aktiv, taknemmelig og glad for alle de muligheder livet nu giver mig !. Det har givet mig smag på at ha` det godt og jeg forsætter nu min personlige udvikling hjemme med Brain-tap programmet. Mit nye kodex er at jeg ikke længer vil "synde" mod mig selv, men tage et bevidst valg om at "nyde" Jeg siger derfor tak for din støtte og vejledning Thor og tak for din måde at være på. Jeg kan kun give dette mine bedste anbefalinger til andre der har mod på at arbejde med sig selv. De bedste hilsner fra Bodil W i Viborg "  Læs mere  Læs mindre

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.