Natasha Aarup - Psykolog

Natasha Aarup

Psykolog

Videosamtale

DENNE PROFIL ER IKKE LÆNGERE AKTIV

Autoriseret psykolog med speciale i relationsarbejde Natasha Aarup - Psykolog

Beskrivelse

Mennesket udsættes for udfordringer og belastninger hele livet igennem. Ofte finder vi veje til at håndtere udfordringerne selv, men inde imellem kan udfordringerne blive så store, at vi kan have svært ved at forstå dem, overskue dem, udholde dem, eller vide hvordan vi skal navigere i dem. I disse situationer kan det være hjælpsomt at tale med en psykolog, der kan hjælpe dig med at finde vejen frem.


 Der kan være mange grunde til at søge terapi. Nogen gør det ud fra oplevelsen af at sidde fast i nogle problemstillinger, nogen gør det på grund af pludselige ændringer i livet, eller svære hændelser. For nogle kan det være et ønske om at udvikle nye færdigheder i relationer. Det kan være forbundet med forandringer og nye roller i dit liv, f.eks. hvis du er blevet småbørns forælder, hvis du er blevet skilt, eller hvis dit barn er kommet i puberteten og jeres relation bliver udfordret. Det kan være emner som kan være svære at tale om, men hvor du oplever behov for bedre forståelse og håndtering.


Jeg tilbyder samtaleterapi og rådgivning til unge, voksne, par og familier, samt børneterapi. Jeg har erfaring fra psykiatri, kommunen og behandlingshjem, hvor jeg har arbejdet med en bred vifte problematikker.


Det er f.eks.:
– stress og udbrændthed
– håndtering af konflikter
– lavt selvværd
– vredeshåndtering
– problemer i relationer f.eks. i parforhold, familier eller andre grupper
– selvskadende adfærd
– spiseforstyrrelser
– overgrebsproblematikker
– krise
– angst


Jeg har desuden erfaring i arbejde med børn og unge med sociale og følelsesmæssige vanskeligheder og udviklingsforstyrrelser, og rådgivning til familier omkring dette.


Jeg er specialist i børnepsykologi, og på vej mod specialisering i psykoterapi med unge og voksne. Min store interesse og bred viden ligger omkring forståelsen af relationelle problematikker, med udgangspunkt i vores tilknytningsstil, eller tilknytningsmønstre. Vores tilknytningsmønstre er en væsentlig faktor i vores udvikling, der er med til at danne grundlag for måder at forstå sig selv og omverden. De er med til at danne grundlag for vores forventninger til relationer, og måder vi er tilbøjelige til at agere i relationer med andre mennesker. Det fungerer som fundament for vores betydningsfulde relationer – fx til en partner, egne børn, arbejdskolleger, venner, osv. Eksempelvis kan man opleve vanskeligheder med at knytte sig til andre mennesker, man kan være præget af jalousi, man kan have svært ved at fornemme forskellen på egne og andres grænser, og have vanskeligt med at sætte grænser. Man kan blive præget af angst for at miste. Man kan opleve, at man ofte er ”på vagt” i relationer. Man kan have svært med at tage imod ros og anerkendelse.

Tilknytningsmønstrene kan ændres i terapien i retning af en mere tryg tilknytning. Du kan få en ny forståelse af dine tanker og adfærd og få øje på andre handlemuligheder, som kan f.eks. føre dig hen imod at træffe nye og anderledes beslutninger i dit liv, og på den måde komme væk fra de gamle mønstre, der har været med til at fastholde dig i positioner som du ønskede at komme væk fra. Disse mere grundlæggende ændringer kræver typisk et længerevarende terapiforløb. I den første samtale har jeg fokus på hvad der optager dig, og hvad du ønsker at få hjælp til. På baggrund af dette anbefaler jeg dig det forløb som jeg tænker der kunne være mest hjælpsomt for dig.


Jeg har desuden viden og interesser inden for emner der vedrører tro og eksistentielle spørgsmål, samt emner omkring kulturelle forskelle og udstationering i andre lande.


Jeg tilbyder også supervision til psykologer med henblik på autorisation eller godkendelse som specialist i børnepsykologi, og personligt udviklingsarbejde til psykologer.


Priser og praktiske oplysninger: Pris for kortere forløb: 60 minutter 1000 KR Jeg er ikke tilknyttet offentlig sygesikringsordning, men jeg har kontrakt med Sygesikring Danmark, og samarbejde med SOS International. Betaling foregår kontakt eller via mobilepay. Kommunale opgaver faktureres elektronisk. Afbud meldes senest kl. 8:00 samme dag. Ved manglende afbud faktureres fuld takst. Ved for sent afbud faktureres halv takst.

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.