Depression

depression - symptomer på depression - hvordan føles depression?Depression er en psykisk tilstand, hvor man føler vemod, pessimisme og oplever en manglende interesse i livet. Selvom en svag depression fra tid til anden er almindeligt i livet, så er der en række symptomer, der kan indikere, at der er tale om en depressiv forstyrrelse. Alt efter hvilken form for depression der er tale om, så varierer tegnene på depression, selvom der også er ligheder. Den største fare i forbindelse med depression er selvmord. Psykoterapi og rådgivning kan forhindre dette i at være en realitet. Nedenfor er nogle flere facts, som er nødvendige at kende til vedrørende depression.  

Symptomer på depression 

 • Koncentrationsbesvær er ofte et tegn på depression. 
 • Dårlig dømmekraft eller problemer med at træffe beslutninger kan ligeledes være tegn på depression.
 • Træthed og mangel på energi i længere perioder af gangen kan indikere depression. 
 • Skyldfølelse, en følelse af at være værdiløs eller begge på en gang opstår hyppigt hos mennesker, der har en depression.
 • Ekstrem pessimisme er et andet tegn på depression, som ikke må ignoreres. 
 • Søvnløshed, overdriven søvn eller andre former for søvnproblemer kan være et tegn på depression.
 • Mangel på interesse i livet og i sex kan betyde, at der er et problem med depression.
 • Spiseforstyrrelser i form af enten at spise for meget eller for lidt ses ofte hos mennesker, der har en depressiv forstyrrelse. 
 • Fysiske smerter -  eksempelvis hovedpine - kan indikere, at der er tale om depression, hvis andre årsager til hovedpinen er udelukket. 
 • Selvmordstanker og –forsøg er alvorlige tegn på depression.

Der er forskel på, hvor farlige disse symptomer er, men selv mindre farlige symptomer kan gøre livet til et helvede for de, der har en depression.  

Farer i forbindelse med depression

Den største fare i forbindelse med depression er, at den kan føre til andre psykiske sygdomme og selvmord. Det er normalt at føle sig trist og deprimeret nogle gange, men i mere alvorlige tilfælde indser mange desværre for sent, at der er tale om alvorlig grad af depression. Dette er en af de mest alvorlige risici forbundet med depression. At trække sig tilbage fra samfundet kan også være farligt, da denne handling kan føre til isolation samt svær depression, og hvis de, der lider af depression, først indser dette for sent, kan det være farligt for dem selv. 

Behandling af depression 

På GoMentor ser vi seriøst på depression. Dette er grunden til, at vi har tilknyttet en række psykologer som tilbyder online terapi for alle former for depressive lidelser. Dette gør vi ved at kombinere professionelle terapeuter med internettets muligheder for kommunikation og interaktion. Symptomer på depression kan være svære at klare alene. Mange er tilbageholdende med at søge hjælp, fordi de er vant til at trække sig tilbage og selv forsøge at klare det. Dette er et problem, da depression kan føre til store problemer i livet, hvis man ikke får behandling. Hvis du er klar til at række ud og få hjælp til at klare din depression, og du vil prøve noget nyt, så kan det være at GoMentors online behandling lige er det den rette behandlingsmetode for dig. 

Definition af Depression

Depression kan defineres som en sindstilstand, der er kendetegnet ved ekstremt vemod, pessimisme og mangel på interesse i livet. Symptomer på depression kan være søvnproblemer, ukontrolleret gråd, mangel på interesse i livet samt andre fysiske og psykiske problemer.

Symptomer på / Grunde til Depression

 • Koncentrationsbesvær 
 • Træthed og mangel på energi   
 • Overdreven søvn 
 • Irritabilitet
 • Manglende sexlyst 
 • Mangel på interesse i livet
 • Spiseforstyrrelser
 • Fysiske smerter og gener
 • Selvmordstanker
 • Selvmordsforsøg 

Klinisk Depression

Klinisk depression er en sindslidelse, der efterlader en person ude af stand til at udføre simple dagligdagsopgaver, og det er en sygdom, som berører mange mennesker. Desværre er der mange, der ikke kender til symptomerne på denne sindslidelse, hvilket har den konsekvens, at de ikke søger hjælp eller behandling. Nogle af tegnene på denne lidelse er depression i lange perioder af gangen (mere end to uger) såvel som intensivering af depressionen, hvilket gør det umuligt for de, der lider af det, at fungere socialt. Der er også andre alvorlige konsekvenser af klinisk depression. Dette forstår de psykologer der er tilknyttet GoMentor, og de kan hjælpe dig. Nedenfor kan du finde flere facts om denne affektive lidelse.

Symptomer på klinisk depression 

Disse er nogle gængse symptomer i forbindelse med kliniks depression.

 • Vemod i lange perioder – mere end to uger i træk – er et almindeligt tegn på klinisk depression.
 • Manglende evne til at fungere produktivt – på arbejde, i skole samt problemer med dagligdagsopgaver som rengøring og spisning er andre tegn på klinisk depression. 
 • Sløvhed og ligegyldighed er ligeledes problemer for mennesker, der lider af klinisk depression.

Der kan også være andre symptomer, eventuelt forårsaget af andre mentale lidelser, men disse er de mest gængse og de vigtigste, som man skal være opmærksom på, når det drejer sig om klinisk depression.  

Farer i forbindelse med klinisk depression

Udover manglende evne til at fungere normalt i livet, er der andre risici forbundet med klinisk depression, hvis ikke man får behandling. Selvmordtanker er desværre alt for hyppigt forekommende. Inden man når dertil, og efter man er nået dertil, er det yderst vigtigt at blive behandlet for denne lidelse. Hvis der ikke gøres noget ved klinisk depression, kan det hurtigt komme ud af kontrol, og sådan behøver det ikke at være.  

Behandling af klinisk depression 

På GoMentor ved vi, at det kan være svært at leve med klinisk depression alene, hvilket er grunden til, at vi har udviklet denne online terapi platform, som er en  kombination af professionelle terapeuter med speciale i depression og internettets muligheder. Online terapi er et nyt fænomen, men den terapi og rådgivning, der tilbydes, kan hjælpe en med at komme igennem en periode med klinisk depression. 

Definition af Klinisk Depression

Klinisk depression er en sindslidelse, der efterlader en person ude af stand til at fungere almindeligt i dagligdagen. Symptomer på denne lidelse er bl.a. dårlig hygiejne, manglende motivation og manglende evne til at udføre almindelige dagligdagsopgaver. Klinisk depression kan forekomme en gang i livet, men det kan også have en tilbagevendende tendens. Uanset hvordan det udarter sig, anbefales det, at man bliver behandlet for denne lidelse.

Symptomer på / Grunde til Klinisk Depression

 • Vemod i lange perioder af gangen
 • Manglende evne til at fungere produktivt i samfundet
 • Døsighed

Uspecificeret Depressiv Lidelse

Uspecificeret depressiv lidelse har nogle eller alle symptomer som de forskellige former for affektive lidelser. Da symptomerne kan være varierende, kan det være svært at stille en diagnose, men hvis man ser på de problemer, som lidelsen forårsager, kan det hjælpe på genkendelsen af lidelsen. På samme måde kan det være svært at behandle uspecificeret depressiv lidelse, da man ikke kender den præcise grund til lidelsen, men man anbefaler som regel psykoterapi. På GoMentor tilbyder vi online terapi mod uspecificeret depressive lidelse, men før vi forklarer hvordan, vil vi kort gennemgå flere informationer om uspecificeret depressiv lidelse, som kan være nyttige at have kendskab til.  

Symptomer på uspecificeret depressiv lidelse

Symptomer på uspecificeret depressiv lidelse varierer fra person til person og er som regel de same symptomer som i andre former for depressive lidelser, men nedenstående symptomer er tilstede de fleste gange: 

 • Søvnløshed og andre former for søvnproblemer er et alment problem hos mennesker, der lider af uspecificeret depressiv lidelse (samt andre former for depressive lidelser).
 • Lange perioder med vemod (mere end to uger) er et tegn på uspecificeret depressiv lidelse. 
 • Irritabilitet og mangel på interesse i livet er andre symptomer på denne lidelse. 
 • Spiseforstyrrelser – enten at spise for meget eller for lidt er hyppige problemer på uspecificeret depressiv lidelse.
 • Selvmordstanker og –forsøg er alvorlige symptomer på uspecificeret depressiv lidelse.

Selvom symptomerne på uspecificeret depressiv lidelse kan varierer, så er der alvorlige farer i forbindelse med denne lidelse. 

Farer i forbindelse med uspecificeret depressiv lidelse

Et af de største problemer med denne lidelse er, at den ikke passer 100 % under en bestemt kategori af depressive lidelser. Derfor er det svært både at stille en diagnose og behandle denne lidelse. De mere alvorlige symptomer på denne lidelse er selvmordstanker og selvmordsforsøg. Dette bør man så vidt muligt undgå. Terapi og rådgivning kan være effektive behandlingsmetoder, inden uspecificeret depressiv lidelse kommer ud af kontrol og medfører fatale konsekvenser.  

Behandling af uspecificeret depressiv lidelse 

Det er vigtigt at blive behandlet for uspecificeret depressiv lidelse, fordi det kan føre til andre problemer foruden. Psykoterapi er en god behandlingsmetode samt støtte, så man kan komme igennem de svære dage. Det kan være skræmmende at lide af denne sygdom, fordi man ikke kender baggrunden eller grunden til den, men det, samt andre problemer forbundet med denne lidelse, kan online terapi hjælpe med.  

Definition af Uspecificeret Depressiv Lidelse

Uspecificeret depressiv lidelse er en psykisk sygdom, der ikke hører ind under de andre kategorier af depressive lidelser. En person, der lider af denne sygdom, kan have symptomer fra nogle eller alle de andre former for depressioner. Man anbefaler psykoterapi som behandlingsmetode i forbindelse med denne lidelse.

Symptomer på / Grunde til Uspecificeret Depressiv Lidelse

 • Søvnløshed og andre problemer 
 • Lange perioder med vemod og nedtrykthed
 • Irritabilitet
 • Spiseforstyrrelser
 • Mangel på interesse i livet
 • Selvmordstanker 
 • Selvmordsforsøg 

Depressive Lidelser

Nogle depressive lidelser skal tages mere alvorligt end andre, men som udgangspunkt er det vigtigt, at de bliver diagnosticeret, så man kan få hjælp og blive behandlet, før det bliver til et stort problem i ens liv. Symptomer på depressive lidelser er som regel lange perioder med konstant vemod og mangel på interesse i aktiviteter og i livet generelt. Der er mange typer depressive lidelser såsom klinisk depression, dysthymi, vinterdepression samt en række andre. Uanset hvilken type depression det er, der skaber problemer i ens liv, så er der farer og risici forbundet med dem alle. Hvis man har et større kendskab til, og dermed bedre forståelse for, disse risici, så er det nemmere at beslutte sig for, om online terapi på GoMentor er noget for en selv. Nedenfor kan du finde flere facts om de forskellige typer depressive lidelser.  

Typer af depressive lidelser

 • Klinisk depression, hvilket påvirker ens evne til at nyde hverdagsaktiviteter så meget, at det forhindre en i at fungere normalt i hverdagen. 
 • Dysthymi, der også kaldes kronisk depression, er en affektiv lidelse, hvor en depression varer i to år eller mere. 
 • Vinterdepression finder sted, når en person ikke får nok solskin eller D-vitaminer, hvilket kan medføre forskellige grader af depression. 
 • Fødselsdepression er en type depression, som typisk finder sted efter graviditet og er en svær depression. 
 • Atypisk depression har symptomer som overspisning, at sove for meget, frygt for afvisning, håbløshed osv.    
 • Generelt er depression en kombination af forskellige symptomer, som kan forhindre en person i at fungere produktivt i samfundet. 
 • Uspecificeret depressiv lidelse er depression, som ikke falder ind under de andre kategorier foroven, men som indeholder nogle af de symptomer beskrevet under de forskellige lidelser.

Dette illustrerer tydeligt, at der er mange forskellige former for depression, som kan have en negativ effekt i ens liv. 

Symptomer på depressive lidelser

Symptomer på disse lidelser varierer, alt efter hvilken psykisk sygdom der er tale om, men nedenstående symptomer ses generelt ved alle former for depressive lidelser. 

 • En følelse af vemod og håbløshed dagligt i mindst 2 uger.
 • Mangel på interesse i samt manglende evne til at nyde daglige aktiviteter dagligt I mindst 2 uger. 

Alle kan have en dag, hvor man føler sig trist og uoplagt, selv i længere tid af gangen, men for at der skal være tale om en depressiv lidelse, så skal man føle, at det er umuligt at fungere normalt i samfundet og i dagligdagen. Symptomer som håbløshed og overvældende følelser bør ikke ignoreres. Hvis de bliver det, så er risiko for, at det kan udvikle sig til depressive lidelser. 

Farer forbundet med depressive lidelser

Nogle mennesker taget let på depression og mener, at det ikke er en rigtig sygdom og et alvorligt problem. Hvis man ser på de farer, der er forbundet med depressive lidelser, så bliver det hurtigt tydeligt, at disse lidelser kan føre til stofmisbrug og andre typer psykiske lidelser, hvorfor disse lidelser altid bør tages seriøst. Selvmord er en reel fare i forbindelse med klinisk depression og andre former for affektive lidelser, som kan få en person til at miste alt håb og give op. 

Behandling af depressive lidelser

Depressive lidelser er alvorlige psykiske sygdomme, hvilket er grunden til, at GoMentor har tilknyttet professionelle terapeuter med speciale i behandling af denne type psykiske problemer. Psykoterapi og rådgivning er effektive metoder i forbindelse med behandling af depressive lidelser. Online behandling via GoMentor kan hjælpe dig med at bekæmpe symptomer på lidelsen, samtidig med at du arbejder på ikke at lade depression tage kontrollen over dit liv.

Definition af Depressive Lidelser

Depressive lidelser er psykiske sygdomme, der påvirker hjernens kemisammensætning, hvilket medfører lange, intense perioder med vemod og sørgmodighed, der gør en ude af stand til at fungere normalt i samfundet. Symptomer på depressive lidelser er at føle sig ked af det hver dag i mere end to uger, eller at være så ked af det, at man går rundt med selvmordstanker. Behandling med psykoterapi er effektivt ved en række depressive lidelser.

Symptomer på / Grunde til Depressive Lidelser

 • At føle sig ked af det hver dag i mere end to uger
 • Ligegyldighed og mangel på interesse i almindelige dagligdagsaktiviteter

Affektive Lidelser

Affektive lidelser er psykiske sygdomme, som kan ramme mange mennesker i den moderne verden. Symptomer på affektive lidelser kan variere, alt efter hvilken type der er tale om, men generelt kan det siges, at disse lidelser har at gøre med depression eller en kombination af depression og manier. Det vides ikke, hvorfor affektive lidelser opstår, men eksperter har nok viden om sygdommen til at kunne behandle den. På GoMentor kan du finde dygtige psykologer som tilbyder online terapi til at afhjælpe en række affektive lidelser. Inden du beslutter dig for, om online behandling er noget for dig, er der lidt flere informationer om affektive lidelser. 

Årsager til affektive lidelser 

Genetik, kronisk stress, depression og andre mentale problemer regnes for at være hovedårsagerne til, hvorfor mennesker udvikler affektive lidelser. Traumer i hjernen kan også skabe problemer med signalstoffer (eksempelvis serotonin), hvilket kan føre til en række affektive lidelser. Selvom man endnu ikke ved alt om menneskets hjerne, og hvordan affektive lidelser påvirker den, så besidder man efterhånden en stor del viden om både kendte og mindre kendte affektive lidelser.  

Klinisk affektive lidelser

Affektive lidelser kan opdeles i to grupper, hvor hver gruppe har diverse under—categorier bestående af lignende mentale forstyrrelser.

 • Depressive forstyrrelser – Disse mentale lidelser handler alle om en forskellige grader af depression. Klinisk depression, dysthymi, vinterdepression, fødselsdepression, atypisk depression og uspecificeret depressiv lidelse er alle forskellige typer af depressive lidelser.  
 • Bipolære lidelser - Når en patient udviser mani såvel som depression, så anses dette for værende en bipolar lidelse. Nogle af mest kendte typer bipolære lidelser er manisk enkeltepisode, manio-depression, bipolar affektiv lidelse type I, bipolar affektiv lidelse II, cyklothymi (en mild form for bipolar lidelse) og uspecificeret affektiv lidelse.

Symptomer på affektive lidelser

Symptomer på affektive lidelser kan variere, alt efter hvilken type lidelse der er tale om, men der er en række fælles faktorer, der gør sig gældende med denne slags lidelser. 

 • Søvnproblemer, som kan være alt fra søvnløshed til at falde i søvn på et hvilket som helst tidspunkt på dagen samt konstant træthed sker ofte for mennesker med affektive lidelser.
 • Håbløshed – selvom alt går godt – indikerer tydeligt at affektive lidelser er blevet til et problem. 
 • Lav selvtillid og negativt selvbillede er også tæt forbundet med affektive lidelser.
 • Dårlige spisevaner – at spise for meget eller for lidt – er også indikatorer for, at der kan være tale om et problem med affektive lidelser.
 • Koncentrationsbesvær og manglende evne til at træffe gode beslutninger er også tegn på affektive lidelser.

Som tidligere nævnt kan symptomerne variere, og selvom de ikke alle sammen optræder, er der en række alvorlige risici, der følger med affektive lidelser.

Farer forbundet med affektive lidelser

Affektive lidelser kan forårsage helbredsproblemer, andre psykiske lidelser samt stofafhængighed. Alle disse faktorer kan være farlige og bør overvejes nøje, inden man bagatelliserer og hævder, at depression ikke er et stort problem. Mange mennesker lider unødigt. I nogle ekstreme tilfælde kan klinisk depression føre til selvmordsforsøg. Det er derfor vigtigt at undersøge mulighederne for behandling, inden man lader lidelsen nå til et selvmordsforsøg.

Behandling af affektive lidelser

På GoMentor kan du finde behandlere som bruger online psykoterapi til at hjælpe mennesker igennem deres psykiske lidelser. Disse professionelle terapeuter har typisk speciale i forskellige former for affektive lidelser. Det er muligt at blive behandlet for affektive lidelser uden medicin, men i stedet for med rådgivning fra professionelle terapeuter samt interaktion med andre mennesker, der går igennem de samme problemer. I stedet for at bytte et problem som sine affektive lidelser, med et andet problem som fx et behov for stoffer, er det vigtigt i det mindste at undersøge markedet for forskellige behandlingsmetoder.  

Definition af Affektive Lidelser

Affektive lidelser er psykiske sygdomme, som har at gore med en kemisk ubalance i hjernen, hvilket fører til psykiske problemer som depression, mani eller en kombination af begge. Symptomer på affektive lidelser er en følelse af at alt er håbløst, søvnproblemer samt andre problemer. En behandling bestående af psykoterapi er effektivt, hvis man vil behandle for sine affektive lidelser.

Symptomer på / Grunde til Affektive Lidelser

 • Søvnproblemer 
 • Håbløshed 
 • Lav selvtillid
 • Dårlige spisevaner
 • Træthed