Selvskade

Selvskade er en meget alvorlig tilstand, som især teenagere oplever som en følgevirkning i forbindelse med større følelsesmæssige eller mentale problemer. Det defineres generelt som et ønske om, at forårsage skade på sin krop, uden at der foreligger et ønske om selvmord. Oftest bruger et barn/en ung der volder skade på sig selv, det som en slags mekanisme for at overkomme stress af en art. Der kan være stor risiko for, at disse mønstre af selvskade vil fortsætte, og måske endda eskalere, hvis der ikke tages hånd om de forårsagende problemer. 

Definition af Selvskade

Selvskade er, når man påfører fysisk skade på sin krop, ved hjælp af metoder som at skære eller stikke i sig selv, brændemærkning eller indtagelse af gift/kemikalier, uden at der dog er et ønske om at begå selvmord. 

Tegn man skal være opmærksom på

Størstedelen af tilfældene af selvskade sker ved, at barnet/teenageren skærer eller stikker i sig selv med en skarp genstand – et begreb der kaldes ”cutting”. Disse sår er ofte overfladiske, og på steder, der nemt kan dækkes og skjules for andre. Men hvis selvskaden fortsætter, er der risiko for, at den bliver mere alvorlig og udvikler sig til, at barnet også brænder sig selv, indtager giftige stoffer eller indføjer fremmedlegemer i sin krop – alle ting, der vil kunne forårsage infektioner, medicinske komplikationer eller i værste fald død. Børn eller teenagere der lider af voldsom angst eller depression, eller som ofte udsættes for følelsesmæssige overgreb, vil måske ty til selvskade som en måde at slippe væk, eller give afløb, fra deres indre smerte på.

Symptomer på / Grunde til Selvskade

  • Angst, depression eller dyb sorg
  • En fortid med psykisk mishandling
  • Selvforårsagede sår
  • Pludselige og gentagne helbredsproblemer, der kan være selvforårsagede