Coach

Coaching er en fortrolig dialog der foregår enten ved personligt møde eller online. Din coach har tavshedspligt og må ikke videregive nogen af de oplysninger der kommer frem i en coachingsession.

 

Coaching udgøres af forskellige spørgeteknikker og spørgemetoder, der benyttes således, at du selv finder frem til en løsning af dit problem.

Coaching handler med andre ord om at du opdager og udnytter dit eget potentiale.

 

Coaching er dermed ikke rådgivning, da en coach ikke vil give råd i forhold til løsningen af dine udfordringer.

Du er ekspert i dit liv – og dermed den bedste til at rådgive i forhold til dine erfaringer, evner og personlige værdier.

 

Coaching kan være en hjælp til at finde ud af, hvad du vil. Hjælpe dig med at erkende, hvad der forhindrer dig i at få det du gerne vil. Støtte dig i at overkomme forhindringerne og opnå det du ønsker dig.

 

Der kan ikke gives en samlet beskrivelse af hvilken uddannelse man skal have for at måtte kalde sig coach, da der ikke som sådan er en overordnet styring hermed. Uddannelserne er således af forskellig varighed og intensitet og det det bedste vil nok derfor være at du selv undersøger eksempelvis undervisningstimer/dage den aktuelle coachs uddannelse indeholder, hvor mange timers træning, der indgår - og om den er anerkendt af nationale eller internationale organisationer. 

km fra