Kognitive forstyrrelser

Kognitive forstyrrelser påvirker hjernens evne til at huske og bearbejde informationer. Årsagen til sygdommen kan være noget fysisk, f.eks. en hjerneskade eller aldersbetingede konsekvenser i hjernen. Det kan også være forbundet med stofmisbrug og lignende. Symptomer på kognitive forstyrrelser er bl.a. indlæringsvanskeligheder, problemer med den kortvarige hukommelse samt andre kognitive problemer. Behandlingsmetoden er afhængig af, hvilken type kognitiv forstyrrelse der er tale om, men terapi kan typisk afhjælpe symptomer og farer forbundet med denne lidelse på en effektiv måde. Før vi beskriver, hvordan du kan få hjælp her på GoMentor.dk, vil vi beskrive forskellige former for kognitive forstyrrelser og nogle af de symptomer, der følger med. 

Forskellige former for kognitive forstyrrelser

Disse er de mest almindelige former for kognitive forstyrrelser samt underkategorier af disse.
Delirium – en forstyrrelse i ens bevidsthed over en kortere periode, hvilket ofte resulterer i en hurtig ændring i sindstilstanden. 

 • Delirium ved forgiftning
 • Delirium ved abstinenser 
 • Uspeicificeret delirium – dette kan diagnosticeres, når der er symptomer fra forskellige former for kognitive forstyrrelser, eller når grunden til uspecificeret delirium ikke kendes.

Demens – Tab af hjernens funktioner og hukommelsesbesvær

 • Demens ved Alzheimers sygdom
 • Vaskulær demens
 • Demens ved HIV
 • Demens ved hovedtraumer
 • Demens ved Parkinsons sygdom
 • Demens ved Huntingtons sygdom
 • Demens ved Picks sygdom
 • Demens ved Creutzfeldt-Jacob sygdom
 • Vedvarende demens forårsaget af stoffer
 • Demens ved multipel ætiologi
 • Uspecificeret demens – denne diagnose stilles, når der er symptomer fra to eller flere slags demens, som gør det svært at præcisere, hvilken type demens der er tale om.

Symptomer på kognitive forstyrrelser

Symptomer på kognitive forstyrrelser varierer alt efter type, men generelt er der tale om problemer med hjernens evne til at bearbejde eller huske informationer.  Nogle af symptomerne er problemer med den kortvarige hukommelse, uorganiseret tankekang samt andre fysiske og psykiske problemer. De psykiske problemer som følger med denne lidelse kan have alvorlige konsekvenser i ens liv, hvis man ikke får behandling.  

Farer ved kognitive forstyrrelser

Kognitive forstyrrelser kan hurtigt forværres, hvis man ikke får behandling, og der er mulighed for, at det fører til andre psykiske problemer. Derudover er der fare for, at en person lider af denne sygdom, kan fare vild og ikke kunne finde vej hjem eller huske hvem han/hun er. Uden behandling kan denne lidelse forværres så meget, at det vil være nødvendigt med konstant overvågning. Før det når så vidt, er der mange behandlingsmuligheder, alt efter hvilken type kognitiv forstyrrelse der er tale om.  

Behandling af kognitive forstyrrelser

Alt efter diagnosen på den kognitive forstyrrelse og årsagen til den, kan behandlingen variere. Terapien kan reducere symptomerne med kognitive forstyrrelser, uanset hvad disse måtte være. Rådgivning er også effektivt, når man har brug for støtte. Man får større udbytte af behandlingen, hvis man taler med andre, som har kendskab til kognitive forstyrrelser. Hvis du er klar til at få hjælp til at klare dine problemer med kognitive forstyrrelser, så er der hjælp at hente og håb for bedring.

Kognitve forstyrrelser medfører betydelige forringelser af kognitionen, hukommelsen eller begge i henholdsvis korte eller længere perioder alt afhængig af, hvilken type kognitiv forstyrrelse der er tale om. Symptomer kan variere, men omhandler som regel kognitive og hukommelsesforringelser og alt andet, der er forbundet hermed. Det anbefales, at den behandlingsmetode man vælger inkluderer terapi og rådgivning.

Symptomer på Kognitive Forstyrrelser

 • Hurtige ændringer i sindstilstanden
 • Dårlig korttidshukommelse
 • Uorganiseret tankegang
 • Mentale problemer – sprog, hukommelse, opfattelse
 • Manglende evne til at genkende sprog
 • Indlæringsvanskeligheder
 • Hukommelses- og genkaldelsesproblemer
 • Problemer med at tænke kritisk
 • Afhængighed af noter og kalendere