Angst

Angst er en helt normal menneskelig følelse, men for nogle kan det blive et problem. Som udgangspunkt er angst en reaktion på et problem eller en stresskilde. For personer der lider af angst, kan følelsen blive så intens, at de ikke kan fungere normalt. Angst kan være normalt i visse sammenhænge, men hvis man oplever det ofte og meget intenst, er der tale om en lidelse. Her er lidt information om, hvornår angstniveauet er normalt og hvornår der er tegn på et problem. Angsten kan også være en normal menneskelig følelse, der gør en i stand til, at håndtere stressende situationer. Det kan også beskrives som nervøsitet.

Symptomer og definition på angst

  • Nervøsitet
  • Ængstelige følelser
  • Bekymring

Følelserne kan blive så intense, at det giver en fysisk indvirkning på kroppen. Et tegn på angst er at frygten eller bekymringen er ubegrundet. Eksempelvis hvis man bekymrer sig om ting man ikke har nogen kontrol over. Angst kan hurtigt gå fra at være en almindelig og menneskelig følelse til at blive et problem, der kan hæmme ens liv. Derfor vil det være en god idé at få hjælp til at håndtere angst. Angst er helt naturligt, men hvis det fylder for meget, kan det være et problem.

Behandling af angst

De fleste vil ikke få behov for behandling for angst, eftersom det kun opstår på passende tidspunkter. Der er dog andre, der vil havde så store problemer med angst, at der vil være tale om en egentlig angstlidelse. Et af de klareste tegn på, at behandling måske kunne være en mulighed er, hvis angsten fylder så meget, at den påvirker ens liv. Online behandling af angstrelaterede problemer via GoMentor.com omfatter hjælp fra vores tilknyttede terapeuter, samt  gruppeterapi med andre i samme situation.