Mani

Når en person har en overvældende trang til at gøre noget bestemt, kan det være et tegn på en vane- og impulshandling – en mani. Problemet kan vise sig på mange forskellige måder, alt afhængig af hvilken type af mani, der er tale om. 

Forskellige former for manier   

 • Kleptomani – en trang til at stjæle småting, som generelt ikke er ret meget værd. 
 • Pyromani – når en person sætter ild til ting for sin fornøjelses skyld. 
 • Ludomani – manglende evne til at holde op med at spille om ting eller penge. 
 • Trikotillomani – håbtab forårsaget af en trang til at rykke hår ud ved roden. Nogle mennesker føler også en trang til at spise disse hår.    
 • Uspecificerede vane- og impulshandlinger – når en person har symptomer fra forskellige vane- og impulshandlinger, men man ikke er i stand til at begrænse sig til en enkelt af dem.

Årsager til manier  

De nøjagtige årsager til disse lidelser kendes ikke, men man mener, at der er tale om fysiske og psykiske faktorer. Nogle mennesker har større risiko for at udvikle en af disse forstyrrelser, hvis et familiemedlem har lidt af det samme. Problemer med hjernen kan også føre til disse lidelser i nogle tilfælde. Hormonelle ubalancer menes at være en del af årsagerne. Der er altså en række forskellige faktorer, som kan føre til diverse vane- og impulshandlinger, hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på symptomerne. 

Symptomer og farer forbundet med mani 

Der kan være mange forskellige symptomer på de forskelige vane- og impulshandlinger, men de omhandler generelt alle en manglende evne til at modstå noget bestemt, der kan være farligt eller ulovligt. De følelsesmæssige symptomer kan være angst, før man foretager sig noget farligt eller ulovligt, manglende omtanke forinden, derefter fortrydelse eller skyldfølelse umiddelbart efter handlingen. Dette adfærdsmønster kan være svært at få øje på, men det har en række bivirkninger i en person liv, som kan være nemmere at opdage. Disse bivirkninger kan være pengeproblemer (hvis der er tale om ludomani), hårtab eller at gemme håret (hvis der er tale om trikotillomani). Uden behandling kan disse aspekter føre til mange alvorlige problemer i livet.

Behandling af vane- og impulshandlinger -  manier     

Da vi ved, at der er mange risici forbundet med vane- og impulshandlinger, kan du på GoMentor få online terapi for disse lidelser. Vi har tilknyttet professionelle psykologer og terapeuter med speciale i vane- og impulshandlinger som tilbyder online terapi og online rådgivning, hvilket kan hjælpe på problemerne. Både terapi og rådgivning kan være nyttigt, når man kæmper med denne type lidelser. 

Definition af Vane -og Impulshandlinger

Vane- og impulshandlinger kan få mennesker til at være ude af stand til at modstå impulsive handlinger eller adfærd, der kan være skadelige for dem selv eller andre mennesker. Det anbefales, at man får rådgivning og behandling for disse lidelser.

Symptomer på manier

 • Manglende evne til at kontrollere trang
 • Trang til at stjæle småting
 • Fornøjelse ved at lege med ild
 • Pengeproblemer 
 • Følelsesmæssige problemer
 • Hårtab, at gå med hatte derefter 

Uspecificeret Vane -og Impulshandling

Fra tid til anden, vil man opleve personer der udviser symptomer på forskellige vane- og tvangshandlinger, uden at man kan specificere det nærmere. I disse tilfælde vil diagnosen uspecificeret vane- og tvangshandling typisk blive stillet. Denne lidelses ukendte natur, kan gøre den endnu sværere at have med at gøre. Desuden vil tilstedeværelsen af symptomer fra flere forskellige lidelser betyde, at det er svært at håndtere. Det er derfor det er så vigtigt med behandling. Med GoMentor.com som platform tilbydes online terapi for uspecificerede vane- og tvangshandlinger. Før vi viser hvordan man kan få hjælp, kan du her læse lidt mere om årsagerne til og symptomerne på denne lidelse. 

Årsager til Uspecificeret Vane- og Tvangshandlinger

Som med de specificerede vane- og tvangshandlinger, kende man ikke årsagerne, men man mener, at de relaterer sig til neurologiske problemer, der forårsager kompulsiv adfærd. Når man opnår tilfredsstillelse efter en tvangshandling, forstærkes denne adfærd, hvilket kan være en ond spiral, hvis ikke man søger behandling. Miljørelaterede faktorer kan også spille en lille rolle, men de primære årsager lader til, at være af en biologisk natur.  

Symptomer på og farer ved Uspecificeret Vane- og Tvangshandlinger

Grundet denne lidelses uspecificerede natur, vil symptomer fra flere forskellige vane- og tvangshandlinger kunne være tilstede. Overordnet vil løgne omkring den kompulsive adfærd, samt sociale problemer være solide indikationer på, at der foreligger et problem. Der vil typisk være en periode af spænding eller ængstelse op til den kompulsive reaktion, efterfulgt af en følelse af tilfredsstillelse eller nydelse. Denne cyklus gentager sig, og bliver sværere og sværere at bryde, fordi denne adfærd stimulerer lystcentre i hjernen. Hvis ikke dette behandles, kan det medføre alvorlige udfordringer for mange. 

Behandling af Uspecificeret Vane- og Tvangshandlinger

Kognitiv adfærdsterapi og rådgivning er to af de bedste metoder til behandling af en uspecificeret vane- og tvangshandling. Og man kan få begge dele via GoMentor.com. Vores tilknyttede terapeuter er specialiserede indenfor denne type lidelser, og kan tilbyde den vejledning der er nødvendig for, at man undgår farerne forbundet med en sådan lidelse mest muligt. Selvom der foreligger ukendte elementer vil vores tilknyttede specialister kunne hjælpe til med, at finde årsagen til problemet, så man kan få tilpasset sin behandling. 

Definition af Uspecificeret Vane -og Impulshandling

En uspecificeret vane- og tvangshandling diagnosticeres hvis man udviser symptomer på flere lignende lidelser, uden at en af dem kan siges at være den overvejende. Både terapi og rådgivning anbefales til behandling af en uspecificeret vane- og tvangshandling.

Symptomer på / Grunde til Uspecificeret Vane -og Impulshandling

 • River i eller ryster konstant sit hår
 • Andre former for selvskade
 • Lyver omkring tvangshandlinger
 • En tilfredsstillende følelse når tvangshandlingen er udført
 • En spænding eller angst før trangen til at udføre tvangshandlingen
 • Depression
 • Selvmordstanker
 • Problemer med personlige forhold
 • Manglende evne til at håndtere stress 

Kæmper du med Mani? Vi kan hjælpe dig. Du får 50 kr. i GoMentor-rabat på første samtale, når du booker og betaler online.

Martin Schepelern Jan Johansen Tine Mansfield Neela Maria Sris
km fra

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.