Marie Hald Lauridsen - Psykoterapeutstuderende

Marie Hald Lauridsen

Psykoterapeutstuderende

Videosamtale , GoMentor 24/7

2 klientudtalelser

DENNE PROFIL ER IKKE LÆNGERE AKTIV

Psykoterapeutstuderende, Mentor og Underviser.Tilbyder kortere og længere studieklientforløb. Marie Hald Lauridsen - Psykoterapeutstuderende

Beskrivelse

Ressourceorienteret terapi

Jeg hedder Marie og er psykoterapeutstuderende på 2. år ved Vedfelt Instituttet. Jeg er også lærer med mange års erfaring i relationsarbejde, undervisning og udviklings/læreprocesser.


Jeg tilbyder individuel ressourceorienteret terapi til studiepris, mens jeg er under uddannelse. Jeg er i løbende intensiv supervision og er naturligvis underlagt tavshedspligt og Dansk Psykoterapeutforenings etiske regler. Derudover er jeg også løbende i egenterapi.


Som regel er det på baggrund af kriser og følelsen af fastlåsthed, vi søger hjælp. Måske føles tingene endda håbløse. Men det er de ikke. En krise er et godt sted at udvikle sig fra og min erfaring er, at der sammen med svære følelser altid er lige så stærke kvaliteter: kreativitet, hjertemod, lys og glæde.

Jeg kan hjælpe dig


 • hvis du føler dig stresset og har svært ved at overskue tingene - hvis tankerne myldrer
 • hvis du oplever udbrændthed og ikke længere orker noget
 • hvis du oplever dine følelser altid tager magten over dig
 • hvis du føler dig kørt fast i dit liv
 • hvis du har svært ved at sætte grænser og opleve styrke i dig selv
 • hvis du oplever at slås med en indre kritiker, der altid er efter dig
 • hvis du længes efter at lære dig selv at kende på et dybt plan
 • hvis du leder efter en retning, et kompas for dig selv
 • hvis du oplever problemer i dine personlige relationer
 • hvis du savner meningsfylde og en dybere følelse af sammenhæng
 • hvis du længes efter helhed i dig selv, efter en følelse af ‘at komme hjem’.


Min tilgang

Mit fokus er varmt og nærværende og jeg arbejder ud fra en ressourcetilgang. Dvs. mit grundsyn er, at du indeholder stærke ressourcer og selvregulerende kræfter - og at selv det, du oplever som begrænsende og svært indeni, kan forstås som din psykes måde at forsøge at hjælpe dig på.


I terapien arbejder vi med at finde ud af, hvordan det hele hænger sammen og du vil møde ro, åbenhed og medfølelse. Jeg leder ikke efter fejl og mangler - dem tror jeg ikke på; vi har ikke brug for at blive fixet eller blive en bedre version af os selv.


Vi har brug for at forstå, hvad der foregår i os, se mønstre og sammenhænge i et klarere lys og tilgå den viden, der ligger i vores følelser, tanker og krop, så vi bliver bedre i stand til at leve vores liv, som vi gerne vil. Symptomer og forstyrrelser er ofte psykens måde at forsøge at mestre svære vilkår på og hjælpe os til at udvikle os. 


Jeg trækker på mange forskellige metoder, men arbejder særligt med samtale, drømmearbejde, tegnearbejde, kropsopmærksomhed og meditations- og mindfulnessbaserede øvelser - alt efter hvad der giver mening for dig, og hvad jeg mener passer bedst til processen. Det vil vi løbende evaluere sammen.


At inddrage sine drømme og kroppen i det terapeutiske arbejde er at tale med sin ubevidste intelligens - de dele af os, vi ikke er i så megen kontakt med i vågen tilstand får en stemme gennem drømmene og vores krop husker mange ting, vi ikke er bevidste om. Vores drømme er ikke tilfældige, tværtimod indeholder de ofte ressourcer og potentialer, vi kan få gavn af i vores vågne liv. 

Hvad kan du forvente ?

Du kan forvente at blive mødt af åbenhed, varme og nærvær.


Du kan forvente tryghed og ro og at blive mødt ikke-dømmende uanset din baggrund eller hvad du kommer med.


Alle dele af dig er velkomne og du kan forvente, at vi sammen finder en god måde at arbejde med det på, som er vigtigt for dig.


Et kortere terapiforløb vil give dig større indsigt i dig selv og de problemstillinger, du tumler med eller de dele af dig selv, du er nysgerrig på.

Et længere forløb vil kunne arbejde i dybden og omforme problemstillingerne til styrker, evner, kvaliteter og ny selvaccept - dele, der hele tiden har boet i dig og som kan komme til at udfolde sig igen, så du oplever mening og glæde og overskud i dit hverdagsliv.


Hvordan foregår en session ?

Online

Når vi mødes online har du på forhånd fået tilsendt et link af mig, hvor vi mødes på Go-Mentors sikre online videoplatform.


I den første session kan vi tale lidt om dine eventuelle erfaringer og oplevelser med terapi og hvad du gerne vil arbejde med. Jeg vil løbende i vores samtale spørge ind til dine følelser, sansninger, kropsfornemmelser og tanker i forhold til det, vi taler om. På den måde skærpes opmærksomheden på sindsstemninger og følelsesmæssige tilstande og giver mulighed for en mere nuanceret forståelse.


Hvis det giver mening for dig, kan du få forskellige øvelser med hjem mellem sessionerne, som understøtter processen.


I slutningen af sessionen runder vi stille og roligt af og hvis du har lyst til at fortsætte, aftaler vi næste session med den frekvens, der passer dig godt.


Det er vigtigt, at du føler dig tryg og respekteret og har tillid til at arbejde sammen med mig.

Fysisk

Mødes vi fysisk foregår sessionen i min praksis i Brabrand. Det er et varmt og hyggeligt rum, hvor du kan føle dig tryg og godt tilpas. 


Der er gratis parkering og nem adgang fra vejen.


Du finder dig godt til rette og der vil være en kande dampende te og vand. I den/de første sessioner vil vi spore os ind på det, du gerne vil arbejde med og du kan stille og roligt få en fornemmelse af terapien og vores relation - som skal føles tryg og tillidsskabende. På samme måde som beskrevet under online terapi ovenfor.


Du er altid velkommen til at få en afklarende samtale på telefonen eller skrive med mig på mail, før du booker en session.


Lidt om mig

Jeg er varm og nærværende og tror på at, når vi kæmper med svære ting, er det en naturlig reaktion på vores levede liv. 


Derfor ikke noget i psyken eller personligheden, der skal gå væk eller 'blive til en bedre version' - men derimod noget, der skal ses, høres,  forstås og rummes - for så er det min erfaring fra al psykoterapeutisk træning, at det forandrer sig af sig selv og giver plads til de kvaliteter, der altid følger med det svære. Kvaliteter som vi kan bruge til at mærke overskud og glæde igen, så vi både føler vi har noget at give af til andre og også kan passe godt på os selv med selvomsorg og nærvær.


Jeg har været lærer i mange år og ved hvor meget relationen betyder for, at vi kan udvikle os og lære sundt og godt. Derfor vil du også opleve, at jeg gør meget ud af, at du skal føle dig tryg og tillidsfuld i vores samtaler. Terapi er et rum, hvor sårbare, rå og ofte også bange og forvirrede dele af os selv kommer frem og de skal føle sig velkomne og holdt. 


Jeg arbejder med helheden - og vi inviterer nysgerrighed, medfølelse og åbenhed ind i terapirummet. Derfor vil du også kunne møde forskellige metoder og indgangsvinkler og vi kan både bruge mentale og mere legende, kreative værktøjer. Vi taler, skriver, tegner, arbejder med kroppen, arbejder med indre billeder og stemninger - alt efter, hvad der præsenterer sig og gerne vil høres.


Jeg har en dyb tillid til vores ubevidste intelligens som en aktiv medhjælper i terapien. Den ligger under hverdagsbevidsthedens overflade og kan rumme langt mere information og mange flere løsningsmodeller og nye, mere omsorgsfulde og resiliente måder at være i vores liv på. 


Jeg glæder mig til at møde dig. Du skal være varmt velkommen.Klientudtalelser

Sandra - "Jeg valgte terapi hos Marie, da jeg havde brug for sparring omkring situationer på mit job, hvor jeg oplevede at bruge for meget energi på, om mine kollegaer tænkte dårligt om mig, hvis jeg lavede fejl. Deres vurdering af mig. Jeg vendte det indad og blev drænet af at slå mig selv i hovedet. Jeg manglede redskaber til at bruge min energi mere konstruktivt. I mødet med Marie blev der skabt et trygt rum, hvor jeg følte mig set og spejlet. Hun formår at sætte ord på mig på en varm og omsorgsfuld måde, så jeg føler mig mødt. Jeg har lært at processen med at drage omsorg for mig selv, er en livslang proces, hvor mine gamle ar kan heles. At jeg gerne må være i de svære følelser og de ikke behøver at gå væk, selvom de er svære og kan føles overvældende. Marie lærer mig stadig, at komme ned i min krop og mærke, hvad den fortæller mig. At mærke efter, hvad der faktisk sker i min krop, og give mit nervesystem ro, er nok den største gave, jeg har fået ved terapien. Der er ikke et facit, ikke et rigtigt og forkert. Det har hjulpet mig til at tackle mine følelser og tanker på en ny måde. De må gerne være der, de er ikke farlige og de behøver ikke at gå væk. Jeg er ikke mine tanker og følelser. Det er blevet lettere at navigere i, når negative tanker om, hvordan mine kollegaer fx ser mig, dukker op. Men også mine vigtigste relationer mærker, at nu hvor jeg bedre rummer mig selv og mine egne tanker og følelser, så kan jeg også bedre rumme deres. Den læring ville jeg ikke have været foruden."  Læs mere  Læs mindre

Medstuderende på Vedfelt Instituttet - "Jeg har siddet over for Marie som klient. Det har været virkelig godt og kan kun anbefales."  Læs mere  Læs mindre

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.