Har jalousien fået magten over dig? Få hjælp til at takle din jalousi

Skrevet d. 2-10-2019 13:49:42 af Mo Elisabeth Hansen - Psykoterapeut, Parterapeut, Terapeut, Mentor, Stressterapeut, Familieterapeut/-rådgiver, Coach, Psykoanalytiker

-       Hvad er jalousi?

Jalousi er en følelse, som er helt normal. Næsten alle mennesker oplever at føle jalousi i løbet af deres liv. Ligesom angst er jalousi en vigtig basisfølelse, der giver os signaler, om de forhold vi holder af. Jalousi er altså også med til at vedligeholde vores relationer, da følelsen motiverer os til, at vi engagerer os i adfærd, der opretholder vores forhold.

Jalousi er en sammensat eller kompleks følelse, der opstår ud fra forskellige andre grundfølelser, såsom ved frygten for at blive forladt, angsten for at miste, usikkerhed, oplevelsen af mindreværd osv.

Jalousi kan enten komme fra konkrete erfaringer (svigt) eller (frygt)forestillinger, man selv har skabt. Jalousien er altså ikke en medfødt følelse, men noget man tillærer sig eller erfarer i barndommen.

Jalousi kan både vise sig som følelser, handlemåder og reaktioner, men da alle menneskers tanker, følelser og handlinger er forskellige, er jalousien svær at definere. Der findes også mange former for jalousi, den jalousi man oftest taler om, er noget der opstår i parfold, hvor man opfatter en tredjepart som en trussel. Men de fleste af os kender også til søskendejalousi eller jalousi overfor en kollega eller ven.

Jalousi er ikke det samme som misundelse. Misundelse opstår oftest som en følelse mellem to personer, eller rettet mod en anden person end en selv: Jeg vil have det, du har! Jalousi er oftere rettet mod en tredjepart, som man opfatter som en rival. Begreberne ligger tæt op ad hinanden og kan være svære at skelne imellem.  

Jalousiens udtryk er også svære at definere entydigt, da disse er meget forskellige, f.eks. gennem raseri, ydmygelse, tristhed, angst, ensomhed m.v. Jalousi kan også variere meget i sværhedsgrad. For mange opleves jalousi som en forbudt og pinlig følelse. Heldigvis er det blevet mere og mere almindeligt at søge behandling for jalousi.

-       Hvornår bliver jalousi skadeligt?

Jalousi er som skrevet både en naturlig og til dels også livsbekræftende følelse, så længe det ikke er jalousien, der har magten over dig. Jalousi i en sund grad, kan gøre, at man mærker, man holder af et andet menneske og husker på, at man virkelig ikke vil miste det menneske. Dermed kan den sunde jalousi faktisk gøre et forhold bedre, give det spænding og intensitet.

Det er hvis graden af jalousi bliver for voldsom, at jalousien kan gå hen og blive ødelæggende for parforholdet. Når mistilliden tager over i en sådan grad, at den ene opfatter næsten alt, den anden gør, som mistroisk adfærd. Det kan være ved at tjekke hinandens mails og sms'er eller udspørge hinanden om, hvor partneren har været henne, om partneren kan bevise det osv. En sådan adfærd skaber en meget negativ energi i et parforhold. Mistillid, usikkerhed, paranoia osv. bliver til selvforstærkende adfærd, da man selv vil blive mere usikker ved hele tiden at mistro sin partner. I en del forhold vil det her være konstruktivt og i nogle tilfælde nødvendigt at søge hjælp, da disse uhensigtsmæssige og urealistiske tanke- og adfærdsmønstre kan køre selv den dybeste kærlighed i sænk.

Nogle udvikler jalousi i voldsommere grad end andre. En del af forklaringen kan nok findes i, i hvor meget ens "angst for at miste" trigges gennem svigt, utroskab eller at blive forladt af en man elsker, eller er afhængig af. Jalousi kan, som skrevet, gå fra at være en almindelig og sund følelse til en sygelig, altfortærende følelse. I rigtig svære tilfælde kan jalousi minde om paranoia, da jalousien kan give den plagede person vrangforestillinger.

Den mere sygelige grad af jalousi og den medfølgende adfærd er ekstremt hårdt og opslidende for begge parter i et forhold. Den jaloux part er plaget af en masse negative tanker og følelser både om sig selv og den anden, ofte vil den jaloux helst ikke se i øjnene, at han/hun er jaloux og vil derfor nægte, at det er det, der er på spil. Det er altså ofte vanskelig for den jaloux at give udtryk for sin følelse og også at handle ud fra følelsen på en ordentlig måde. Den jaloux parts opførsel bliver derved en decideret belastning for den anden part i forholdet, hvilket ofte munder ud i skænderier (konfrontation) eller undvigelsesadfærd (orker ikke at ses, holder kortene tæt på kroppen).

Jalousi i et forhold kan også skabe den adfærd, at den det går ud over, rent faktisk begynder at opføre sig mere underdanigt, gå mindre ud, bruge sin telefon mindre etc., et forsøg på at undgå at fremprovokere jalousien. Dette er sjældent en vellykket strategi i længden, da de færreste trives med at skulle lægge bånd på sig selv på denne måde.

Det siger sig selv, at hvis jalousien fylder hver dag og man mere eller mindre hele tiden er bange for at miste, går det udover ens egen og kærestens energi og livsglæde. I nogle tilfælde taler man om, at jalousien kan blive en selvopfyldende profeti (når det man frygter faktisk sker), da man ved sin mistillid, kontrol og vrede kan skræmme partneren til at finde en anden kæreste, en der viser tillid og forståelse. Det sårer, når man hver dag bliver mødt med mistillid.

-       Reaktioner i forbindelse med jalousi

Næsten alle mennesker vil kunne nikke genkendende til, at jalousi kan give hjertebanken, kvalme, uro og ondt i maven, at man får svært ved at sove, bliver grådlabil og fuld af negative tanker. Jalousi har det med at eskalere og "køre af sporet", det kan starte med et lille stik, der minder om en følelse af positiv misundelse, til at man tager sig selv i at stå og give alverdens trusler i afmagt. De fleste mennesker er derfor også flove over, at de er jaloux.

Den jaloux tænker tvangsmæssigt meget over, hvad den anden foretager sig, når han/hun er adskilt fra den anden. Den jaloux har svært ved at komme ud af sit selvsvings tankemønster og overbevise sig selv om, at de tanker man har, er urealistiske. Den jaloux får katastrofetanker om affærer eller andre utrolignende ting, hvis partneren ønsker at blive længere ude, bruger sin telefon mere end normalt, er en halv time forsinket osv. Den jaloux kan altid finde bekræftelse på og retfærdiggørelse af sine følelser.

Udtrykket hos en jaloux kan være forskelligt, hvor nogen bliver udspørgende, kontrollerende og vrede overfor deres partnere, trækker andre sig følelsesmæssigt for at genvinde kontrollen, og andre igen bliver påtrængende, ynkelige (passivt aggressive) eller bekræftelsessyge. Dog er det fælles for de fleste, der er jaloux, at de også har dårlig samvittighed og er kede af, at de ikke kan styre deres jalousi. Det kan virke uoverskueligt at ændre på sin jalousi, fordi følelsen er så overvældende, men heldigvis er der mulighed for hjælp, hvis du en dag bliver parat.

-        Psykoterapeutisk behandlingsforløb for jalousi

Hvis du oplever, at du har mistet kontrollen over din jalousi og at den nærmest opsluger dig, er det en god idé at få noget psykoterapeutisk hjælp til at lære at takle den. Det er ikke altid sikkert, at vi får fjernet din jalousi helt, men det er næsten altid muligt at få jalousien under kontrol, så du kan leve med den og så den, som jalousien går udover, også kan leve med den.

En af grundene til at jalousi kan udvikle sig rigtig voldsomt, er fordi den stammer fra en grundfølelse, som handler om, at man ikke føler sig nok værd til at blive elsket. Jalousi handler om frygten for at miste, for at blive svigtet, for at blive valgt fra til fordel for en anden. Det er derfor misvisende, at sige til sin jaloux partner at det er "noget fis", at det ikke er virkeligheden osv., for det er i den grad alvorligt og virkeligt for den, der er jaloux.

Hvis din jalousifølelse allerede blev udviklet i barndommen, vil den være sværere at få bearbejdet end en jalousi, der er blevet udviklet senere i livet, da den har været en del af din personlighed og selvbillede i lang tid. Hvis vi altså siden barndommen har følt os afvist, overset og ikke værdsat, er det naturligt at vi begynder at opfatte os selv som en, der ikke er værd at elske. Hvis denne overbevisning om mindreværd ikke bliver bearbejdet, er det næsten uundgåeligt ikke at tage jalousi og andre selvudslettende reaktioner med i fremtidige relationer.

Hvis man derimod først som voksen oplever at føle jalousi grundet utroskab eller lignende, - og hvis man ellers har et stærkt og sundt selvværd -, vil det være lettere at finde tilbage til denne indre følelse af at være værdifuld.

Individuel terapi:

Hvis du opsøger mig for at få hjælp til dine vanskeligheder med jalousi, går jeg ud fra, at du selv har indset, at du har brug for hjælp til at håndtere din jalousi, selvom jalousi ellers ofte er noget, vi har lettere ved at se hos andre end hos os selv. Hvis man er jaloux anlagt, er man ofte overbevisende til at få andre (og sig selv) til at forstå og være enige i det rimelige i ens reaktion, uanset hvor urimelig den er...

I en jalousi behandling hos mig vil det være hensigtsmæssigt, at du er åben for, at vi arbejder med følgende emner:

·       Hvor kommer din jalousi fra? Hvornår er grundstenene for det lave selvværd og følelsen af, ikke at være værd at elske blevet lagt?

·       Ligger der nogle konkrete oplevelser med svigt, som skal bearbejdes? Både nylige svigt og svigt fra barndommen. Er der noget, der går igen?

·       Hvordan kommer den uhensigtsmæssige adfærd, som jalousien medfører til udtryk? Hvad sker der? Hvad trigger dig? Hvornår mister du kontrollen? Hvad kan berolige dig? Hvad tænker du imens? Hvordan har du det bagefter? Hvordan er din adfærd efterfølgende?

·       Hvordan reagerer den part, som din jalousi går udover? Har du tanker om, hvad I hver især kunne gøre anderledes? Hvad gør den anden parts reaktion ved dig?

Det første skridt til forandring er bevidsthed om, hvad man vil ændre og hvordan man vil ændre det. Jalousiadfærden er et tillært reaktionsmønster, som det er muligt at aflære, ligesom det er muligt at tillære nye reaktionsmønstre, når man oplever jalousifølelser. Specielt hvis man også får bearbejdet den usikkerhed, som ofte er årsag til jalousien.

I min jalousibehandling vil jeg tale meget med dig om, hvilke tanker der kører i ring hos dig, når du oplever jalousi. Sammen skal vi kigge på disse tanker, da det i princippet er dem, der skaber din jalousi. De ting der sker i dit liv, kan du altid selv vælge, hvordan du vil forholde dig til. En del af jalousitankerne har ikke rod i det, der reelt sker i dit forhold, og når du opdager dette, vil dine jalousitanker aftage af sig selv.

Nogle gange viser det sig, at det, som den jaloux part i et forhold har gået og forestillet sig i værste fald ville ske, virkelig sker... Det væsentlige i en sådan situation er ikke svigtet i sig selv, det væsentlige er, hvordan man forholder sig til svigtet. Tager man det som en personlig krænkelse, begynder man at føre krig, bliver man fuld af depressive følelser og meningsløshed, lader man svigtet og forladtheden omslutte sig og giver op? Når man oplever et svigt, bliver man ramt på sit selvværd. Det er normalt, at man føler, man ikke er værd at elske, når man bliver svigtet, at man selv er ude om det og har fortjent det. Men sandheden er, at det sjældent er det, svigtet har handlet om.

I mine terapeutiske forløb med jalousiproblematikker, fokuserer jeg på at få styrket selvværdet, så du (igen) kan føle, at du er ligeså meget værd som andre mennesker og ikke skal behandles dårligt. Det vil også være nødvendigt at vi arbejder med, at blive bedre til at fornemme og sætte egne grænser, sætte ord på egne ønsker.

Hvis man ønsker at arbejde med at genfinde tilliden til sin partner, kan man kombinere forløbet med et parterapiforløb (læs mere nedenfor). Men man kan også arbejde individuelt med tillidsopbygning til sin partner hos mig, hvor vi sammen finder ud af, hvad din partner og du hver især kan gøre for at virke tillidsvækkende igen og hvad I hver især har brug for, for at genskabe tilliden.

Parterapi:

Parterapi for par med jalousiproblematikker i forholdet er ofte rigtig virksomt, dog kræver det en hel del af begge parter. Når et par med jalousi som tema opsøger hjælp, kommer de ofte med meget forskellige indgangsvinkler: Den ene kommer måske med en følelse af at være uretfærdigt behandlet, at have været udsat for mistillid og måske falske beskyldninger. Den anden kommer måske med en følelse af at have været for meget, ikke at kunne kontrollere sig, en følelse af usikkerhed og måske mindreværd. Begge er sårede og utrygge. Her gælder det som parterapeut om, ikke at forstå eller føle sympati mere for den ene end den anden, men være undersøgende på, hvad der er på spil for hver især og hvilken adfærd der har virket styrkende og svækkende på jalousien. Begge parter må være indstillede på forløbet, som i stor grad handler om at kigge indad, se på egen adfærd, reflektere over egne reaktions- og tankemønstre og åbne op for at tale om det, der er svært (skamfuldt) for en selv.  

Jalousi er sjældent kun denne ene parts skyld i et forhold. Bevidsthed om hver isærs rolle og ageren i forhold til at antænde eller aftænde jalousien er derfor nødvendigt. Hvis man, som den jalousien går ud over, f.eks. opnår en ny forståelse for, hvor usikker og utryg den, der er jaloux, er, og at jalousireaktionen ofte bunder i denne usikkerhed og ikke i den anden parts ageren, vil denne bevidsthed kunne danne grobund for nye handlemuligheder i jalousisituationer.

Det kan tage en del sessioner at komme fra ny erkendelse til nye handlemåder og til at den nye erkendelse rodfæster sig i ens indre, men hvis indsatsen er målrettet og begge parter virkelig har et ønske om at blive bedre til at rumme og forstå hinanden, så er der rigtig gode muligheder for at blive hjulpet.

Jalousi er et issue for begge parter i forholdet, begge parter er ansvarlige for at bidrage til at takle den mere hensigtsmæssigt og reducere den til et niveau, som begge kan holde ud at leve under.

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.